Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка
ИмеПрограма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка
страница1/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.07 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.dtg-svishtov.com/dtgbg/docs/sfo/obshtoobrazowatelni.doc
  1   2   3   4   5   6
ИЗПИТНА ПРОГРАМА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ЗА X КЛАС

I. Изпитни теми

1.Ренесанс – възникване, идеи, представители

2. Джовани Бокачо – “Декамерон”. Жанрова специфика, композиция, теми

3. Джовани Бокачо – “Декамерон”. Свободата на моралната оценка като израз на ренесансовото мислене

4. Мигел де Сервантес – “Дон Кихот”. Феноменът Сервантес. Сюжет и композиция на романа “Дон Кихот”

5. Героят на Сервантес – безумец и мъдрец. Санчо Панса – двойникът на Дон Кихот

6. Уилям Шекспир – творчество. Шекспиров въпрос. Сонети

7. Трагедията “Хамлет” – сюжет и композиция. Проблеми и герои.

8. “Хамлет” – проблемът за правилния избор. Нравствени проблеми

9. Трагичното в образа на Хамлет. Героят на Шекспир – ренесансова личност

10. Класицизъм – характеристика, представители

11. Молиер – “Тартюф”. Особености на фабулата, композицията и характерите

12. Общочовешкки проблеми в комедията “Тартюф”. Среща на здравия разум с фалша и лицемерието

13. Просвещение. Принципи и идеи

14. Даниел Дефо – “Робинзон Крузо”. Творческа история, сюжет и композиция

15. Проблеми и идеи в романа “Робинзон Крузо”. Себедоказването на човека и пътищата на неговия избор

16. Романтизъм. Проблеми , сюжети, герои. Представители

17. Александър Дюма – “Граф Монте Кристо”. Замисъл, сюжет, структура на романа

18. Възмездие и страдание в романа “Граф Монте Кристо”

19. Александър Сергеевич Пушкин – романтичната визия на поета за вечното и безкрайното в света. “На К.” – темата за любовта и раздялата

20. Социален реализъм – възникване, особености, основни сюжети, герои

21. Балзак – “Човешка комедия”. Замисъл, структура

22. Балзак – “Дядо Горио”. Обществена структура в романа. Образът на дядо Горио

23. Балзак – “Дядо Горио”. Образите на Растиняк и Вотрен. Темата за човешките страсти

24. Модернизъм. Особености, представители

25. Пол Верлен – лирика

26. Българско възраждане – същност, периоди, специфика

27. П.Хилендарски – “История славянобългарска”. Композиция. Темата за историческото съзнание и родовата памет

28. Диалогът минало-настояще-бъдеще в “История славянобългарска”

29. Добри Чинтулов-лирика. Песните на Чинтулов-революционен химн на Възраждането

30. Интерпретация на “Стани, стани, юнак балкански” – Чинтулов. Метафоричните образи на “съня” и “пробуждането”

31. Петко Рачев Славейков – всеобхватна възрожденска културна фигура. Литературното дело на възрожденеца

32. “Изворът на белоногата” – композиция, връзка с фолклорната традиция

33. “Изворът на белоногата” – образът на Гергана. Проблематизиране на националното битие.

34. Любен Каравелов – “Българи от старо време”. Тема, идея, сюжет

35. “Българи от старо време” – образите на хаджи Генчо и дядо Либен

36. Добри Войников – “Криворазбраната цивилизация”. Възрожденското разбиране за цивилизация и цивилизованост

II. Критерии за оценяване

Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението.

Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова култура.

Изпитна програма по Български език и литература-ЗП за IX клас

І.Изпитни теми:


1. Устно и писмено слово в Античността. Хронология и типология. Жанрове. Митологична и фолклорна устна словесност. Старогръцка митология. Особености. Еволюция .

2. Основни митологични цикли-космотеогонични,олимпийски,героически. Мит и митология /логос /фолклор /литература /философия /епос

3. Старогръцка литература-историческо развитие. Основни литературни родове-епос, лирика, драма.

Старогръцки епос-възникване и развитие. Епосът-преход от фолклор към литература

4. ОМИР „ИЛИАДА”. Омиров епос.

5. ”Илиада”-сюжет и композиция,принципи на изображение.Изображение на хора и богове

6. „Илиада”. Първа песен.Гневът на Ахил.

7. „Илиада”. Втора песен.Бунтът на Терсит .

8. „Илиада”. Шеста песен. Светът на мира и светът на войната

9. „Илиада”.Осемнадесета песен.Щитът на Ахил

10. „Илиада”.Двадесет и втора песен. Кулминацията в сюжетния ход

11. „Илиада”Двадесет и четвърта песен.Образът на античния герой.

12. Темата за гнева и помирението в „Илиада”

13. Мирът и войната в „Илиада” наОмир

14. Антична лирика. Алкей, Сафо

15. Възникване на старогръцката драма.Особености . Развитие на театъра в Древна Гърция.

16. ЕСХИЛ ”ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ”

Трилогия.Театрален принос.”Прикованият Прометей”-основен конфликт между „висок”герой и митична ситуация.Митичният архитип на културния герой

17. „Прикованият Прометей”.Образите като универсални културни символи .

18. СОФОКЪЛ.Трагедия на характерите.Теми.Театрален принос на Софокъл

19. „ЕДИП ЦАР”.Сюжет и структура на трагедията

20. Трагичното в образа на Едип цар

21. „АНТИГОНА” .Драматизация на мита.Ход на драматургичното действие

22. „Антигона”.Конфликтът между родовия дълг и закона на държавата.Липсата на мяра- предпоставка за драматичен сблъсък

23. ЕВРИПИД”ЕЛЕКТРА”. Психологизъм при изграждането на образите. Мотивът за изпепеляващата жажда за отмъщение

24. БИБЛИЯ-религиозен и културен феномен

Основни старозаветни библейски сюжети /Сътворението на света/

25. Историята на Йосиф и неговите братя, историята на Мойсей/

26. Нов завет Евангелие от Матея

27. Средновековна европейска литература. Жанрове

28. Старобългарска литература.Периодизация.Жанрове.Особености.Поетика.

29.ПРОСТРАННО ЖИТИЕ НА СВ.КИРИЛ”. Жанрова специфика на средновековното житие

30.„ПРОГЛАС КЪМ ЕВАНГЕЛИЕТО ”Старобългарската поезия/песенна и декламационна/

31. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ „АЗБУЧНА МОЛИТВА” Лирически мотиви в „Азбучна молитва”.

32. ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР „ЗА БУКВИТЕ”.Жанр. Композиция .Теми и идеи в „За буквите”.

33. ЙОАН ЕКЗАРХ ”ШЕСТОДНЕВ”.Жанрови и композиционни особености.Компилация.

34. ПРЕЗВИТЕР КОЗМА „БЕСЕДА ПРОТИВ БОГОМИЛИТЕ”. Жанрови иособености.Мотиви и духовни проблеми на времето.

35. „ХОДЕНЕ НА БОГОРОДИЦА ПО МЪКИТЕ”. Апокрифна литература.Основни теми.


II.Критерии за оценяване:

Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението.

Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова култура.

Изпитна програма по Български език и литература -ХI класІ. Изпитни теми:

1. Българската литература до Освобождението.Теми, сюжети, жанрове

2.Христо Ботев.Поетът,публицистът, гражданинът. Ботевият поетически модел на фона на възрожденския поетически модел

3. Проблемът за самотата. Азът и другите-майката, либето,бащата в ”Майце си”

4. Любовта и саможертвата в „До моето първо либе”

5. Светът на робството и свободата в „На прощаване”

6. Интерпретация на „Хаджи Димитър”

7. Мотивът за песента и пеенето в „Хаджи Димитър”, „До моето първо либе”,”На прощаване”

8. Интерпретация на „Елегия”

9. Интерпретация на „Борба”

10. Гласът на разума в „Моята молитва”

11. Смърт и безсмъртие в „Обесването на Васил Левски”

12. Проблемите за борбата, свободата,смъртта /”Борба”, ”Моята молитва”, ”Обесването на Васил Левски

13. Иван Вазов. Жизнен и творчески път, теми, проблеми,мотиви в творчеството му.

14. България и българското във Вазовата поезия /”Българският език” /

15. Интерпретация на „Отечество любезно”

16. ”Епопея на забравените”-история,превърната в поетическа легенда;противопоставяне на забравата

17. Монументализиране на паметта и спомена за миналото в одата „Левски”

18. Между мрака и светлината в одата „Паисий”

19. Личност,народ,история в „Кочо”

20. История и легенда в „Опълченците на Шипка”

21. Гражданската лирика на Вазов- „Линее нашто поколение” и „Елате ни вижте”

22. Вазов и природата, като проекция на човешкото- интерпретация на „При Рилския манастир”

23. „Чичовци”от Иван Вазов- строеж, проблематика, персонажи.

24. ”Чичовци”-снизяване на основните проблеми на Възраждането: книжовен език, църковен въпрос,борба за българско училище.Поява на нов тип художествено мислене

25. ”Под игото”.Нива на конфликтност. Пространството на Дома като място на най-важните и дълбоки промени в контекста на времето

26. Проблемът за героичното, разкрит чрез „големите” /Огнянов, Соколов,Кандов,Рада/

27. Маргиналните герои в „Под игото” /Мунчо, Колчо,Марийка,Безпортев/

28. „Под игото”-мотивите за слепотата , пиянството, лудостта, смъртта

29. Структурно–композиционни особености на Вазовия разказ /„Дядо Йоцо гледа”/

30. Проблемът за свободата в „Дядо Йоцо гледа”

31. Мотивът за слепотата в „Дядо Йоцо гледа”

32. Алеко Константинов. Творчеството му като завоюване на нови литературни пространства и конвенции за писане.Понятията: Народ,Родина, Свобода.Позицията на твореца

33. Особености на фейлетоните на Алеко Константинов

34. „Разни хора-разни идеали”- проблеми, авторова позиция, структура, език

35. „Разни хора-разни идеали”- проблеми, герои

36. Бай Ганьо”-съществен момент в развитието на българския наратив; българската критика за жанра на творбата

37. „Бай Ганьо тръгна по Европата” – проблематизираният българин

Пътуващият човек и Бай Ганьо

38. „Бай Ганьо в България „– отношението към политиката и политиканстването

39. „Бай Ганьо в България” – социокултурният контекст на творбата

40. Проблемът за разказвачите в „Бай Ганьо”/книга за героя и антигероя/

41. Българската литература от началото на ХХвек. до Първата световна война.Кръгът „Мисъл”.Д-р Кръстев-първият професионален критик в модерната ни литература.Идейно-естетическа програма

42. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ Жизнен и творчески път.”Жрецът войн”.

43. ”Епически песни”-книга за творящия човешки дух

44. Интерпретация на „Ралица”

45. Философските поеми на Славейков.”Cis moll”

46. „Сън за щастие”-образът на всемирния покой в творчеството на Пенчо Славейков. Жанрът на лирическата миниатюра

47. Мотивът за пътя в „Сън за щастие”

48. П.К. ЯВОРОВ Яворов и българският символизъм.”Песента на човека”

49. Символният образ на родното в „Заточеници”

50. Проблемът за страданието в „Градушка”

51. Любовната лирика на Яворов-драма на лирическия Аз,който търси,но не намира взаимност /”Ще бъдеш в бяло”

52. Любовната лирика на Яворов-драма на лирическия Аз,който търси,но не намира взаимност „Две хубави очи”

53. Любовната лирика на Яворов-драма на лирическия Аз,който търси,но не намира взаимност/ „Стон”/.

54. Яворов и символизма –интерпретация на „Маска”.

55. ЕЛИН ПЕЛИН Особености на разказите на Елин Пелин.

56. Традиция и модернизъм във „Ветрената мелница”.

57. Интерпретация на „Косачи.”

58. Интерпретация на „Мечтатели”.

59. Реализъм и комизъм в „Андрешко”.

60. Апокрифно и анекдотично в „На оня свят”.

61. Виталността на Елин –Пелиновите герои – “Задушница”.

62. „Под манастирската лоза”- притча и иносказание.

63. Съпричастие и милост в „Занемелите камбани”

64. Мотивът за доброто в човешкия живот-„Чорба от греховете на отец Никодим”.

65. „Гераците”-повест за тревожните трансформации на човешките ценности, за разграждането на Дома; Обърнатият модел на вълшебната приказка.

66. Персонажна система на „Гераците”. Символите на непреходното.Богатството на женските образи.

67. Персонажна система на „Гераците”. Библейски и фолклорни мотиви, представени чрез образите на тримата братя.

68. ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ. Поетика.Теми и мотиви, символистични проблеми и образи.Блян, Спомен, Сън.

69. Песента като израз на воплите на душата /”Сиротна песен”-„Черна песен”/

70. Отсъстващото време в „Пловдив”.

71. Убежищата на душата-„Спи градът”.

72. Невъзможното завръщане в ценностите на родовия свят „Да се завърнеш ”.

73. Съновидението в света затвор- „Помниш ли,помниш ли...”.

74. Интерпретация на „Миг”.

75. Военната лирика на Дебелянов – „Тиха победа”.

76. Човекът и светът в поезията на Дебелянов.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconКонспект за изпит по български език и литература
Литература за 10. клас, задължителна подготовка; Клео Протохристова, Николай Аретов, Ренета Божанкова, Роман Хаджикосев, Светла Черпокова;...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconVііі соу с преподаване на чужди езици „А. С. Пушкин – гр. Варна Учебници по Български език и по Литература в горен курс за учебната 2012 – 2013 г
Литература – изд. Просвета, Виолета Герджикова и колектив – задължителна подготовка
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Конспекти за промяна на оценката и явяване на изпит в условията на матура за випуск 2008
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Формат на изпита: Тест във формат “ държавни зрелостни изпити “ и аргументативна задача / интерпретативно съчинение или есе
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература
Участие в разговор за заниманията по устна реч в групата; практически опит за правилно хващане на молив
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом