Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер47.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/intm/118019.docСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

16041/10

(OR. en)
PRESSE 297

PR CO 32
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

Извънредно заседание на Съвета

Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)

Брюксел, 10 ноември 2010 г.
Председател Г н Vincent VAN QUICKENBORNE
Министър на икономиката и административното опростяване на Белгия


Основни резултати от заседанието на Съвета

По време на открито заседание Съветът обсъди проект за регламент, чиято цел е да се установят разпоредбите за превода във връзка с бъдещата патентна система на ЕС.

Поради липса на единодушие председателството ще обмисля най подходящите инициативи за продължаване на работата.СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Бъдеща патентна система на ЕС: езиков режим Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

няма

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите членки и Европейската комисия бяха представени, както следва:

Белгия:

Г н Vincent VAN QUICKENBORNE Министър на икономиката и административното опростяване

България:

Г н Петър СТЕФАНОВ Заместник постоянен представител

Чешка република:

Г н Martin KOCOUREK Министър на промишлеността и търговията

Дания:

Г н Jonas BERING LIISBERG Заместник постоянен представител

Германия:

Г жа Birgit GRUNDMAN Държавен секретар, Федерално министерство на правосъдието

Естония:

Г н Gert ANTSU Заместник постоянен представител

Ирландия:

Г жа Geraldine BYRNE NASON Заместник постоянен представител

Гърция:

Г н Ioannis PANARETOS Държавен секретар за научните изследвания

Испания:

Г н Diego LÓPEZ GARRIDO Заместник-министър за Европейския съюз в Министерството на външните работи и сътрудничеството на Испания

Франция:

Г н Hervé NOVELLI Държавен секретар, отговарящ за търговията, занаятите, малките и средните предприятия, туризма, услугите и потребителските въпроси

Италия:

Г н Andrea RONCHI Министър, отговарящ за европейските политики

Кипър:

Г н Antonis PASCHALIDES Министър на търговията, индустрията и туризма

Латвия:

Г жа Lelde LICE-LICITE Заместник постоянен представител

Литва:

Г н Rimantas ŽYLIUS Заместник-министър на икономиката

Люксембург

Г жа Michèle EISENBARTH Заместник постоянен представител

Унгария:

Г н Zoltán CSĖFALVAY Заместник-министър, Министерство на националната икономика

Малта:

Г н Jason AZZOPARDI Парламентарен секретар

Нидерландия:

Г н Maxime VERHAGEN Министър на икономиката, земеделието и иновациите

Австрия:

Г н Harald GÜNTHER Заместник постоянен представител

Полша:

Г н Marcin KOROLEC Заместник държавен секретар, Министерство на икономиката

Г жа Gražyna HENCLEWSKA Заместник държавен секретар, Министерство на икономиката

Португалия:

Г н José MAGALHÃES Държавен секретар за правосъдието и съдебната реформа

Румъния:

Г н Alexandru STRENC Генерален директор

Словения:

Г н Viljem PŠENIČNY Държавен секретар, Министерство на икономиката

Словакия:

Г н Peter JAVORČÍK Заместник постоянен представител

Финландия:

Г жа Anni SINNEMÄKI Министър на труда

Швеция:

Г жа Ewa BJÖRLING Министър на търговията

Обединено кралство:

Баронеса WILCOX Парламентарен държавен секретар по въпросите на бизнеса, иновациите и уменията


Комисия:

Г н Michel BARNIER Член

ОБСЪДЕНИ ВЪПРОСИ

Бъдеща патентна система на ЕС: езиков режим

По време на открито заседание Съветът проведе ориентационен дебат относно проект за регламент, имащ за цел да установи разпоредбите за превод за бъдещата патентна система на ЕС.

Белгийското председателство представи компромисно предложение (15395/10 + 15395/10 ADD1), което има за цел да се вземат предвид различните опасения, изразени от делегациите на ЕС по време на предишните обсъждания.

В края на дебата председателството направи следното изявление:

Изминахме дълъг път от началото на преговорите.

Повечето делегации проявиха изключително голяма гъвкавост, тъй като Съветът осъзнава значението на осигуряването на патентна система на ЕС, особено в настоящата икономическа ситуация, при която трябва да насърчаваме иновациите и заетостта.

Бих желал да изразя искрената си благодарност на всички делегации, които положиха усилия и проявиха гъвкавост, за да можем да стигнем дотук.

Направихме всичко възможно, но въпреки осъществения напредък не ни достигна малко, за да постигнем единодушие.

Председателството ще обмисли как да се възползва от импулса, даден ни от делегациите.“

Въпросът беше обсъждан за последно от Съвета по конкурентоспособност на 11 октомври въз основа на предишно компромисно предложение (14377 /10).

Проектът за регламент (11805/10) има за цел да установи разпоредбите за превод за патента на ЕС, които са:

  • икономически ефективни, като се намалят разходите, така че да се осигури достъп до патентна защита;

  • опростени, като се намали административната тежест и сложността за потребителите; и които

  • осигуряват правна сигурност, като се избягва несигурността, причинена от преводи с правна сила.

Патентът на ЕС, който осигурява закрила в целия ЕС, се счита за необходим за доизграждането на вътрешния пазар за иновационни продукти. Сложността и високите разходи на процеса на валидиране на европейските патенти водят до разпокъсаност на системата в ЕС, което е основно препятствие за иновационните дружества, и следователно има отрицателно въздействие върху функционирането на вътрешния пазар.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

Няма.ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 6715 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

16041/10

BG

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом