Автобиографична справка пожидаева, вяра георгиева
ИмеАвтобиографична справка пожидаева, вяра георгиева
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер26.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mgu.bg/cv/CV_Pozhidaeva.doc
АВТОБИОГРАФИЧНА СПРАВКА


ПОЖИДАЕВА, ВЯРА ГЕОРГИЕВА


Родена: 26 юли 1954 г., София


Служебен адрес:

Катедра “Машинознание”,

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”,

Студентски град, 1700 София, България,

Тел: + 3592 8060303, Факс: + 3592 9624940.

Домашен адрес:

ул. “6-ти септември” № 20 А,

1000 София, България,

Тел: + 3592 9893177, Мобилен тел: +359 885 155 336, еmail: vpojidaeva@abv.bg


Настояща длъжност:

Преподавател, МГУ “Св. Иван Рилски” – доцент, доктор


Образование:

Висше - специалност “Механизация и електрификация на мините”,

Висш Минно-геоложки институт, София


Академични титли и звания

2004 - Доцент по “Механизация на мините” (Изпитване и диагностика на минна механизация) – шифър 020805

2000 - Образователна и квалификационна степен “доктор” – шифър 020805

1988 - Асистент по “Приложна геометрия и инженерна графика” – шифър 021902


Заемани длъжности по основен трудов договор:

1988– до момента, преподавател в катедра “Машинознание”, Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, София

1985–1988 Технолог в Център за научна информация, Висш Минно-геоложки институт, София

1978–1985 Конструктор в отдел “Технолого-конструктивен” , СО “Минстрой”, София


Публикации:

Автор на над 90 публикации в наши и чужди специализирани издания на български и английски език, по проблемите на изпитване, безразрушителен контрол и диагностика на машини.


Научни интереси:

Изпитване, контрол и диагностика на машини и съоръжения. Шум и вибрации.. Безразрушителен контрол на машини и съоръжения.


Иновации:

а) Приспособяване и монтаж на система за непрекъснат виброконтрол от типа

“32 CL-2” на SPM-Instrument, за следене на състоянието на основните лагери на роторно колело на багер тип sRs 2000 от механизацията на руднит “Трояново-3”, Мини “Марица-изток” ЕАД. Проект № 2 / 1993 г.

б) Създаване на три вибродиагностични лаборатории и учебен център по вибродиагностика в Мини “Марица-изток”ЕАД по проекти: FAR- BG 9107-01-15-L003 / 1995 и FAR-BG 9508-02-03 / 1998.

В) Проектиране и монтаж на система за непрекъснат контрол на лагерите от лентов транспортьор 2250 в рудник “Трояново – 3”, Мини “Марица-изток” ЕАД. По проект FAR-BG 9508-02-03-L001 / 1998.


Професионални изяви:

1) Ръководител на над 20 научни проекта и участник в 8 научни проекта по проблеми, свързани със следене на състоянието, диагностика и ремонт на минна механизация.

2) Експерт-оценител за сертификация на органи за контрол по вибрационни методи за контрол, диагностика и мониторинг към Българска служба по акредитация - 2007.

3) Експерт сертифициране на персонал по вибрационен контрол, диагностика и мониторинг (VCDM)-оценител към „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД - 2007.

4) Член на Научния комитет на ХХІХ Международна научна конференция HYPNEF-2004 – Сърбия и Черна гора.

5) Постоянен експерт-консултант към програма ФАР за сектори “Енергетика” и “Образование” - 1999.

6) Разработване на нови лекционни курсове и упражнения по дисциплините:

а) „Диагностика и безразрушителен контрол на тръбопроводни системи” за специалности от образователна степен “Магистър”;

б) „Диагностика и безразрушителен контрол на газопроводни системи и инсталации” за специалности от образователна степен “Магистър”;

в)“Квалиметрия и системи за осигуряване на качеството на машиностроителните продукти” за образователната степен “Магистър”.

г) Основи на конструирането” за образователната степен “ Бакалавър ”.

д) Приложна геометрия, инженерна графика и CAD ” за специалности от образователна степен “Бакалавър”.

Членство в организации:


Бългаска минна камара

НТС по Минно дело, геология и металургия

Общество на триболозите в България


Езикова култура:

Английски, Френски, Руски.

Свързани:

Автобиографична справка пожидаева, вяра георгиева iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Автобиографична справка пожидаева, вяра георгиева iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Автобиографична справка пожидаева, вяра георгиева iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Автобиографична справка пожидаева, вяра георгиева iconАвтобиографична справка (кратка форма)
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Автобиографична справка пожидаева, вяра георгиева iconАвтобиографична справка д-р йордан георгиев гечев дата на раждане
Асоциация по мануална терапия на вертеброгенните заболявания на нервната система
Автобиографична справка пожидаева, вяра георгиева iconАвтобиографична академична справка
...
Автобиографична справка пожидаева, вяра георгиева iconКомисар Георгиева обсъжда възможности за увеличаване на подкрепата за най-уязвимото население в Бирма/Мианмар
Кция при кризи Кристалина Георгиева. В найпидо и Янгон комисар Георгиева обсъди с представители на правителството и хуманитарни партньори...
Автобиографична справка пожидаева, вяра георгиева iconСценарий за годишно утро в първи клас
В е вяра. Вярвай в себе си, гледай със усмихнато лице и изпълвай с вяра своето сърце!
Автобиографична справка пожидаева, вяра георгиева iconЕлена георгиева георгиева
Усъвършенствания в счетоводното отчитане на биологичните активи в аграрния сектор
Автобиографична справка пожидаева, вяра георгиева iconДо общински съвет
Относно : предложение за дарение на недвижим имот представляващ дворно място с площ 1 185 кв. М. Съставляващо поземлен имот 121 в...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом