Програма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции
ИмеПрограма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер48.17 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.qac-bg.com/files/bg/courses/120126121902.doc
ПРОГРАМА

за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции

“Кю Ей Си” ООД


Име на курса за обучение

Тема 11 - Теория и практика на одита на системи за управление по насоките на ISO 19011:2011

Брой обучителни часове:

24

- теория

16

- практика

8

Необходими материали за обучението

Учебен материал;

Помощни учебни средства;

Копия на нормативни документи и/или извадки от стандарти;

Учебно-тренировъчни средства и бланки за решаване на казуси;

Мултимедийна техника;

Компютърна техника;

Екран;

Флип-чарт

Основни и специфични умения и знания, които се предполага, че ще се усвоят въз основа на обучението

Специфични знания за задължителните изискванията на международни стандарти ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 за изпълнение на вътрешен одит на системите за управление. Основни знания и практически умения за прилагане на методиката на одита в изпълнението на ISO 19011:2011.

Документи, удостоверяващи преминатото обучение

Сертификат
No

Наименование на разглежданите въпроси или упражнения

Учебни часове

05.03.2012 – ден първи

9.00-09.30

Регистрация на участниците
09.30-10.15

Йерархия на системите. Място и роля на организацията в тях. Макросреда. Условия и стратегия за развитие на бизнеса

1

10.15-11.00

Система за управление. Интегрирани системи за управление. Обосновка за необходимостта от внедряване на интегрирани системи за управление. Международната организация по стандартизация и качеството, околната среда – международни стандарти от серии ISO 9000 и ISO 14000 и Спецификация OHSAS 18000

1

11.00-11.15

Кафе-пауза
11.15-13.15

Структура и изисквания на ISO 9001:2008. Специфични изисквания на ISO 14001 и OHSAS 18001.

2

13.15-13.45

Обяд
13.45-15.15

Структура и изисквания на ISO 9001:2008. Специфични изисквания на ISO 14001 и OHSAS 18001.

2

15.15-15.30

Кафе-пауза
15.30-17.00

Приложение на изискванията в реалната практика – какво трябва да се наблюдава в една система за управление, включително Интегрирана СУ

2

06.03.2012 – ден втори

09.00-09.45

Видове одит на системи за управление

1

09.45-10.30

Методики за одит на системи за управление – Международен стандарт ISO 19011:2011

1

10.30-10.45

Кафе-пауза
10.45-11.30

Какво трябва да знаят и могат одиторите?

1

11.30-12.15

Цикъл на одита на системи за управление.

1

12.15-12.45

Обяд
12.45-14.15

Планиране на одита (обект, обхват, одиторски екип, цели).

2

14.15-14.30

Кафе-пауза
14.30-16.00

Преглед на документите и подготовка на одитора за работа “на място”. Изпълнение на “одит за адекватност”. Казус “Планиране на одит”

2

07.03.2012 – ден трети

09.00-10.30

Събиране и документиране на доказателства от одита (наблюдения, измервания, интервюиране).

2

10.30-10.45

Кафе-пауза
10.45-11.30

Техники на одита (добри одиторски практики при водене на интервю и извличане на информация и обективни данни).

1

11.30-12.15

Оценка на наблюденията и изводи от одита. Определяне и документиране на съответствие/ несъответствие. Казус “Изводи и документиране на несъответствия при одит”

1

12.15-12.45

Обяд
12.45-13.30

Поведение на одитора. Добри и лоши одиторски практики.

1

13.30-15.00

Подготовка на заключенията и доклада от одита. Подготовка и провеждане на заключително заседание. Ролева игра.

2

15.00-15.15

Кафе-пауза
15.15-16.00

Решаване на тест за проверка на знанията

1

ОБЩО:

24


Програмата е предвидена да се изпълнява в условията на динамично обучение (тренинг), провеждано в последователни дни с продължителност на обучението от 4 до 8 учебни часа.

Съответната продължителност на обучението в дни ще е от 3 до 6 дни, в зависимост от избрания от клиента или предложен вариант за провеждане.


Програмата е прегледана и утвърдена за изпълнение от “Кю Ей Си” ООД по реда на процедура QM-07.03 от системата за управление на качеството на дружеството, сертифицирана за съответствие с Международен стандарт ISO 9001:2008.

Свързани:

Програма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции iconПрограма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции
Основни и специфични умения и знания, които се предполага, че ще се усвоят въз основа на обучението
Програма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции iconПрограма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции
Основни и специфични умения и знания, които се предполага, че ще се усвоят въз основа на обучението
Програма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции iconПрограма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции
Основни и специфични умения и знания, които се предполага, че ще се усвоят въз основа на обучението
Програма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции iconПрограма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции
Тема 5 Практическо приложение на изискванията към системите за управление на качеството (по iso 9001: 2008)
Програма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции iconПрограма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции
Тема 32 Изисквания и практическо приложение на iso 13485 при производство, доставка и сервиз на медицински изделия
Програма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции iconПрограма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции
Тема 5 – Практическо приложение на изискванията към системите за управление на качеството по изискванията на iso 9001
Програма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции iconЕ лицензиран от Националната агенция за професионално обазование и обучение към Министерския съвет с Лицензия №200712543 за Център за професионално обучение с
А за Доставчик на услуги за професионално обучение, което му дава право да провежда безплатни курсове по оперативна програма “Развитие...
Програма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции iconБанков мениджмънт" за придобиване на окс „магистър по икономика"
Равнища на управление и техните компетенции. Проблемът за границите на стратегическия и оперативния банков мениджмънт. Делегирането...
Програма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции iconВсеки служител има право да ползва ваучер само за едно обучение по ключови компетентности!
С получаването на тази форма, коректно попълнена, ние се ангажираме да ви уведомим за механизма и конкретните стъпки за получаване...
Програма за обучение (тренинг) на специалисти за получаване на ключови компетенции iconТематичен тренинг към Дружеството по позитивна психотерапия в България Тренинг програма
Историческа перспектива. Дифиниция на кризата. Видове кризи. Кризисна интервенция
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом