Информационен бюлетин община пловдив социални дейности
ИмеИнформационен бюлетин община пловдив социални дейности
страница1/4
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер430.93 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pldver3.motoi-bg.com/images/stories/10.07-Socialna Sfera/planove/mesechni/Iuni.doc
  1   2   3   4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ОБЩИНА ПЛОВДИВ


СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ


ПЛАНИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЕЦ ЮНИ
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА


ДАТА:09.06.2008 г.

ЦЕЛ: приключване на занятията за учебната 2007/2008 г.

ОТГОВОРНИ ЛИЦА: Д. БуковаИЗПЪЛНИТЕЛИ: Д.Букова - ДДЛРГ „Княгиня Мария –Луиза”.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Набелязване на насоки за бъдеща работа по повишаване на квалификацията на персонала.
1. Заключителна сбирка на Методичното обединение.ДАТА:30.06.2008 г.

ЦЕЛ: Отчет на учебно-възпитателната и социалната дейност в институцията.ОТГОВОРНИ ЛИЦА: Директор


ИЗПЪЛНИТЕЛИ: ДДЛРГ „Княгиня Мария –Луиза”.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Подобряване качеството на учебно-възпитателната и социалната дейност с децата.

2. Педагогически колегиум за отчитане на цялостната социална и учебно-възпитателна работа.ДАТА:15 - 30.06.2008 г.

ЦЕЛ: Корекция на целите при работа.ОТГОВОРНИ ЛИЦА: психолог, ВСФ


ИЗПЪЛНИТЕЛИ: ДДЛРГ „Княгиня Мария –Луиза”.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Подобряване на работата по ИПГ.


ДАТА:15 – 30.06.2008 г.

ЦЕЛ: Реализиране на социалните услуги.

ОТГОВОРНИ ЛИЦА: Директор


ИЗПЪЛНИТЕЛИ: ДДЛРГ „Княгиня Мария –Луиза”.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Пълноценни контакти с родители и близки с цел реинтеграция.
3. Изготвяне оценка на престоя на всяко дете за изтеклата учебна година.


4. Изпращане на децата, ползващи дневна и седмична грижа по домовете.


5. Приемане на деца от ДДПВ с. Зелениково, които са навършили училищна възраст.

ДАТА:15 – 30.06.2008 г.

ЦЕЛ: Започване на първи клас.

ОТГОВОРНИ ЛИЦА: Директор, ОЗД


ИЗПЪЛНИТЕЛИ: ДДЛРГ „Княгиня Мария –Луиза”.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Спазване правото на децата на задължително образование до 16-годишна възраст.

6. Организиране на тържество по случай Деня на детето.

ДАТА:1 юни 2008г.

ЦЕЛ: Честване на празника.

ОТГОВОРНИ ЛИЦА: Директор

ИЗПЪЛНИТЕЛИ: ДДЛРГ „Княгиня Мария –Луиза”.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Положителни емоции за децата, награждаване на отличилите се възпитаници.

7. Участие в тържествата, посветени на 2 юни.

ДАТА:02.06.2008 г.

ЦЕЛ: Патриотично възпитание.


ОТГОВОРНИ ЛИЦА:: Директор


ИЗПЪЛНИТЕЛИ: ДДЛРГ „Княгиня Мария –Луиза”.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Възпитаване на любов към род и родина.


ДАТА:15 - 30.06.2008 г.

ЦЕЛ: Подготовка за летните лагери.


ОТГОВОРНИ ЛИЦА: ДиректорИЗПЪЛНИТЕЛИ: ДДЛРГ „Княгиня Мария –Луиза”.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Постигане на оптимална организация за лагерите и здравна грижа за децата.

8. Организация на летния отдих на децата.


9. Работна среща между председателя на Българо-немското сдружение г-н Мирко Шваниц и представители на Община Пловдив, относно започване на ІІІ етап от строителството на Дома и реализиране на извън институционалните услуги с децата.

ДАТА:02.06.2008 г.

ЦЕЛ: разширяване и подобряване на материално-техническата база.ОТГОВОРНИ ЛИЦА: Директор, г-н В. Маринов

ИЗПЪЛНИТЕЛИ: ДДЛРГ „Княгиня Мария –Луиза”.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Подобряване качеството на грижа: различни видове терапии, професионално образование, осмисляне на свободното време на децата от институцията.

10. Участие в крос, посветен на Световния Олимпийски ден на Гребния канал.

ДАТА:14.06.2008 г.

ЦЕЛ: Разширяване мащабите на спортните изяви на децата.


ОТГОВОРНИ ЛИЦА: Асоциация „Бон Мин”; А. Барев


ИЗПЪЛНИТЕЛИ: ДДЛРГ „Княгиня Мария –Луиза”

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Призови места.

ДАТА: всеки ден

ЦЕЛ: Подобряване качеството на живот и придобиване на социални умения.

ОТГОВОРНИ ЛИЦА: Специалист соц. д-сти, организатор ЗСУ, мед. сестри, санитари.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св.Врач” и Център за временно настаняване „Добролюбие”.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:


Усъвършенстване на полезните навици и умения, придобиване на умения за водене на самостоятелен начин на живот.
11. Подкрепа на потребителите за осъществяване на ежедневни дейности и за усъвършенстване на здравни и хигиенни умения и навици преди, по време и след хранене – самостоятелно измиване на ръце, сервиране и отсервиране, заемане на определено място, култура на хранене, правилно използване на приборите, почистване на мястото за хранене и други. Привеждане в приличен външен вид – къпане, бръснене, грижа за облеклото, почистване и боядисване на обувките

и други


12. .Индивидуална работа с ПСУ за разрешаване на възникнали проблеми, обсъждане на теми, които ги вълнуват и др. Занимания по интереси. Индивидуална работа с определените за реинтеграция лица за изграждане на необходими умения. Организиране съвместно с психолог на различни по вид интерактивни игри за водене на самостоятелен начин на живот.

ДАТА: всяка седмица от понеделник до четвъртък

ЦЕЛ: Извеждане на подготвени лица в защитено жилище.


ОТГОВОРНИ ЛИЦА: Специалисти соц. д-сти, психолог.ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св.Врач” и Център за временно настаняване „Добролюбие”.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Придобиване на умения за водене на самостоятелен начин на живот и ре- социализация.
13. Музикотерапия – музика по избор, организиране на танци, запознаване с различни стилове музика, заучаване на народни танци, запознаване и заучаване на песни за различни празници.

ДАТА: Всяка седмица в четвъртък

ЦЕЛ: Повишаване на интереса към околния свят, което предполага по-висока степен на ресоциализация.


ОТГОВОРНИ ЛИЦА: Организатор ЗСУ, специалист соц. д-сти, психолог.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св.Врач” и Център за временно настаняване „Добролюбие”.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Изграждане на положителни емоции,

включване на потребителите в различни видове дейности.


ДАТА: Всяка седмица в петък

ЦЕЛ: Чрез предоставяне на лесна за разбиране информация и обучение да се окаже подкрепа на потребителите за осъществяване социално включване и участие в обществения живот.


ОТГОВОРНИ ЛИЦА: Специалист соц. д-сти, психолог, Организатор ПСУ,


ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св.Врач” и Център за временно настаняване „Добролюбие”.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Самостоятелно включване на ПСУ в различни видове дейности и готовност за участие в обществения живот.

14. Групови и индивидуални занимания с ПСУ– четене на художествена литература, развиване на логически умения, анализ и синтез на прочетеното, развиване на паметовите способности чрез заучаване на текстове наизуст, развиване на математичните умения, работа с парични знаци и разпределяне на финансови средства – работа по групи.


15. Културотерапия - почерпки по повод имени и рождени дни; разходка извън специализираната институция – спазване на правилата за безопасност на движение, придружаване до магазини, запознаване с различни видове институции и начина на придвижване до тях – редуване на групите на ПСУ.

ДАТА: Всяка седмица – вторник и сряда

ЦЕЛ: Подкрепа на потребителите за осъществяване на ежедневни дейности, социално включване и участие в обществения живот.ОТГОВОРНИ ЛИЦА: Специалисти соц. д-сти, организатор ЗСУ.ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св.Врач” и Център за временно настаняване „Добролюбие”.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Потребителите на социални услуги да имат реален шанс за реинтеграция, подпомагани от специалисти.

16. Трудотерапия – работа в цветната градина за развиване на практически умения и навици и естетическа култура – пролетна и есенна обработка на земята; засаждане и грижа за различните плодове и зеленчуци; поливане; прекопаване; плевене; общи познания за зеленчуците; видове и размножаване; грижа за стайните цветя; упражняване на ръцете – работа с хартия, игла, ножица, лепило, апликиране, плетене, бродиране, гладене, шиене на гоблен.

ДАТА: Всеки ден от понеделник до петък.

ЦЕЛ: Изграждане на умения за преодоляване на трудности. Развиване на чувство за отговорност, колективност и съжителство.


ОТГОВОРНИ ЛИЦА: Психолог, специалист соц. д-сти, организатор ПСУ.

ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св.Врач” и Център за временно настаняване „Добролюбие”.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Развитие на физическите способности и трудовите навици; развитие на качествата – издръжливост, упоритост, трудолюбие, отговорност.
17. Организиране на различни

ДАТА: Всяка седмица - сряда

ЦЕЛ: В основната си част игрите са с елементарен характер и имат за цел развитието на мисленето, експресивната реч, конструкторските и двигателни умения и навици.


ОТГОВОРНИ ЛИЦА: Специалист соц. д-сти, Психолог, Организатор ПСУ.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св.Врач” и Център за временно настаняване „Добролюбие”.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Подпомагане на физическото, умственото и социално-трудовото адаптиране на потребителите на социални услуги.
познавателни игри и занимателна терапия. Формиране на самостоятелност в пространствената ориентация и в моделирането на предмети чрез изобразителна и конструктивна дейност.ДАТА: Всяка седмица – от понеделник до петък.

ЦЕЛ: Целенасочено развитие на остатъчния рехабилитационен потенциал на всеки потребителОТГОВОРНИ ЛИЦА: Рехабилитатор


ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св.Врач” и Център за временно настаняване „Добролюбие”.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Развитие и усъвършенстване на физическите качества на ПСУ.

18. Провеждане на утринна гимнастика с потребителите на социални услуги. Провеждане на рехабилитационна дейност –кинезитерапия, физиопрофилактика, спортни занимания и игри.


19. Скрининг на индивидуално психично състояние на ПСУ от ДВХУИ и ЦВН. Тренинг обучения за развиване на ефективни модели на общуване и усвояване на различни социални умения. Индивидуална и групова психотерапия за корекция на поведението на ПСУ от ДВХУИ.

ДАТА: Всяка седмица –понеделник до петък.


ЦЕЛ: Усвояване на различни социални умения.

ОТГОВОРНИ ЛИЦА: Психолог


ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св.Врач” и Център за временно настаняване „Добролюбие”.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Изграждане на умения за преодоляване на трудности.

Развиване на чувство за отговорност, колективност и съжителство.
Индивидуални консултации, интервенции, психотерапия при необходимост или по желание на потребителите от ДВХУИ и ЦВН. Обработка на тестове и провеждане на изследвания на ПСУ.


20. Осигуряване на денонощно медицинско обслужване на потребителите на социални услуги в ДВУИ и ДВН. При необходимост провеждане на консултации с различни специалисти. Санитарно обгрижване на потребителите, почистване и дезинфекция на помещенията.

ДАТА: Денонощно

ЦЕЛ: Предоставяне на здравни грижи съобразно индивидуалните потребности на потребителите.

ОТГОВОРНИ ЛИЦА: Медицински сестри, санитари


ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св.Врач” и Център за временно настаняване „Добролюбие”.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Подобряване качеството на живот на ПСУ.

  1   2   3   4

Свързани:

Информационен бюлетин община пловдив социални дейности iconИнформационен бюлетин община пловдив социални дейности
Изпълнители: Дневен център за деца и младежи с увреждания „Света Анна” – Пловдив
Информационен бюлетин община пловдив социални дейности iconИнформационен бюлетин община пловдив социални дейности
Изпълнители: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Свети Врач” и Център за временно настаняване „Добролюбие”
Информационен бюлетин община пловдив социални дейности iconИнформационен бюлетин община пловдив социални дейности
Изпълнители: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „ Свети Врач” и Център за временно настаняване „Добролюбие”
Информационен бюлетин община пловдив социални дейности iconОбщинскисъвет бурга с постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности
Днес, 18. 10. 2012 г. (четвъртък), от 14: 30 часа, в залата на общинските съветници в Община Бургас се състоя заседание на Постоянната...
Информационен бюлетин община пловдив социални дейности iconОбщинскисъвет бурга с постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности
Днес, 17. 05. 2012 г. (четвъртък), от 14: 30 часа, в залата на общинските съветници в Община Бургас се състоя заседание на Постоянната...
Информационен бюлетин община пловдив социални дейности iconОбщинскисъвет бурга с постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности
Днес, 15. 03. 2012 г. (четвъртък), от 14: 30 часа, в залата на общинските съветници в Община Бургас се състоя заседание на Постоянната...
Информационен бюлетин община пловдив социални дейности iconОбщинскисъвет бурга с постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности
Днес, 11. 04. 2012 г. (сряда), от 14: 30 часа, в залата на общинските съветници в Община Бургас се състоя заседание на Постоянната...
Информационен бюлетин община пловдив социални дейности iconОбщинскисъвет бурга с постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности
Днес, 13. 09. 2012 г. (четвъртък), от 14: 30 часа, в залата на общинските съветници в Община Бургас се състоя заседание на Постоянната...
Информационен бюлетин община пловдив социални дейности iconОбщински съвет пловдив
Централен” – Община Пловдив по реда на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи...
Информационен бюлетин община пловдив социални дейности iconСветозар луканов за кмет на община враца
Периодична доставка на храни за нуждите на Общинско предприятие „Социални дейности”, Детски и Социални заведения на територията на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом