Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1 от нсиоссп
ИмеСписък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1 от нсиоссп
страница1/8
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер1.05 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://install.lesidren.com/ISO/pril.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8

ПриложениеСписък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т.1 от НСИОССП


1. Цимент, вар и други хидравлични свързващи вещества


БДС 166-72 Добавки активни минерални към свързващите вещества

БДС 7747-78 Цимент. Добавки. Метод за анализ

БДС 9192-71 Цимент. Определяне съдържанието на трикалциев алуминат

БДС 12926-75 Цимент. Определяне на минералния състав на клинкера в цимент

БДС 16568-86 Цименти. Термини, определения и класификация

БДС 16720-87 Добавки активни минерални от естествен произход за цимент

БДС 16810-88 Добавки за цимент. Терминология и класификация

БДС ЕN 196-1:2000 Методи за изпитване на цимент. Част 1: Определяне на якост

БДС ЕN 196-2:2000 Методи за изпитване на цимент. Част 2 : Химичен анализ на цимент

БДС ЕN 196-3:2000 Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време за свързване и обемопостоянство

БДС ЕN 196-5:2000 Методи за изпитване на цимент. Част 5: Определяне на пуцолановата активност на пуцоланови цименти

БДС ЕN 196-6:2000 Методи за изпитване на цимент. Част 6: Определяне на ситност

БДС ЕN 196-7:2000 Методи за изпитване на цимент. Част 7: Методи за вземане и подготовка на проби за изпитване на цимента

БДС ЕN 196-21:2000 Методи за изпитване на цимент. Част 21: Определяне съдържанието на хлориди, въглероден диоксид и алкалии в цимента

БДС EN 197-2:2002 Цимент. Част 2: Оценка на съответствието

БДС 7267-77 Портландцимент сулфатоустойчив

БДС 7390-87 Цимент нискотермичен

БДС 8996-71 Портландцимент тампонажен

БДС 8997-71 Портландцимент тампонажен. Методи за изпитване

БДС 12017-74 Цимент цветен. Класификация. Технически изисквания, методи за изпитване

БДС 12100-89 Портландцимент бял

БДС 26-79 Вар строителна

БДС 7392-79 Вар строителна. Методи за изпитване

БДС 8101-70 Варовик за производството на вар

БДС ЕN 459-2:2003 Строителна вар. Част 2: Методи за изпитване

БДС ЕN 459-3:2003 Строителна вар. Част 3: Оценяване на съответствието


2. Бетон


БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за изпитване

БДС 3816-84 Бетон. Безразрушителен метод за определяне вероятната якост на натиск чрез повърхностната твърдост

БДС 4612-73 Сгуробетон

БДС 4718-84 Смеси бетонни. Технически изисквания

БДС 4747-87 Газобетон. Класификация и технически изисквания

БДС 6387-82 Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване

БДС 7268-83 Бетон. Класификация и основни технически изисквания

БДС 7269-84 Бетон. Контрол и оценка на плътността, водонепропускливостта и мразоустойчивостта

БДС 7416-87 Бетон клетъчен. Методи за изпитване

БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта

БДС 12770-75 Бетони огнеупорни. Класификация. Технически изисквания. Методи за изпитване

БДС 12705-75 Бетон. Метод за анализ на корозирал бетон

БДС 14068-77 Бетон видим. Класификация и технически изисквания

БДС 14707 – 87 Бетон. Влагозадържащи покрития. Технически изисквания и методи за изпитване

БДС 15013-80 Бетон. Безразрушителен импулсен ултразвуков метод за определяне на вероятната якост на натиск

БДС 16966-89 Бетони. Общи изисквания към провеждането на изпитвания на корозионна устойчивост

БДС EN 206-1:2002 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие

БДС EN 678:2000 Определяне на плътността в сухо състояние на автоклавен газобетон

БДС EN 679:2000 Определяне на якост на натиск на автоклавен газобетон

БДС EN 680:2001 Определяне на съсъхването на автоклавен газобетон

БДС EN 989:2001 Определяне на поведението на връзките между армировка и автоклавен газобетон при изпитване с удар

БДС EN 990:2003 Методи за изпитване за корозионна защита на армировката в автоклавен газобетон и бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС EN 992:2000 Определяне на плътността в сухо състояние на бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС EN 1351:2000 Определяне на якост на опън при огъване на автоклавен газобетон

БДС EN 1352:2000 Определяне на статичния модул на еластичност при натиск на автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС EN 1354:2000 Определяне на якост на натиск на бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС EN 1355:2000 Определяне на деформации при пълзене при натиск на автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС EN 1521:2001 Определяне на якост на опън при огъване на бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС ЕN 12350-1:2001 Изпитване на бетонна смес. Част 1: Вземане на проби

БДС ЕN 12350-2:2001 Изпитване на бетонна смес. Част 2: Изпитване на слягане

БДС ЕN 12350-3:2001 Изпитване на бетонна смес. Част 3: Изпитване по Vebe

БДС ЕN 12350-4:2001 Изпитване на бетонна смес. Част 4: Степен на уплътняване

БДС ЕN 12350-5:2001 Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането чрез стръскване

БДС ЕN 12350-6:2001 Изпитване на бетонна смес. Част 6: Плътност

БДС ЕN 12350-7:2001 Изпитване на бетонна смес. Част 7: Определяне на съдържанието на въздух. Методи с налягане

БДС ЕN 12390-1:2002 Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми

БДС ЕN 12390-2:2002 Изпитване на втвърден бетон. Част 2: Изготвяне и отлежаване на пробни тела за изпитване на якост

БДС ЕN 12390-3:2003 Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела и други изисквания за пробни тела и кофражни форми

БДС ЕN 12390-4: 2002 Изпитване на втвърден бетон. Част 4 : Якост на натиск. Спецификация на машините за изпитване

БДС ЕN 12390-5: 2002 Изпитване на втвърден бетон. Част 5: Якост на опън при огъване на пробни тела

БДС ЕN 12390-6: 2002 Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при разцепване на пробни тела

БДС ЕN 12390-7: 2002 Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон

БДС ЕN 12390-8: 2002 Изпитване на втвърден бетон. Част 8: Дълбочина на проникване на вода под налягане

БДС EN 12504-1:2003 Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпитване на натиск

БДС EN 12504-2:2003 Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне големината на отскока

БДС ENV 13670-1:2003 Изпълнение на бетонни конструкции. Част 1: Обикновени конструкции

БДС ЕN 445:2000 Инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Методи за изпитване

БДС ЕN 446:2000 Инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Технология на инжектиране

БДС ЕN 447:2000 Инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Технически изисквания за обикновени инжекционни разтвори


3. Добавъчни материали


БДС 169-81 Материали добавъчни едри за обикновен бетон. Класификация и технически изисквания

БДС 171-83 Пясък за обикновен бетон. Технически изисквания

БДС 172-83 Материали добавъчни плътни за бетон. Вземане на проби и методи за изпитване

БДС 173-87 Камък естествен за пътно строителство. Методи за изпитване

БДС 1697-77 Камък ломен и цепен за сгради и съоръжения

БДС 2271-83 Пясък за строителни разтвори. Технически изисквания

БДС 2282-83 Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития

БДС 2880-84 Брашно минерално за асфалтобетонни смеси

БДС 2958-89 Камък трошен за мозайка и мазилка

БДС 4528-74 Сгурия за сгуробетон

БДС 4604-87 Смеси от брашна минерални киселиноустойчиви за киселиноустойчиви разтвори и бетон

БДС 7457-74 Материали добавъчни за бетон – леки. Методи за изпитване

БДС 7718-74 Материали строителни скални. Класификация

БДС 8990-71 Камък ломен за пътни основи

БДС 8991-82 Баластра речна за пътни основи

БДС 9341-78 Шлаки доменни и стоманодобивни за строителни цели

БДС 10038-72 Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон

БДС 10589-79 Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт

БДС 10591-77 Скали карбонатни млени за строителни цели

БДС 11484-86 Материали строителни скални. Методи за определяне на якостта на натиск и якостта на опън при огъване

БДС 11485-73 Скални строителни материали. Методи за определяне на мразоустойчивост

БДС 12158-74 Скални строителни материали. Вземане на средна проба

БДС 12159-74 Скални строителни материали. Методи за определяне на естествена влажност, водопопиваемост, водонасищане, коефициент на насищане и водоотдаване

БДС 14298-77 Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за статистически контрол и оценка

БДС 14851-79 Материали добавъчни за бетон. Метод за определяне на алкалореакционната им способност

БДС 15783-83 Пясък за пътни настилки. Класификация. Технически изисквания

БДС 16780-88 Скали. Бетони и втвърдени разтвори. Метод за определяне на изтриваемостта

БДС 16934-88 Материали строителни неорганични зърнести. Класификация, основни термини и определения

БДС EN 932-1:2000 Изпитвания на основните свойства на агрегатите. Част 1: Методи за вземане на проби

БДС EN 932-2:2000 Изпитвания на основните свойства на агрегатите. Част 2: Методи за редуцирани лабораторни проби

БДС EN 932-3:2000 Изпитвания на основните свойства на агрегатите. Част 3: Процедури и терминология за опростено петрографско описание

БДС EN 932-5:2000 Изпитвания на основните свойства на агрегатите. Част 5: Обичайна апаратура и калибриране

БДС EN 932-6:2000 Изпитвания на основните свойства на агрегатите. Част 6: Определяне на повторяемост и възпроизводимост

БДС EN 933-1:2000 Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Пресевен метод

БДС EN 933-2:2000 Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите. Част 2: Определяне на зърнометричния състав. Лабораторни сита, номинални размери на отворите

БДС EN 933-3:2000 Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите. Част 3: Определяне на вида на частиците. Индекс на Flakiness

БДС EN 933-4:2000 Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите. Част 4: Определяне на вида на частиците. Индекс на вида

БДС EN 933-5:2000 Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите. Част 5: Определяне на процентното съдържание на частици с раздробени и натрошени повърхности в едри агрегати

БДС EN 933-6:2003 Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на агрегатите. Част 6: Оценяване характеристиките на повърхнината. Коефициент на изтичане на агрегатите

БДС EN 933-7:2000 Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите. Част 7: Определяне на съдържанието на черупки. Процентно съдържание на черупки в едри агрегати

БДС EN 933-8:2000 Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите. Част 8: Оценка на фината фракция. Пясъчен еквивалентен анализ

БДС EN 933-9:2000 Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите. Част 9: Оценка на фината фракция. Изпитване с метиленово синьо

БДС EN 933-10:2003 Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на агрегатите. Част 10: Оценяване на фината фракция. Зърнометричен състав на пълнители (въздушно пресяване)

БДС EN 1097-1:2000 Изпитвания на механични и физични свойства на агрегатите. Част 1: Определяне на съпротивлението на износване (micro Deval)

БДС EN 1097-2:2000 Изпитвания на механични и физични свойства на агрегатите. Част 2: Методи за определяне на съпротивлението на дробимост

БДС EN 1097-3:2000 Изпитвания на механични и физични свойства на агрегатите. Част 3: Определяне на обемната насипна плътност и празнините

БДС EN 1097-4:2000 Изпитвания на механични физични свойства на агрегатите. Част 4: Определяне на празнини на сух компактен пълнител

БДС EN 1097-5:2000 Изпитвания на механични и физични свойства на агрегатите. Част 5: Определяне на съдържанието на вода чрез изсушаване в проветряема сушилня

БДС ЕN 1097-6: 2000 Изпитвания на механични и физични свойства на агрегатите. Част 6: Определяне на относителната плътност на частиците и абсорбцията на вода

БДС EN 1097-7:2000 Изпитвания на механични и физични свойства на агрегатите. Част 7: Определяне на плътността на частиците на пълнителя. Пикнометричен метод

БДС EN 1097-8:2000 Изпитвания на механични и физични свойства на агрегатите. Част 8: Определяне на коефициента на полируемост на скален материал

БДС EN 1097-9:2002 Изпитвания на механични и физични свойства на агрегатите. Част 9: Определяне на износоустойчивост чрез гуми със стоманени шипове. Nordic изпитване

БДС EN 1097-10:2003 Изпитвания за определяне на механичните и физичните характеристики на агрегатите. Част 10: Определяне на височината на капилярна дифузия на вода

БДС EN 1367-1:2000 Изпитвания на термични свойства и устойчивост на изветряване на агрегатите. Част 1: Определяне на устойчивост спрямо замразяване и размразяване

БДС EN 1367-2:2000 Изпитвания на термични свойства и устойчивост на изветряване на агрегатите. Част 2: Изпитвания с магнезиев сулфат

БДС EN 1367-3:2003 Изпитване за определяне на термичните свойства и устойчивостта на изветряване на агрегатите. Част 3: Изпитване чрез кипене на повърхностно изветрял базалт

БДС EN 1367-4:2000 Изпитвания на термичните свойства и устойчивост на изветряване на агрегатите. Част 4: Определяне на свиването при изсушаване

БДС EN 1367-5:2003 Изпитване на термичните свойства и устойчивостта на изветряване на агрегатите. Част 5: Определяне устойчивостта на термичен шок

БДС EN 1744-1:2000 Изпитвания на химичните свойства на агрегатите. Част 1: Химичен анализ

БДС EN 1925:2003 Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне на коефициента на абсорбция на капилярна вода

БДС EN 1926:2003 Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне якостта на натиск

БДС EN 1936:2000 Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне на реалното относително тегло и на видимото относително тегло, както и на общата и отворена порьозност

БДС EN 12407:2003 Методи за изпитване на естествени скални материали. Петрографско изследване

БДС EN 12440:2003 Естествени каменни материали. Критерии за наименуване

БДС EN 13161:2003 Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне на якостта на огъване при постоянен момент

БДС EN 13164:2003 Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне силата на разрушаване при щифта за съединяване

БДС EN 13179-1:2003 Изпитване на пълнители, използвани в битумни смеси. Част 1: Изпитване с уред "пръстен и топче" за определяне на температурата на размекване на битума

БДС EN 13179-2:2003 Изпитване на пълнители, използвани в битумни смеси. Част 2: Битумно число

БДС EN 13450:2003 Агрегати за насипване на жп линии

БДС EN 13755:2003 Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне абсорбцията на вода при атмосферно налягане

БДС EN 13919:2003 Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне на устойчивостта на стареене при въздействие на SO 2 в присъствие на влага

БДС EN 13383-2:2003 Скални материали за хидротехническо строителство. Част 2: Методи за изпитване

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1 от нсиоссп icon5700 Тетевен, пл. „С. Младенов №9, тел.: 0678/52200, факс: 0678/52588
Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, влагани в строежите, се определят чрез посочване на...
Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1 от нсиоссп iconДоклад за съответствието на инвестиционен проект за енергийна ефективност
Зут е систематичен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за енергийна ефективност по чл. 4, ал. 1...
Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1 от нсиоссп iconТехнически спецификации
Цялата информация по отношение на техническите спецификации се намира в одобрените инвестиционни проекти, които са разработени по...
Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1 от нсиоссп iconПриложения към техническите спецификации

Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1 от нсиоссп iconПриложения към техническите спецификации

Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1 от нсиоссп iconТехническите спецификации с конкретни параметри за всеки патрон по калибър, марка и модел, както следва

Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1 от нсиоссп iconРешение на комисията
Ео и 2006/860/ео на Комисията относно техническите спецификации за оперативна съвместимост
Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1 от нсиоссп iconСписък на външните документи
Списък на нормативните актове и българските стандарти, използвани при техническите прегледи на спо
Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1 от нсиоссп iconРепублика българия дп „национална компания железопътна инфраструктура
Нкжи получи първият за българия сертификат за съответствие с техническите спецификации за оперативна съвместимост
Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1 от нсиоссп iconПриложение 1 въпроси и отговори въпрос 1
В т. 3 „Технически спецификации“ са посочени техническите характеристики на исканите проходни изводи 110 kV. От тръжните документи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом