Висше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „машинни елементи, mатериалознание и xимия" конспек т по учебната
ИмеВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „машинни елементи, mатериалознание и xимия" конспек т по учебната
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер37.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vtu.bg/bg/documents/uchebni_planove/conspectus/1201kb.doc
ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

КАТЕДРА „МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ, MАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И XИМИЯ”


К О Н С П Е К Т

по учебната дисциплина

МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ”


Специалности „АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА”; „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА”; „ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА И СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА”

ОКС „бакалавър”


 1. Атомно-кристален строеж на металите.

 2. Дефекти в кристалния строеж.

 3. Напрежение и деформации. Изпитване на опън.

 4. Изпитване на твърдост – видове, приложение.

 5. Умора на металите.

 6. Изпитване на удар и умора. Технологични изпитвания.

 7. Методи за анализ на кристални структури.

 8. Кристализация на металите.

 9. Пластична деформация на моно- и поликристали. Структура и свойства на метали след пластично деформиране. Рекристализация.

 10. Сплави. Видове фази в металните сплави. Понятие за диаграми на състоянията. Правила за изследване.Диаграма с пълна разтворимост в твърдо състояние.

 11. Диаграма с пълна неразтворимост в твърдо състояние и евтектикум.

 12. Диаграми с ограничена разтворимост в твърдо състояние с евтектикум и перитектикум .

 13. Диаграми с устойчиви и неустойчиви химични съединения.

 14. Диаграми с фазови превръщания в твърдо състояние. Разпадане, отделяне, превръщане.

 15. Желязо и железни сплави. Полиморфизъм на желязото. Свойства на фазите в Fe – С сплави.

 16. Диаграма на състоянията „желязо - цементит”. Структурообразуване на стомани. Структурообразуване на чугуни. Графитизация.

 17. Въглеродни стомани – видове, класификация, означение и приложение.

 18. Чугуни – бели и сиви. Структура, свойства, означение и приложение.

 19. Превръщане в стоманите при нагряване. Нарастване на аустенитните зърна.

 20. Дифузионни фазови превръщания на стомани при охлаждане. Разпадане на аустенита. Перлит, сорбит, троостит. Бейнитно превръщане.

 21. Мартензитно превръщане. Същност и особености. Свойства на мартензита.

 22. Превръщане в закалени стомани при нагряване – отвръщане. Видове отвръщане.

 23. Технология на закаляване на стомани. Охлаждащи среди. Обработване със студ.

 24. Закаляемост и прокаляемост на стомани.

 25. Отгряване на стомани.

 26. Термично обработване на бели и сиви чугуни.

 27. Повърхностно закаляване на стомани.

 28. Химикотермично обработване на стомани /ХТО/. Видове ХТО. Навъглеродяване на стомани. Азотиране, карбонитриране и нитроцементация на стомани.

 29. Влияние на легиращите елементи върху равновесната и неравновесната структура и свойства на стоманите.

 30. Класификация и означение на легирани стомани.

 31. Конструкционни легирани стомани. Особености на термичното им обработване.

 32. Инструментални легирани стомани – за режещи инструменти, щампи, щанци и пресформи.

 33. Специални легирани стомани – неръждясващи, износоустойчиви и огнеупорни.

 34. Мед и медни сплави.

 35. Алуминий и алуминиеви сплави.

 36. Титан и титанови сплави.

 37. Керамични материали. Металокерамични инструментални материали.

 38. Композиционни материали с метална и неметална основа.

 39. Полимери. Класификация, структура и свойства. Каучук и гума.

 40. Основни технологични маршрути в машиностроителното производство.

 41. Процеси, методи и металургични съоръжения при добиването на чугун и стомана.

 42. Определяне на рационален технологичен маршрут при проектиране и изработване на заготовки.

 43. Технологични особености при получаването на отливки в пясъчни форми.

 44. Технологии за получаване на отливки с повишена точност.

 45. Леярски свойства на металите и сплавите.

 46. Технологичност при проектирането на отливки.

 47. Обработваемост на металите при формообразуване чрез пластична деформация.

 48. Технологични особености при производството на заготовки чрез коване и обемно щамповане.

 49. Валцоване на материалите. Продукти на валцовото производство.

 50. Пресоване на профили и изтегляне през дюза.

 51. Листово щамповане. Технология на дълбоко изтегляне.

 52. Физическа същност на процеса заваряване. Класификация на методите. Ръчно електродъгово заваряване.

 53. Електродъгово заваряване в защитна газова среда.

 54. Специални методи на заваряване.

 55. Заваряемост на материалите.

 56. Възстановяване на машиностроителни детайли чрез електродъгово наваряване.Конспектът е утвърден на заседание на Катедрен съвет при катедра „ТМПХ” с протокол № 8/21.05.2003 г.

Свързани:

Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра „машинни елементи, mатериалознание и xимия\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „машинни, елементи материалознание и химия " конспек т по учебната
Методи за проектиране използвани в съвременните cad системи. Транслиране на информацията
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра „машинни елементи, mатериалознание и xимия\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „машинни елементи, материалознание и химия" конспек т по учебната
Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атомите. Вълнова функция атомна орбитала
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра „машинни елементи, mатериалознание и xимия\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „машинни елементи, материалознание и химия" конспек т по учебната
Строеж на атомите – модели (Ръдърфорд, Бор), квантово-механични представи (основни принципи, атомни орбитали, квантови числа)
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра „машинни елементи, mатериалознание и xимия\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „машинни елементи, материалознание и химия" конспек т по учебната
Специалности “технология и управление на транспорта”, “индустриален мениджмънт”, “железопътна техника”, “автомобилна техника”, “инженерна...
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра „машинни елементи, mатериалознание и xимия\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „транспортно строителство" конспек т по учебната
Общи сведения за транспорта. Структура и общо управление на транспорта. Сравнителна оценка на основните видове транспорт
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра „машинни елементи, mатериалознание и xимия\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта" конспек т по учебната
Устройство и системи за управление на градски електрически транспортни средства /метрополитен/”
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра „машинни елементи, mатериалознание и xимия\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта" конспек т по учебната
Техническа експлоатация и безопасност на движението в градския електрически транспорт /метрополитен/”
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра „машинни елементи, mатериалознание и xимия\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра "икономика и счетоводство в транспорта" конспек т по учебната
Въведение н корпоративните финанси. Същност на финансите на фирмата. Роля и функции на финансовия мениджмънт
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра „машинни елементи, mатериалознание и xимия\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „Тодор Каблешков" Катедра „икономика и счетоводство в транспорта" конспек т по учебната
Възпроизводство на населението и човешките ресурси. Естествен прираст на населението
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра „машинни елементи, mатериалознание и xимия\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра "икономика и счетоводство в транспорта" конспек т по учебната
Интуитивно- логически методи за прогнозиране. Обща характеристика на методите за прогнозиране
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом