Биография Лична информация
ИмеБиография Лична информация
страница1/2
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер188.64 Kb.
ТипБиография
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/60120/486103/version/1/file/UCC_CV_EU_Bg_
  1   2

автобиография


Лична информация
Име
Стефанов Красен Стефанов

Адрес
Студентски град бл. 7А, ап. 51, София 1700, България

Телефон
(+ 359 2) 8657 111 – служебен, (+ 359 889) 101 919 – мобилен

Факс
(+ 359 2) 8687 422

E-mail
krassen@fmi.uni-sofia.bg
Националност
БългаринДата на раждане
15 . 12 . 1957Трудов стаж• Дати (от-до)
От 2003 г. до сега

• Име и адрес на работодателя
СУ “Св. Кл. Охридски” – Университетски Изчислителен Център

• Вид на дейността или сферата на работа
Ръководна длъжност, Висше образование

• Заемана длъжност
Директор

• Основни дейности и отговорности
Ръководство на екип от 30 специалисти по ИТ• Дати (от-до)
От 1998 г. до сега

• Име и адрес на работодателя
СУ “Св. Кл. Охридски” – Факултет Математика и Информатика

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно-преподавателска длъжност, Висше образование

• Заемана длъжност
Доцент

• Основни дейности и отговорности
Преподавателска и научна дейност• Дати (от-до)
От 1996 до 1998 г.

• Име и адрес на работодателя
СУ “Св. Кл. Охридски” – Факултет Математика и Информатика

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно-преподавателска длъжност, Висше образование

• Заемана длъжност
Главен Асистент

• Основни дейности и отговорности
Преподавателска и научна дейност• Дати (от-до)
От 1991 до 1996 г.

• Име и адрес на работодателя
СУ “Св. Кл. Охридски” – Факултет Математика и Информатика

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно-преподавателска длъжност, Висше образование

• Заемана длъжност
Научен Сътрудник 2-а степен

• Основни дейности и отговорности
Преподавателска и научна дейност• Дати (от-до)
От 1987 до 1990 г.

• Име и адрес на работодателя
СУ “Св. Кл. Охридски” – Факултет Математика и Информатика

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно-преподавателска длъжност, Висше образование

• Заемана длъжност
Докторант

• Основни дейности и отговорности
Преподавателска и научна дейност• Дати (от-до)
От 1984 до 1987 г.

• Име и адрес на работодателя
СУ “Св. Кл. Охридски” – Факултет Математика и Информатика

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно-преподавателска длъжност, Висше образование

• Заемана длъжност
Научен Сътрудник 3-а степен

• Основни дейности и отговорности
Преподавателска и научна дейност• Дати (от-до)
От 1982 до 1984 г.

• Име и адрес на работодателя
БСНИПИ „Интерпрограма”

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно-приложна длъжност.

• Заемана длъжност
Програмист

• Основни дейности и отговорности
Проектиране и създаване на програмни системи
Преподавателски опит


Ръководител на Магистърска програма: Разпределени Системи и Мобилни Технологии (160 магистри през последните три години 2005, 2006 и 2007)


• Дати (от-до)
От 1984 до сега

• Учебно заведение
СУ “Св. Кл. Охридски”

• Факултет/Департамент
Факултет Математика и Информатика

• Курсове
Програмиране 1, Програмиране 2, Езици за програмиране в Изкуствения Интелект, Изкуствен Интелект, Методи за програмиране в Изкуствения Интелект, Мултимедия и Хипермедия в Образованието, Проблемно-ориентирани езици за програмиране, Мултимедийни Технологии, Програмиране в Интернет, Проектиране на човеко-машинен интерфейс, Уеб Бази от данни, Бизнес с Интернет, Бизнес Телекомуникации, Компютърни мрежи, Сиско Академия, Стандарти и моделиране в Електронното обучение, Софтуерни системи за Електронно обучение, Сигурност в компютърните мрежиНаучни публикации
Приложение 1
Образование и обучение
• Дати (от-до)
От 2003 до 2004 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Университет в Бирмингам, Технологичен Иновационен Център

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Съвременни знания и умения за проектиране и изграждане на компютърни мрежи на най-високо професионално ниво

• Наименование на придобитата квалификация
Сиско сертифициран професионалист в областта на компютърните мрежи (Cisco Certified Networking Professional - CCNP)

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Експерт и преподавател в областта на компютърните мрежи
• Дати (от-до)
2002

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Технологичен Университет в Бърно, в рамките на проект от ЕК IPS-2000-00056

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Умения за управление на бизнес процеси, Управление на проекти, Финансово управление, Политики за трансфер на технологии

• Наименование на придобитата квалификация
Европейски мениджър за иновации (Euro Innovation Manager)

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Експерт по трансфер на технологии
• Дати (от-до)
От 2000 до 2001 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Сиско Мрежова Академия (Cisco Networking Academy Program)

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Умения за преподаване, Проектиране, изграждане, поддържане и управление на компютърни мрежи.

• Наименование на придобитата квалификация
Сиско Сертифициран Преподавател по Компютърни Мрежи (Cisco Certified Academy Instructor - CCAI)

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Експерт по компютърни мрежи и преподаване по програмата на мрежовите академии.
• Дати (от-до)
От 1996 до 1997 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Университет в Твенте

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Планиране на образованието, Модели и стратегии за създаване на учебни планове и програми, Проектиране на учебния процес, Използване на компютърни средства в учебния процес, Оценяване на знания и умения, Изследователски направления в областта на образователните технологии, Проектиране на системи за Обучение и Повишаване на квалификацията

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър по проектиране на системи за обучение и продължаване на квалификацията (MSc in Educational and Training Systems Design)

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Магистър
• Дати (от-до)
От 1987 до 1990 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ “Св. Кл. Охридски” – Факултет Математика и Информатика

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Компюрни науки, Приложение на Изкуствения Интелект в Образованието

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор по математика (направление Информатика)

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Доктор
• Дати (от-до)
1977 – 1982

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ “Св. Кл. Охридски” – Факултет Математика и Информатика

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Математика и Компютърни науки (всички учебни дисциплини по утвърдения учебен план)

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър по Математика (направление Компютърни науки)

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Магистър
Лични умения и компетенции
  1   2

Свързани:

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография (CV) Лична информация

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом