Седмична програма понеделник вторник соц свят бел
ИмеСедмична програма понеделник вторник соц свят бел
страница9/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.23 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/bc52c735-404a-4dc6-a38e-0d8d7fe6caa4/Snejka_razpredelenie.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
ТЕМА : Баба Марта бързала, мартенички вързала.

ЗРС

подготвителна и трета група

ЗАДАЧИ : Рисуване с темперни бои и флумастери. Използване на характерната за народното творчество символика за цветовете – Пижо и Пенда. Развитие на нагледно-образното мислене и творческо въображение.

ЗНС

Разглеждане на различни видове мартенички и анализ на символите.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : КТБД

ЯДРО : Обработване и съединяване на материали.

ТЕМА : Мартеница

ЗРС

подготвителна и трета група

ЗАДАЧИ : Усъвършенстване умението за работа с конци – навиване, усукване, промушване, завързване, рязане и изравняване, съединяване. Работа в сътрудничество с другар при извършване на някои операции и поддържане на работното място чисто и подредено по време на работа.

ЗНС

Запознаване на децата с легендата за Баба Марта и символиката на цветовете. Подготовка на материалите за работа.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Физическа култура

ЯДРО : Естествена приложна двигат. дейност

ЗРС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Метроритъм

ЗАДАЧИ :

Изграждане представа за метроритъма на ръченица. Развиване двигателна способност в променящи се условия.

ТЕМА : Турестически маршрути

Формиране двигателни умения за координиране на горни и долни крайници

ЗНС

Слушане на музика с ритъма на ръченица. Пляскане.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : Игрова ку – ра

ЯДРО : Фолклорно-обредно игрово пространство и изразителност ЗНС

подготвителна и трета група

ТЕМА : На ти бяло и червено

ЗАДАЧИ : Участие в организация на празника в детската градина. Запознаване с мартенска фолклорна обредност, Баба Марта. Създаванв на увереност при въздействие в/у природата чрез фолклорни наричания.


МЕСЕЦ МАРТ 2010 г.

първа седмица / 01.03. – 05.03.2010г/

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : БЕЛ

ЗРС

ЯДРО : Художествена л-ра; Свързана реч; Звукова култура; Граматически правилна реч.

подготвителна и трета група

ТЕМА : Стих. за 3- март

ЗАДАЧИ : Възприемане на стихотворение за 3-ти март и заучаване наизуст. Анализ.Чувства.

ТЕМА : На мама

ЗАДАЧИ : Съчиняване на разсъждение за майката и обогатяване речника с названия за изразяване на чувства. Построяване на сложни съставни изречения с ако..., то. Определяне последователността на звуковете в думата.

ЗНС

 1. Разговор за националния празник : 3-ти март

 2. Игри : Живи звукове; Кажи мили думи; Аз чувствам.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Математика

ЯДРО : Количествени отношения

ТЕМА : Числото 8, осмица

ЗРС

подготвителна група

ЗАДАЧИ : Формиране на представи чрез сравняване на групи от по 8 предмета и графично моделиране; сравняване на числата 7 и 8; съотнасяне на цифри и количества.

трета възрастова група

ЗАДАЧИ : Формиране на представа за числото 8 чрез графично моделиране; запознаване с цифрата на числото 8.

ЯДРО : Измерване

ТЕМА : Измерване на сипещи се вещества

подготвителна група

ЗАДАЧИ : Измерване на сипощи се вещества с усливни мерки /чашки/ и сравняване на резултатите; осмисляне на обратната връзка м/у големината на мярката и големината на числовия резултат.

трета възрастова група

ЗАДАЧИ : Практически упражнения

ЗНС

Практическа дейност; игри с карти, домино.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Социален свят

ЯДРО : Културни и национални ценности

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Днес България празнува

ЗАДАЧИ : Изграждане на представи за родина, национален празник; възприемане еталони за общочовешки добродетели по примера на местни и национални герои; национална признателност и гордост.

трета възрастова група

ГЛ. ТЕМА : Моят род

ПОДТЕМА : Обичаи и обредна система

ЗАДАЧИ : Запознаване с празника 3-ти март; с национални герои и значимостта им за България.

ЗНС

Практико-изследователска дейност .

Подреждане на снимков материал

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Природен свят

ЯДРО : Животински свят

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : В зоологическата градина

ЗАДАЧИ : Запознаване със средата на живот и приспособяване на животните от зоологич. градина; изграждане на представи за основните потребности на животните и различието м/у животните в клетка и тези на свобода.

трета възрастова група

Ателие : Аз и природата

Децата подреждат пъзели с цел придобиване на по-добра визуална представа за животните в зоолог. градина и техните характерни белези.

ЗНС

Игри за дорисуване, оцветяване, моделиране.

Разглеждане и подреждане на снимков материал.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Изобразително из – во

ЯДРО : Художествено възпроизвеждане

ЗРС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Мама и аз

ЗАДАЧИ : Разширяване на представите за изграждане на цветосъчетание. Изработване на поздравителна картичка за мама

ЗНС

Разглеждане произведения на изобразителното изкуство по темата – Маичинство.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : КТБД

ЯДРО : Обработване и съединяване на материали

ЗРС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Гривна

ЗАДАЧИ : Изработване подарък за мама. Усъвършенстване опита за извършване система от действия в определен ред – очертаване, рязане, промушване, шиене, цветово съчетаване на елементи, разполагане и симетрия.

ЗНС

Разговор за видове подаръци за майката. Игри.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Физическа култура

ЯДРО : Естествено-приложна двиг. дейност

ЗРС

подготвителна и трета група

ТЕМА :1. Музикално – подвижни игри с разучени стъпки за празника 8-ми март.

2.Затвърдяване движенията на право хоро и ръченица.

ЗНС

Движения по музика – спазване на метроритъма.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : Игрова култура

ЯДРО : Драматизации, етюди и артистично игрово пространство. ЗНС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Добрият празник 8-ми март

ЗАДАЧИ : Организация за празник в ДГ или изпълнение на лирична творба.


втора седмица / 08.03. – 12.03.2010г./

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : БЕЛ

ЗРС

подготвителна група

ЯДРО : Свързана реч; Речник; Граматически правилна реч; Звукова к-ра; Подготовка за четене и писане; Моторика.

ТЕМА : На театър

ЗАДАЧИ :

 1. Съставяне на разказ по преживяване и обогатяване на речника с названия и изрази за нравствени качества на герои. Съгласуване на числително, прилагателно и съществително име.

 2. Сричков анализ и синтез на думи. Свързване на обекти с пътечки по предварително уточнени правила.

трета възрастова група

ЯДРО : Свързана реч; Речник; Звукова ку- ра

ЗАДАЧИ :

 1. Създаване на умение за изразяване на преживяното. Обогатяване речника с нови думи. Диференциране на обозначен звук.

 2. Дид. игри и у-ния : Подреди любима приказка.

ЗНС

 1. Игри : Артист; Зрител; Гост; Слушател; Любима роля; Назови като мен.

 2. Игри : Цяла дума – част от дума; Избери яасти и ги подреди в дума; Точно по средата.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Математика

ЯДРО : Количествени отношения

ТЕМА : Числото 9, девятка

ЗРС

подготвителна група

ЗАДАЧИ :

 1. Формиране на представа за числото 9 и неговата цифра. Количествено и поредно броене.

 2. Сравняване на числата осем и девет в практически и в схематичен план; сравняване на числата до девет с помощта на знаците > , < и = /без писане/

трета възрастова група

ЗАДАЧИ :

 1. Формиране на представа за числото 9 и неговата цифра.

 2. Упражнения за числото 9 и неговата цифра.

ЗНС

Работа с предмети; игри с карти, дребен материал.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Социален свят

ЯДРО : Общуване с околните и самоутвърждаване.

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Благодарим, обична мамо !

ЗАДАЧИ : Обобщени представи за 8-ми март като празник на майката; проява на внимание , ласка, грижи, сигурност, обич, благодарност.

трета възрастова група

ГЛ. ТЕМА : Моят род

ПОДТЕМА : Празник на мама

ЗАДАЧИ : Възпит. в уважение към майката. Интегриране с изобр. из-во – рисуване портрет на мама.

ЗНС

Игри : Пожелание; Моята майка; Помогни ми да позная какъв подарък си подготвил.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Природен свят

ЯДРО : Животински свят

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Домашни животни

ЗАДАЧИ :Ориентиране в животинския свят, типичен за условията на средата, в която живеят. Изграждане на представа за типичните особености и потребности на животните; поведенчески прояви.

трета възрастова група

ГЛ. ТЕМА : Аз и светът около мен

ПОДТЕМА : Домашни животни

ЗАДАЧИ : Запознаване с характерните белези; начин на хранене и видове грижи.

ЗНС

Игри за дорисуване, сравняване, класификация, моделиране.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Изобразително из – во

ЯДРО : Изобразително творчество

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Рисуване под въздействие на музикално произведение

ЗАДАЧИ : Създаване на реални или фантазни, на фигурални или нифигурални изображения по асоциации от музикално произведение.

Отрасяване въздействието на музикалната творба с изразните средства на живописта.

трета възрастова група

ТЕМА : Рисуване по асоциации от художествени произведения

ЗАДАЧИ : Създаване на фигурални изображения по асоциации от художествени произведения. Самостоятелно пресъздаване на настроението от худ. произведения.

ЗНС

Слушане на различни музикални произведения и споделяне на асоциации, събудени у децата.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : КТБД

ЯДРО : Обработване и съединяване на материали

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Вятърна мелница

ЗАДАЧИ : Умения за конструиране на вятърна мелница от отпадъчни материали. Спозване реда на конструктивните операции.

трета възрастова група

ТЕМА : Весело хвърчило

ЗАДАЧИ : Усъвършенстване умението за работе с хартия и картон. Извършване техническите действия правилно и оформяне на хвърчилото по свой замисъл.

ЗНС

Разговор за екологията и разделното изхвърляне на отпадъци. Подготовка на материалите за работа.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Физическа култура

ЯДРО : Спортно-подготвителна двигателна дейност

ЗРС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Подскоци

ЗАДАЧИ :

 1. Формиране двигателно умение за подскоци – на един крак и на два крака; подскоци на място и в движение.

 2. Скачане на въже – на един крак, с два крака. Състезание.

ЗНС

Подвижни игри с разучени подскоци – в чувал, в зиг-заг, с препятствия.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : Игрова култура

ЯДРО : Драматизации, етюди, артистечно игрово пространство. ЗНС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Куклен театър

ЗАДАЧИ:Елементарна техника на кукловодене

Пресъздаване на лит. творба със средствата на кукления театър. Създаване на представи за костюми и аксесоари; театрален реквизит.


трета седмица / 15.03. – 19.03.2010г/

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : БЕЛ

ЗРС

подготвителна група

ЯДРО : Худож. л-ра; Речник; Моторика; Звукора ку-ра; Подготовка за четене и писане.

ТЕМА : Пролетен венец / Рада Александрова/

ЗАДАЧИ :

 1. Възприемане на разказа; беседа. Обогатяване на речника с художествени изрази за запомняне и изказване на словосъчетания от текста. Възпроизвеждане на графичен знак.

 2. Преразказване напроизведението.

Разпознаване на буква и назоваване със звука й.

Извършване на звуков анализ на думи и синтезиране на звукове в дума.

трета възрастова група

ЯДРО : Худож. л-ра; Речник; Грам. прав. реч

ТЕМА : Пролетен венец / Рада Александрова/

ЗАДАЧИ :

 1. Възприемане на разказа и участие в беседата. Обогатяване речника с художествени изрази. Построяване на сложно съставно изречение със съюзна връзка когато.

 2. Интегриране с изобразителното изкуство на тема : Рисуване на пролетен венец.

ЗНС

 1. Игри : Думи на авторката; Слушам – рисувам.

 2. Игри : Живи звукове; Звук за буква; Кое след кое следва ?

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Математика

ЯДРО : Количествени отношения

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Числата 0 и 10.

ЗАДАЧИ : Практическо запознаване с числото 0 и цифрата 0 чрез групи , в които няма обекти.

Представа за числото 10 и неговото записване. Съотнасяне на цифри към количества и обратно. Подреждане на числова редица.

ТЕМА : Банкноти и монети

ЗАДАЧИ : Приложение на познанията за числата до 10 в практически ситуации за изработване на банкноти и монети и използването им в сюжетно-ролеви игри.

трета възрастова група

ЗАДАЧИ :

 1. Запознаване с числото 0 и неговата цифра; с числото 10; определяне мястото на числото 10 в числовата редица.

 2. Игри : Кои са моите съседи ? Сложи числото което липсва; Охлюв.

ЗНС

Работа с природни материали – кестени, копчета, бонбони, плодове, банкноти и монети

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Социален свят

ЯДРО : Предметна, социална и здравословна среда.

ЗРС

подготвителна група

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Свързани:

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел icon1. Същност на съвременните ио: в съвр свят ио се разглеждат като колективни трудови отношения, като отношения м/у държ-та, най-често представл от
Соц сътрудничество и соц взаимодействие са често употреб термини за означ на ио. Те обаче, са по-тесни по смисъл от понятията “соц...

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconRotary club Smolyan District 2482 Седмична сбирка – понеделник 18. 00 Х. "Кипарис алфа" Смолян, бул. „България" №3а
Седмична сбирка – понеделник 18. 00 Х. “Кипарис алфа” Смолян, бул. „България” №3а

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconПрограма понеделник вторник

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconИкономика и соц стратификация
Соц стратиф. Е образуване на слоеве в обществото, а именно класи, съсловия, соц групи, които са неравни помежду си. Или соц стр е...

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconПрограма с уважение: /п/ инж. А. Божинова изп директор
София на 28 и 29 март 2011г. /понеделник и вторник/, в залата на 4-ти етаж на фнтс -ул. „Г. С. Раковски” 108

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел icon29. 11. 2010 понеделник вторник

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconЧас понеделник вторник

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconСреден курс 5а понеделник вторник сряда

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconСедмично разпределение на занятията понеделник вторник

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconПравила за отчитане на отстрел на хищници Отчитането на отстреляните хищници става в сградата на Сдружението всеки понеделник и вторник от 15,00 17,00ч
Отчитането на отстреляните хищници става в сградата на Сдружението всеки понеделник и вторник от 15,00 17,00ч

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом