Инструкция: Този въпросник трябва да бъде попълнен от родител/настойник на дете на възраст
ИмеИнструкция: Този въпросник трябва да бъде попълнен от родител/настойник на дете на възраст
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер120.7 Kb.
ТипИнструкция
източникhttp://www.autismresearchcentre.com/docs/tests/AQ_Child_Bulgarian.doc
Детски поведенчески и личностен въпросник за деца


Cambridge University Behaviour and Personality Questionnaire for Children


BA-SBC-SW-CA

Copyright: The Autism Spectrum Quotient: Children's Version (AQ-Child).
Auyeung, B., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., & Allison, C. (2007). The Autism Spectrum Quotient: Children’s Version (AQ-Child). Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 38(7), August 2008, 1230-1240.

Превод на български: проф. Мила Вълчанова, д-р Маргарита Станкова, Магдалена Димитрова, обратен превод д-р Елена Андонова, NTNU – Trondheim, НБУ - София


Инструкция: Този въпросник трябва да бъде попълнен от родител/настойник на дете на възраст над 4 години. Моля, попълнете всички страници до край!


Име ………………………………………………

Дата на раждане …………………

Днешна дата ……………….

Адрес………………………………………………………………………………………………….


Моля, отговорете на всеки от следните въпроси, които се отнасят до Вашето дете или до детето, за което се грижите, като отбележите кутийката, която най-много съответства отговора на въпроса. Ако има въпрос, на който смятате, че не можете да отговорите, моля, попитайте Вашия син, дъщеря, съпруг или самото дете.

Напълно съм съгласен


Донякъде съм съгласен


Донякъде съм несъгла-

сен


Напълно съм несъгла-

сен


 1. Детето предпочита да прави нещо с другите хора, отколкото само.
 1. Детето предпочита да прави нещата по един и същи начин, отново и отново.

 1. Ако детето трябва да си представи нещо, то се справя много лесно с това.
 1. Детето често се задълбочава толкова много в нещо, че изгубва представа за други неща.
 1. Детето често забелязва слаби звуци, които другите не чуват.
 1. Детето често забелязва номерата на сградите или подобни видове информация.
 1. Детето трудно разбира правилата за добро поведение.
 1. Когато му четат приказка, лесно може да си представи как изглеждат героите.
 1. Детето изпитва влечение към дати.
 1. В група детето лесно може да следи няколко разговора на различни хора.
 1. Детето се справя лесно в социални ситуации.Напълно съм съгласен


Донякъде съм съгласен


Донякъде съм несъгла-

сен


Напълно съм несъгла-

сен


 1. Детето предпочита да отиде в библиотека, отколкото да отиде на рожден ден.
 1. Детето лесно съчинява истории.
 1. Детето се привързва повече към хора, отколкото към предмети.
 1. Детето има много засилени интереси към определени дейности и ако не може да прави това, което го интересува, се дразни.
 1. Детето обича да си приказва с други хора.
 1. Когато детето говори, за другите не е лесно да се намесят в разговора.
 1. Детето изпитва силен интерес/влечение към цифри.
 1. Когато му се прочете един разказ, на детето му е трудно да разбере чувствата и намеренията на героите.
 1. Детето не харесва особено художествени произведения.
 1. На детето му е трудно да създава нови приятелства.
 1. Детето винаги забелязва модела на нещата.
 1. Детето предпочита да отиде на кино, отколкото в музей.
 1. Детето не се притеснява, ако дневният му режим е нарушен.
 1. Детето не знае как да поддържа разговор с връстници.
 1. Детето лесно разбира какво е казано „между редовете“, когато някои говори с него.
 1. Детето обикновено се концентрира върху цялата картина, а не върху отделните детайли.
 1. Детето не помни добре телефонни номера.
 1. Детето обикновено не забелязва малки промени в дадена ситуацията или нещо във външния вид на друг човек.
 1. Детето разбира, когато този, който го слуша е отегчен.
 1. За детето е лесно да превключва от една дейност в друга.
 1. Когато детето води разговор по телефона, не е сигурно кога е негов ред да говори.
 1. Детето обича да действа спонтанно.Напълно съм съгласен


Донякъде съм съгласен


Донякъде съм несъгла-

сен


Напълно съм несъгла-

сен


 1. Детето лесно разбира чувствата и мислите на другите по техните изражения.
 1. Когато го прекъснат, детето бързо се връща към заниманието, което е правило преди това.
 1. Детето се справя добре в разговори на популярни теми.
 1. Хората често казват на детето, че прави едно и също нещо по много пъти.
 1. В предучилищна възраст, детето обича/ше да играе игри „наужким” с другите деца.
 1. Детето обича да колекционира информация за някакви категории /напр. коли, птици, превозни средства, растения и др./
 1. На детето му е трудно да си представи, какво би било, ако беше някой друг.
 1. Детето обича внимателно да планира нещата, в които участва.
 1. Детето обича социални занимания.
 1. Детето трудно разбира намеренията на другите.
 1. Новите ситуации тревожат детето.
 1. Детето обича да среща нови хора.
 1. Детето успява да прецени как да не нарани чувствата на другите хора.
 1. Детето не помни добре рождените дни на другите.
 1. Детето играе лесно с други деца игри „наужким”.
Copyright: Auyeung, B., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., & Allison, C. (2007). The Autism Spectrum Quotient: Children’s Version (AQ-Child).
BA-SBC-SW-CA


ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ДАННИТЕ ОТ ТЕСТА:


Отговорите на въпросите се отбелязват с помощта на 4-степенна Ликертова скала, от 0 до 3 точки: напълно съм съгласен/а, донякъде съм съгласен/а, донякъде съм несъгласен/а, напълно съм несъгласен/а. За определяне липса или наличие на аутистични прояви е необходимо да се съберат общия брой точки от 0 до 150 т. Въпросникът се състои от айтеми, предназначени за оценка на пет области от личностовите характеристики, свързани с аутистични прояви с по-широк фенотип. Всяка област е представена от десет айтема с брой точки от 0 до 30. По-високия брой точки дава по-голям процент на аутистично поведение. Това са петте изследвани области:

 • социални умения (т. 1,11, 13, 15, 22, 36, 44, 45, 47, 48)

 • превключване на вниманието (т. 2, 4, 10, 16, 25, 32, 34, 37, 43, 46)

 • вниманието към подробности/детайли (т. 5, 6, 9, 12, 19, 23, 28, 29, 30, 49)

 • комуникативност (т. 7, 17, 18, 26, 27, 31, 33, 35, 38, 39)

 • въображение (т. 3, 8, 14, 20, 21, 24, 40, 41, 42,50)

Дават се 3 точки на отговор „Напълно съм съгласен“, 2 точки за отговор „Донякъде съм съгласен“, 1 точка на отговори „Донякъде съм несъгласен“ и 0 точки на отговори „Напълно съм несъгласен“ за следните айтеми:

2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 45, 46.

Дават се 3 точки на отговор „Напълно съм съгласен“, 2 точки за отговор „Донякъде съм съгласен“, 1 точка на отговори „Донякъде съм несъгласен“ и 0 точки на отговори „Напълно съм несъгласен“ за следните айтеми:

1, 3, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 47, 48, 49, 50.


Copyright: The Autism Spectrum Quotient: Children's Version (AQ-Child).
Auyeung, B., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., & Allison, C. (2007). The Autism Spectrum Quotient: Children’s Version (AQ-Child). Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 38(7), August 2008, 1230-1240.

BA-SBC-SW-CA

Превод на български: проф. Мила Вълчанова, д-р Маргарита Станкова, Магдалена Димитрова, обратен превод - д-р Елена Андонова, NTNU – Trondheim, НБУ - София


Свързани:

Инструкция: Този въпросник трябва да бъде попълнен от родител/настойник на дете на възраст iconСимфоничен оркестър на българското национално радио
От новия сезон се пускат в продажба семеини абонаментни карти/родител + дете/ на промоционални цени. Цена на карта за родител 8 концерта;...
Инструкция: Този въпросник трябва да бъде попълнен от родител/настойник на дете на възраст iconТози документ е безплатен и може да бъде копиран
Формулярът за препоръка трябва да бъде попълнен от човек, който познава академичните постижения на кандидата и/или негови/нейни участие...
Инструкция: Този въпросник трябва да бъде попълнен от родител/настойник на дете на възраст iconСценарии на отчуждението в процеса на раздяла на родителите
Защото както отчуждаващият родител така и зависещото от него дете само в изключителни случаи ще изразят готовност да се подложат...
Инструкция: Този въпросник трябва да бъде попълнен от родител/настойник на дете на възраст iconИнструкция за монтаж, експлоатация и техническо обслужване Съдържание
Съхранявайте тази инструкция до уреда. В случай на продажба на уреда, инструкцията трябва да бъде предадена на новия собственик....
Инструкция: Този въпросник трябва да бъде попълнен от родител/настойник на дете на възраст iconДоговор за дарение
В качеството си на Родител / Настойник на Лидослав Жулиен Желев, наричан по-долу за краткост надарен
Инструкция: Този въпросник трябва да бъде попълнен от родител/настойник на дете на възраст iconДоговор за обучение
Егн в качеството си на (родител/настойник) на егн
Инструкция: Този въпросник трябва да бъде попълнен от родител/настойник на дете на възраст iconИнструкция за монтаж на метални керемиди
За монтажа на металните керемиди е необходима дървена скара, като дъските трябва да бъдат на разстояние 350 мм една от друга след...
Инструкция: Този въпросник трябва да бъде попълнен от родител/настойник на дете на възраст iconПо време на събиране на одиторски доказателства одиторът трябва да вземе решение за количеството информация, което трябва да бъде получено, за бъде постигната
Нито една одиторска проверка не може и не трябва да обхваща всички обекти и операции за периода, подложен на одит. Налага се да се...
Инструкция: Този въпросник трябва да бъде попълнен от родител/настойник на дете на възраст icon* Бягства от училище, загуба на интерес към приятелската среда и хобито
Всеки един родител знае, че пубертета е период, в който нашите деца се утвърждават като личности и техните емоции и чувства са много...
Инструкция: Този въпросник трябва да бъде попълнен от родител/настойник на дете на възраст iconВ светлината на Божието слово
В духа на всяко новородено дете на Бога има божествен глад. Този глад не може да бъде задоволен нито с удоволствията на този свят,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом