Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен
ИмеМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен
страница1/12
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер1.22 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://rzi-pleven.com/wp-content/uploads/2011/09/Zdravno-demografski-analiz-RZI-Pleven-2010.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН


5800 Плевен ул. Княз Александър Батенберг І N 7 Директор: /064/ 82 33 04

Тел.централа: /064/ 82 34 09; 84 60 98 /064/ 82 23 28

Факс: /064/ 82 48 82 E mail address: rzi@rzi-pleven.com


Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в

Област Плевен


2010г.


Изготвил: Илона Бонева

Началник отдел „МСИИ”

Дирекция „МД”


I. СЪСТОЯНИЕ НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО


  1. Здравно-демографска характеристика на областта


Анализът на здравно-демографската ситуация е важен, тъй като той предоставя възможност не само за критична оценка, но и насочва вниманието към потребността от промотивни, профилактични, лечебни или палиативни грижи и определя насоките за развитие на здравеопазването.


1.1.Численост на населението


Населението на област Плевен е около 4% от населението на страната. За периода 2008-2010г. се наблюдава спад на населението, което от 294277 души е намаляло на 286496. Той е различен за отделните общини, като е най-голям за Гулянци и Никопол. В Плевенска община е съсредоточена голяма част от населението на областта – 47.8%, следвана от община Червен бряг – 10.5%,а най-малко е в община Пордим - 2.4% от цялото население.

Жителите на градовете в областта представляват 65.8%, а тези в селата са 34.2%. Жените са 51.4% от населението.Механичният прираст в областта е отрицателен, изселили са се 6832, а заселените са 5314, разликата 1518, представлява 5.3/1000д. Вълната на изселване идва най-вече от селата. С по-бързи темпове се обезлюдяват малките и най-малки села, които биват напускани най-вече от младите си жители.

Възрастовата структура на населението през последните години показва неблагоприятни тенденции. Относителният дял на възрастните хора /над 60 години/ през 2010 г. – 28.9%, почти запазва нивото от предходните години /2009 г. – 28.4% и 27.9% за 2008г. /, т.е. тенденцията на застаряване на населението продължава. С изключение на Плевен, във всички останали общини делът на населението в надтрудоспособна възраст е над средните за страната и областта. Ясно изразено е “придвижването” на младите към по-възрастовите групи и изтъняването на възрастовата пирамида.Население на област Плевен по общини


община

Население 2008

Население 2009

Население 2010

Спад в %

Белене

11102

10908

10671

3,88

Гулянци

13925

13561

13128

5,72

Долни Дъбник

14571

14438

14230

2,34

Долна Митрополия

21702

21304

20904

3,68

Левски

21833

21487

21141

3,17

Никопол

10897

10602

10366

4,87

Искър

7859

7717

7569

3,69

Плевен

139121

138095

136949

1,56

Пордим

7249

7114

6957

4,03

Червен бряг

30911

30524

29968

3,05

Кнежа

15107

14839

14613

3,27Население на област Плевен към 31.12. – (за тригодишен период)


Год.

Население в областта - общо

мъже

Отн.. дял

жени

Отн. дял

В градо-вете

Отн. дял

В селата

Отн. дял

2008

294277

143199

48.7

151078

51.3

192443

65.4

101834

34.6

2009

290589

141312

48.6

149277

51.4

190481

65.5

100108

34.5

2010

286496

139104

48.5

147392

51.5

188486

65.8

98010

34.2Население на област Плевен към 31.12.2010 г. по възраст

(брой)

Възраст (в навършени години)

Общо

Мъже

Жени

В градовете

В селата

Общо

286496

139104

147392

188486

98010

0-4

12725

6498

6227

8684

4041

5-9

12656

6496

6160

8308

4348

10-14

12676

6556

6120

8277

4399

15-19

15336

7839

7497

10224

5112

20-24

17408

9170

8238

12084

5324

25-29

15827

8236

7591

11734

4093

30-34

17388

9040

8348

12763

4625

35-39

19619

10008

9611

14539

5080

40-44

19963

9995

9968

14507

5456

45-49

19337

9766

9571

14011

5326

50-54

20626

10288

10338

14777

5849

55-59

20233

9865

10368

14164

6069

60-64

22653

10583

12070

14638

8015

65-69

17626

7824

9802

9759

7867

70+

42423

16940

25483

20017

22406
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция
Основните цели в дейността на Регионална здравна инспекция гр. Ловеч през 2012 г са в съответствие с политиката и насоките, дадени...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция
Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в регионална здравна инспекция-бургас
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен
Анализът на здравно-демографската ситуация е важен, тъй като той предоставя възможност не само за критична оценка, но и насочва вниманието...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич
Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция бургас
Медицински стандарт „Спешна медицина, утвърден с Наредба №45 от 2б. 08. 2010г на Министъра на здравеопазването
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция перник

Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен iconРегионална здравна инспекция плевен докла д за качеството на атмосферния въздух
Наредба №12/2010 на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за норми на серен диоксид, азотен...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция бургас
На основание чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения и във връзка със заявление № / г
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция бургас
На вниманието на всички лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция
За спазване на изискванията на наредба №3 от 27. 04. 2000 Г. За здравните кабинети в детските заведения и училищата
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом