Въведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията
ИмеВъведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер45.36 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.socialsme.org/files/BG/63009F.doc
Въведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност


Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията


Методологията 6x3 за разработване на стратегия за социално отговорно бизнес поведение в МСП предоставя ясна стъпка по стъпка структура за напътстване на клиентите в МСП към по-стратегически здрава и съзнателна политика на СО.
Идеята, обаче, не е подробен наръчник за СО или консултиране.

За отлична програма за обучение на посредници за КСО вижте резултатите от проект "Леонардо да Винчи "КСО/МСП - Насърчаване на социална отговорност в малките и средни предприятия", на http://www.frareg.com/CSR/.


Кой може да фасилитира концепцията 6x3?

Концепцията е предназначена за фасилитатори от организации, които са активни в обучение и консултиране на МСП. Това могат да бъдат консултантски бюра, бизнес асоциации, университети или консултантски фирми. За да могат да подпомогнат възприемането на концепцията фасилитаторите като индивиди и/или организациите като тил трябва да отговарят на няколко критерия:

Те трябва

 • да имат поне основни познания за концепцията на КСО и на основите на обсъждане на концепцията (плюсове и минуси);

 • да бъдат запознати с основните измерения на КСО;

 • да са запознати с особеностите на малките и микро-предприятията, включително познаване на ежедневния бизнес стил и ресурси;

 • да бъде наясно с възможните пречки, но и с конкретни възможности за СО, произтичащи от бизнес стила на МСП;

 • да имат някакво доверие сред МСП или като представители на бизнес асоциации или от предишно успешно сътрудничество;

 • да бъдат в състояние да общуват с МСП с езика на МСП (собственици и ръководители);

 • да са наясно с бизнес случаите на СО, включително някои реални примери, които ще бъдат убедителни за конкретни МСП;

 • да ценят най-простите и нескъпи мерки, които осигуряват най-доброто съотношение цена-ефект за дружеството;

 • теоретично вече да участват във взаимодействие с бизнеса, така че въпросът за СО да бъде поставен като решение на реални световни проблеми;

 • да бъдат изобретателни и да могат да не се придържат стриктно към въпроса за СО, а да насочват дружеството към съответните необходими консултации;

 • да имат общ преглед върху други ресурси на СО, независимо от концепцията тук, по-специално регионални и секторни ресурси;

 • да са гъвкави с МСП по отношение на време и място;

 • да са запознати с концепцията за бизнес и регионални мрежи и да желаят да насърчават работата в мрежа на базата на БСО. Взаимната подкрепа е едно от най-мощните средства на МСП;

 • да бъдат отворени към индивидуалната мотивация за СО на малките и средни собственици и ръководители, който биха могли да бъдат доста диференцирани, от чисто етична мотивация до повече или по-малко любознателност. Всички те са добре дошли.1


Накрая, но не на последно място, те не трябва да бъдат „запалянковци” на инструмента или концепцията, които поставят своите идеи и подходи в центъра на взаимодействието. Концепциите са като уличното осветление. Те осветяват пътя, но само пияниците се придържат здраво към тях.

Желани характеристики на фасилитатора

Сред поведенческите изисквания, които трябва да бъдат изтъкнати, към фасилитиране на проектните процеси, които са в основата на тези насоки, трябва да бъде отбелязана способността "доверете се на процеса". Оценка за въздействията не трябва да се прави до завършване на процеса. Това доверие в процеса изглежда особено важно предвид предразсъдъците срещу привидно сложни инструменти и методологии.

Сред методологиите, които консултантът трябва да владее добре, е методът на мозъчната атака. Извън клишето за мозъчна атака, което се използва като термин за почти всяка открита дискусия, се подчертава, че истинската мозъчна атака трябва да съответства на следните основни идеи:

• цялото е по-голямо от сбора на съставните му части,

• екип може да генерира голям брой много творчески идеи много бързо,

• всяка идея може да служи като катализатор за много повече,

• нито една идея не може да бъде изхвърлена.

Както вече бе споменато много е важно също да бъде в състояние да действа по гъвкав начин при прилагане на инструментите. Използването на различните стъпки трябва да бъде пригодено към специфичните нужди на компаниите, правейки очевиден факта, че на пръв поглед много сложния процес и инструменти са поредица от едни, на практика много лесни за работа единични стъпки.

Отношение към това има търпението на консултанта при справяне с нетърпението на мениджърите, което е задържане на системните процеси и по-нататъшното планиране. Гъвкаво, но устойчиво ръководене на процеса може да установи по-систематични методи на работа.

Консултантът трябва, от друга страна, да бъде отворен и за нови идеи от фирмите и да бъде готов да ги включи в процеса. Това е единственият начин, който позволява инструментът да бъде наистина приет, а силата на инструмента интегрирана с новаторските идеи, както и с добре изградените традиции на съответните фирми. Като се използва този подход нови опит ще бъде придобит и нови практики ще бъдат разработени, които могат да бъдат полезни и на други места.

В този контекст, уменията на консултанта да слуша са важни. Без способността да разбира проблемите и причините за тях и да бъде отворен за решения чрез наистина слушане на клиента, процесът ще доведе само до решения от посредствено статукво.

Не прекалявайте с инструментите! Един добър консултант знае къде да спре. Това предупреждение е насочено към "инструменталните ентусиасти" нетърпеливи да използват технически перфектния инструмент по начин, неподходящ в тази ситуация. Инструментът, който се използва насила, получава лошо име, защото не дава добавена стойност.

Различните гледни точки на клиентите трябва да се оценяват, а не само да се толерират, тъй като в края на краищата клиентът е собственик на процеса. Изкуството на консултиране на клиенти, обаче, е, че въпреки всичко консултантът трябва да внимава фокусът да бъде върху резултатите и решенията. Безсмислени "учебни опити" просто не се толерират от малките и средни предприятия, които имат най-вече недостиг на ресурси.


Допълнително четиво:

http://appreciativeinquiry.case.edu/

http://hbswk.hbs.edu/archive/3684.html

http://www.new-paradigm.co.uk/articles.htm

http://www.teachamerica.com/ial/Cooperrider/index.htm


1 Cf. Rhee report, p. 15


Свързани:

Въведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията iconБизнес Социалната Отговорност Малко история и аргументи, с които фасилитаторите за изграждане стратегията за со на мсп трябва да бъдат запознати
Въведение в това ръководство и основна информация относно Бизнес Социалната Отговорност
Въведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията iconВъведение в това ръководство и основна информация относно Бизнес Социалната Отговорност Бележки относно подхода към мсп
...
Въведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията iconЩе бъде ли бсо добра за бизнеса?
Въведение в това ръководство и основна информация относно Бизнес Социалната Отговорност
Въведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията iconВъведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Бележка за фасилитаторите върху нагласата за консултиране: Консултирането и метода за одобрително изследването
Бележка за фасилитаторите върху нагласата за консултиране: Консултирането и метода за одобрително изследването
Въведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията iconВъведение в тeзи насоки и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност
Средното предприятие "Plunges Jonis" (Литва), чиято дейност е свързана с ремонта и поддръжката на железопътни и шосейни пътища, вярва,...
Въведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията iconБизнес Социалната Отговорност Основа II: От държава на благосъстоянието до общество на благосъстоянието: со и иновативните мсп
Аинтересованите страни от мсп. В тези следващи параграфи основата на концепцията се обсъжда от по-широка перспектива на общите концепции...
Въведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията iconЗа кого е това ръководство и какво е основното съдържание?
Това ръководство е за фасилитатори и консултанти от обучителни организации, нон-профит и бизнес организации и други организации,...
Въведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията iconМетодика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга звено „майка и бебе въведение
Министерство на труда и социалната политика (мтсп), Агенцията за социално подпомагане (асп), Държавната агенция за закрила на детето...
Въведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията iconПравен наръчник за чуждестранни работници в Израел Въведение
Израел. Това кратко изложение служи само за представяне на основна информация и не замества приложимото законодателство, процедури...
Въведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията iconПравен наръчник за чуждестранни работници в Израел Въведение
Израел. Това кратко изложение служи само за представяне на основна информация и не замества приложимото законодателство, процедури...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом