График за протичане на държавния изпит на 25. 06. 2012 г. (понеделник) 00 ч зала н-103 І комисия в състав
ИмеГрафик за протичане на държавния изпит на 25. 06. 2012 г. (понеделник) 00 ч зала н-103 І комисия в състав
страница1/3
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер276.46 Kb.
ТипБизнес-план
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/Grafik_II_KBU_Site_4762_1.doc
  1   2   3
ГРАФИК

за протичане на държавния изпит на 25.06. 2012 г. (понеделник) 8.00 ч. зала Н-103

І комисия в състав:

1. доц. д-р Илиян Иванов Минков - председател

2. проф. дин Тодор Ненов Тодоров

3 хон. доц. д-р Вълкан Кирилов Станев

4. гл.ас.д-р Йордан Христов Иванов

5. гл.ас.д-р Петя Йонкова Данкова


Защита на дипломни работи – бакалаври “Икономика на индустрията”

Науч.рък. Реценезнт9917

Павлета Мария­нова Георгиева

Повишаване на ценовата конкурентоспособност на “ПАКО паркет”ЕООД, гр. Троян

гл.ас.д-р Йордан Иванов

Х. ас. Влади Куршумов9944

Адриана Галенова

Бизнес план за разширяване дейността на “Хлебопроизводство и сладкарство” – гр.Велинград

гл.ас. Васил Янакиев

хон.доц. д-р Вълкан Станев9945

Десислава Рашкова

Бизнес план за разширяване дейността на фирма “Симакс”ООД гр.Велинград

гл.ас. Васил Янакиев

гл. ас. Милчо Близнаков10115

Станислава Енчева

Разработване на маркетингова комуникационна стратегия на “Хлебозавод Варна 1” ЕООД

гл.ас.д-р Петя Данкова

проф.д-р ик.н. Тодор Ненов10118

Виктория Николова

Анализ и оценка на фирмената култура на ифрма “Солус”ООД и насоки за усъвършенстването й

доц.д-р Илиан Минков

ас. Моника Михайлова10126

Дилбер Динчер

Бизнес план за създаване и развитие на фирма за печат на тениски “VІ Graphics” гр.Варна

гл.ас.д-р Йордан Иванов

ас. Стефан Калпачев10130

Мирослав Ангелов

Бизнес план за създаване на предприятие за производство на спортни стоки (Би Ес Екс – Bulgarian Sports Extreme) – с. Тополи, гр.Варна

гл.ас. Васил Янакиев

гл. ас. Милчо Близнаков10135

Хюлия Хюсеин

Здравословни и безопасни условия на труд в държавно предприятие “Национална компания железопътна инфраструктура”

гл.ас.д-р Петя Данкова

доц.д-р Румяна Шинева10141

Димитър Драев

Оценка и усъвършенстване на фирмената култура на Kai Group “Хан Аспарух”АД

доц.д-р Илиан Минков

ас. Велислава Борисова10142

Радост Стайкова

Изследване на фирмената култура на “Елкабел”АД гр. Бургас

доц.д-р Илиан Минков

ас. Моника Михайлова10147

Полина Крумова

Анализ на средата и стратегия за развитие но ТПКИ “Родина” гр. Варна

проф.д-р ик.н. Тодор Ненов

гл.ас.д-р Йордан Иванов10152

Мариела Банкова

Анализ на продуктовата политика на “Захарни изделия – Варна” ЕООД и насоки за усъвършенстването

доц.д-р Илиан Минков

гл. ас. Милчо Близнаков10161

Ивелина Велева

Възможности за подобряване на условията и безопасността на труда в “Мини Марица – изток”ЕАД

гл.ас.д-р Йордан Иванов

гл.ас. Васил Янакиев10171

Виктория Русева

Инвестиционен бизнес план за създаване на бизнес център “Перота”, на фирма “Перота Холдинг”ООД гр.Варна

проф.д-р ик.н. Тодор Ненов

гл. ас. Милчо Близнаков10178

Кристина Димитрова

Анализ на икономическата ефективност от иновациите в “Асарел-Медет”АД- гр. Панагюрище

доц.д-р Илиан Минков

проф.д-р ик.н. Тодор НеновЗащита на магистърска теза – магистри “Корпоративен бизнес и управление” – редовно и дистанционно обучение

Науч.рък. Реценезнт9561

Денчо Денчев

Изследване на фирмената култура и възможности за усъвършенстването й във фирма “Аглика”АД

доц.д-р Илиан Минков

Гл.ас. д-р Йордан Иванов9591

Цанко Иванов

Възможности за по-добро прилагане на концепцията за корпоративна социална отговорност в “Биовет”АД – клон Разград

гл.ас.д-р Петя Данкова

Доц. д-р Силвия Благоева9608

Пламен Стойчев

Състояние, проблеми и переспективи на продажбите при «Европейска Светлинна Индустрия» ООД гр.Сливен

гл.ас.д-р Йордан Иванов

Гл.ас. д-р Стоян Хадживеличков9665

Нели Празова

Оценка на фирмената култура на “Хепи Хенд”ЕООД и механизми за усъвършенстването й

доц.д-р Илиан Минков

Гл.ас. д-р Петя Данкова9856

Мария Нашева

Икономическа ефективност и целесъобразност на инвестиционен проект за изграждане на ферма за производство на култивирани печурки

проф.д-р ик.н. Тодор Ненов

Доц. д-р Иван Петров400045

Йоана Алексиева

Оценка и анализ на качеството и конкурентоспособността на продуктите на фирма “Биопрограма”ЕАД

проф.д-р ик.н. Тодор Ненов

Гл.ас. д.р Петя Данкова400114

Димитър Воденичаров

Бизнес план за реконструкция и модернизация на предприятие за производство на колбаси “Ивет”ЕООД

проф.д-р ик.н. Тодор Ненов

Доц. д-р Иван Петров400115

Николета Желязкова

Финансиране на проекти с рисков капитал

гл.ас.д-р Йордан Иванов

Гл.ас. Милчо Близнаков400149

Дора Миткова

Оценка на потенциала за повишаване конкурентоспособността на “Миг маркет”ООД – Варна

проф.д-р ик.н. Тодор Ненов

Ас. Моника Михайлова400179

Биляна Николова

Управленски стил и мотивация на служителите


гл.ас.д-р Йордан Иванов

Гл.ас. д.р Петя Данкова


Заб. Средното време за защита на човек е около 20 мин., всеки може да прецени кога да дойде пред залата.


ГРАФИК

за протичане на държавния изпит на 25.06. 2012 г. (понеделник) 8.00 ч. зала 62 (срещу портиерната надолу по стълбите)

ІІ комисия в състав:

1. доц.д-р Силвия Георгиева Благоева - председател

2. доц.д-р Румяна Иванова Шинева

3. хон. доц. д-р Благо Ангелов Благоев

4. доц. д-р Иван Йорданов Петров

5. гл. ас. д-р Стоян Дешев Хадживеличков

6. гл. ас. д-р Пламен Маринов Павлов


Защита на дипломни работи – бакалаври “Икономика на индустрията”

Науч.рък. Реценезнт9923

Павлета Ангелова

Организация на основните производствени процеси в “Тропик”ООД, гр.Добрич

ас. Стефан Калпачев

доц. д-р Силвия Благоева10005

Станислава Назлева

Бизнес план за създаване на къща за гости, финансиран по мярка 312 – развитие на селските райони

гл.ас. д-р Пламен Павлов

гл.ас.д-р Йордан Иванов10021

Теменужка Долапчиева

Разработване комуникационна стратегия на фирма “Малевентум”ЕООД

ас. Моника Михайлова

гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков10034

Петя Мелина

Маркетингова комуникационна стратегия на фирма “Победа”

ас. Моника Михайлова

гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков10037

Елица Момчева

Бизнес план за стартиране на производствено предприятие “Биопелс”ООД

гл. ас. Милчо Близнаков

гл.ас. д-р Пламен Павлов10116

Кристина Иванова

Рекламна стратегия на ЕТ”Кристи”

гл. ас. д-р Стоян Хаджи­величков

доц. д-р Иван Петров10117

Айше Мехмедова

Младежка безработица в България и насоки за ограничаването й

доц.д-р Румяна Шинева

гл.ас. Васил Янакиев10119

Симона Дамянова

Бизнес план за стартиране на консултантска агенция за недвижими имоти

ас. Моника Михайлова

гл.ас. д-р Пламен Павлов10123

Пламена Курдова

Бизнес план за създаване на малко предприятие за производство на сладкарски изделия

доц. д-р Иван Петров

ас. Стефан Калпачев10124

Галина Иванова

Инвестиционен Бизнес план за създаване на сервизен център към “Евро Ферт”АД – Димитровград

доц. д-р Силвия Благоева

гл. ас. Милчо Близнаков10131

Минка Недялкова

Бизнес план за създаване на къща за гости в Севлиевския Балкан

ас. Велислава Борисова

Докт. Доника Стоянова10145

Мариан Ганчев Маринов

Анализ на рентабилността и ефективността на “Пътни строежи – Велико Търново”АД

гл.ас. д-р Пламен Павлов

доц. д-р Иван Петров10163

Ивелина Стоянова

Рекламна стратегия на “Победа”АД

гл. ас. д-р Стоян Хаджи­величков

хон.доц. д-р Вълкан Станев10174

Неслихан Юсуф

Заплащане на труда в “Алкомет”АД

гл.ас. д-р Пламен Павлов

доц.д-р Румяна Шинева10181

Мадлена Кунчева

Възможности за подобряване на иновационната дейност на индус­триалните предприятия чрез финан­сиране от Европейските фондове

гл.ас. д-р Пламен Павлов

гл. ас. Милчо Близнаков

  1   2   3

Свързани:

График за протичане на държавния изпит на 25. 06. 2012 г. (понеделник) 00 ч зала н-103 І комисия в състав iconПровеждане на теста със студентите бакалаври На 10. 0 2012. понеделник
На 10. 09. 2012. (понеделник) всички студенти бакалаври, които ще се явяват на комплексен изпит, трябва да бъдат в 30 ч в 62 зала...
График за протичане на държавния изпит на 25. 06. 2012 г. (понеделник) 00 ч зала н-103 І комисия в състав iconСъобщени е на 23. 07. 2012 г
На 23. 07. 2012 г. /понеделник/, от 17. 30 ч., в заседателната зала на общината, ще се проведе заседание на постоянната комисия към...
График за протичане на държавния изпит на 25. 06. 2012 г. (понеделник) 00 ч зала н-103 І комисия в състав iconГрафик за държавния изпит по практика на професията
По време на представянето и защитата на проектите могат да присъстват всички желаещи
График за протичане на държавния изпит на 25. 06. 2012 г. (понеделник) 00 ч зала н-103 І комисия в състав iconМоника валентинова рангелова
На 27. 06. 2011. (понеделник) всички студенти бакалаври, които са на комплексен изпит да се явят в 00 ч в 220 зала за полагане на...
График за протичане на държавния изпит на 25. 06. 2012 г. (понеделник) 00 ч зала н-103 І комисия в състав iconМоника валентинова рангелова
На 27. 06. 2011. (понеделник) всички студенти бакалаври, които са на комплексен изпит да се явят в 00 ч в 220 зала за полагане на...
График за протичане на държавния изпит на 25. 06. 2012 г. (понеделник) 00 ч зала н-103 І комисия в състав iconПровеждане на теста със студентите бакалаври
На 28. 06. 2010. (понеделник) всички студенти бакалаври, които са на комплексен изпит да се явят в 00 ч в 316 зала за полагане на...
График за протичане на държавния изпит на 25. 06. 2012 г. (понеделник) 00 ч зала н-103 І комисия в състав iconПредстои държавен изпит. Във връзка с това бихме желали да Ви дадем предварителна информация относно най-често задаваните въпроси. Публикуваме и примерен казус
Публикуваме и примерен казус, който ще Ви даде ориентири какво трябва да очаквате в частта „казус” на държавния изпит. Усилената...
График за протичане на държавния изпит на 25. 06. 2012 г. (понеделник) 00 ч зала н-103 І комисия в състав icon29. 10. 2012г./понеделник
На основание чл. 23 ал. 4, т. 1, чл. 25, ал. 1 от змсма и чл. 17, ал. 1 от подос свиквам Обс симеоновград на заседание на 29. 10....
График за протичане на държавния изпит на 25. 06. 2012 г. (понеделник) 00 ч зала н-103 І комисия в състав iconГрафик за провеждане на конкурсни изпити в му – плевен за учебната 2009/2010 Г
...
График за протичане на държавния изпит на 25. 06. 2012 г. (понеделник) 00 ч зала н-103 І комисия в състав iconПравилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., Дв, бр. 7 от 21. 01. 2011 г., в сила от 21. 01. 2011 г., изм., бр. 103 от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом