Указания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание
ИмеУказания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер26.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pgikj.com/old/temi/pgi_temi_1742.doc
УКАЗАНИЯ, /ИНСТРУКЦИИ/ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ


Изпита по практика се изразява в разработване на практическо задание. Задачите се задават в деня на изпита .Всеки ученик ще бъде разпределен на работно място в компютърен кабинет и в края на изпита съхранява задачата на носител, определен от комисията по подготовка и провеждане на изпита.


ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ / ВАРИАНТИ ЗА ИНТЕГРИРАН ДОКУМЕНТ /


  • Да се състави рекламна диплянка за Счетоводна кантора по , която да включва информация за:

Наименование, адрес, услуги, дейности, начини на обслужване, фирмен знак;

  • Да се създаде брошура, която описва дейността на фирма по избор, с подходяща картина, лого, фирмен знак;

  • Да се състави Оферта за маршрут на туристическа фирма по избор, която да включва информация за :

Наименование, адрес, фирмен знак, природни забележителности, които да бъдат съпроводени от снимков материал, воден знак


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

  1. Работа с компютри във фирмите, изд. Призма

  2. Икономическа информатика, том II на издателство Мартилен, София, 2005

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКАКРИТЕРИИ

ПОКАЗАТЕЛИ

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

1

Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд при разработване на практическото задание.

правилно организира работното си място с оглед ергономичност на работното място

3

2

Ефективна организация на работното място .

правилно организира работното място с

оглед осигуряване на компютърна система

подходяща за защитата на практическото занятие

3

3

Спазване на правните и

етични норми на поведение.

спазва изискванията на правните и етични

норми при подбора на софтуер и материали необходими му за практическото занятие

8

4

Оптималност при избор

на софтуер

при подготвяне на разработката е подбран

подходящ софтуер за изпълнение на

практическото задание

6

5

Ефективност на изпълнението на изпитното задание

при подготвяне на разработката са изпълнени всички условия на заданието

    • тематична обосновка

основни и технически изисквания, свързани с основните критерии за оценка

60

6

Качество на изпълнение на изпитното задание

при изработка на изпитното задание са

подбрани подходящ дизайн и оформяне на разработката

20


Общ брой точки

100
Оценката = бр.точки х 0.06


СЪСТАВИЛ: Т. Илчева

Свързани:

Указания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание iconПрофесионална гимназия по икономика и мениджмънт
Указания (инструкции/изисквания) за изпълнение на практическото задание: Да се определят показателите за качество на кашкавала?
Указания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание iconОбяснителен меморандум
В съответствие с член 51 от Визовия кодекс оперативните инструкции за практическото прилагане на разпоредбите на регламента бяха...
Указания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание iconПрактическото обучение – сигурният път към високия професионализъм
Практическото обучение на аниматорите в туризма е целесъобразно да се разглежда в два аспекта
Указания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание iconРазпределение на студентите от специалност "ИС" и "инс" за защита на практическото обучение през м септември 2008 г
Защитата на практическото обучение ще се проведе съгласно заповед на ректора №: рд-06-668/14. 03. 2008 Г. На следните дати
Указания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание iconСъдържание
Анекс 1: Примерни указания за Техническото задание за одит на програми, подкрепяни от Глобалния фонд
Указания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание iconХарактеристики на използваните интегрални схеми
Вътрешната архитектура, отделните инструкции и база данни позволяват 14-битови инструкции да се предават по 8-битови шини. Двуфазният...
Указания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание iconУказания
Настоящите Указания се изготвят в изпълнение на Заповед рд01/55 от 20 юни 2012 г на Управителя на Фонд „Научни изследвания”, на основание...
Указания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание iconИнструкции за дистанционно управление на климатик
Прочетете тези „инструкции” внимателно, за да може да използвате климатика безопасно и правилно
Указания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание iconИнструкции за дистанционно управление на климатик
Прочетете тези „инструкции” внимателно, за да може да използвате климатика безопасно и правилно
Указания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание iconТехническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1
Техническото задание е разработено за реализиране на Плана за изпълнение на „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом