Сдружение на директорите в средното образование в република българия
ИмеСдружение на директорите в средното образование в република българия
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер12.46 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sdsorb.free.bg/download/dneven red shumen 2011.docСДРУЖЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Адрес за кореспонденция :София -1680 , ул. „ген.Стефан Тошев „34; тел.859 22 87,

факс:8592387,Е-mail: sdsorb@yahoo.com, 0884801421; 088437890


ДНЕВЕН РЕД

8.06.2011г .


14.30 ч – 15.00ч регистрация

15.00ч- 18.00ч - Обсъждане на Проекта за концепция за предучилищно и училищно образование и други стандарти

20.00 – вечеря


9.06.2011

9.00ч – 10.00ч

1.1Приемане отчет за дейността за 2009 година.

1.2.Приемане Финансов отчет за 2009 година.

1.3.Приемане план за дейността за 2011г

1.4. Приемане план за бюджета за 2011г

1.5.Промени в състава на Управителния съвет

1.6.Промени в състава на Контролния съвет

1.7.Разни


10.00ч- кафе- пауза

10.15ч – посещение на :

-Мемориален комплекс”Създатели на Българската държава”

-Национален историко – археологически резерват „Мадара”


16.00ч – 17.30ч - Кръгла маса по Проекта за концепция за предучилищно и училищно образование


20.00ч - вечеря


10.06.2011г

9.00ч - 10.00ч часа -Обобщаване на решенията и предложенията за МОМН

10.00ч - 10.30ч - Разни


Заявки за участие на тел. 0884801421 – Стефанка Балева

Г–жа Румяна Миланова гр. Шумен - 0898245069


WEB страница на СДСОРБ

http://sdsorb.free.bg/

Свързани:

Сдружение на директорите в средното образование в република българия iconКолективен трудов договор
България /срснпб/, представляван от Нина Чанева – председател на Столичната организация, Сдружението на директорите в средното образование...
Сдружение на директорите в средното образование в република българия iconРепублика българия
Решение на Министерския съвет за приемане на национални програми за развитие на средното образование
Сдружение на директорите в средното образование в република българия iconМежду националното сдружение на общините в република българия и държавната агенция за младежта и спорта националното сдружение на общините в Република България
Националното сдружение на общините в Република България, наричано по-долу нсорб, представлявано от д-р красимир мирев, председател...
Сдружение на директорите в средното образование в република българия iconКомпонент "управленска информационна система на средното образование" (уиссо) Ръководител Ангел Ангелов цели
Повишаване капацитета на мон за събиране, анализиране и разпростране­ние на информацията, необходима за осъществяване на промените...
Сдружение на директорите в средното образование в република българия iconУчилищен учебенпла н
Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, Националната програма за развитие...
Сдружение на директорите в средното образование в република българия iconОбявление за поръчка
Сдружение „Център за образование, култура и екология 21“(Център21“), Адрес на регистрация: ул. „Добри Войников“№5,ет. 2, Варна 9002...
Сдружение на директорите в средното образование в република българия iconОбщина Габрово Стратегия за развитие на системата на средното образование на Община Габрово (2011 -2015 г.)
Настоящата стратегия се основава на анализ на състоянието на средното образование в Община Габрово за периода от 2007 г до 2010 г....
Сдружение на директорите в средното образование в република българия iconРепублика българия
РД09-1619 от 12. 11. 2010 г е определена работна група с представители на дирекциите от Министерство на образованието, младежта и...
Сдружение на директорите в средното образование в република българия iconДипломна работа на тема: анализ на материално техническата база на средното образование
Важността на материално–техническата база в средното образование се определя както от елементите, които включва в себе си така също...
Сдружение на директорите в средното образование в република българия iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом