Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
страница2/3
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер299.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/foraff/122768.doc
1   2   3
Либия

„1. ЕС остава дълбоко загрижен по повод на сериозното положение в Либия и отново повтаря своя призив за цялостно прилагане на Резолюции 1970 и 1973 на Съвета за сигурност на ООН. Като припомня предишните си заключения по този въпрос, Съветът още веднъж подчертава, че прекратяването на насилието и защитата на цивилното население, включително като не се възпрепятства хуманитарната помощ, продължават да бъдат приоритет.

2. Съветът приветства първите две срещи на Контактната група за Либия, проведени съответно на 13 април в Доха и на 5 май в Рим, и очаква третата среща на Контактната група в Обединените арабски емирства. Той приветства факта, че в заключенията на председателя беше поставен акцент върху необходимостта режимът на Кадафи да бъде подложен на по-интензивен политически, военен и икономически натиск в изпълнение на Резолюции 1970 и 1973 на Съвета за сигурност на ООН. Съветът повтаря своя призив за незабавно и реално прекратяване на огъня, както и факта, че полковник Кадафи е загубил легитимност и трябва незабавно да предаде властта. Полковник Кадафи продължава да бъде заплаха за либийския народ. Съветът приветства и подкрепя ролята на специалния пратеник на ООН за Либия като централен елемент за процеса на политически преход и потвърждава необходимостта международната общност да работи в сътрудничество с него и чрез него, за да се увеличат усилията за намиране на приобщаващо политическо решение. Съветът подчертава колко е важно сътрудничеството с международните и регионалните партньори, по-конкретно сътрудничеството на върховния представител, от името на ЕС, с Организацията на обединените нации, Лигата на арабските държави, Африканския съюз, организацията „Ислямска конференция“ и Съвета за сътрудничество в Персийския залив, вследствие на срещата на 14 април в Кайро.

3. ЕС е решен да продължи активно да подкрепя усилията за предоставяне на хуманитарна помощ на цивилното население и на бежанците, избягали в съседните страни, както и репатрирането на граждани на трети държави. ЕС е готов да увеличи усилията си в това отношение. Той отчита тежестта върху съседните държави и тяхната съществена роля.

4. ЕС изтъква отново, че при искане от Службата за координация по хуманитарните въпроси на ООН, ще проведе по линия на ОПСО операция „EUFOR Libya“ в подкрепа на хуманитарното подпомагане в региона, при пълно спазване на ръководните принципи на хуманитарните действия, и по-специално принципите на безпристрастност и неутралитет. ЕС подготвя операция под командването на ЕС, в тясно сътрудничество и взаимно допълване с ООН, НАТО и други, за да бъде в състояние да реагира бързо на промените в хуманитарното положение и сигурността.

5. Съветът осъжда продължаващите репресии срещу цивилното население и грубото нарушаване на човешките права и международното хуманитарно право от режима на Кадафи, включително проявите на сексуално насилие, използването на морски мини и на касетъчни боеприпаси, както и обстрелването на кораби с хуманитарна помощ. На виновниците за тези нарушения ще бъде потърсена отговорност. Във връзка с това Съветът приветства първия доклад на прокурора на Международния наказателен съд до Съвета за сигурност на ООН относно извършените от режима на Кадафи престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Съветът подчертава също значимостта на отправеното от прокурора искане за заповеди за арест на трите лица, които според него носят най-голяма отговорност за престъпленията срещу човечеството: полковник Кадафи, Сейф ал-Ислям Кадафи и Абдулах ал-Сануси, както и за продължаване на разследванията във връзка с положението в Либия, включително на военните престъпления. Това искане е и послание към поддръжниците на режима на Кадафи, че трябва да се разграничат от този режим и неговите престъпления.

6. Съветът реши да активизира усилията си да блокира достъпа до ресурси и финансиране на режима на Кадафи, с необходимите възможности за освобождаване по хуманитарни причини. По-конкретно ЕС ще продължи усилията си, за да попречи на режима да попълва военния си арсенал и да набира наемници.

7. Съветът изтъква важната роля, която изигра Преходният национален съвет като основен участник в политическия диалог, представящ стремежите на либийския народ. ЕС подкрепя усилията на Преходния национален съвет да изпълни своите отговорности към либийското население, по-конкретно да отговори на основните социални, икономически и административни потребности съобразно съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН. Във връзка с това той приветства създаването на временен финансов механизъм, който следва да осигури прозрачен канал за краткосрочна финансова подкрепа и структурни нужди. ЕС предлага помощ под формата на технически експертен опит и приканва партньорите също да дадат своя принос за временния финансов механизъм.

Съветът отчита нуждата да се проучат правните възможности за използване на замразени либийски активи, за да се отговори на хуманитарните потребности на либийския народ, в рамките на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

8. Съветът приветства инициативата на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председателя на Европейската комисия Катрин Аштън за откриването на техническа служба на ЕС в Бенгази, за да се засили помощта от ЕС в сътрудничество с държавите-членки и други участници, а също и в знак на солидарността на ЕС с либийския народ. В потвърждение на принципа за териториална цялост и единство на Либия ЕС ще открие делегация в Триполи, което беше предвидено преди възникването на кризата, веднага щом обстоятелствата го позволят.

9. ЕС е готов, веднага щом условията позволят, да мобилизира инструментите си, в т.ч. Европейския инструмент за съседство и партньорство, за да подкрепи усилията на либийския народ за изграждане на просперираща и демократична държава, основана на зачитането на правата на човека, основните свободи и принципите на правовата държава.“

Бахрейн

„Съветът продължава да е сериозно обезпокоен от положението в Бахрейн.

Европейският съюз е особено обезпокоен от непосредствения риск за екзекуция на двама граждани на Бахрейн, осъдени неотдавна на смърт. ЕС е категоричен противник на смъртното наказание при всички обстоятелства и призовава властите в Бахрейн да възобновят фактическия мораториум върху смъртното наказание, който се прилагаше до 2006 г. Тези смъртни присъди носят риск за допълнително изостряне на възникналото неотдавна напрежение в Бахрейн; поради самата си същност те се превръщат в пречка за националното помирение.

Европейският съюз настоятелно насърчава Бахрейн да гарантира пълно зачитане на правата на човека и основните свободи, включително на свободата на изразяване, и търсене на отговорност във връзка с твърденията за нарушаване на правата на човека, както и във връзка със съобщенията за случаи на изтезания и малтретиране. ЕС насърчава също справедливо и прозрачно правораздаване, включително в случаите на обвинения срещу професионални медици. Следва да бъде разрешен достъп на независими наблюдатели до съдебните производства.

ЕС приветства указа, издаден от краля на Бахрейн Хамад, по силата на който извънредното положение ще бъде прекратено на 1 юни. Очакваме практическите действия в подкрепа на тази стъпка.

За пореден път ЕС настойчиво приканва всички страни да се включат без забавяне в ползотворен диалог с оглед въвеждане на реформи, които да предложат реална перспектива за успешно справяне с предизвикателствата пред страната.“

Йемен

„Европейският съюз следи събитията в Йемен с изключителна загриженост. ЕС осъжда поредния отказ на президента Салех да се присъедини към инициативата, поета от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ). Това се случва независимо от постигнатото споразумение между всички политически партии, в т.ч. управляващата партия, и от неуморните усилия на Съвета за сътрудничество в Персийския залив и неговия генерален секретар. ЕС напълно подкрепя тези усилия. ЕС оценява конструктивния отговор на опозицията на инициативата на ССПЗ и потвърждава подкрепата си за процес с участието на всички страни по конфликта в интерес на народа на Йемен. ЕС призовава президента Салех да изпълни ангажимента си да предаде веднага властта.

ЕС изразява съжалението си във връзка с неспособността на президента Салех и на йеменските сили за сигурност да гарантират безопасното преминаване на дипломатите от посолството на Обединените арабски емирства на 22 май в Сана, в т.ч. на генералния секретар на ССПЗ и посланиците на ССПЗ, ЕС, Обединеното кралство и САЩ. Това противоречи на задълженията на Йемен по силата на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Трябва незабавно да спре употребата на всякакви форми на насилие срещу мирни демонстранти. ЕС подкрепя предложението за посещение от Службата на върховния комисар по правата на човека, което следва да послужи като първа стъпка към оценяване на положението с правата на човека и оказване помощ на Йемен за осигуряването на отчетност. По-нататъшното влошаване на икономическото и хуманитарното положение в Йемен сериозно засяга народа на Йемен, което подчертава необходимостта от политическо решение.

Съветът и държавите-членки на ЕС ще преразгледат политиките си по отношение на Йемен и съответно ще подготвят своя отговор на събитията.“

Близкоизточен мирен процес

Съветът проведе обмен на мнения относно близкоизточния мирен процес и прие следните заключения:

„1. С радикалните промени в арабския свят необходимостта от напредък по близкоизточния мирен процес стана още по-неотложна. Неотдавнашните събития показаха, че е нужно да се обърне внимание на законните стремежи на народите в региона, включително на палестинците към държавност и на израелците към сигурност.

2. ЕС е дълбоко загрижен от продължаващата безизходица в близкоизточния мирен процес и призовава за спешно възобновяване на преките преговори, които да доведат до всеобхватно решение по всички въпроси. Нашата цел остава справедливо и трайно решение на израело-палестинския конфликт чрез съжителството на Държавата Израел и на една независима, демократична, териториално свързана, суверенна и жизнеспособна държава Палестина в условия на мир сигурност и взаимно признаване. Трябва да се намери начин чрез преговори да бъде разрешен въпросът за статута на Ерусалим като бъдеща столица на две държави. Като припомня декларацията от Берлин, ЕС изтъква отново готовността си при необходимост да признае палестинска държава.

3. ЕС вярва, че преговорите са най-правилният път за намирането на трайно решение на конфликта. Страните и международната общност трябва да допринесат за неотложното възобновяване на преговорите по същество, които до септември 2011 г. да доведат до рамково споразумение, както вече беше договорено между страните и одобрено от Четворката. Във връзка с това ЕС приветства неотдавнашните консултации, проведени между страните и пратениците на Четворката.

4. ЕС смята, че ясните параметри, определящи основата за преговорите, са ключов елемент за успешния резултат, наред с избягването на едностранни мерки и действия на място, които подкопават доверието. Съветът приветства речта на президента Обама, в която бяха очертани важни елементи, допринасящи за възобновяването на преговорите. ЕС определи и ще продължи активно да поддържа своята позиция с оглед на параметрите в Заключенията на Съвета от декември 2009 г. и декември 2010 г., която беше изразена от ЕС в Съвета за сигурност на ООН на 21 април 2011 г. Във връзка с това ЕС очаква своевременното провеждане на среща на Четворката на най-високо равнище с цел постигането на напредък в процеса.

5. ЕС подкрепя провеждането на международна конференция на донорите за палестинската държава през юни в Париж, наред с другото с оглед възобновяването на преговорите.

6. ЕС системно призовава за помирение между палестинците, които да се обединят около президента Махмуд Абас, тъй като това е важен елемент за единството на една бъдеща палестинска държава и за постигането на решение, основано на съществуването на две държави. Освен това помирението следва да бъде от полза за Израел в дългосрочен план, тъй като ще допринесе за участието на всички страни в процес, който ще доведе до трайно мирно споразумение. ЕС приветства факта, че помирението между палестинците е довело до спиране на ракетните атаки от Ивицата Газа, и набляга на необходимостта от постигане на трайно примирие. Във връзка с това ЕС призовава отново за вдигане на блокадата на Ивицата Газа.

7. Съветът се надява, че новият контекст ще допринесе за незабавното и безусловно освобождаване на отвлечения израелски войник Гилад Шалит.

8. ЕС приветства споразумението, подписано на 3 май в Кайро. Съветът приветства успешното посредничество на египетските власти и насърчава полагането на допълнителни усилия в подкрепа на цялостното прилагане на споразумението. ЕС приветства факта, че президентът Абас, в качеството му на председател на Организацията за освобождение на Палестина (ООП), ще представлява палестинците в мирните преговори.

9. Във връзка с това ЕС е готов да активира отново мисията EUBAM Rafah, след като политическите условия и условията, свързани със сигурността, позволят това, с оглед да се гарантира ролята на ЕС като трета страна на контролно-пропускателния пункт Рафа, както е посочено в Споразумението от 2005 г. относно движението и достъпа.

10. ЕС желае да продължи да оказва подкрепа, включително чрез пряко финансово подпомагане, на едно ново палестинско правителство, съставено от независими личности, което да се ангажира с принципите, изложени в речта на президента Абас от 4 май. Такова правителство следва да поддържа принципа за ненасилие и да не отстъпва от ангажимента за постигане на решение, основано на съществуването на две държави, и за договаряне на мирно уреждане на израело—палестинския конфликт, като приеме предходни споразумения и задължения, в т.ч. легитимното право на съществуване на Израел. Последователната ангажираност на ЕС с едно ново палестинско правителство ще се основава на придържането към тези политики и задължения. ЕС призовава международната общност, Израел и регионалните партньори да работят с правителството на тази основа. ЕС очаква също провеждането на избори.

11. ЕС призовава Израел и Палестинската власт да продължат сътрудничеството си във всички области, включително по отношение на сигурността и трансфера на доходи, както и да се въздържат от мерки, които биха могли да възпрепятстват напредъка и по нататъшните реформи.

12. ЕС призовава бъдещото палестинско правителство да продължи усилията на Палестинската власт за институционално изграждане и да поддържа настоящите стандарти за прозрачно и ефикасно управление на публичните финанси, както системно препоръчват ООН, МВФ и Световната банка на различни форуми и както наскоро препоръчаха на заседанието на Комитета аd hoc за връзка на 13 април в Брюксел, на което домакин беше върховният представител. ЕС приветства заключенията на докладите, според които Палестинската власт надхвърля показателите за функционираща държава в основните проучени сектори. Във връзка с това ЕС поздравява настоящото правителство за успеха в прилагането на плана за държавно изграждане.“

Южен Кавказ

Съветът проведе обмен на мнения относно настоящото положение в Южен Кавказ и възможната роля на ЕС в този регион. Обсъждането беше съсредоточено върху необходимостта от стабилност в региона и разрешаване на конфликта и важността на пълноценното използване на Източното партньорство. То се проведе на фона на повишаващото се напрежение в региона, по-специално Нагорни Карабах и Грузия.

Судан

Съветът обсъди положението в Судан преди декларацията за независимостта на Южен Судан, насрочена за 9 юли 2011 г. Всеобхватната стратегия на ЕС по отношение на Судан ще бъде представена за одобрение на заседанието на Съвета през юни.

Министрите изразиха тревогата си по повод неотдавнашното насилие в Абией и положението в Южен Кордофан и Дарфур. Членът на Комисията Пиебалгс докладва за неотдавнашното си посещение в Судан.

1   2   3

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом