Прессъобщение 16 май 2005 г. Бнб откри трета годишна конференция на централните банки от балканските държави
ИмеПрессъобщение 16 май 2005 г. Бнб откри трета годишна конференция на централните банки от балканските държави
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер20.06 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_pressrelease/release_20050516_bg.doc

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 май 2005 г.


БНБ ОТКРИ ТРЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ

ИКОНОМИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ”


Днес, 16 май 2005г. се откри Третата годишна конференция на централните банки на Балканските държави, организирана от Българската народна банка в хотел “Азалия”, курортен комплекс “Св. Св. Константин и Елена”, Варна, която ще продължи и на 17 май.

При откриването на форума участниците бяха приветствани от подуправителя на БНБ Божидар Кабакчиев, който подчерта основната цел на конференцията – да се установят контакти между експертите на националните централни банки и академичната общност от различни държави в областта на макроикономическото моделиране и прогнозиране, на базата на които изследователите да обменят информация за развитието на моделирането, както и съвети за усъвършенстване на самите модели.

Почетен лектор на конференцията е г-н Фредерик Демерс, експерт-иконометрик от централната банка на Канада. В своя доклад той направи исторически преглед на развитието на макроикономическото моделиране в централната банка на Канада, фокусира вниманието и върху най-новите тенденции в тази област, а именно разработването на повече от два алтернативни модела за анализ (прогнозиране) на дадена макроикономическа променлива, след което окончателната прогноза се получава на база осредняване на резултатите от различните оценки на моделите.

С цел да се получат ценни съвети и критични бележки от участниците в конференцията експерти от БНБ и АИАП представиха различните макроикономически модели за краткосрочно и средносрочно прогнозиране, които се прилагат към момента от двете институции. В доклада на Биляна Давидовска-Стоянова от националната банка на Македония най-ясно бяха представени проблемите, с които се сблъскват експертите при разработването на модели за анализ и прогнозиране, а именно – кои теоретични модели най-добре се съгласуват със статистическата информация на нашите страни, кои са най-подходящите променливи, които да бъдат включени в моделите, как да се избере най-добър подход за преодоляване на недостатъчността в базата от статистически данни, която се използва като основа на емпиричните оценки.

Кристоф Планас от Обединения изследователски център на Европейската комисия, проф. Георги Чобанов, заместник-ректор на Софийския университет, и Ксавиер Перез от университета в Севиля представиха научните си разработки върху различни аналитични подходи, модели и набори от икономически променливи, необходими за изработването на макроикономически прогнози. В първия ден от конференцията с доклад участва и експерт на Австрийската централна банка. Дискусията повдигна много спорове и въпроси от изключително важно значение с оглед бъдещата работа на експертите върху разработването на макроикономически модели.

Свързани:

Прессъобщение 16 май 2005 г. Бнб откри трета годишна конференция на централните банки от балканските държави iconИзказване на г-н Иван Искров, управител на бнб, пред Втората годишна конференция на централните банки на Балканските държави, София, 17 май 2004 Производителност, инвестиции и растеж
Конференция е част от поредицата мероприятия, които бнб организира с цел отбелязването на тази значима за нас годишнина. Вероятно...
Прессъобщение 16 май 2005 г. Бнб откри трета годишна конференция на централните банки от балканските държави iconВтора годишна конференция на централните банки на балканските държави
Представяне на икономическото развитие на Гърция, Базил Манесиотис, Национална банка на Гърция
Прессъобщение 16 май 2005 г. Бнб откри трета годишна конференция на централните банки от балканските държави iconРеч на г-н Иван Искров, управител на бнб, при откриването на Тринадесетата годишна среща на управителите на централните банки на франкофонските държави, София, 12 май 2006 г

Прессъобщение 16 май 2005 г. Бнб откри трета годишна конференция на централните банки от балканските държави iconПрессъобщение 11 юни 2009 г
Европа, единната валута, Европейската централна банка и за присъединяването на бнб към европейската система на централните банки....
Прессъобщение 16 май 2005 г. Бнб откри трета годишна конференция на централните банки от балканските държави iconПрессъобщение 16 юли 2010 г. Управителят на бнб иван Искров е удостоен с високото отличие Орден на Леополд
България, с което е създал благоприятни условия за белгийските инвеститори и за отличните връзки между централните банки на двете...
Прессъобщение 16 май 2005 г. Бнб откри трета годишна конференция на централните банки от балканските държави iconПрессъобщение 16 май 2008 г
Първа инвестиционна банка. Бнб разполага с подробни актуални данни за цялата банкова система. На базата на тази информация Управителният...
Прессъобщение 16 май 2005 г. Бнб откри трета годишна конференция на централните банки от балканските държави iconБнб няма да навлиза в преждевременни и спекулативни дискусии, свързани с членството на страната в икономическия и паричен съюз и на централната банка в европейската система на централни банки
Реч на г-н Иван Искров, управител на бнб, пред Петнадесетата годишна среща на Асоциацията на търговските банки, хотел „Шератон”,...
Прессъобщение 16 май 2005 г. Бнб откри трета годишна конференция на централните банки от балканските държави iconПрессъобщение 14 юни 2005 г
Днес, 14 юни 2005 г се проведе първото Общо събрание на картовия оператор “борика” еад. Присъстваха управителят на бнб иван Искров...
Прессъобщение 16 май 2005 г. Бнб откри трета годишна конференция на централните банки от балканските държави iconПрессъобщение 30 май 2003 г
Бнб и предоставя възможност на търговските банки да следят и ефективно да управляват ликвидността си и платежния процес. Това ще...
Прессъобщение 16 май 2005 г. Бнб откри трета годишна конференция на централните банки от балканските държави iconЗа мен е удоволствие да присъствам на тази конференция и да открия дискусията, в рамките на която да могат да бъдат представени различни виждания за приоритетите на централните банки от централна и югоизточна Европа 1 и стратегиите за тяхното постигане
Изказване на г-н Иван Искров, управител на бнб, пред Международната конференция за растеж в Източна Европа: преструктуриране на макроикономиката...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом