Конспект по български език и литература
ИмеКонспект по български език и литература
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер49.05 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfouupscons/bd/documents/16.doc
КОНСПЕКТ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЗА ХI КЛАС - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА


Специалност „Банково дело”

Учебна 2011/2012 г.


Български език

  1. Общуването в гражданската, институционалната и стопанската сфера.

  2. Текстове документи. Функции и структура. Задължителност и избор на езиковите средства в текстовете документи. Извличане на информация от текстовете документи.

  3. Общуване в медийната сфера. Текстовете в медийната сфера (новина, коментар). Функции и структура. Задължителност и избор на езиковите средства в медийните текстове.

  4. Участие в дебати и в дискусия по актуален обществен проблем. Публично изказване по граждански проблем.

  5. Видове аргументативни текстове (интерпретативно съчинение, есе). Техники за изграждане.Литература

1. Българската литература в периода на националноосвободителните борби.

2. Христо Ботев. Борбата, свободата и човекът в Ботевата лирика. Робският дом и бунтовническият път. Сатиричните образи на пасивността, инерцията и конформизма. “Майце си”, “Към брата си”, “Делба”, “До моето първо либе”, “Елегия”, “Борба “, “Моята молитва”, “Хайдути”, “На прощаване”, “Хаджи Димитър”, “Обесването на Васил Левски”.

Публицистиката на Ботев - “Политическа зима”, “Смешен плач”.

3. Българската литература от Освобождението до края на ХIХ век.

4. Иван Вазов . Аспектите на родното във Вазовата поезия. Героичното минало и следосвобожденската действителност. Вазов и българската природа. Стихосб. “Пряпорец и гусла “ и “Тъгите на България”, “Епопея на забравените”, “Практическият человек”, “Средство да нямаш врагове”, “Двайсетий век”, “Линее нашто поколение”, “ Сливница”, “При Рилския манастир”, “Към природата”, “Елате ни вижте”, „Българският език”.

“Чичовци” – Вазовият модел за смешното в типа и нрава български в турско време.

“Под игото” - роман за робството и израстването на българския национален дух.

Първомайстор на късия разказ - “Дядо Йоцо гледа”, “Пейзаж”, “Тъмен герой”, “Кандидат за хамама”.

5. Алеко Константинов. Обществени и нравствени проблеми във фейлетоните на Алеко - “Страст”, “ Честита Нова година”, “По изборите в Свищов”, “Сеятели на рабски чувства”, “Разни хора, разни идеали”.

“Бай Ганьо” – структура и смисъл; превъплъщенията на героя, опозицията „байганьовско – антибайганьовско” в книгата.


6. Тенденции в развитието на българската литература от началото на ХХ век до Първата световна война.

7. Пенчо Славейков – жрецът воин (“Олаф ван Гелдерн”) “Епически песни” – философски поеми и поеми, вдъхновени от фолклора. („Cis moll”, „Ралица”) . “Псалом на поета”- предсмъртният химн на твореца. “Сън за щастие” – жизненият път през реалността и съня.

8. Пейо Яворов. Селската орисия в лириката на Яворов . Темата за борбата и саможертвата . Любовта – спасителният бряг на човека и тъмната загадка на сърцето . Философски и психологически мотиви в лириката на Яворов . “На нивата”, “Заточеници”, “Арменци”, “Хайдушки песни”, “Ще бъдеш в бяло”, “Две хубави очи”, “Стон “, “Калиопа”, “Сенки”, “Песен на песента ми”, “Градушка”, “Нощ”, “Песента на човека”, “Към върха”, “Маска”, “Две души”. Драмата “В полите на Витоша”.

9. Елин Пелин – Копнежът на Елин-Пелиновите герои по волност, красота и любов. Самотата и страданието на героите. “Ветрената мелница”, “Мечтатели”, “Косачи”, “Край воденицата”, “Задушница”, “На оня свят”, “Андрешко”, “Престъпление”, “Напаст божия”.

“Гераците” - многообразието на човешките характери и съдби в повестта.

Сб. “Под манастирската лоза” - прозренията и посланията на писателя.

10. Български символизъм – теми, образи и внушения.

Теодор Траянов, Николай Лилиев, Емануил Попдимитров, Христо Ясенов, Димитър Бояджиев /поет по избор/

11. Димчо Дебелянов – Разноликата душа на лирическия Аз. Войната в лириката на Дебелянов. “Пловдив”, “Станси”, ”Черна песен”, “Спи градът”, “Да се завърнеш...”, „Помниш ли, помниш ли…”, „Сиротна песен” “Аз искам да те помня все така”, “Гора”, “Миг”, “Един убит”, “Тиха победа”, “Прииждат, връщат се”.

Учебници /препоръчителна литература/:

  1. Литература за 11. клас –изд. “Булвест 2000”, Мария Герджикова и колектив /2002-2010 г./

  2. Български език за 11. клас. ЗП– изд. “Просвета ”, Татяна Ангелова и колектив /2001-2010 г./ИЗГОТВИЛ: УТВЪРДИЛ:

/Д. Стоянова/ /Сл. Иванова/


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


Писменото изпитването по български език и литература е под формата на тест и съчинение. Оформя се комплексна оценка.

Оценката от теста се изчислява по следната формула:


Формула за оценяване: Брой точки х 4 + 2

Максимален брой точки


Тестът включва 20 въпроса, като за всеки верен отговор се дава по 1 точка.


ИЗГОТВИЛ: УТВЪРДИЛ:

/Д. Стоянова/ /Сл. Иванова/


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

на интерпретативно съчинение и на есе

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ

1. Литературни компетентности

1.1. Разбиране на условния характер на художествената литература

1.2. Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литературна история

1.3. Знания за строежа и функционирането на художествената творба и умение да се прилагат при изясняване на зададения проблем

1.4. Умение за интерпретиране на художествения смисъл

2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст

2.1. Теза, съответстваща на формулирания проблем

2.2. Целенасочена и задълбочена аргументация

2.3. Логически последователна аргументация

2.4. Ясно обособени, логически последователни и смислово обвързани композиционни части

3. Езикови компетентности

3.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма

3.2. Владеене и прилагане на граматичната норма

3.3. Владеене и прилагане на правописната норма

3.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕСЕ

1. Компетентности за изграждане на есе

1.1. Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем

1.2. Полагане на проблема в актуален контекст

1.3. Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие

1.4. Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема

1.5. Теза, съответстваща на формулирания проблем

1.6. Целенасочена и задълбочена аргументация

1.7. Логическа или асоциативна организация на текста

1.8. Логически последователни и смислово обвързани композиционни части

2. Езикови компетентности

2.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма

2.2. Владеене и прилагане на граматичната норма

2.3. Владеене и прилагане на правописната норма

2.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма


ИЗГОТВИЛ: УТВЪРДИЛ:

/Д. Стоянова/ /Сл. Иванова/

Свързани:

Конспект по български език и литература iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Конспект по български език и литература iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
Ен държавен изпит за бакалавърска степен по български език и литература полагат студентите от всички филологически специалности....
Конспект по български език и литература iconКонспект за изпит по български език и литература
Старобългарска литература – старобългарски книжовници, школи,периодизация, особености
Конспект по български език и литература iconКонспект по български език и литература 12 клас

Конспект по български език и литература iconКонспект за изпит по български език и литература
Литература за 10. клас, задължителна подготовка; Клео Протохристова, Николай Аретов, Ренета Божанкова, Роман Хаджикосев, Светла Черпокова;...
Конспект по български език и литература iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Конспект по български език и литература iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Конспект по български език и литература iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Конспект по български език и литература iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Конспект по български език и литература iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом