Химикотехнологичен и металургичен университет факултет по химично и системно инженерство катедра автоматизация на производството редовно и задочно обучение за
ИмеХимикотехнологичен и металургичен университет факултет по химично и системно инженерство катедра автоматизация на производството редовно и задочно обучение за
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер46.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://uctm.edu/bg/academics/master/IT_reclama_2012.docХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО


Катедра АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО


РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА


МАГИСТЪР

по

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ2012/13ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

През учебната 2012/2013 година катедра “Автоматизация на производството” на Химикотехнологичния и металургичен университет ще приеме за обучение студенти в магистърска програма по Информационни технологии - ИТ .


ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА


Да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на ИТ, компетентни да извършват в съответствие с изискванията на европейските стандарти управленска, проектантска, внедрителска, технологична, изследователска и педагогическа дейност в промишлеността, образованието, държавния и частния бизнес, банковото дело, здравеопазването, услугите, транспорта и др.

.


КВАЛИФИКАЦИЯ


Завършилите обучението получават университетска диплома за Магистър по информационни технологии. Магистрите по информационни технологии могат да се реализират като специалисти в широк спектър от фирми работещи в областта на ИТ, индустриалния бранш, сферата на обслужването, търговията, държавната администрация и др.


ФОРМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

 • Редовна форма на обучение – държавна поръчка (10 места)

Обучението е с продължителност една година и 3 месеца разпределени в 2 семестъра, преддипломен стаж и дипломна работа.


 • Задочна форма на обучение – платено обучение

Обучението е с продължителност една година и половина - 4 семестъра, като в един семестър има по 3 дисциплини. През всеки от първите 3 семестъра има по 9 календарни дни очни занятия в ХТМУ, а последният 4-ти семестър е за разработване на дипломна работа. Очните занятия за всяка дисциплина се провеждат по 3 дни, винаги в петък, събота и неделя. Датите се уточняват със студентите в началото на всеки семестър. Такъв график има минимални изисквания към отсъствията от работа (по 3 петъка на семестър). При обучението се решават конкретни практически проблеми, често свързани с дейността на фирмата, където работи обучаваният. Дипломната работа също може да бъде по тема от фирмата.


УЧЕБЕН ПЛАН И СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Обектно ориентирано програмиране с Java, І част

  2. Компютърни архитектури и операционни системи

  3. Езици и среди за програмиране в ИНТЕРНЕТ

  4. Информационно моделиране и мениджмънт на данни

  5. Обектно ориентирано програмиране с Java, ІІ част

  6. Компютърни мрежи и комуникации

  7. Бизнес информационни технологии

  8. Сигурност на компютърни мрежи

  9. Проектиране на ИНТЕРНЕТ приложения

  10. Курсова научноизследователска работа


Преддипломен стаж – един месец


Дипломна работа

МАТЕРИАЛНА БАЗАПри обучението се използват модерно обзаведени лаборатории, снабдени с модерна компютърна техника, подходящ софтуер и мултимедийна техника.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВОбучението се извършва от висококвалифицирани преподаватели – професори, доценти и асистенти, много, от които са преминали подготовка в университети на Европейския съюз.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и КЛАСИРАНЕ
За участие в магистърския курс се приемат кандидати, притежаващи дипломи за завършена бакалавърска или магистърска степен (или приравнена на тях) в областта на инженерните, природонаучните и компютърните науки от всички български или чуждестранни университети, които са признати у нас.

Класирането на кандидатите се извършва въз основа на състезателен бал, който се образува както следва:

-    среден успех от курса на обучение;

-    оценка от дипломирането (държавен изпит или дипломна защита);

-    за завършилите ХТМУ средният успех от курса на обучение се умножава с коефициент 1,2.


ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


В началото на всеки семестър се заплаща такса за обучение. За учебната 2012/13г. нейния размер, определен от ръководството на университета е както следва:

 • Държавна поръчка – 275 лв. на семестър и 275 лв за дипломна работа.

 • Платено - 1000 лв. на семестър и 700 лв. за последния семестър, в който се разработва дипломна работа. Не се начислява ДДС.ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите подават следните документи:

 • Заявление за кандидатстване (по образец) до Ректора на ХТМУ - получава се на място.

 • Оригинална диплома и копие (не е необходима нотариална заверка) за завършено висше образование. За завършилите през 2012 г. се приема и студентско уверение за завършено висше образование.

 • Документ за платена такса за кандидатстване – 20 лева.ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • комплект документи за записване на нови студенти в ХТМУ – получава се на място;

 • диплома-оригинал за висше образование;

 • медицинско свидетелство от личния лекар;

 • фактура за платена семестриална такса. Заплаща се в касите на ХТМУ – сграда А, 3-ти етаж

 • 2 снимки;ВАЖНИ СРОКОВЕ


Документите за кандидатстване се подават от 01 до 05 октомври 2012

Класиране – до 09.10.2012

Записването се извършва от 10 до 12.10.2012

Начало на учебната година – 15.10.2012

Моля, при подаване на документите дайте информация за Вашия E-mail адрес и телефон за връзка.


Подаването на документи за кандидатстване и записването на приетите студенти се прави лично в Учебно-методичния отдел на ХТМУ.

Сграда А (Ректорат), 2-ти етаж, стая 235

Бул. “Св. Климент Охридски”, № 8,1756 София

Тел: (02) 868 1316 или (02) 8163 135 или (02) 8163 109

E-mail umo@uctm.edu


Свързани:

Химикотехнологичен и металургичен университет факултет по химично и системно инженерство катедра автоматизация на производството редовно и задочно обучение за iconХимикотехнологичен и Металургичен университет Факултет по химично и системно инженерство Катедра „Икономика и стопанско управление
Управление на конфликтите в индустриално предприятие (организация, фирма, дружество)
Химикотехнологичен и металургичен университет факултет по химично и системно инженерство катедра автоматизация на производството редовно и задочно обучение за iconХимикотехнологичен и металургичен университет софия
Специалности, в които се изучава: Химично инженерство с преподаване на немски език
Химикотехнологичен и металургичен университет факултет по химично и системно инженерство катедра автоматизация на производството редовно и задочно обучение за iconБиография име: ива георгиева бетова -божинова
Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Магистър (Дипломиран инженер) по Химични технологии (Неорганични и електрохимични...
Химикотехнологичен и металургичен университет факултет по химично и системно инженерство катедра автоматизация на производството редовно и задочно обучение за iconХимикотехнологичен и металургичен университет софия
Специалности, в които се изучава: Органични химични технологии, Неорганични химични технологии, Химично инженерство, лекции 60 ч.,...
Химикотехнологичен и металургичен университет факултет по химично и системно инженерство катедра автоматизация на производството редовно и задочно обучение за iconХимикотехнологичен и Металургичен университет
Управленски аспекти на разработването и внедряването в производството на нови продукти
Химикотехнологичен и металургичен университет факултет по химично и системно инженерство катедра автоматизация на производството редовно и задочно обучение за iconГрафик за поправителна септемврийска сесия за редовно и задочно обучение
Философска антропология – редовно и задочно обучение – проф. В. Динев – 09. от 00 в 52 каб. Ректорат
Химикотехнологичен и металургичен университет факултет по химично и системно инженерство катедра автоматизация на производството редовно и задочно обучение за iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
От специалност "обществено здраве и здравен мениджмънт" редовно и задочно обучение
Химикотехнологичен и металургичен университет факултет по химично и системно инженерство катедра автоматизация на производството редовно и задочно обучение за iconХ – не се извършва обучение Пример: Позицията ( 01, 01) означава, че магистратурата "Икономическа геология" има код за редовно обучение 011, а за задочно обучение 311 и продължителност за завършилите специалност гпмер 3 и 4 семестъра съответно за редовно и задочно обучение
Пример: Позицията ( 01, 01) означава, че магистратурата “Икономическа геология” има код за редовно обучение 011, а за задочно
Химикотехнологичен и металургичен университет факултет по химично и системно инженерство катедра автоматизация на производството редовно и задочно обучение за iconМагистърски програми 2008-2009 Актуална българистика задочно обучение Международни балканистични студии редовно обучение
Разширена магистърска програма английски език и методика 6 семестъра задочно обучение
Химикотехнологичен и металургичен университет факултет по химично и системно инженерство катедра автоматизация на производството редовно и задочно обучение за iconХимикотехнологичен и металургичен университет софия отчетендокла д

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом