Медицинско осигуряване на населението при ликвидиране на последствията от кризи от невоенен характер
ИмеМедицинско осигуряване на населението при ликвидиране на последствията от кризи от невоенен характер
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер23.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rum33code.net/ckr/knigi/15anotacia.doc
МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ КРИЗИ ОТ НЕВОЕНЕН ХАРАКТЕР

Под общата редакция на доц. д-р Николай Недев Колев. Авторски колектив: доц. д-р Николай Недев Колев, д-р Стамен Иванов Чупетловски, д-р Стефан Николаев Узунов, д-р Александър Маринов Димитров

Военно издателство, ЕООД, 2008

Анотация

Настоящият учебник е посветен на медицинското осигуряване на населението при операции за ликвидиране на последствията от кризи от невоенен характер. Проблемът е актуален както в национален, така и в международен мащаб. За последните две десетилетия на границите на ХХ и ХХІ век спрямо 1960 г броят им е нараснал над четири пъти, икономическите загуби – над осем пъти, а изплатените застрахователни обезщетения – над 15 пъти. Кризите от невоенен характер са причинили смъртта на около 800 000 души и на над 3 млн. пострадали.. Статистическите данни показват, че 90% от тях се падат на природните бедствия: наводнения – 40%, тайфуни – 20%, земетресения – 15%, засушавания – 15%. Прогнозите на Световната банка показват, че в следващите десетилетия разходите за ликвидиране на последствията от тях могат да достигнат от 5 до 15% от световния брутен вътрешен продукт. От друга страна научно-техническият прогрес води до увеличаване на количеството и тежестта на технологичните катастрофи. В последното десетилетие съществено място в кризите от невоенен характер заемат различните по мащаби и тежест терористични актове.

Действията по предотвратяване на кризи от невоенен характер и за ликвидиране на последствията от тях са относително самостоятелни и сложни от гледна точка на институции, конкретни задачи, необходими ресурси и др.

В тази връзка учебникът е съсредоточен върху медицинското осигуряване на населението при ликвидиране на последствията от посочените явления, което е основна задача на националното здравеопазване в условията на кризи. Международната и национална практика показват, че то има не само хуманни измерения, но и икономически такива, тъй като ефективното му функциониране допринася за намаляване на загубите и разходите (човешки, материални и финансови) на обществото чрез снижаване на смъртността или трайното инвалидизиране сред пострадалата част от населението.

Учебникът е предназначен за слушателите, студентите и специализантите от ВА “Г. С. Раковски”, в чиито учебни планове и програми е включена тематика, посветена на кризите от невоенен характер, както и за тези, които проявяват интерес към нея. При разработката му са приети следните теоретични постановки, необходими за ефективно реализиране на медицинската поддръжка: единен понятиен апарат по отношение на кризите от невоенен характер и техните общи и частни характеристики; предварително разработени и възприети общи принципи и стандартизирани процедури за действие; способност за съвместна дейност на институциите и разширяването й според нуждите на пострадалото население; координирани планове за действие; единна информационна система и интегрирани комуникации; предварителна подготовка за работа в условията на масови потоци от пострадали; адекватна нормативна база в сферата на националното здравеопазване.

Учебникът е структуриран в три глави, посветени на:

  1. Характерните черти на кризите от невоенен характер и тяхното влияние върху системата за медицинско осигуряване.

  2. Модели за оказване на доболнична и болнична помощ. при ликвидиране последствията от кризи от невоенен характер.

  3. Задачи, структура и управление на националното здравеопазване при ликвидиране последствията от кризи от невоенен характер.

Свързани:

Медицинско осигуряване на населението при ликвидиране на последствията от кризи от невоенен характер iconМррб възможно използване на геопространствена ис за анализ и информационно осигуряване при кризи
Превенцията, действията по време на бедствие и преодоляване на последствията основно са свързани със защита и възстановяване на инфраструктурата...
Медицинско осигуряване на населението при ликвидиране на последствията от кризи от невоенен характер iconОбщина Търговище
Относно: Предприемане превантивни действия с цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране...
Медицинско осигуряване на населението при ликвидиране на последствията от кризи от невоенен характер iconС обединени усилия при кризи и бедствия — комисар Георгиева обсъжда с руския министър на извънредните ситуации Сергей Шойгу реагирането при бедствия и тяхното предотвратяване
Еоргиева, европейският комисар по въпросите на хуманитарната помощ и реакцията при кризи, и Сергей Шойгу, руският министър на гражданската...
Медицинско осигуряване на населението при ликвидиране на последствията от кризи от невоенен характер iconОбщинскисъвет джебе л наредб а
Джебел, ръководителите и/или управителите на търговски дружества осъществяват извършването на превантивните действия, организацията,...
Медицинско осигуряване на населението при ликвидиране на последствията от кризи от невоенен характер iconП л а н за защита на населението и националното стопанство при повишена радиоактивност в община омуртаг
Мерки за предотвратяване, намаляване и преодоляване на последствията при бедствия
Медицинско осигуряване на населението при ликвидиране на последствията от кризи от невоенен характер iconПлан за защита на населението и националното стопанство при снегонавявания, обледявания и свлачища в община омуртаг п л а н
Мерки за предотвратяване, намаляване и преодоляване на последствията при бедствия
Медицинско осигуряване на населението при ликвидиране на последствията от кризи от невоенен характер iconНаредба за дейността в община средец по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи
Задължения на общинската администрация, ръководителите на търговски дружества, управители на фирми и гражданите на територията на...
Медицинско осигуряване на населението при ликвидиране на последствията от кризи от невоенен характер iconП л а н за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
Несебър е разработен на основание и в изпълнение на чл. 19, т. 2, буква “в” от Правилник за организацията и дейността по предотвратяване...
Медицинско осигуряване на населението при ликвидиране на последствията от кризи от невоенен характер iconПредседател на общински съвет по сигурност и управление при кризи при община кайнарджа
Закона за защита при бедствия, който урежда осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната...
Медицинско осигуряване на населението при ликвидиране на последствията от кризи от невоенен характер iconАнкета относно дейността на Блок Психологически към Дирекция „Научно и медицинско осигуряване при Министерството на физическото възпитание и спорта
Относно дейността на Блок Психологически към Дирекция „Научно и медицинско осигуряване” при Министерството на физическото възпитание...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом