Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
ИмеНаредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
страница9/47
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.87 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.chambersz.com/image/naredba.rtf
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   47

 Как?

 

Какво желаете да постигнете - цели?

 Какви са целите ви във връзка със стопанското развитие?

 Какви са целите ви във връзка с пазарния дял?

 Какви са целите ви във връзка с продажбите, печалбата и т.н.?

 

III. Описание на фирмата

 

Име на фирмата

 Пълно наименование на фирмата;

 Законова форма на дейността и дата на регистрация;

 Териториално разположение.

 

Законова уредба

 Основни закони;

 Лицензи и изисквани разрешителни;

 Текущо състояние: Какво е постигнато до момента и какво трябва да се направи?

 

Управленски екип

 Име и позиция;

 Задължения и отговорности;

 Външни услуги:

* Счетоводител;

* Адвокат;

* Финансов консултант.

 

Професионален опит на управленския екип

 Трудов опит;

 Образование;

 Работа и обвързаност с фирмата и нейното бъдеще.

 

Борд на директорите

 Описание и роля (ако съществува)

 

Стратегически партньори

 С кои физически лица или организации имате установени взаимоотношения?

 По какъв начин това подпомага бизнеса ви?

 На какво ниво са тези взаимоотношения?

 

IV. Пазарен анализ

 

Профил на клиентите

 Доход/големина на бизнеса

 Персонални, професионални и стопански характеристики

 Териториално разпределение

 Предпочитания, формирани от жизнения стандарт

 Социални и икономически тенденции в развитието на тези групи

 Сезонни влияния

 

Дефиниране на пазара

 Кой купува от вас? Определете пазарната ви цел.

 Пазарите растящи, стабилни или намаляващи са?

 Вашият пазарен дял растящ, постоянен или намаляващ е?

 Сегментирали ли сте съответните пазари? Как?

 Достатъчно големи ли са посочените пазари за бъдеща експанзия?

 Как ще привлечете, задържите и увеличите вашия пазарен дял?

 

Анализи на стопанския отрасъл и на конкуренцията

 Основни характеристики на отрасъла. Тенденции.

 Кои са преките ви конкуренти?

 По какво си прилича и се отличава техният бизнес от вашия?

 Какво научихте от тяхната дейност? От рекламната им кампания?

 

Предимства на фирмата спрямо конкуренцията (Каква пазарна ниша заемате?)

 Обобщете какво правите най-добре.

 По какво се различават вашите стоки или услуги от всички останали?

 

Рискови фактори

 Кои са източниците на вашите проблеми и как ще ги преодолеете или ще се адаптирате?

 

Заключение

 Убедени сме, че съществува пазарна ниша в сферата на тази стопанска дейност и ние можем да я заемем поради следните причини...............................................................................................................................................................

 

V. Продуктова стратегия

 

Настоящи продукти

 Какво продавате?

 Какви ползи купуват вашите клиенти?

 Какво е новото във вашите продукти / услуги:

* Качество;

* цена/стойност;

* Обслужване;

* Технология;

* Влияние на средата;

* Приложение;

* Осигуровки;

* Опаковка;

* Доставка.

 Анализи на позицията на продукта

 

VI. Маркетингов план

 

Пазарна концепция

 Какво съобщение искате да предадете на хората?

 Как ще привлечете вниманието на потенциалните ви клиенти?

 

Как ще привлечете хората към вашия бизнес?

 Какви пазарни инструменти ще използвате, за да изпратите съобщението си до потребителите?

* Устна реклама

* Рекламна дейност

* Промоции

* Рекламни материали

 

Детайлен бюджет за реклама и медии

 Колко ще ви струват промоциите и рекламната дейност?

 

Стратегия на продажбите и разпространителска мрежа

 Как ще организирате процеса на продажбите?

 Как ще организирате продажбите на индивидуални лица?

 

Обслужване

 Как ще продължите да обслужвате клиентите след вече извършена продажба?

 

VII. Дейност на компанията

 

Съоръжения и оборудване

 Съоръжения

 Необходимо оборудване

 Придобиване на оборудване

 

Управление на материали и материални запаси

 Управление на материали

 Управление на материални запаси

 

Управление на производството

 Производствен процес

 Продуктивност

 Осигуряване на качество

 Проучване и развитие

 Оценяване

 Изпълнение на поръчките и обслужване на клиентите

 Плащане и събиране на вземания
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   47

Свързани:

Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г
Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №21 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconЕвропейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба №22 от 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
Наредба №27 от 08. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом