Формуляр за участие в "Пето национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство" Плевен 2010 г
ИмеФормуляр за участие в "Пето национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство" Плевен 2010 г
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер63.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.art-pleven.com/arhiv/5Bianale2010/BIENALE_2010.doc
Формуляр за участие в “Пето национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство” - Плевен 2010 г.


Художествена галерия “Илия Бешков”, бул. “Скобелев” 1, уредници: 064 / 80 20 47

e-mail: hgib@mail.bg www.plevengallery.hit.bg www.art-pleven.com


Име, Фамилия:_________________________________________________

/задължително/

Адрес:________________________________________________________

/задължително/

ЕГН_________________________ тел:___________________________

/задължително/


Биографични данни за каталога: образование, изложби, награди и др. на автора.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опис на творбите:


1. --------------------------------------------/--------------/----------------/------------/

наименование материал размери цена


2. --------------------------------------------/--------------/----------------/------------/

наименование материал размери цена


3. -------------------------------------------/--------------/----------------/------------/

наименование материал размери цена

КВИТАНЦИЯ:

Пето национално биенале на малките форми – Плевен 2010 г.


Днес:………………….2010 г. Долуподписаният……………………………………………………………………………………

Заплатих таксата за участие в размер на 10 лв. и съм запознат и съгласен с регламента на биеналетоУчастници изпращащи своите творби с пощенски или куриерски услуги ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да прилагат в пратката копие от документа за платена такса по банков път: ОББ – ПЛЕВЕН, ул. ”Сан Стефано” № 4,

BIC - UBBS BGSF, сметка 1057869320, IBAN BG29UBBS80021057869320


Платил: _________________________ Получил:_______________________


СТАТУТ

ПЕТО НАЦИОНАЛНО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО – ПЛЕВЕН 2010 г.


Националното биенале на малките форми в изобразителното изкуство - Плевен 2010 г. се организира от Община Плевен, ХГ “Илия Бешков”, Съюза на българските художници и е под патронажа на кмета на град Плевен. С подкрепата на Министерство на Културата и Фондация “Св.св. Кирил и Методий”


I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ


Биеналето е традиционен форум за представяне на съвременните тенденции и постижения в областта на малките форми в изобразителното изкуство в национален мащаб.

Стимулира творческите изяви и контакти на българските художници от всички поколения.


II. ВРЕМЕ И МЯСТО


Петото биенале на малките форми в изобразителното изкуство - Плевен 2010 г. се открива на 29 октомври (петък) 2010 г. от 17,00 ч. в Художествена галерия “Илия Бешков” - Плевен и продължава до 30 декември 2010 г.

Срока за получаване на творбите:

1 - 10 септември 2010 г. - ХГ “Ил. Бешков” - Плевен

Журиране – 17 септември 2010


Адрес :

ПЕТО НАЦИОНАЛНО БИЕНАЛЕ

НА МАЛКИТЕ ФОРМИ В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ “ИЛИЯ БЕШКОВ”

БУЛ. “СКОБЕЛЕВ” № 1

5800 ПЛЕВЕН, БЪЛГАРИЯ

уредници: 064/ 80 20 47

e-mail: hgib@mail.bg www.plevengallery.hit.bg www.art-pleven.com


III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


Заплаща се такса за участие в размер на 10 лв., включваща организация и реклама на изложбата, както и каталог за всеки участник. Заплащането на таксата за участие се отразява и заверява с квитанцията към формуляра. Участници изпращащи своите творби с пощенски или куриерски услуги ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да прилагат в пратката копие от документа за платена такса по банков път. ТВОРБИ, БЕЗ ПРИЛОЖЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА, НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ ДО ЖУРИРАНЕ!

Такса за участие не се връща на автори чиито творби са отпаднали при журирането.


ОББ – ПЛЕВЕН, ул. ”Сан Стефано” № 4, BIC кода на банката е UBBS BGSF

СМЕТКА № 1057869320, IBAN BG29UBBS80021057869320


Всеки художник може да участва в трите категории /живопис, графика и скулптура/, като за всяка от тях се заплаща отделно такса за участие:


а) живопис - до три творби с максимален размер на една от страните /без външна рамка /- 60 см.

б) графика - до три творби с максимален размер на една от страните 30 см. Графиките да се изпращат без рамка и стъкло, а в тубус или подходяща опаковка, на която да пише “ВНИМАНИЕ печатни материали – не прегъвай”.

в) скулптура - до три творби с максимален размер на една от страните 60 см., без да се включва размера на принадлежащия постамент.

г) творбите предложени от участниците да са създадени през последните 2 години, и да са собственост на автора.

- Етикетите на творбите трябва да се залепят на обратната страна и да се попълват с печатни букви на български език.

- Във формуляра за участие авторът дава съгласие творбите му да бъдат откупени, като сам определя цената в български лева или евро.

- Заплащането на таксата и подписването на квитанцията означава съгласие с регламента на биеналето.

- Неприетите творби могат да се получат от галерията или ще бъдат изпратени на автора до 30 дена след откриването на биеналето.

- Разходите по транспортиране на творбите до град Плевен или до СБХ – Шипка 6 са за сметка на авторите.

- За щети нанесени по време на транспортирането на творбите, организаторите не носят отговорност.

- При желание участниците сами застраховат творбите си. Организаторите не поемат разходите за застраховка на творбите.

- Всеки участник получава каталог, представящ всички приети автори с по едно произведение, а наградените с цялостното си участие.


IV. ЖУРИ


Творбите се журират от селекционно жури, което се назначава от кмета на Община Плевен и включва представители на СБХ - София и Община Плевен.


V. НАГРАДИ


Журито на Петото биенале на малките форми - Плевен 2010 присъжда следните награди:


Голяма награда на СБХ - София 1200,00 лв.

Награда на МФ “Св. св.Кирил и Методий” 1000,00 лв.

Награда на Община Плевен 1000,00 лв.

Четири равностойни награди по 600,00 лв.

предвидените равностойни награди се разпределят в основните раздели на биеналето - живопис, графика, скулптура и млад автор /до 30 години/

Двадесет почетни дипломи за участие


Авторите спечелили награди ЗАДЪЛЖИТЕЛНО оставят една от участващите творби за фонда на биеналето

Носителят на голямата награда ще бъде поканен да направи самостоятелна изложба на следващото биенале.


VII. ДРУГИ


Условията за участие и информация по организацията могат да бъдат получени на www.plevengallery.hit.bg www.art-pleven.com и на тел: 064/ 802 047


Формулярите за участие се получават на горепосочените сайтове, от СБХ - София -“Шипка” 6 - Марта Игнатова, Художествените галерии и представителствата на СБХ в страната. Да се попълват всички полета четливо, с печатни букви. Таксата за участие 10 лв. се заплаща при приемане на творбите или по банков път.


В случай, че творбите се върнат на организатора поради неточен адрес и не бъдат потърсени от автора след една година, организаторите ще считат, че участниците се отказват от собствеността си върху тях.


Организаторите си запазват правото да фотографират или публикуват фотографии на творбите за нуждите на биеналето, каталози и медийна реклама.


При желание авторите могат да направят дарение за биеналето, като го заявят във формуляра за участие. Творбите постъпват в колекцията на фонда на галерията, от който се организират изложби в страната и чужбина. Издават се специални сертификати за Дарение.

Свързани:

Формуляр за участие в \"Пето национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство\" Плевен 2010 г iconРечник на термините в изобразителното изкуство
Кратък речник на термините в изобразителното изкуство [С., 1970] в известен смисъл е морално остарял и не удовлетворява потребностите...
Формуляр за участие в \"Пето национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство\" Плевен 2010 г iconВидеохолика 2008 биенале август в изкуството условия за участие
Преди да подготвите необходимия комплект документи и материали за участие (формуляр, dvd дискове и др.), прочетете внимателно условията...
Формуляр за участие в \"Пето национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство\" Плевен 2010 г icon5 биенале октомври 2010
Музей и академия за детско изкуство 28 October 250 рк 67100 Tel-fax +302541067044 xanthi thrace hellas
Формуляр за участие в \"Пето национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство\" Плевен 2010 г iconКонкурс „потърси българия 2010 г. Формуляр за участие
Участието се извършва изцяло по електронен път, чрез изпращане на попълнен Формуляр за участие и копие от материала, с който кандидатствате,...
Формуляр за участие в \"Пето национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство\" Плевен 2010 г icon4000, Пловдив, пощенска кутия 29, тел и факс: 032-65-36-02, тел. 032-62-52-87
Осмия национален фестивал на художествената самодейност с изложба на изобразителното изкуство (приложно изкуство и изящно изкуство)....
Формуляр за участие в \"Пето национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство\" Плевен 2010 г iconОбединен детски комплекс
Конкурсът се провежда с цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото...
Формуляр за участие в \"Пето национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство\" Плевен 2010 г iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
България” на Конгресния център —Международен панаир гр. Пловдив — Деветият национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите,...
Формуляр за участие в \"Пето национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство\" Плевен 2010 г iconОбщински конкурс за детско творчество „
Конкурсът се провежда с цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото...
Формуляр за участие в \"Пето национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство\" Плевен 2010 г iconКонспект по „Обща история на изобразителното изкуство

Формуляр за участие в \"Пето национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство\" Плевен 2010 г iconМинистерство на културата национално училище за танцово изкуство
На основание чл. 101а, ал. 1, ал. 2 във връзка с чл. 14, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки и във връзка с необходимостта...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом