Нормативно осигуряване
ИмеНормативно осигуряване
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер32.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://fisn.uni-plovdiv.bg/sandalski/ProfSandalski/KonspektProfSandalski.doc

В Ъ П Р О С Н И К /за Пловдивски университет/


по “СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ и КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ на ПРОДУКТИТЕ

в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

Ч а с т ПЪРВА. НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ


 1. Първично европейско законодателство за създаване и развитие на ЕС (7–11)

 2. Вторично европейско законодателство за Единен Европейски Пазар (12–15)

 3. Ръководни органи на ЕС и ЕЕП (15–19)

 4. “Пазарна” безопасност, условия и въвеждащи понятия (20–22)

 5. Европейско пазарно /техническо/ законодателство /ЕТЗ/. Видове (25–29)

 6. “Нов подход” в ЕТЗ (29–33)

 7. Роля на ЕТЗ за регулиране на ЕЕП (35–38)

 8. Пазарна” конкурентноспособност, условия и понятия (39–41)

 9. Развитие и характеристики на стандартизацията (45–49)

 10. Функции и механизъм за “задължителност” на стандартите (49-52)

 11. Международна стандартизация (53–55)

 12. Роля на ИСО/МЕК за СТО/WTO. Споразумение за ПТБТ(59-60)

 13. Европейска стандартизация (60–63)

 14. Видове стандарти и принципи на европейската стандартизация (63-66)

 15. Национална стандартизация (68–71)

 16. Фирмена стандартизация, роля и значение (71–74)

 17. Фирмена стандартизация и ноу-хау (76-77)

 18. Стандартизиране на видове СУ. Изграждане на СУК (81, 85-86).

 19. Стандартизиране на СУОС (93), СУЗБУТ (135), СУБХП (138), СУСИ (142)

Ч а с т ВТОРА. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

 1. Основни понятия при оценяване на съответствието /ОС/ (146-151)

 2. ОС на системи за управление. Избор на видове ОС (152–155)

 3. Национална система за оценяване на конкурентноспособност. Видове органи (155–161)

 4. Изпитване, същност (161–162)

 5. Контрол на продукти, същност (169–170; 173)

 6. Сертификация на продукти. Същност (177–178; 183)

 7. Сертификация на СУ. Същност (188–189; 200–201)

 8. Сертификация на персонал. Същност (210-212)

 9. Акредитация на Органи за оценяване на качество. Стандарти (216–221; 227; 238; 255)

 10. Нотификация на Органи за оценяване на безопасност (219-221; 248–250)

 11. Европейска система за оценяване на “пазарна” безопасност (257–258; 260–262)

 12. ЕС декларация за съответствие и Техническо досие (258–260)

 13. Модулен подход. Видове Модули. Същност (262–264)

 14. Систематизация и приложение на групите модули (264, 267, 269, 272)

 15. Видове Модулни процедури (279–281)

 16. Маркировка “СЄ”, роля и поставяне (283–285)

 17. Надзор на пазара, условия и дейности (296–299)

 18. Предпазна клауза, съществени условия (299–301)

 19. Отговорност за продукта и защитата на потребителите (305–307)УКАЗАНИЯ:

1) Дисциплината завършва с ИЗПИТ, който включва по един въпрос от двете части на Въпросника.

2) Към всеки въпрос е посочен минимум страници от учебника, който е със заглавието на дисциплината (автори: проф. Бр. Сандалски, доц. М. Сандалски). Те са достатъчни за успешната оценка на студента.

3) Символичните означения, формули и модели не се изучават от студентите на Пловдивския университет.

4) Дисциплината приключва успешно, когато оценките и на двата въпроса са над Слаб 2.

5) При оценка Слаб 2 на въпрос от едната част, поправителният изпит е само на тази част.

Март 2011 г. Съставил: проф. д.т.н. Бранимир Сандалски

Свързани:

Нормативно осигуряване iconНормативно осигуряване
Нормативно осигуряване на "свободно движение" "Пазарна" безопасност, условия и въвеждащи понятия 20
Нормативно осигуряване icon9 ноември 2004г
С приемането от мс на 6 ноември 2003 год на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца завърши процесът на...
Нормативно осигуряване iconФедеральные законы – не поваренные книги. Нормативно-технические документы должны обеспечивать национальные интересы
Правительства рф, что в кратчайшие сроки будут разработаны правовые акты, которые позволят привести нормативно-технические документы,...
Нормативно осигуряване iconЗакон за национална система за безопасност и качество на продуктите
Национална система за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на безопасност и качество на продуктите в Република България...
Нормативно осигуряване iconКодекс за социално осигуряване
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите...
Нормативно осигуряване iconНовите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и трудовите отношения през 2010 г
Даниела асенова, Главен директор на Главна дирекция „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в нои
Нормативно осигуряване iconКодекс за задължително обществено осигуряване
Доп. Дв, бр. 1 от 2002 г. Този кодекс урежда задължителното обществено осигуряване, което включва държавното обществено осигуряване...
Нормативно осигуряване iconДоброволно пенсионно осигуряване
Доброволното пенсионно осигуряване в дпф “Пенсионноосигурителен институт” цели увеличаване на доходите на лицата след тяхното пенсиониране...
Нормативно осигуряване iconСоциална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Допълнителното пенсионно осигуряване е изградено на основата на частно организирани и управлявани пенсионни фондове, капиталопокривна...
Нормативно осигуряване iconПрограма по дисциплината "финанси на социално осигуряване"
Тема социалното осигуряване – обективна необходимост в условията на пазарна икономика. Същност, обхват и съдържание на съвременната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом