Европейското земеделие
ИмеЕвропейското земеделие
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер33.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.europarl.bg/ressource/static/files/roksana_asenova_final.doc
Европейското земеделие  нови възможности по време на криза?


Роксана Асенова, 16 г., гр. Перник, специалност: Банково дело, Професионална гимназия по икономика


„70—80 процента от енергията, асимилирана от храната, се използва от мозъка и то за да „храни" нашите тревоги и притеснения. Ако няма умствени напрежения, нуждата от енергия, която мозъка „изисква" от организма, драстично намалява. С това рязко намалява и апетитът, периодите на гладуване се появяват естествено, без да се прави усилие да се гладува" — е казал Xита Ратан Манек. Чудите се какво общо има европейското земеделие? Земеделието е този отрасъл, който се грижи за нашите жизнени потребности. Потребности, без които хората не могат да оцелеят, потребности, които са важни енергийни източници.

Съвременното състояние на земеделието е сложно и проблемно. Политиката, свързана с европейското земеделие, която действа на територията на Европейският съюз, е Общата селскостопанска политика (ОСП). Преди нейната задача е била да подпомага производството на основни земеделски стоки, с цел да стимулира задоволяването с храни и продукти. Днес ОСП се съсредоточава върху това, да финансира фермерите, гарантиращи селскостопански приходи, безопасност и качество на храните, и екологично производство. Промяната в политическите възгледи на ОСП се дължи на това, че съсредоточаването в ключовите отрасли на земеделието доведе до огромни излишъци. Разбира се, че населението се нуждае от тези жизненоважни продукти, но, като прибавим кризисното състояние на някои страни членки на Европейския съюз, като прибавим и нарастващата тенденция на безработица, което води до намаляване на приходите и ограничаване на възможностите на хората, тези „земеделски” излишъци не намират своята потребност. Кръгът от дейност на тази политика се разшири и сега тя финансира селските райони и опазването на околната среда.

Други проблеми, свързани със земеделието на Европа, на селскостопанската политика, са модернизирането на земеделието и преориентирането на политическите цели. Броят на хората, работещи в земеделието, спадна до 7%. Въпреки че все още милиони души са ангажирани със селското стопанство и почти половината от европейските земи се използват за земеделие, за оцеляването и стабилизирането на този сектор са нужни допълнителни мерки.

Сега основният приоритет на селскостопанската политика е финансирането на фермерите. Работата на фермерите е свързана със спазването на определени екологични стандарти, стандарти за безопасност на храните, условията за отглеждане на животните и растенията, и поддържането на селскостопанските земи в добро състояние. Наистина изключително важни реформи, които трябва да спазват работещите в селското стопанство. Населението ще бъде по-сигурно в това какво потребява, ще бъде сигурно в качеството на продукта. Важни са и специалните географски обозначения на опаковката на продуктите. Така хората ще знаят произхода, а и ако са добре запознати с географския обект, ще бъдат запознати и дали този продукт има популярност на добро качество.

Европейският съюз е най-големият вносител на храни в света и най-големият пазар за хранителни продукти на Третия свят. С последните реформи се намали финансирането, което може да попречи на световната търговия. С настоящата криза всички засегнати държави търсят изход от проблема. С модернизирането на земеделието се вдига неговата стойност, вдига се и равнището на качество. Това води до пречки в световната търговия, тъй като намалява потреблението.

Положителното на политиката на ОСП е това, че те осигуряват не само добър жизнен стандарт на фермерите, но и безопасност на храната и високото й качество.

Като сериозен конкурент на световния пазар, Европейския съюз се стреми към осигуряването високи стандарти на грижа към животните и на хигиена по хранителната верига. Също така се стреми и към производството на артикули, произхождащи само от определен географски район на ЕС, произведени със специфична технология или с традиционни съставки.

Умира ли българското земеделие? Като част от Европейския съюз, България не е сред основните държави производителки. Политиката, която страната прилага, води до сриване и финансирането на този отрасъл е неизпълнен. Въпреки широкия обхват на Програмата за развитие на селските райони и значителния ресурс от европари, заделен за финансирането на различни мерки и модернизация на българското стопанство, засега се усвоени едва половината средства.

Земеделието винаги ще бъде перспектива за изход от икономическата криза. Това е отрасъл, от който зависят потребностите на населението. Отрасъл, без който ние, хората, не бихме съществували. Земеделието осигурява и изхранването на населението, и суровини за леката и хранително-вкусовата промишленост. За една държава земеделието може да стане водещ отрасъл, стига тя да приложи нужната аграрна политика. Така се стимулира населението не само към потребност на продуктите, но и към успешна дейност и печалба на земеделието.

Нормалният живот на населението зависи от производството на земеделието, а равнището на този отрасъл зависи от политиката на държавата. Една страна би била изгубена без него.

Свързани:

Европейското земеделие iconЕвропейското земеделие - нови възможности по време на криза
Марио Бориславов Божидаров, 17 г., Професионална гимназия по икономика, гр. Перник
Европейското земеделие icon"Европейското земеделие нови възможности по време на криза?"
Александър Стоянов Петров, 18 г., Соу "Антим 1" гр. Златоград, паралелка с профил Икономика и туризъм
Европейското земеделие iconМинистерство на земеделиет о и храните областна дирекция "земеделие"-варна общинска служба по земеделие – вълчи дол
Във връзка с дейността на сформираните по Заповед от Директора на од ”Земеделие” Комисии по реда на чл. 37”в” ал. 1 от зспзз
Европейското земеделие iconКонференция за присъединяването към европейския съюз на република българия
Република България приема Европейското законодателство (acquis) по Глава 7 “Земеделие”, считано от 1 април 2004 г
Европейското земеделие iconМинистерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие" хасково
Ос “ Земеделие”, гр. Харманли към Гл дирекция “ Аграрно развитие” в од “ Земеделие”, Хасково
Европейското земеделие iconОтчет Съдържание Съдържание 3 Една година по пътя на европейското развитие на страната 1 Икономика и финансова стабилност 3
Европейския съюз. По тази причина правителството на европейското развитие на България постави и следва основната си цел реализиране...
Европейското земеделие iconОтчет Съдържание Съдържание 3 Една година по пътя на европейското развитие на страната 1 Икономика и финансова стабилност 3
Европейския съюз. По тази причина правителството на европейското развитие на България постави и следва основната си цел реализиране...
Европейското земеделие iconСкандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практики
София, 30 юли 2008 г. – Днес, след непрозрачен и скоростен процес на обсъждане в Комисията по земеделие и гори, в Парламента влиза...
Европейското земеделие icon5. "Технически науки"
Динамично развиващото се земеделие непрекъснато ще отправя предизвикателства към системата за обучение на специалисти, които трябва...
Европейското земеделие iconЗемеделие Международен Счетоводен Стандарт 41 Земеделие Цел
Целта на настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране и оповестяванията, свързани със земеделската дейност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом