Общински съвет варна
ИмеОбщински съвет варна
страница12/21
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер2.1 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/prot_46.doc
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21
Зорница Иванова Димитрова, гр. Варна, ул. “Свобода” № 17, молба вх. № РД-6-94.З/6/20.02.2006 г. - 400 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за  дъщеря й Джесика Зорницова Димитрова.  Същата е с диагноза: Олигофрения и астигмати.
Гласуване: за – 10, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 68/13.09.2006г

53.  Илия Маринов Илчев,  гр. Варна, жк “Младост”, бл.122, вх.1, ап.23, ет.8,  молба вх. № РД-6-94.И/80/27.04.2006 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК.  Същият е с диагноза: Пароксизмална надкамерна тахикардия. Персистиращо  предсъдно мъждене. Артериална хипертония ІІ, ІІІ ст., умерена степен сърдечна и съдова форма. Пролапс на митрална клапа. Лекостепенна митрална инсуфициенция. Състояние след полипектомия на сигма. Полипоза на дебело черво. Хроничен гастрит, булбит и гастроезофагеален рефлукс. Дифузна струма. Шийна спондилоза. Аденом на простатата. Хроничен пиелонефрит. Двустранна стеноза на уретерите.
Гласуване: за – 10, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 68/13.09.2006г

54.Надежда Цонкова Ефимова, гр. Варна,  ж.к. “Трошево” № 31 вх.В, ет.6, ап. 63,   молба  вх. № ЗР-6-94.Н/6/10.04.2006 г. - 250 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК.  Същата е с диагноза: Катаракта окули синистра. Ретинопатия диабетика.
Гласуване: за – 10, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 68/13.09.2006г

55. Шюкри Каракаш Демир, гр. Варна, ул. “Гривица” № 28,  молба вх. № РД-6-94.Ш/2/11.04.2006 г.- 250 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК.  Същият е с диагноза: Шизофрения – параноидна форма, пристъпно прогредиентно протичане. Непълноценна ремисия. Астено-адинамичен синдром. Промяна на личността.
Гласуване: за – 10, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 68/13.09.2006г

56. Веска Николова Василева, гр. Варна, ул.“Ф. Успенски” № 37, ет.2, ап. 4,  молба вх. № СДЖ-6-94.В/7/27.03.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК.  Същата е с диагноза: Катаракта сенилис на двете очи. Ангиосклероза на двата горни крайника. Състояние след полипектомия на дебелото черво /2003г./Състояние след исхемичен мозъчен инсулт във вертебробазиларната система /2003г./ Дискова херния Л4-Л5. Хипопаратиреоидизъм.
Гласуване: за – 10, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 68/13.09.2006г

57. Щерю Атанасов Дончев,  гр. Варна, ул. “Беласица” № 23, молба вх. №. РД-6-94.Щ/1/31.03.2006 г.- 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК.  Същият е с диагноза: Катаракта. На пациента му предстои операция за премахване на катаракта с имплантация на леща.
Гласуване: за – 10, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 68/13.09.2006г

58. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна отпуска на Славка Илиева Василева,  гр.Варна жк “Вл. Варненчик” бл. 205, вх.3, ет.3, ап. 77, молба вх. № РД-5-94.С/206/29.08. 2005 г.- 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за  синът й Веселин Илиев Димитров. Същият е с диагноза: Хроничен повърхностен гастрит. Стомашна каскада. Бронхиална астма. Интерстициален панкреатит. Хранителна и медикаментозна алергия. Състояние след апендектомия.  
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

59. Райна Христова Милиева, гр. Варна м-т “Ален мак” № 46, молба вх № ЗР-6-94.Р/17/30.05.2006 г. - 500 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Са коли утери, лапарохистеректомия тоталис. Дисекцио лимфонодули пелвис. Фистула уретеровагиналис. Уретероцистоанастомоза. Протеза, постоянен катетър. Редки големи припадъци. Състояние след кранеотомия и операция по повод на аневризма.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

60. Михаил Димов Радев, гр. Варна ул. “Доброволци” № 19, молба с вх. № РД-6-94.М/106/11.04.2006 г.-    300  лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза:  Ст. пост фрактура крурис синистра аперта. Контрактура гену синистра. Контрактура талокруралис синистра. Гонартрозис декстра. ИБС. Миокарден инфаркт в хроничен стадий. ХБ ІІІ ст. Хипертонично сърце. Катаракта матура окули синистра.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

61. Динка Иванова Георгиева,  гр. Варна бул. “Цар Освободител” № 107,вх.Б ап. 27, молба с вх. № РД-5-94.Д/290/15.12.2005 г. и вх.№ РД-5.94-Д/290/28.04.2006 г. - 300  лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза:   Инсулинозависим захарен диабет. Диабетна полиневропатия. Ретинопатия диабетика пролиферанс окули утриускве. Аплацио ретине ет глаукома секундария окули декстра. Диабетна макроангиопатия. Състояние след некректомия на първи пръст на ляво стъпало по повод диабетна гангрена. Лумбална спондилоза и остеохондроза.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

62.Анелия Николова Николова, гр. Варна ул. “Атанас Георгиев” № 7, молба вх. № РД-6-94.А/69/11.04.2006 г. - 300  лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от
НЗОК. Същата е с диагноза: Умерена олигофрения. Синдром на долна спастична парапареза умерена степен с неуточнена етиология. Дискоординационен синдром.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

63. Пенка Дойкова Стоянова, гр. Варна, ул. “Доброволци” вх.1 ет.8 ап. 98, молба вх. № РД-6-94.П/62/10.04.2006 г. - 200  лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза:  Исхемична болест на сърцето. Ангина пекторис при усилие ІІ ф.к. Ревматоиден артрит. Митрална стеноза и аортна инсуфициенция. ХСН ІІ ф.к. ХОББ. Рекурентно депресивно разстройство-лек епизод. Хипотиреоидизъм.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

64. Асен Живков Христов, гр. Варна, кв. “Аспарухово” ул. “Найчо Цанов” № 44,  молба вх. № РД-6-94.А/23/26.04. 2006 г.- 200  лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ХОББ-смесена форма. Двустранна пневмосклероза. МСБ. Състояние след ИМИ в БЛСМА. Остатъчна десностранна хемипареза. ХБ ІІІ ст., умерено висока степен, СМФ.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

65. Реджеб Мустафа Реджеб,  Варна ул. “Банат” 13, молба с  вх. № ОС-6-94.Р/13/29.05.2006 г. - 2000  лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за  синът му Мустафа Реджеб Реджеб. Същият е с диагноза: Хроничен гломерулонефрит. Терминална хронична бъбречна недостатъчност, хрониодиализно лечение. Симптоматична анемия, хипертония, АV фистула на лява предмишница. Еризипелас крурис ет педис синистра  
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

66.Радомир Пенев Михайлов, гр. Варна ул. “Гладстон” бл.1 вх.А ет.3 ап. 10, с молба  вх. № РД-6-94.Р/65/10.04.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК.   Същият е с диагноза: Шизофрения-параноидна форма-пристъпно протичане.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

67. д-р Евгений Димитров Великов, постоянен адрес гр. Варна, ул. “Македония”, бл.35, ет.4, ап. 11, молба вх. № РД-5-94.Е/83/27.07.2005 г., настоящ адрес, гр. Варна местност “Ален мак” № 106,  молба с  вх. № РД-6-94.Е/31/11.04.2006 г. -300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК.   Същият е с диагноза: Миопия екцесива дегенератива окули утриускве. Артефакия окули утриускве.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

68.Махрие Абдурахим Абтула, гр. Варна кв. “Вл. Варненчик” бл. 32, вх.1, ет.3, ап. 14, молба вх. № ЗР-6-94.М/21/09.05.2006 г. -300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК.   Същата е с диагноза: Остеопороза. Гонартроза. Хроничен бронхит. Остеоартрозис деформанс.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

69.Росица Господинова Спасова, гр. Варна кв. “Владиславово”, бл. 309, вх.2, ет.ІІ, ап.19,   молба вх. № ЗР-6-94.Р/14/16.05.2006 г. -500 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК.   Същата е с диагноза: Меланома малигнум кутис дорзи. ИБС. Стабилна АП ІІ ф.к. ХБ ІІІ ст. умерена ст. СМФ. Хронична сърдечна недостатъчност ІІ ф.к. Захарен  диабет ІІ тип. 
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

70.Камен Людмилов Григоров, гр. Варна бул. “Сливница” № 59, вх. А, ет.3, ап.9,  молба вх. № ЗР-6-94.К/14/04.05.2006 г. -500 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК.   Същият е с диагноза: Латерална амиотрофична склероза с прогресиращ ход  и засягане на четирите крайника. Синдром на тежка, вяла квадрипареза.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

71. Райко Илиев Асенов, с. Каменар, ул. “Акация” № 8,  молба вх. № ЗР-6-94.Р/13/15.05.2006  г. - 200 лв за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК.   Същият е с диагноза: Хронична желязо дефицитна анемия, при хроничен ерозивен гастрит. Хроничен стеато хепатит.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

72. Недка Маринова Кирова, гр. Варна кв. “Владиславово” бл. 405, вх.13, ап. 77, молба вх. № ЗР-6-94.Н/10/02.05.2006 г. - 200 лв за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК.   Същата е с диагноза:  Са  ендометрии лапарохистереткомия тоталис. ХБ І ст. умерено висока СМФ. Състояние след мастектомия. Мастектомия в дясно /от 1999г./
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

73.Атанас Йорданов Атанасов, гр. Варна ул. “Елин Пелин” № 81,  молба вх. № ЗР-6-94.А/26/16.05.2006 г. – 300лв. за закупуване на леща. Същият е с диагноза:  Старческа катаракта.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

74.Вели Кемал Вели, гр. Варна ул. “Доброволци” бл.19, вх.19, ап.90 молба вх. № ЗР-6-94.В/5/11.05.2006 г. 400 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК.  Същият е с диагноза:  Са гландуле  простате. Исхемична болест на сърцето. Антеросептален миокарден инфаркт в хроничен стадий с неотуточнена давност.  АП  ІІ ф.к. Абсолютна аритмия при предсърдно мъждене. Сърдечна недостатъчност ІІ ф.к. Хронична артериална недостатъчност на долни крайници с облитерация на артерия тибиалис постериор двустранно.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

75.Илия Вълчев Мечкаров,  гр. Варна ул. “Илинден” 29, ет.V, ап.9,  молба вх. № ЗР-6-94.И/12/11.05.2006 г. - 300  лв за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза:  Са гландуле  простате.Аденома гландуле простате. Нефролитиазис. Калкулус ренис синистра. Пиелонефритис. Спондилартрозис деформанс вертебре лумбалес. Синдром на болен синусов възел.  Имплантация на постоянен електрокардиостимулатор. ХОББ смсен тип.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

76.Симеон Петров Симеонов,  гр. Варна ул. “Гладстон” бл.2, вх.Б, ап. 31, молба вх. № ЗР-6-94.С/13/15.05.2006 г. - 300 лв за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК.   Същият е с диагноза: Захарен диабет -  на инсулиново лечение. Диабетна полиневропатия. Диабетна макроангиопатия. Артефаки на ляво око. Катаракта на дясно око. Дегенерация на макулата на ляво око. ИБС. Задно долен и предно латерален миокарден инфаркт в хроничен стадий. СН ІІІІ ф.к. Пристъпно предсърдно мъждене. Варици на долни крайници. Слабинна херния в дясно. 
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

77. Ася Демирева  Дерменджиева,  гр. Варна ул. “Доброволци” вх.19, ет.6, ап.85, молба вх. №. СДЖ-6-94.А/8/11.05.2006 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза:  Болест на Чандлър кокси синистра. Коксартрозис декстра. Спондилоартрозис. ХБ ІІІ ст.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

78.Снежина Иванова Йорданова, Варна кв. “Владислав Варненчик” бл. 22, вх.15, ап. 11, молба  вх. №. РД-6-94.С/188/29.05.2006 г.- 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза:  Шизофрения параноидна форма. Пристъпно-проградиентно протичане. Халюцинаторно параноиден синдром. Промяна на личността. Захарен диабет ІІ тип. Исхемична болест на сърцето. Стабилна АП ІІ ф.к. Сърдечна недостатъчност І-ІІ ф.к.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

79. Раю Стоянов Лунголов, Варна к-с “Младост” бл. 106, вх.9, ет.11, ап. 52, молба с вх. №. РД-6-94.Р/82/15.05.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: МСБ, състояние след ИМИ в територията на ДСМА. Остатъчна левостранна централна хемипареза, лека степен. ИБС. АП ІІ ф.к. Сърдечна недостатъчност ІІ ф.к. Пертрохартерно счупване закрито в дясно.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

80.Фатме Сюлейманова Сали, Варна ул. “Гургулят25,  молба вх. №. РД-6-94.Д/7/18.05.2006 г. - 200  лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Хронична левостранна сърдечна недостатъчност ІІІ ф.к. Хипертонична болест ІІІ ст. висока степен, СМФ. ИБС – без болева форма. Холелитиаза. Чернодробна стеатоза. Варици на подбедриците. Шийна остеохондроза и спондилоза.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

81.Радослав Альошев Ковачев, гр. Варна кв. “Аспарухово” ул. “Браила” № 75, молба вх. №. ЗР-6-94.Р/11/18.04.2006 г. - 300  лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Състояние след ЧМТ с черепна фрактура. Посттравматична енцефалопатия. Средно тежка спастична хемипареза. Епилепсия.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

82.Даниела Балчева Христова, гр. Варна кв. “Възраждане” бл. 69, вх.3, ет.2, ап.53, молба вх. №. РД-6-94.Д/139/19.05.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Рекурентно депресивно разстройство. Умерено тежък астено - депресивен синдром.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

83.Стилияна Георгиева Станчева, гр. Варна ул. “Д-р Селименски” бл.3, вх.Б, ет. 4, ап. 26,  молба вх. №. ЗР-6-94.С/2/20.02.2006 г.- 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Тумор /кавернома/ церебри регио париаталис синистра.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

84.Ана Лукова Иванова, гр. Варна ул. “Царевец” бл.9, вх.Б, ап.44, молба вх. № ОС-5-94.А/45/06.10.2005 г. - 600 лв за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Хроничен,  необструктивен пиелонефрит на единствен десен бъбрек. Хронична бъбречна недостатъчност – терминален стадий. Симптоматична анемия и хипертония. Хронеодиализа. АV фистула на дясна предмишница. Хронична левостранна сърдечна недостатъчност. ИБС. АП при усилие. Захарен диабет тип ІІ. Диетолечение.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

85. Маркрухи Соломонова  Киркорова,  Варна ул. “Мануш войвода” № 12, молба вх. № СДЖ-6-94.М/24/17.07.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: ИБС. Миокардиосклероза, Атеросклероза, АП при усилие,  чести пристъпи. Хипертонично сърце. ХОББ – бронхитна форма. Лимфостаза след мастектомия декстра. Пъпна херния.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

86. Eленка Демирова Петкова,  с. Тополи ул. “Коми” № 16,  молба вх. № РД-6-94.Е/25/22.03.2006 г. - 500 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за синът й Христиан Стелиянов Лефтеров. Същият е с диагноза: Бронхиална астма-средно-тежка форма. Молителката е с диагноза: Шизофрения параноидна форма. Пристъпно прогредиентно протичане. Параноидно-депресивен синдром. Промяна на личността. Бронхиална астма-атопична форма, леко персистиращо протичане, извън пристъпен стадий.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

87.  Лиляна Чавдарова Маринова,  гр. Варна, ул. “Доброволци” № 27, ет.3, ап. 130, молба вх. № РД-5-94.Л/29/31.05.2005 г.- 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: ХБ ІІ ст. лека степен сърдечна форма. БКБ - двустранна нефролитиаза, хроничен калкулозен пиелонефрит. 
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

88.  Коста Димов Костов,  гр. Варна, ул. “Железни врата” № 26, вх.А, ет.2, ап.11, молба вх. № ЗР-6-94.К/22/08.08.2006 г. - 300   лв за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Хорея на Хънтингтон средно-тежка степен. Съдова деменция.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

89. Фатма Мехмедова Исмаилова, гр. Варна кв. “Аспарухово” ул. “Горна студена” № 71,  молба вх. № ЗР-6-94.Ф/3/15.05.2006 г. - 350 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Бронхиална астма – смесена форма. МСБ състояние след микро ИМИ при ХБ ІІІ ст. умерено висока степен, СМФ. Захарен диабет ІІ тип. Диабетна полиневропатия на десния крайник. Сенилна катаракта на двете очи 
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

90.Марин Кръстев Маринов, Варна ул. “П. Стайнов” № 3А, ет.4, ап.16, молба вх. № СДЖ-6-94.М/4/13.02.2006 г.- 250 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Захарен диабет ІІ тип. Диабетна полиневропатия. Амавроза. Варици на долни крайници. ХБ – ІІ ст. Сублуксацио лентис катаракта компликата ет глаукома секундариа окули утриускве, кератопатия булоза окули декстра.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

91. Герчо Маринов Минев, Варна ул. “Райко Жинзифов” № 52, ет.5, ап.10, молба вх. №  ЗР-6-94.Г/9/11.07.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Контузио /компресио/ медуле спиналис. Квадрипирамиден синдром с долна спастична парапареза, лека степен. Счупване на горния крайник на тибията закрито в дясно.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

92.Димитричка Анастасова Панова, Варна ул. “Дебър” № 19, молба вх. № ЗР-6-94.Д/18/03.07.2006 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Бронхопневмония синистра.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

93.Лиляна Иванова Диханова, Варна ул. “Кавала” № 22, ет.3, ап.9, молба вх.№ ЗР-6-94.Л/7/13.06.2006 г.-  300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за съпругът й Диян Павлов Диханов. Същият е с диагноза: Чернодробна цироза с вирусна и етанолова етиология-декомпенсирана с асцит и портална хипертония в стадий СПО Чайлд. Симптоматична анемия. Състояние след двустранен плеврален излив.  Варици на хранопровода.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

94.Албенка Стефанова Иванова, Варна кв. “Аспарухово”  ул. “Розова долина” № 48, молба вх. № ЗР-6-94.А/32/22.06.2006 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Хронична левостранна СН ІІІ ф.к. ХБ – ІІІ ст., умерена степен, СМФ. Захарен диабет тип ІІ.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

95.  Мариям Хайкова Гарабедова, Варна ул. “Акад. Методи Попов” № 19, молба с вх. № ЗР-6-94.М/2/16.01.2006 г. - 400 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Са на лявата млечна жлеза с увеличени аксиларни лимфни възли с клинични данни за метастази. Групова полипоза на дебелото черво.  Са сигме. Ст. пост хемиколектомиям синистри.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

96.  Иван Неделчев Бъчваров, Варна бул. “Христо Ботев” № 6, вх.Г, ет.4, молба с вх. № ЗР-6-94.И/5/27.02.2006 г.-200 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза:  Двустранна нефролитиаза. Начални артрозни изменения в областта на дясната тазобедрена става
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

97.  Стоян Павлов Димитров, Варна к-с. “Младост” бл. 132, вх.7, ет.8, ап .131, молба  вх. № ЗР-6-94.С/15/29.05.2006 г. - 400 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ИБС. Долен и базален миокарден инфаркт в хроничен стадий. Двуклонова  коронарна болест. Стволова стеноза на лява коронарна артерия. Хипертонична болест ІІІ ст., умерена степен, сърдечна форма. Хиперхолестеролемия. Хроничен бронхит. Аортокоронарен байпас на три коронарни артерии.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

98.Евгени Александров Петров, Варна кв. “Аспарухово” ул. “Пролет” № 6, молба вх. № ЗР-6-94.Е/14/29.05.2006 г. -150 лв за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Открита рана на лява предмишница. Травма на няколко нерва  /улнарис, медианус/ на ниво на китка и длан в дясно.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

99.Христина Илиева Христова, Варна кв. “Аспарухово”, ул. “Розова долина” № 23, молба вх. № ЗР-6-94.Х/6/29.05.2006 г.- 200 лв за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Холециститис калкулоза хроника. Лапароскопска холецистектомия. Захарен диабет. ХБ. МСБ. Тиреотоксикоза. Инфекциозен дерматит.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

100.  Доротея Желева Демирова, Варна ул. “Цар Иван Страцимир” № 18, молба вх. № РД-6-94.Д/140/19.05.2006 г.- 500 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Болест на Хочкин ІІІ кл. стадий-втори рецидив. Захарен диабет.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

101.Орлин Радев Киряков, Варна ул. “Зеленика” бл. 25, ет.3, ап. 7, молба вх. № РД-6-94.О/4/19.05.2006 г.    400 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ДЦП. Състояние след мозъчен –кръвоизлив  при раждане. Остатъчна левостранна спастична хемипареза умерена степен. Симптоматична епилепсия. Крайно редки, големи епи припадъци   с изразена епи промяна на личността.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

102. Каракаш Демир Салиев, Варна  ул. “Гривица” № 28, молба с вх. № ЗР-6-94.К/15/22.05.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Травмена епилепсия редки големи припадъци. Постравматична енцефалопатия. Левостранна латентна хемипареза. МСБ. ХВБСН. Лек дискоординационен синдром.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

103.  Сийка Салиева Халилова, Варна кв. “Аспарухово”, ул. “Горна студена” № 40, млоба вх. № ЗР-6-94.С/14/17.05.2006 г.-150 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Румяна Андреева Руменова. Същата е с диагноза: Епилепсия-средно чести големи епиприпадъци.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

104. Есна Мехмедова Хасанова, Варна кв. “Аспарухово” ул. “Браила” № 6, молба вх. №  ЗР-6-94.Е/13/08.05.2006 г. -150 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Лека олигофрения.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

105. Адиле Мехмедова Шабанова, Варна кв. “Аспарухово” ул. “Браила” № 6, молба вх. № ЗР-6-94.А/25/08.05.2006 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: ХБ ІІІ ст. МСБ.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

106.  Юлия Иванова Железова, Варна жк “Младост” бл. 142, вх.8, ет.8, ап. 182, молба вх. № ЗР-6-94.Ю/2/02.05.2006 г. - 300 лв за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза:  ИБС, Остър миокарден инфаркт-предно-заден. Пълен десен бедрен блок. ХБ ІІІ ст., лека степен, СМФ, хипертонично сърце. Идеопатичен хипотиреоидизъм, голям перикарден излив. Хиперлипидемия. Хроничен пиелонефрит. Генерализирана остеопороза.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

107.Анифе Аликоч Шукри, Варна кв. “Аспарухово”, ул. “Розова долина” № 48, молба вх. № ЗР-6-94.А/24/05.05.2006 г. - 250 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Полип на дясна гласна връзка. Състояние след операция на гласни връзки. Депресивно разстройство. Аденоме гландула  тиреоидеа лоби декстра ет синистра. Истмектомия кум резекцио парциалис лоби декстра ет синистра. 
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

108. Елена Асенова Христова, Варна ул. “Галац” № 4, молба вх. № ЗР-6-94.Е/10/20.04.-2006 г. - 500 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за съпругът й Янко Иванов Христов. Същият е с диагноза:  Хроничен пиелонефрит. Захарен диабет ІІ тип, лош контрол. Диабетна нефро и ретинопатия. Хиперурикемия. Хронична бъбречна недостатъчност. ХБ ІІІ ст., висока степен, сърдечна, мозъчна и бъбречна форма. ИБС. АП ІІІ ф.к. Състояние след мозъчен инсулт в басейна на дясна средномозъчна артерия
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

109.Силва Аршак Аджемян, Варна  ул. “Воден” №  24, молба вх. № ЗР-6-94.С/10/18.04.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Вроден сърдечен порок. Състояние след оперативна корекция на комбинирана сърдечна аномалия /междупредсърден дефект със стеноза на пулмонална клапа/ и анормално  вливане на чернодробни вени в долна празна вена. Абсолютна аритмия при предсъдно мъждене. СН ІІІ ф.к. БКБ. Хроничен пиелонефрит.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

110. Емил Иванов Ангелов, гр. Варна кв. “Аспарухово” ул. “Горна студена” № 35А, молба вх. № ЗР-5-94Е/4/12.08.2005 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Хронична сърдечна недостатъчнос ІІІ ф.к. ИБС-АП при усилие ІІІ ф.к. Коронарна атеросклероза. ХБ ІІІ ст. СМФ. Хипертонично сърце. ХОББ-емфизематозна форма. ХДН І ст. Страхова невроза. Артрозна болест-шийна и поясна спондилоза.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

111.Станка Янчева Керемедчиева, Варна  ж.к “Младост” бл. 148, вх.2, ап. 24, молба вх. № ЗР-6-94.С/9/18.04.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства за леща. Същата е с диагноза: Старческа катаракта на дясното око.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

112.Дарина Христова Иванова, гр. Варна ул. “Бяла Черква” № 12, ет.8, ап. 55, молба вх. № ЗР-6-94.Д/16/18.04.2006 г. - 400 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за синът й Христиан Людмилов Иванов. Същият е с диагноза: ДЦП-пирамидна форма. Долна спастична парапареза-лека степен. Епилепсия с много редки големи гърчове. Хиперкинетични разстройства и лека умствена изостаналост. Вътрешна хидроцефалия
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

113.Асибе Мехмедова Юмерова, гр.  Варна  кв. “Аспарухово” ул. “Рожен” № 10, молба вх. № ЗР-6-94.А/19/17.04.2006 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Захарен диабет тип ІІ инсулинозависим. Диабетна полиневропатия и ретинопатия. ХБ ІІ ст.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

114. Данаил Стефанов Младенов, гр. Варна  кв. “Аспарухово”, ул. “Рожен” № 4, молба вх. № ЗР-6-94.Д/15/11.04.2006 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Хроничен обструктивен бронхит. Хроничен повърхностен гастрит и булбит.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

115.Исмаил Мехмедов Исмаилов, гр. Варна кв. “Аспарухово” ул. “Арда” № 12, молба вх. № ЗР-6-94.И/8/03.04.2006 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ХБ ІІІ ст. Хроничен гастродуоденит. МСБ. 
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

116. Алдин Демиров Алдинов, гр. Варна кв. “Аспарухово”, ул. “Рожен” № 3, молба вх. № ЗР-6-94.А/2/13.01.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза:  Ст. пост фрактура кранеи. Дефектус кранеи. Алопластика кум дуракрил. Ст. пост контузио церебри. ХОББ-средно тежка форма.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

117. Миглена Йорданова Денева, Варна  ул. “Хараламби Ангелов” № 29, молба вх. № РД-6-94.М/254/14.09.2006 г. -1500 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Диляна Даниелова Денева. Същата е с диагноза: Състояние след контузио корпорис ет капитис. Комоцио церебри. Контузио медуле спиналис. Спондилолистезис С4-С5.Параплегияинфериор. Ретенцио урине.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

118. Гълъбина Сашева Салиева, кв. “Аспарухово” ул. “Розова долина” № 17А,  молба вх. №. ОС-5-94.Г/15/29.06.2005 г.- 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Двустранна бронхопневмония. Анемия секундария. Тимомегалия. Остър бронхиолит. Детска  астма от екзогенен произход
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

119. Васко Илиев Коларов, гр. Варна, ул. “Струга” № 66А, молба вх. № РД-5-94.В/214/15.11.2005 г.  - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Хроничен мембранозен гломерулонефрит. Нефрозен синдром. ХОББ – бронхитна форма. Двустранна пневмофиброза. Хронична дихателна недостатъчност. Травматична болест на мозъка. Травматична церебрастения.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

120. Филка Рашкова Димитрова, с. Каменар, ул. “Калина” № 9, молба вх. № ЗР-5-94.Ф/1/14.04.2005 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза:  Хроничен обострен пиелонефрит. Хипертонична болест ІІІ ст. висока степен. Мултиинфарктна енцефалопатия. Десностранна централна хемипареза. Състояние след ИМИ в територията на ЛСМА.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

121.Сийка Дикова Йорданова,  с. Каменар, ул. “Бреза” № 45 , молба вх. № СДЖ-5-94.С/8/06.04.2005 г.-  200 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Стефка Сийкова Йорданова. Същата е с диагноза: Ентероколитис акута. Пневмония декстра. Трахеобронхитис  обструктива. Ринофарингитис катаралис акута.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

122.Андрей Кръстев Петков, Варна, ул. “Милосърдие” № 37 бл.9А, вх.А, ап. 13, ет.2, молба вх. № СДЖ-6-94.А/12/12.07.2006 г.- 400 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за. майка му Иванка Георгиева Петкова. Същата е с диагноза: МСБ, състояние след ИМИ-инфаркт в ТДСМА. ХБ ІІІ ст. умерена степен мозъчна и сърдечна степен. СН І-ІІ ф.к. Остатъчна левостранна централна латентна хемипареза. Дискординационен синдром. Психоорганичен синдром. Двустранна гонартроза. Периартритис хумерус скапуларис вляво. Състояние след ЧМТ /мозъчна контузия/. Травмена промяна на личността. Травмени епи редки акинетични припадъци.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

123.Александър Русев Христов, гр. Варна кв. “Аспарухово” ул. “Ясен” № 5, млоба вх. № ЗР-6-94.А/39/08.09.2006 г.- 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Туморна формация в областта на лява надключична ямка. Хронична обструктивна белодробна болест. Белодробен емфизем, белодробно сърце. Хронична дихателна недостатъчност. Обсервацио Са на бял дроб.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

124.Джейхан Али Ташчъ, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик” бл. 20, вх.18, ап.3, ет.1, молба вх. № ЗР-6-94.Д/22/21.07.2006 г. - 400 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза:  Артрогрипозис, фрактури на двете раменни и лакетни стави
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

125.  Милка Николова Статева,гр. Варна ул. “Самарско знаме” 1, вх.В, ап. 65, молба вх. № РД-6-94.М/140/12.05.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за. Синът й Ивайло Петров Тодоров. Същият е с диагноза:  Шизофрения-параноидна форма. Пристъпно-проградиентно протичане. Халюцинаторно-параноиден синдром. Промяна на личността. Молителката е с диагноза: Състояние след белодробна тромбемболия. Варици на левия крак.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

126.  Петранка Георгиева Тодорова, гр. Варна, ж.к. “Победа” бл.2 вх.Б, ет.5, ап.53, молба вх. № РД-6-94.П/98/19.06.2006 г.-300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Полипус колонис десценденс. Ст. пост полипектомиам. Десцензус вагине. Инконтиненцио урине. Диафрагмална херния. Перианална фистула.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

127. Асен Георгиев Михайлов, гр. Варна, кв. “Владиславово” ул. “Светослав Минков” 34А, молба вх. № РД-6-94.А/116/23.06.2006 г.- 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ИБС, Остър миокарден инфаркт – преден. Атеросклероза на аортата. Пневмофиброза.
Гласуване: за – 9, против –0, въздържали се –0.
Протокол – 69/18.09.2006г

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

Свързани:

Общински съвет варна iconОбщинскисъвет варна
Относно: Приемане на декларация от Общински съвет – Варна за запазване собствеността на “Дворец на културата и спорта”-еад – Варна....

Общински съвет варна iconОбщински съвет варна
На 19 септвмври 2007 г се проведе  Петдесет и шестото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на Общински...

Общински съвет варна iconОбщинскисъвет варн а
Общински съвет Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински съвет Варна избира г-н Бранимир...

Общински съвет варна iconОт 50 бр общински съветници присъстваха 48 бр и отсъстваха 2 бр
Днес, 21 декември 2001 г. Председателят на Общински съвет – Варна откри в 09. 00 ч в Пленарна зала на Община Варна и ръководи Тридесет...

Общински съвет варна iconОбщинскисъвет варна
На 09 юни 2006 г от 09. 00 до 15. 00 ч се проведе  Четиридесет и второто заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на...

Общински съвет варна iconОбщинскисъвет варна
На 30 ноември 2005 г от 09. 00 до 13. 30 ч се проведе Тридесет и петото заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя...

Общински съвет варна iconОбщинскисъвет варна
На 28 септември 2006 г от 09. 00 до 18. 00 ч се проведе Четиридесет и петото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството...

Общински съвет варна iconОбщинскисъвет варна
На 04 април 2006 г от 09. 00 до 17. 30 ч се проведе Четиридесетото заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя...

Общински съвет варна iconПротоко л
Днес, 21 декември 2000 г в Пленарната зала на Община Варна Председателят на Общински съвет – Варна г-н Стелиян Георгиев севастиянов...

Общински съвет варна iconПротоко л
На 28 и 29 март 2001 г в Пленарна зала на община Варна Председателят на Общински съвет – Варна г-н Стелиян Георгиев севастиянов откри...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом