6 август 2012 г
Име6 август 2012 г
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер61.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tbibank.bg/_uploads/V mediite/Pokupka na CrediBul.doc
6 август 2012 г.

03-10.08.2012 г., с. 6


Ти Би Ай Банк" взе кредитния портфейл на „КредиБул"


В петък, 3 август, „Ти Би Ай Банк" сключи договор за закупуване на портфейла от потребителски кредити за целево финансиране на „КредиБул" -българското поделение за потребителско кредитиране на френската банкова група Societe Generate.

„Портфейлът на „КредиБул" представлява интерес за нас, защото искаме да се развиваме именно в потребителското кредитиране, коментира Валентин Гълъбов, член на надзорния съвет на „Ти Би Ай Банк". Дългосрочната цел на банката е да се превърне в предпочитан партньор в сегментите „банкиране на дребно"(потребителско и целево финансиране) и „микро", малки и средни предприятия" в България. Вярваме, че можем да постигнем тази цел, като предлагаме добро обслужване, качествени продукти, бързи услуги и банкиране от нов тип. В този контекст е съвсем естествено да инвестираме в нов, качествен портфейл от потребителски кредити и да разширяваме бизнеса си", каза още Гълъбов.

Продажбата на портфейла от потребителски кредити няма да предизвика никакво неудобство или промяна за клиентите на компанията. Те ще продължат да плащат месечните си вноски по сметките на „КредиБул" независимо че техен кредитодател става „Ти Би Ай Банк". Договорите за потребителски кредит и условията по тях се запазват изцяло непроменени.
06.08.2012 г., с. 10


Ти Би Ай Банк купи бързите заеми на "КредиБул"


Цената на сделката и обемът на портфейла не бяха съобщени


Ти Би Ай банк купи портфейла от кредити за целево финансиране на "КредиБул", съобщиха от банката. Сделката е финализирана на 3 август, петък. Обем на портфейла от т.нар бързи заеми и цена на сделката не бяха съобщени. Неотдавна стана ясно, че "КредиБул" се готви за изтегляне от българския пазар и че води преговори за продажба на портфейла си с Ти Би Ай банк. Кой кой е "КредиБул" е поделението за потребителско кредитиране на френската банкова група Societe Generale и е 100% собственост на Societe Generale Consumer Finance, част от групата. Част от Societe Generale Group в България е и Societe Generale Експресбанк. Ти Би Ай банк е собственост на регистрираното в Холандия ТBIF Financial Services, което е звеното за кредитиране на дребно на холандско-израелския холдинг Kardan и което влезе на българския пазар през пролетта на миналата година, купувайки словенската НЛБ банк. ТBIF Financial Services работи на българския пазар от 2002 г. и притежава дружеството за потребителско кредитиране "Ти Би Ай кредит", лизинговата компания "Ти Би Ай лизинг" и "Ти Би Ай рент". "Портфейлът на "КредиБул" представлява интерес за нас предвид фокуса, който сме поставили. Ти Би Ай банк има за дългосрочна цел да се превърне в предпочитан партньор в сегментите банкиране на дребно - потребителско и целево финансиране, и микро-, малки и средни предприятия в България. В този контекст е съвсем естествено да вложим финансов ресурс в нов, качествен портфейл от потребителски кредити и да разширяваме бизнеса си", коментира в съобщението Валентин Гълъбов, член на надзорния съвет на банката. За клиентите няма промяна При продажбата на портфейла от потребителски кредити за клиентите кредитополучатели на компанията няма да настъпят никакви промени, посочват още от банката. Те ще продължат да плащат месечните си вноски по сметките на "КредиБул", независимо че техен кредитодател става Ти Би Ай банк. Договорите за потребителски кредит и условията по тях се запазват изцяло непроменени. Според годишния доклад за дейността на "КредиБул" за 2011 г. през миналата година компанията приключва на загуба от 2.053 млн. лв. Като причина за отрицателния финансов резултат е посочен "по-малкият размер на предоставените кредити през 2011 г. в сравнение с планирания обем, съчетано с пазарния натиск на лихвените равнища и високите оперативни разходи". Брутната сума на кредитите, предоставени на клиенти, към края на миналата година е 48.1 млн. лв., а загубата от обезценка е 22.8 млн. лв. В началото на тази година капиталът на дружеството е намален от 19.6 млн. лв. на 3.9 млн. лв., като с разликата са покрити натрупани загуби в размер на 13.4 млн. лв. и е формиран резерв. Ти Би Ай е една от малките банки на пазара с активи от 123.2 млн. лв. към края на юни тази година според отчета на банката в БНБ.


Снимка на четири колони - Според Валентин Гълъбов, член на надзорния съвет на банката, покупката на този портфейл отговаря на профила на Ти Би Ай банк
06.08.2012 г., с.8


Ти Би Ай Банк купи Кредибул


TBI Bank закупи портфейла, генериран от потребителски кредити за целево финансиране на поделението за потребителско кредитиране на френската банкова група Societe Generale "КредиБул". То е 100% собственост на Societe Generale Consumer Finance.

Сделката беше финализирана на 3 август. "Портфейлът на "Кредибул" представлява интерес за нас предвид фокуса, който сме поставили. TBI Bank има за дългосрочна цел да се превърне в предпочитан партньор в сегментите "банкиране на дребно" (потребителско и целево финансиране) и "микро, малки и средни предприятия" в България. Вярваме, че можем да постигнем тази цел, като предлагаме добро обслужване, качествени продукти, бързи услуги и банкиране от нов тип", коментира Валентин Гълъбов, член на надзорния съвет на банката. При продажбата на портфейла от потребителски кредити за клиентите кредитополучатели на компанията няма да настъпят никакви промени.

06.08.2012 г.


Ти Би Ай Банк купи заеми на "КредиБул"


Ти Би Ай банк купи портфейла от кредити за целево финансиране на "КредиБул", съобщиха от банката. Сделката е финализирана на 3 август, петък. "КредиБул" е поделението за потребителско кредитиране на френската банкова група Societe Generale и е 100% собственост на Societe Generale Consumer Finance, част от групата Societe Generale Group в България е и Societe Generale Експресбанк. Ти Би Ай банк е собственост на регистрираното в Холандия ТBIF Financial Services, компания за кредитиране на дребно на холандско-израелския холдинг Kardan ТBIF Financial Services работи на българския пазар от 2002 г. и притежава дружеството за потребителско кредитиране "Ти Би Ай кредит", лизинговата компания "Ти Би Ай лизинг" и "Ти Би Ай рент". "Портфейлът на "КредиБул" представлява интерес за нас предвид фокуса, който сме поставили. Ти Би Ай банк има за дългосрочна цел да се превърне в предпочитан партньор в сегментите банкиране на дребно - потребителско и целево финансиране, и микро-, малки и средни предприятия в България. В този контекст е съвсем естествено да вложим финансов ресурс в нов, качествен портфейл от потребителски кредити и да разширяваме бизнеса си", коментира в съобщението Валентин Гълъбов, член на надзорния съвет на банката. За клиентите няма промяна При продажбата на портфейла от потребителски кредити за клиентите кредитополучатели на компанията няма да настъпят никакви промени, посочват още от банката. Те ще продължат да плащат месечните си вноски по сметките на "КредиБул", независимо че техен кредитодател става Ти Би Ай банк. Договорите за потребителски кредит и условията по тях се запазват изцяло непроменени.
06.08.2012 г., с. 15


Ти Би Ай Банк купи портфейла на „КредиБул"


TBI Bank купи портфейла, генериран от потребителски кредити за целево финансиране на Поделението за потребителско кредитиране на френската банкова група Societe Generate "КредиБул", която е 100% собственост на Societe Generate Consumer Finance. Сделката бе финализирана в петък, 3 август. "Портфейлът на „КредиБул" представлява интерес за нас предвид фокуса, който сме поставили. TBI Bank има за дългосрочна цел да се превърне в предпочитан партньор в сегментите„банкиране на дребно" (потребителско и целево финансиране) и „микро, малки и средни предприятия"' в България. Вярваме, че можем да постигнем тази цел, като предлагаме добро обслужване, качествени продукти, бързи услуги и банкиране от нов тип", коментира Валентин Гълъбов, член на надзорния съвет на банката. При продажбата на портфейла от потребителски кредити за клиентите кредитополучатели на компанията няма да настъпят никакви промени. Те ще продължат да плащат месечните си вноски по сметките на "КредиБул", независимо че техен кредитодател става Ти Би Ай Банк. Договорите за потребителски кредит и условията по тях се запазват изцяло непроменени.
06.08.2012 г., с. 10


Ти Би Ай Банк купи портфейла на Кредибул


TBI Bank закупи портфейла, генериран от потребителски кредити за целево финансиране на Поделението за потребителско кредитиране на френската банкова група Societe Generale "КредиБул", която е 100% собственост на Societe Generale Consumer Finance. Сделката беше финализирана в петък. "Портфейлът на „Кредибул” представлява интерес за нас предвид фокуса, който сме поставили”, съобщиха от компанията. TBI Bank има за дългосрочна цел да се превърне в предпочитан партньор в сегментите „банкиране на дребно” (потребителско и целево финансиране) и „микро, малки и средни предприятия” в България. „Вярваме, че можем да постигнем тази цел, като предлагаме добро обслужване, качествени продукти, бързи услуги и банкиране от нов тип. В този контекст е съвсем естествено да вложим финансов ресурс в нов, качествен портфейл от потребителски кредити и да разширяваме бизнеса си", коментира Валентин Гълъбов, член на надзорния съвет на банката. След продажбата за клиентите кредитополучатели на компанията няма да настъпят никакви промени. Те ще продължат да плащат месечните си вноски по сметките на "Кредибул" независимо, че техен кредитодател става "Ти Би Ай Банк". Договорите за потребителски кредит и условията по тях се запазват изцяло непроменени. Ти Би Ай Банк е собственост на регистрираното в Холандия ТBIF Financial Services B.V., което оперира на българския пазар от 2002 година и притежава добре познатите на българския потребител Ти Би Ай Кредит, Ти Би Ай Лизинг, Ти Би Ай Рент. През пролетта на миналата година холандският холдинг закупи словенската НЛБ Банк, която ребрандира като Ти Би ай Банк. Повече от 1 млн. българи са клиенти на Ти Би Ай през последните 12 години. Те вече могат да ползват всички банкови услуги чрез Ти Би Ай Банк.

Свързани:

6 август 2012 г iconЗа местната власт  електронен седмичник 33/18 2010. на Фондацията за реформа в местното самоуправление
Честит празник на общините Кула (19 август), Брусарци (19 20 август), Брегово (20 август), Сливо поле (20 август), Малко Търново...
6 август 2012 г icon08 августа 2012 г г. Тараклия «Педагогическая конференция, август 2012»
В целях эффективной организации и проведения Педагогической конференции 2012 года, на основании письма Министерства просвещения №02/13...
6 август 2012 г iconНа Фондацията за реформа в местното самоуправление изпраща се всяка сряда до над 11 600 абонати получаване в рамките на 24 часа
Честит празник на общините Пирдоп (5 август), Вършец (7 13 август), Рудозем (7 13 август), Земен (9 август)! 
6 август 2012 г iconКалендар на събитията в младежки информационно-консултантски център-ловеч август 2012 год
Среща с доброволци за подготовка за 12 август – международен ден на младежта микц – Ловеч
6 август 2012 г iconПротокол №83 гр. С., 21 август 2012 год
С. районен съд, трети състав, в публично съдебно заседание на двадесет и първи август две хиляди и дванадесета година в състав
6 август 2012 г iconМеждународна конференция „Театърът между традицията и съвременността, 17-21 декември 2012 г., За повече информация
Лятно училище „Управление на модната индустрия“, 27-31 август 2012 г., срок за записване – 30 юни 2012 г
6 август 2012 г iconЗаседание на втори август
Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на втори август 2012 г в състав
6 август 2012 г iconЗаседание на първи август
Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на първи август 2012 г в състав
6 август 2012 г icon33-дневното Бдение от 30 юли до 31 август завърши. Молитвата продължава
Благодаря на всички, които взеха участие в 33-дневното молитвено Бдение за Русия от 30 юли до 31 август 2012 година
6 август 2012 г icon96-часова промоция (за маршрути на msc cruises от септември до ноември 2012) от 299 евро за круиз за двама само за резервации от 28 до 31 август 2012

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом