Дипломни работи, утвърдени през учебната 2009 / 2010 г
ИмеДипломни работи, утвърдени през учебната 2009 / 2010 г
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер49.34 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/Naucni rakovoditeli_bakalavri_09-10_site_2538_1.doc
Катедра “Икономика и управление на търговията”


Дипломни работи, утвърдени през учебната 2009 / 2010 г.


Научен ръководител : Доц. д-р Д.Данчев


 1. 7602 Михаела Санджакян

Състояние, проблеми и перспективи на търговията в Регионална потребителска кооперация “Черно море” гр.Балчик


 1. 8992 Павлина Вълчева

Анализ на продажбите на “Хебросгаз” АД гр.Пазарджик


 1. 9080 Десислава Петрова

Анализ, планиране и прогнозиране на печалбата в “Монбат” АД


Научен ръководител : Доц. д-р В. Димитрова


 1. 9066 Николина Маджарова

Рекламна стратегия (разработване на рекламна кампания) на търговска фирма “БУТЕД” АД гр.Бургас


 1. 9073 Владислав Борисов

Усъвършенстване на асортиментната политика на “Агроремпроект 98” АД


 1. 9079 Цветелина Монова

Анализ, икономическа оценка и перспективи за развитието на продажбите в РА “Крес” ЕООД София


Научен ръководител : Доц. д-р Хр.Трайков


 1. 8990 Петър Зайков

Състояние, проблеми и перспективи на търговията на едро във фирма “Нова трейд”


 1. 9097 Светлана Николова

Тенденции, основни фактори и резерви за оптимизиране на разходите за обръщение в търговска фирма “ГД “Плама газ” комплекс “Русия” гр.Добрич


Научен ръководител: Доц.д-р Цветнен Цветков


 1. 9018 Белла Цветкова

Анализ на логистичните дейности във фирма “Цветкови 2005” ООД


 1. 9051 Марина Маринова

Дистрибуционни канали и възможности за тяхното усъвършенстване на фирма “Албена Тур” АД КК Албена


 1. 9089 Йолина Иванова

Логистични дейности на фирма “Кателиеви 90” ООД


Научен ръководител: Гл.ас.д-р Д.Желязкова


 1. 9004 Петя Дичева

Анализ на логистичните дейности на фирма “Краси 2000” ЕООД гр.Стара Загора


 1. 9054 Антоанета Ходжева

Анализ на логистичната дейност на търговска фирма “Черноморско злато” АД гр.Поморие


 1. 9100 Мирослава Георгиева

Усъвършенстване на пласментно-снабдителната дейност на фирма “Линк” ООД


 1. 9897 Адриана Вангелчева

Дистрибуционна полотика на “Нестле Айс Крийм България” АД


Научен ръководител: Гл.ас.д-р Михал Стоянов


 1. 8995 Надя Костова

Състояние на управлението на продажбите в ЕТ “Наси” гр.Суворово и насоки за усъвършенстването му


 1. 9046 Марина Георгиева

Икономическа оценка и анализ на продажбите на търговска фирма Тимак Агро България


 1. 9047 Доника Проданова

Икономическа оценка и анализ на продажбите на търговска фирма “Киров” АД


 1. 9070 Татяна Цонева

Анализ на печалбата и рентабилността на фирма “Шелф” ООД гр.Русе


Научен ръководител: Гл.ас. Виолета Петева


 1. 8999 Теодор Цолов

Маркетингов анализ на пазара на “Магика Стил” ООД на национални и международни пазари


 1. 9027 Наталия Хитова

Изследване на продажбите на ЕТ “Детелина” гр.Кърджали


 1. 9030 Елина Иванова

Анализ и планиране на продажбите на “Данон Сердика” АД


 1. 9042 Диана Хвойненска

Маркетингов анализ на пазарната среда в гр.Пловдив и възможности за успешна търговия на фирма “Божана” ЕООД


Научен ръководител: Ас.д-р Елица Граматикова


 1. 8997 Елена Донева

Усъвършенстване организацията и технологията на търговските процеси в търговска фирма “АТГ” АД гр.София


 1. 9008 Димитър Чолаков

Състояние, проблеми и перспективи на търговията на едро във фирма “Лъки” ЕООД гр.Сливен


 1. 9062 Жана Стоянова

Състояние, проблеми и перспективи на икономическата ефективност на “Девен” АД гр.Девня


 1. 9267 Маргарита Николова

Усъвършенстване на организацията и технологията на търговските процеси във “Вини” АД гр.Сливен


Научен ръководител: Ас. д-р Миглена Милева


 1. 9002 Йорданка Иванова

Състояние, проблеми и перспективи на обема и структурата на продажбите на “Горна Оряховица МС” АД


 1. 9052 Лиляна Борисова

Организация на складовите операции на търговска фирма “Бони оборот”


 1. 9056 Диляна Начева

Маркетингова стратегия на “Загорка” АД гр.Стара Загора в условията на криза


 1. 9061 Зейнеб Назифова

Тенденции, основни фактори и резерви за намаляване на разходите за обръщение в търговска фирма “Етрефоглу” ООД


Научен ръководител : Доц. д-р Г.Цоников


 1. 9044 Магдалена Мизюрска

Развитие на балнеоложкия туризъм в РБългария (по примера на хотел “Невена”)


 1. 9059 Искра Андреева

Състояние и насоки за усъвършенстване на хотелиерския продукт на “Гранд хотел Варна” АД


 1. 9099 Нели Николова

Насоки за усъвършенстване на подбора, оценката, материалното и морално стимулиране на персонала в търговска фирма “Идеал Стандарт Видима” АД


 1. 9898 Рада Захариева

Управление на персонала в “Албена” АД


Научен ръководител : Доц.д-р Хр.Казашка


 1. 9055 Камелия Кънева

Икономическа оценка и перспективи за развитието на продажбите на “Добруджански хляб” АД гр.Добрич


 1. 9058 Пламена Илиева

Управление на човешките ресурси в “Офис Експрес Сървисис” ООД


 1. 9060 Диана Шопова

Състояние, проблеми и перспективи в развитието на продажбите в “Хебър КООП” АД гр.Пазаржик


 1. 9076 Деница Вълчева

Планиране, прогнозиране и анализиране на продажбите в ЕООД “Драганов” гр.Добрич


Научен ръководител : Доц.д-р М.Александрова


 1. 8985 Екатерина Лазарова

Състояние, проблеми и перспективи на търговията на дребно в “Практикер” ЕООД


 1. 9045 Милица Василева

Проблеми на оптимизирането на разходите в “Одесос Хотели” АД гр.София


 1. 9101 Теодора Атанасова

Икономическа оценка и анализ на разходите в “Металстрой” ПК ООД гр.Добрич


 1. 9896 Димитър Хърков

Анализ, планиране и прогнозиране на продажбите на “Балкан Стар”


* Студентите доуточняват темата си с утвърдения им научен ръководител

Свързани:

Дипломни работи, утвърдени през учебната 2009 / 2010 г iconДипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 г
Състояние, тенденции, проблеми и перспективи в развитието на дейнсотта на “Трега”
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2009 / 2010 г iconДипломни работи, утвърдени след зимна сесия на учебната 2008 / 2009 г
Състояние, проблеми и перспективи на обема и структурата на продажбите на фирма “Ком” с. Бързия
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2009 / 2010 г iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2009 / 2010 г iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2009 / 2010 г icon9026 Варна, ул."В. Друмев" No73, тел. 052/632-015, факс 052/303-163
Назначаване на държавни изпитни комисии за провеждане на държавните изпити и защитата на дипломни работи през учебната 2011/2012...
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2009 / 2010 г iconГодишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година
През учебната 2009/2010 година гпче “Христо Ботев” продължи да укрепва завоюваните си лидерски позиции и да се налага като водещо...
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2009 / 2010 г iconГрафик на учебното време през учебната
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната, както и дните за отдих на учениците от Іклас за учебната 2009/2010 година
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2009 / 2010 г iconУказания за проверка и оценка на писмените кандидат-студентски работи по химия за учебната 2008/2009 г в му-плевен
Ването на писмените работи се извършват в съответствие с Правилника за приемане на студенти в му–Плевен и Програмата за кандидат-студентските...
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2009 / 2010 г iconЗаместник-ректор по учебната дейност и акредитацията
През есенният семестър на учебната 2009-2010 година имаме записани курсове по индивидуален график, които сме изкарали, но за които...
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2009 / 2010 г icon2. Неучебни дни за учебната 2009/2010 година
Неучебни дни за учебната 2009/2010 година: 01. 11. 2009 г. Ден на народните будители
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом