20 април, Велико Търново
Име20 април, Велико Търново
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер24.02 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.lpi-bg.org/files/docs/Expose_N.Paunov.doc

“Законодателните инициативи за продължаване

на процеса на децентрализацията”

20 април, Велико Търново


Уважаеми госпожи и господа,

скъпи гости,


Радвам се, че имам удоволствието да ви приветствам на днешната дискусия, организирана от Либералния политологичен институт, Асоциацията на българските села и Националното сдружение на кметовете на кметства и кметските наместници. Темата, която ни събира днес, е свързана със законодателните инициативи за продължаване на процеса на децентрализацията в условията на пълноправно членство на България в Европейския съюз след 1 януари 2007 г. Целта на дискусията е да бъде направен преглед на постигнатите резултати и проблемните зони в областта на финансовата децентрализация и регионалното развитие, както и да бъдат обсъдени по-нататъшни стъпки за продължаване на процеса и за постигане на устойчивост.

Либералният политологичен институт прие с готовност да се включи в днешната дискусия, тъй като сме убедени, че разширяването на управленската децентрализация е един от основните стремежи на либералната политика. Именно в прекаления централизъм на властта, наследен от предходната политическа система, се крие една от причините за постепенното отчуждаване между управляващи и граждани. Като либерали ние знаем, че проблемите възникват на местно ниво и вярваме, че този, който е най-близо до тях, има най-голям капацитет да познава и отговаря на изискванията на избирателите и да спомага за реализиране на техните приоритети. В това разбиране се крие друг основен либерален принцип, този на субсидиарността. Когато даден въпрос може да бъде разрешен на управленското ниво, най-близко до това, на което е възникнал, то той трябва да получи отговор именно там, а не да се чака решение на по-горните етажи в управленската йерархия. Именно децентрализацията и субсидиарността са принципите, към които се насочва обединяваща се Европа. Това са водещи идеи, залагащи на интеграцията на Европейския съюз чрез изграждане на Европа на регионите, а не толкова на нациите. По такъв начин може да се предпазим от опасността от прекаленото бюрократизиране и разрастване на централната власт. Чрез развиване на децентрализацията и принципа на субсидиарността и реформиране на местната администрация можем да постигнем такова самоуправление, при което интересите на всеки отделен гражданин могат да бъдат защитени по най-адекватния за него начин. Така може да бъде гарантирано, че индивидуалните амбиции, стремежи и предприемчивост ще могат да се развиват и реализират свободно без излишната намеса на външни бюрократични фактори.

Убедени сме, че постигането на реални успехи в процеса на децентрализация е свързано с няколко ключови предпоставки:

  • изграждането на необходимия административен и проектен капацитет във всички общини;

  • фокусиране върху регионална конкурентноспособност и заетост;

  • участие в програмите за европейско териториално сътрудничество;

  • насърчаване на инвестициите за развитие и инфраструктура,

  • целенасочено партньорство между общините, частния сектор и неправителствените организации.

Надявам се, че по време на днешната дискусия ще споделите вашия опит и “добри практики” в тази насока, за да успеем заедно да формулираме конкретни по-нататъшни механизми за устойчивото развитие на процеса на децентрализация в България.

Пожелавам на всички ползотворна работа и благодаря за вниманието.


Свързани:

20 април, Велико Търново iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
20 април, Велико Търново iconКомисия по чл. 7А от упоа област велико търново
Кк-15/06. 07. 2011 г относно премахване на незаконен строеж на територията на община Велико Търново, да се изиска преписката от Регионална...
20 април, Велико Търново iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
20 април, Велико Търново iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
20 април, Велико Търново iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
20 април, Велико Търново iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец февруари 2012 година
Сигнал, подаден от жител на гр. Велико Търново за изгаряне на найлони и други отпадъци в котелното на „Интерхотел“ ад, гр. Велико...
20 април, Велико Търново iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година
Сигнал, подаден от жител на гр. Велико Търново за неприятни миризми от производствената дейност на „Кроношпан България” еоод – площадка...
20 април, Велико Търново iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец април 2011 година
Сигнал, подаден от гражданин, за замърсяване на пътното платно в района на Южния пътен възел в гр. Велико Търново с битови и производствени...
20 април, Велико Търново iconВелико Търново общ. Велико Търново, Република българия
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново, 1994 – асистент; 1979 – старши асистент; 1983 – главен асистент;...
20 април, Велико Търново iconBg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт/ Районно управление "Социално осигуряване" гр. Велико Търново, пл. "Център"...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом