Седмична програма понеделник вторник соц свят бел
ИмеСедмична програма понеделник вторник соц свят бел
страница13/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.23 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/bc52c735-404a-4dc6-a38e-0d8d7fe6caa4/Snejka_razpredelenie.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
ТЕМА : Буквите /Петя Йорданова/

ЗАДАЧИ : Възприемане на стихотворението и заучаване наизуст. Очертаване на пътечка за Моливко до буквите. Разпознаване на буквите и назоваване на звуковете им. Подреждане на буквите в думи и изговаряне.

трета възрастова група

ЗАДАЧИ : Възприемане на стихотворението. Разпознаване на буквите и оцветяване на буква.

подготвителна група

ЯДРО : Свързана реч; Речник; Подготовка за четене и писане; Моторика.

ТЕМА : Нашата писменост

ЗАДАЧИ : Участие в беседа за създателите на славянската писменост и съчиняване на приказка. Активизиране на думи изразяващи интелектуални, емоционални и нравствени качества. Оформяне на условни цветни звукови модели на две думи с еднакъв звуков състав.

Съединяване с пътечки на две картинки, които се назовават с еднакви по звуков състав думи.

трета възрастова група

ЗАДАЧИ : Децата слушат беседата от подготвителната група и обогатяват речника си с думи изразяващи емоционални, нравствени и интелектуални качества. Дид игра – Играя с букви.

ЗНС

1. Игри – Думи на поетесата; Звук за буква; Един подрежда, а друг изговаря.

2. Игри – Имало едно време; Един пита, а друг отговаря; Избрах си две думи; Търся две думи които.....

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : Математика

ЯДРО : Количествени отношения; Пространствени отношения.

ЗРС

подготвителна итрета група

 1. Диагностика – изходно равнище на уменията за количествени отношения и измерване на количества.

 2. Оценяване на формираността на детските представи за пространствени и времеви отношения и основни геометрични фигури.

ЗНС

Подготовка за разглеждане на тестовете; обяснения; разсъждения

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : Социален свят

ЯДРО : Културни и социални ценности

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Как са се родили буквите?

ЗАДАЧИ : Изграждане представи за празнуване на славянската писменост и култура; признателност; любознателност; азбука.

трета възрастова група

ГЛ. ТЕМА : Кой съм аз?

Ателие: Аз и буквите – Децата разглеждат табло с азбуката; подреждат три , четири и пет звукови думи от букви.

ЗНС

Подготовка за празника 24-ти май.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Природен свят

ЯДРО : Животински свят; Растителен свят; Естествена физическа среда и природни явления

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Сезоните

ЗАДАЧИ : Осъзнаване на достъпни причинни

връзки – влияние на природните фактори в/у живота и поведението на обекти от живата природа.

трета възрастова група

ГЛ. ТЕМА : Аз и светът около мен

ПОДТЕМА : Сезони

ЗАДАЧИ : Затвърдяване знанията на децата за промените които настъпват през четирите сезона чрез автодидактични игри.

ЗНС

Работа с природен календар – четиримата художници.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Изобразително из – во

ЯДРО : Художествено пресъздаване

ЗРС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Хорце

ЗАДАЧИ : Рисуване с флумастери на букви, хванати за ръце /за трета група-очертаване и оцветяване на букви/

ЗНС

Изобразителни игри – живите букви, цветова символика.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : КТБД

ЯДРО : Обработване и съединяване на материали

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Показалец за буквар

ЗАДАЧИ :. Ориентиране в етапите , действията и операциите за изработване на разделител за страница. Усъвършенстване уменията за практическа работа с познат материал – хартия.

трета възрастова група

ТЕМА : Шапка

ЗАДАЧИ : Усъвършенстване уменията да обработват картон чрез рязане, съединяване на отделните части с лепене, прегъване.

ЗНС

Разговор за необходимостта от тези атрибути.

Подготовка на материалите.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Физическа култура

ЯДРО : Естествена приложна двиг. дейност.

ЗРС

подготвителна и трета група

 1. Музикално-подвижни игри за празника 24-ти май.

 2. Модефицирани игри с използване на овладени елементи.

ЗНС

Състезателни игри : Най-малки олимпиици.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : Игрова ку – ра

ЯДРО : Драматизации, етюди, артистично игрово пространство. ЗНС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Нашето представление

ЗАДАЧИ : Спектакъл за завършване детската градина. Способност за изразяване на представление от позицията на артисти.


четвърта седмица /24.05.–28.05.2010г /

ОБРАЗОВ. НАПРАВЛЕНИЕ : БЕЛ

ЗРС

подготвителна група

ЯДРО : Свързана реч; Речник; Звукова култура; Подготовка за четене и писане; Моторика.

ТЕМА : Ако всични деца по земята

ЗАДАЧИ :

 1. Изразяване на желания чрез даване на интервю. Обогатяване речника с названия чрез конкретизиране на детски желания. Изговаряне на цели думи и разделянето й на части.

 2. Извършване на сричков анализ на думи; синтезиране на две срички в дума и посочване на отговора. Разглеждане на графични фигури и уточняване начина за рисуването им.

трета възрастова група

ЗАДАЧИ :

 1. Децата слушат отговорите на децата от подготвителната група и обогатяват речника си. Дидактична игра – Нарисувай и разкажи.

 2. Ателие :Аз рисувам – децата рисуват различни личица от расите.

ЗНС

 1. Игри : Среща с журналист; И аз желая; Дума – дума на части.

 2. Игри : Дума – части; От части – дума; Спомням си – рисувам.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : Математика

ЯДРО : Количествени отношения; Пространствени отношения

ЗРС

подготвителна и трета група

 1. Занимателни логически задачи, лабиринти

 2. Математически ребуси; игри – загадки.

ЗНС

Работа с книжки за забавни математически игри и загадки.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : Социален свят

ЯДРО : Общуваме с околните и самоутвърждаване.

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Ние сме цветята на земята

ЗАДАЧИ : Изграждане представи за приятелство; признателност, толерантност; различност; представа за етническа и национална принадлежност – своя и на другите близки до него.

трета възрастова група

ГЛ. ТЕМА : Моят род

ПОДТЕМА : Раси и националности на планетата Земя.

ЗАДАЧИ : Характерни белези на децата от петте континента; типични игри и занимания на различните раси.

ЗНС

Обяснение смисъла на празника 1-ви юни

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Природен свят

ЯДРО : Животински свят; Растителен свят; Естествена физическа среда и природни явления.

ЗРС

подготвителна и трета група

Диагностични умения на децата - изходно ниво

ЗНС

Игри : Кой е най-пъстър? Най-весел; Най-топъл; Познай сезона.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Изобразително из – во

ЯДРО : Изобразително творчество

ЗРС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Поздрав за приятел

ЗАДАЧИ : Апликиране на поздравителна картичка. Формиране на умение за изразяване на лично отношение и преживяване чрез знаци – символи; използване/ за подг. гр./ на ритъм и симетрия при съставяне на декоративна украса.

ЗНС

Символи на приятелството – сърце, цвете и др.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : КТБД

ЯДРО : Конструиране и моделиране; Обработване и съединяване на материали; Грижи за себе си и дома.

ЗРС

подготвителна и трета група

Диагностични умения на децата за конструиране и моделиране – изходно ниво

ЗНС

Занимателни игри по избор на децата.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Физическа култура

ЯДРО : Естествено-приложна двиг. дейност; Спортно-подготвителна двигателна д-ст; Игрова двигателна д-ст.

ЗРС

подготвителна и трета група

 1. Диагностични умения на децата за видове ходене, бягане, скачане, хвърляне.

 2. Диагностика на издръжливост, бързина, сила.

ЗНС

Спортно – подготвителн игри по отбори.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : Игрова ку-ра

ЯДРО : Игрова среда; Игрова култура. ЗНС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Здравей, лято! Здравейте летни игри!

ЗАДАЧИ : Обогатяване представите за детския празник 1-ви юни – междунаросен ден на детето. Навлизане в игровото пространство на летните игри.


Учители : 1. Сн. Тотева –

2.П. Недялкова –

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Свързани:

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел icon1. Същност на съвременните ио: в съвр свят ио се разглеждат като колективни трудови отношения, като отношения м/у държ-та, най-често представл от
Соц сътрудничество и соц взаимодействие са често употреб термини за означ на ио. Те обаче, са по-тесни по смисъл от понятията “соц...
Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconRotary club Smolyan District 2482 Седмична сбирка – понеделник 18. 00 Х. "Кипарис алфа" Смолян, бул. „България" №3а
Седмична сбирка – понеделник 18. 00 Х. “Кипарис алфа” Смолян, бул. „България” №3а
Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconПрограма понеделник вторник

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconИкономика и соц стратификация
Соц стратиф. Е образуване на слоеве в обществото, а именно класи, съсловия, соц групи, които са неравни помежду си. Или соц стр е...
Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconПрограма с уважение: /п/ инж. А. Божинова изп директор
София на 28 и 29 март 2011г. /понеделник и вторник/, в залата на 4-ти етаж на фнтс -ул. „Г. С. Раковски” 108
Седмична програма понеделник вторник соц свят бел icon29. 11. 2010 понеделник вторник

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconЧас понеделник вторник

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconСреден курс 5а понеделник вторник сряда

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconСедмично разпределение на занятията понеделник вторник

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconПравила за отчитане на отстрел на хищници Отчитането на отстреляните хищници става в сградата на Сдружението всеки понеделник и вторник от 15,00 17,00ч
Отчитането на отстреляните хищници става в сградата на Сдружението всеки понеделник и вторник от 15,00 17,00ч
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом