Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Български eзик и литература Човекът и природата
ИмеПонеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Български eзик и литература Човекът и природата
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер170.42 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://paisii-kardjali.com/files/Programa_SK.rtf
5 а клас
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български eзик и литература


Човекът и природата


Изобразително изкуство


Български eзик и литература - ЗИП

I чужд език


2

Български eзик и литература


I чужд език


Изобразително изкуство


Домашна техника и икономика


Физическо възпитание и спорт


3

Математика


Домашна техника и икономика

I чужд език


II чужд език - ЗИП


Математика - ЗИП


4

Музика


Български eзик и литература

Български eзик и литература

Математика


Български eзик и литература

5

Човекът и природата


История и цивилизация


Физическо възпитание и спорт

I чужд език


Информационни технологии


6

География и икономика


Математика


Математика


История и цивилизация


Човекът и природата


7
Час на класа5 б клас
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

I чужд език


Музика


I чужд език


Човекът и природата

I чужд език


2

Математика


История и цивилизация

Български eзик и литература

I чужд език


II чужд език - ЗИП

3

Български eзик и литература


Математика


Математика


Български eзик и литература - ЗИП

Български eзик и литература


4

Български eзик и литература


Информационни технологии


Изобразително изкуство


История и цивилизация


Математика


5

География и икономика


Български eзик и литература


Изобразително изкуство


Домашна техника и икономика


Човекът и природата


6

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата


Физическо възпитание и спорт

Математика -ЗИП


Домашна техника и икономика

7
Час на класа5 в клас
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български eзик и литература

Български eзик и литература


История и цивилизация


Изобразително изкуство


Български eзик и литература - ЗИП

2

Музика


Човекът и природата


Български eзик и литература


Изобразително изкуство


Български eзик и литература


3

История и цивилизация


I чужд език


Български eзик и литература


I чужд език


Човекът и природата


4

I чужд език


Математика


Физическо възпитание и спорт

Математика


I чужд език


5

Домашна техника и икономика


Физическо възпитание и спорт


Математика - ЗИП


Информационни технологии


Домашна техника и икономика


6

Човекът и природата


II чужд език - ЗИП


Математика


География и икономика


Математика


7
Час на класа
5 г клас
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Човекът и природата

Български eзик и литература

Човекът и природата

Математика


Български eзик и литература

2

I чужд език


Домашна техника и икономика

История и цивилизация


География и икономика


Човекът и природата


3

Български eзик и литература


Математика - ЗИП


Математика


Български eзик и литература - ЗИП

I чужд език


4

Математика


Математика


Български eзик и литература

Информационни технологии

Математика - ЗИП

5

История и цивилизация

Изобразително изкуство


Български eзик и литература


Физическо възпитание и спорт

Домашна техника и икономика

6

Музика


Изобразително изкуство


I чужд език


I чужд език


Физическо възпитание и спорт

7
Час на класа
6 а клас
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика


I чужд език


Физическо възпитание и спорт

Математика


Музика


2

Български eзик и литература

Музика


I чужд език


Математика - ЗИП

Математика - ЗИП

3

Български eзик и литература


Български eзик и литература


История и цивилизация


География и икономика


Български eзик и литература - ЗИП

4

История и цивилизация

Математика


Информационни технологии

Български eзик и литература

Български eзик и литература

5

I чужд език


Домашна техника и икономика

Математика


Изобразително изкуство


Човекът и природата


6

Човекът и природата


Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата


Изобразително изкуство


I чужд език


7
Час на класа6 б клас
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Човекът и природата

Домашна техника и икономика

Математика


I чужд език


Човекът и природата


2

I чужд език


I чужд език


I чужд език


Математика


Български език и литература -ЗИП

Математика -ЗИП

3

Изобразително изкуство


Математика


Физическо възпитание и спорт

Български eзик и литература


Музика


4

Изобразително изкуство


Български eзик и литература


Български език и литература -ЗИП

Математика -ЗИП

II чужд език - ЗИП

Математика -ЗИП

Математика


5

Български eзик и литература


Български eзик и литература


Информационни технологии


Човекът и природата


География и икономика


6

История и цивилизация


Музика


История и цивилизация


Физическо възпитание и спорт

Български eзик и литература


7
Час на класа6 в клас
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

I чужд език


История и цивилизация

Български eзик и литература

Математика


Математика


2

Математика


Математика - ЗИП


Български eзик и литература


Български eзик и литература - ЗИП

I чужд език


3

Човекът и природата


Физическо възпитание и спорт

Математика


Физическо възпитание и спорт

II чужд език - ЗИП


4

Български eзик и литература


Домашна техника и икономика

I чужд език


I чужд език


Музика


5

Изобразително изкуство

Музика


История и цивилизация

География и икономика

Български eзик и литература

6

Изобразително изкуство

Български eзик и литература

Информационни технологии


Човекът и природата

Човекът и природата

7
Час на класа
7 а клас
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика


Физическо възпитание и спорт

Български eзик и литература


История и цивилизация


Изобразително изкуство


2

Български eзик и литература


Български eзик и литература


Български eзик и литература


Български eзик и литература


Изобразително изкуство


3

География и икономика


Български eзик и литература - ЗИП

Физика и астрономия


Математика - ЗИП


Математика


4

Биология и здравно образование


I чужд език


Математика


Биология и здравно образование


Информационни технологии


5

Технологии


Математика


I чужд език


Химия и опазване на околната среда


Физическо възпитание и спорт

6

Химия и опазване на околната среда


Математика - ЗИП


География и икономика

I чужд език


Музика


7
Час на класа
7 б клас
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Музика


Български eзик и литература


Физика и астрономия


Технологии


Физическо възпитание и спорт

2

Биология и здравно образование

Български eзик и литература


Математика


Български eзик и литература


Български eзик и литература - ЗИП

3

Математика


История и цивилизация

Български eзик и литература

Математика - ЗИП

Математика


4

Математика - ЗИП

Математика


География и икономика

География и икономика

Изобразително изкуство

5

Физическо възпитание и спорт

I чужд език


Биология и здравно образование

I чужд език


Изобразително изкуство

6

Български eзик и литература

Химия и опазване на околната среда

I чужд език


Химия и опазване на околната среда

Информационни технологии

7
Час на класа7 в клас
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия


I чужд език


Химия и опазване на околната среда

II чужд език – ЗИП

Математика - ЗИП

2

Математика


Изобразително изкуство


Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Български eзик и литература


3

I чужд език


Изобразително изкуство


Български език и литература -ЗИП

Математика -ЗИП

Математика


Български eзик и литература


4

География и икономика

Български eзик и литература

Математика


Български eзик и литература


Биология и здравно образование

5

Биология и здравно образование


Български език и литература -ЗИП

Математика -ЗИП

Музика


Математика


I чужд език


6

Технологии


История и цивилизация

Български eзик и литература

Информационни технологии

География и икономика

7
Час на класа


Свързани:

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Български eзик и литература Човекът и природата iconПонеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 ае ае фвс

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Български eзик и литература Човекът и природата iconПонеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя 1

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Български eзик и литература Човекът и природата iconСигнали могат да се подават
Лозан Стрелков №10 понеделник, сряда и петък от 08: 00 16: 30 часа вторник и четвъртък от   08: 00 18: 00 часа 
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Български eзик и литература Човекът и природата iconСедмично разписание на пети а клас понеделник вторник сряда четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Български eзик и литература Човекът и природата iconСедмично разписание на трети а клас понеделник вторник сряда четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Български eзик и литература Човекът и природата iconСедмично разписание на трети а клас понеделник вторник сряда четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Български eзик и литература Човекът и природата iconИзисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците от ІV клас през учебната 2009/2010 година
Български език и литература, Математика, Човекът и природата и Човекът и обществото за началния етап на основното образование
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Български eзик и литература Човекът и природата iconПрограма 3
Полет до Малта в дните понеделник или петък (от 11. – в понеделник и четвъртък)
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Български eзик и литература Човекът и природата iconПрограма 16. 02. 12. /четвъртък
Пепелната сряда (в католическия календар се отбелязва 45 дни преди Великден, по време на Великите пости). Макар карнавалът да се...
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Български eзик и литература Човекът и природата iconСреден курс 5а понеделник вторник сряда

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом