Седмична програма понеделник вторник соц свят бел
ИмеСедмична програма понеделник вторник соц свят бел
страница4/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.23 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/bc52c735-404a-4dc6-a38e-0d8d7fe6caa4/Snejka_razpredelenie.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ТЕМА : Геометрични фигури и форми

ЗРС

подготвителна група

ЗАДАЧИ :

 1. Разпознаване и назоваване на кръгла форма на предметите; запознаване с геометричните фигури кръг, триъгълник и квадрат; усъвършенстване на уменията за разпознаване в различни по сложност геометрични композиции.

 2. Групиране на предмети по форма; групиране на геометрични фигури в подвижно-практически план чрез предметен еталон за форма и схематичен план чрез ограждане или моделиране на група обекти с цветове.

трета възрастова група

ЗАДАЧИ :

 1. Затвърдяване знанията за формите кръг, триъгълник и квадрат; групиране на геометрични фигури /малки и големи в три цвята/ , като се сменя признакът.

 2. Игри : Направи килимче; Счупеното прозорче; Да или не; Къщичка на геометричните фигури.

ЗНС

Апликации и картини с геометрични композиции. Предмети с различни форми – кръгли и некръгли. Работа в УТ.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : Социален свят

ЯДРО : Културни и национални ценности

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Обичам те, родино !

ЗАДАЧИ : Утвърждаване на детската индивидуалност при сравняване с другите; разбиране и сътрудничество с връстници и възрастни при реализиране на взаимодействие; приобщаване към културни еталони при разпознаване на общочовешки ценности.

трета възрастова група

ГЛ. ТЕМА : Моят род

ПОДТЕМА : Моята страна

ЗАДАЧИ : Запознаване на децата със символите герб, знаме. /самостоятелна работа – дидактични игри, танграм/

ЗНС

Събиране на снимки от България; автодидактична игра – диск. Игри : Пътувам до... ; подреждане на постер.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Природен свят

ЯДРО : Животински свят

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Къде живеят животните ?

ЗАДАЧИ : Затвърдяване знанията на децата за типичните особености на животните; представи за начина на живот; общи представи за животни в по-далечни природни местности.

трета възрастова група

ГЛ. ТЕМА : Аз и светът около мен

ПОДТЕМА : Животните в гората

ЗАДАЧИ : Запознаване децата с видовете животни; местоживеене и хранене. АДИ.

ЗНС

Събиране и подреждане на тематичен снимков материал. Дидактични игри и у-ния : Къде живея ? Да нахраним животните и др.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Изобразително из-во

ЯДРО : Изобразително творчество

ЗРС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Животно /птица/

ЗАДАЧИ : Изграждане на фигури от пластичен материал. Умение за слепване на няколко съставни части.

Моделиране на устойчив, статичен пластичен образ / само за подготвителна група/

ЗНС

Манипулативни действия за изграждане на овална форма; слепване; декориране.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : КТБД

ЯДРО : Обработване и съединяване на материали.

ЗРС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Лъв

ЗАДАЧИ : Усъвършенстване умението за работа с хартия – оригами. Последователност на действията – прегъване, приглаждане, очертаване, рязане, лепене. Поддържане чисто работното място.

ЗНС

Разглеждане енциклопедии за животни и техни семейства; място на живот. Подготовка на материалите.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Физическа култура

ЯДРО: Спортно-подготвит. двигателна дейност

Игрова двигателна дейност

ЗРС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Туристически маршрути

ЗАДАЧИ :

 1. Развиване на скоростно-силовите качества на горните и долните крайници. Ходене по маркиран маршрут – ориентиране.

 2. Съревнователни игри с включване на елементи от бягане, скачане, ходене.

ЗНС

Подвижни игри за включване на всички деца в туристическа дейност.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : Игрова култура

ЯДРО : Артистично – игрово пространство; Драматизации; Етюди.

ЗНС , ТЕМА : Театър на маса. Декор. Пресъздаване на епическо произведение с герои.


трета седмица / 16.11. – 20.11.2009 г. /

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : БЕЛ

ЗРС

подготвителна група

ЯДРО : Художествена л – ра; Звукова култура; Подготовка за четене и писане; Моторика; Граматически правилна реч.

ТЕМА : Старите хора

ЗАДАЧИ :1. Възприемане на приказка и преразказване. Осмисляне на поука. Обогатяване на речника с названия от стария начин на живот.

2.Съчиняване на развръзка на приказка. Усъвършенстване уменията за звуков анализ. Представа за названия на един и много обекти. Очертаване на линии по пунктир.

трета възрастова група

ЯДРО : Худож. л-ра; Свързана реч; Речник.

ЗАДАЧИ :1. Възприемане на приказка. Активизиране на названия от стария начин на живот. Игра – Помисли и нареди.

2.Интегриране с изобразителнато изкуство – рисуване на тема Старите хора.

ЗНС

 1. Игри : Аз мисля така; Народни мъдрости; Един намира, а друг назовава.

 2. Игри : Пропуснат звук; Търся думата за...; Търся звук, По пътечката.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Математика

ЯДРО : Количествени отношения

ТЕМА :Число и цифра

ЗРС

подготвителна група

ЗАДАЧИ :

 1. Уточняване частите на едно денонощие; количествено сревняване и запознаване с числото едно и неговата цифра /на практическа основа/; сравняване на групички от по два обекта и запознаване с числото две и цифрата.

 2. Сравняване на числата едно и две; образуване на групички; моделиране на количества чрез рисуване по знаков образец.

трета възрастова група

ЗАДАЧИ : 1. Затвърдяване на знанията за числата едно и две и техните цифри; моделиране на цифрите.

2.Игри с пластелин; шнурчета, пръчици; писане в пясък.

ЗНС

Работа в УТ; дид. игри : домино- ден и нощ; карти с цифрите 1 и 2; карти със знаците > , < и = .

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : Социален свят

ЯДРО : Предметна среда

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Елате ни на гости

ЗАДАЧИ :Утвърждаване на детската индивидуалност при сравняване с другите; опознаване на предметно-социалното единство и осъзнаване предназначението и функциите на предметите за живота и дейността на хората.

трета възрастова група

ГЛ. ТЕМА : Аз и другите

ПОДТЕМА : Аз съм щедър

ЗАДАЧИ : Запознаване с поводите за покана за гости; с различните видове интериор и обстановка типични за отделните случай; поднасяне на подарък и култура на общуване.

ЗНС

Игри за класификация и сериация; макети на различни помещения; проекти за обзавеждане.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Природен свят

ЯДРО : Естествена физическа среда и природни явления.

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Въздух и вятър

ЗАДАЧИ : Усъвършенстване на представи за неживата природа; придобиване на представи за метеролгичните я-ния за природни стихии и основни жизнени потребности на растения, животни и хора.

трета възрастова група

ГЛ. ТЕМА : Аз и светът около мен

ПОДТЕМА : Въздух и вятър

ЗАДАЧИ : Запознаване с природните я-ния въздух и вятър; особености.

ЗНС

Игри на открито с въртележки, хартиени ленти, балони. Рисунки, схеми.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Изобразително из – во

ЯДРО : Изобразително творчество

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Цветови кръг

ЗАДАЧИ : Формиране на представа за цветови кръг и за неговия състав. Спектрални цветове. Развитие на цветовото възприятие и на представата за цвета.

трета възрастова група

ТЕМА : Цветовете

ЗАДАЧИ : Разпознаване и разграничаване на основни и допълнителни цветове.

ЗНС

Изобразителни игри – цветови часовник. Спектрални цветове. Съчетаване.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : КТБД

ЗРС

ТЕМА : Часовник

подготвителна група

ЯДРО : Конструиране и моделиране

ЗАДАЧИ : Натрупване на опит за конструиране с елементи от технически комплект. Умение за сглобяване чрез отверка и гаечен ключ; рязане на хартия и допълване.Пази себе си и другите от нараняване.

трета възрастова група

ЯДРО : Обработване и съединяване на материали.

ЗАДАЧИ : Затвърдяване умението на децата да работят с картон . Оформяне на изделието с елементи, които очертава, изрязва и лепи.

ЗНС

Разглеждане на различни видове часовници.

Подготовка на материалите.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : Физическа к-ра

ЯДРО : Естеств.- приложна двигателна д – ст; Спортно-подготвителна двигателна дейност.

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Бягай, ще те хвана !

ЗАДАЧИ : Бягане за преодоляване на различни по форма и височина препятствия.

ТЕМА : Играй с топка, вкарай гол ! – хандбал

ЗАДАЧИ : Формиране двигателно умение за подаване и ловене на топка с една и с две ръце.

трета възрастова група

ТЕМА : Хвърляне, ходене, търкаляне

ЗАДАЧИ :

 1. Станционна комбинация – ходене по дъска, търкаляне на топка м/у две линии, хвърляне в цел.

 2. Игри : Влак; На тебе, на мене; Хвърли по-далеч.

ЗНС

Игри : Улучи топката; Хвърли точно; Подвижна цел; Весело пътешествие.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : Игрова култура

ЯДРО : Артистично игрово простракство. Драматизации, етюди. ЗНС.

подготвителна група

ТЕМА : Ако аз съм....

ЗАДАЧИ : Игри за превъплащение в други образи и хора.

трета възрастова група

ТЕМА : Вълшебен свят

ЗАДАЧИ : Провокиране на интерес към процесите и резултатите на художествено произведение. Логически способности за действие в лабиринт.


четвърта седмица /23.11- 27.11.2009 г./

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : БЕЛ

ЗРС

подготвителна група

ЯДРО: Худож. л-ра; Речник

ТЕМА : С Ясен – дядовия внук / Асен Босев /

ЗАДАЧИ : Възприемане на стихотворението и заучаване наизуст.

Осмисляне на словосъчетанието чудна сила.

ЯДРО : Свързана реч; Звукова к-ра; Подготовка за четене и писане.

ТЕМА : Приказчици

ЗАДАЧИ : Съчиняване на приказка. Разширяване на опита за изразяване на минали събития и действия; представи за звучен съгласен чрез изговаряне в дума и уточневане на мястото му в нейния звуков състав; определяне мястото на звук в дума .

трета възрастова група

ЯДРО : Худож. л-ра; Граматически правилна реч.

ТЕМА : Стих. С Ясен-дядовия внук /А. Босев/

ЗАДАЧИ : Слушане и възприемане на стихотворението. Умение за построяване на сложни съчинени изречения сас съюза а.

ЯДРО : Свързана реч; Речник

ТЕМА : Приказчици

ЗАДАЧИ : Слушане съчиненията на голямите и обогатяване речника с качества и състояния.

ЗНС

 1. Разговор за римуваните думи в стих. Игри :

Рецитал.

 1. Набелязване на основни моменти в съченяване на приказка. Игри: Аз разказвам; Познай какви са; Пропуснат звук.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Математика

ЗРС

ЯДРО : Измерване

ТЕМА : Пространствени измерения на обектите – височина, дължина, широчина.

подготвителна група

ЗАДАЧИ :

 1. Усъвършенстване уменията за сензорно обследване на височина, дължина и ширина на предметите; сравняване на обекти по едно пространствено измерение.

 2. Комплентоване и групиране на обекти по пространствени измерения; движение в лабиринти.

трета възрастова група

ЗАДАЧИ :

 1. Сравняване на обекти по дължина; овладяване техниката за измерване на дължина; групиране на обекти според дължината. Измерване на предмети по височина; откриване връзката м/у число,мярка и измерено количество.

 2. Игри: Кой е скочил по-далече ? Измери и отдели; Измери и оцвети.

ЗНС

Подвижни игри за сравняване.Дид. у-ния: Какво си говорят дърветата ? Лабиринти.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : Социален свят

ЯДРО : Здравословна и социална среда

ЗРС

ТЕМА : На нашата улица

подготвителна група

ЗАДАЧИ : Ориентиране в нормите на безопасно движение и регулирано поведение чрез социалната роля на бъдещ ученик ; професии на хора, които се грижат за живота и безопасността на другите.

трета възрастова група

ГЛ. ТЕМА : Аз и светът около мен

ПОДТЕМА : На нашата улица

ЗАДАЧИ : Запознаване с пешеходна пътека и светофар. Самостоятелна работа – рисуване на тема : Нашата улица /с цветни моливи/

ЗНС

Наблюдение на кръстовище; знаци, условни обозначения. /Графични рисунки; обосначаване на обекти чрез геометрични фигури/

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Природен свят

ЯДРО : Естествена физическа среда и природни явления.

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Въздух, въздух навсякъде.

ЗАДАЧИ : Осмисляне на закони и научни идеи чрез елементарни опити и експериментиране – откриване свойствата на въздуха и значението им за съществуването на животните, растенията и човека.

трета възрастова група

ГЛ. ТЕМА : Аз и светът около мен

ПОДТЕМА : Буря и наводнения

ЗАДАЧИ : Запознаване децата с природните явления; начини за предпазване и оцеляване.

ЗНС

Елементарни опити за откриване свойствата на въздуха; откриване потребноста на живите организми от въздух.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Изобразително из – во

ЯДРО : Изобразително творчество

ЗРС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Разказ в рисунки

ЗАДАЧИ : Рисуване с бои на илюстрации към съчинената приказка от децата. Оформяна на книжка.

ЗНС

Рисуване с бои на моменти от приказката. Последователност.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : КТБД

ЯДРО : Обработване и съединяване на материали.

подготвителна група

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел icon1. Същност на съвременните ио: в съвр свят ио се разглеждат като колективни трудови отношения, като отношения м/у държ-та, най-често представл от
Соц сътрудничество и соц взаимодействие са често употреб термини за означ на ио. Те обаче, са по-тесни по смисъл от понятията “соц...

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconRotary club Smolyan District 2482 Седмична сбирка – понеделник 18. 00 Х. "Кипарис алфа" Смолян, бул. „България" №3а
Седмична сбирка – понеделник 18. 00 Х. “Кипарис алфа” Смолян, бул. „България” №3а

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconПрограма понеделник вторник

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconИкономика и соц стратификация
Соц стратиф. Е образуване на слоеве в обществото, а именно класи, съсловия, соц групи, които са неравни помежду си. Или соц стр е...

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconПрограма с уважение: /п/ инж. А. Божинова изп директор
София на 28 и 29 март 2011г. /понеделник и вторник/, в залата на 4-ти етаж на фнтс -ул. „Г. С. Раковски” 108

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел icon29. 11. 2010 понеделник вторник

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconЧас понеделник вторник

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconСреден курс 5а понеделник вторник сряда

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconСедмично разпределение на занятията понеделник вторник

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconПравила за отчитане на отстрел на хищници Отчитането на отстреляните хищници става в сградата на Сдружението всеки понеделник и вторник от 15,00 17,00ч
Отчитането на отстреляните хищници става в сградата на Сдружението всеки понеделник и вторник от 15,00 17,00ч

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом