Френски лицей виктор юго
ИмеФренски лицей виктор юго
страница1/5
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер0.65 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vhugo.org/stuffs/presentation/vhugo_doc_id_bg_60.doc
  1   2   3   4   5


ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВИКТОР ЮГО

[LYCEE FRANÇAIS VICTOR HUGO]

Тел. : (359-2) 963 29 64, 963 21 19, 866 01 05

Факс : (359-2) 866 58 70

Ел. поща: lfsofia@vhugo.org

Сайт: www.vhugo.org


__________________________________________________________________________________


Учебен план

2008 – 2010


Съдържание


1- ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕЯ

1.1. Статут стр. 04

1.2. Местоположение стр. 05

1.3. Ученици стр. 05

1.4 Персонал стр. 09

2- Отчет на учебен план 2004 - 2007

2.1. Констатации по главните въпроси стр. 12

3- План 2008-2010

3.1. Успеваемост на всеки ученик стр. 18

3.2 Овладявяне на езика, на който се осъществява образователния процес и останалите чужди езици стр.20

3.3 Здравно и гражданско образование, устойчиво развитие стр.22


3.4. Природоматематически науки и информатика стр. 24


АНЕКС 1 : Стажове от 2003 – 2004 г. стр. . 27

АНЕКС 2 : Дългогодишна програма на Комитета за здравно и гражданско образование стр. 30


1- Представяне на лицея


1.1. СТАТУТ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ


Лицеят „Виктор Юго” в София е официално основан на 1ви октомври 1966 г. , когато отваря врати за 12 деца, 50% от които французи, разпределени в 4 класа от начален етап (СЕ 1, СЕ 2, СМ 1 и СМ 2) в 2 от помещенията на Резиденцията на Аржентинското посолство, понастоящем Резиденция на Холандското посолство в София ; това учебно заведение тогава е известно под името Малкото френско училище.

При все това в прадължение на 10 години, от 1956 г. до 1966 г. индивидуални уроци са давани на децата от Посолството на Франция, базирани на метода Хатемер, след това се провежда и дистационно обучение ( наричано на времето телеобучение).

В периода от 1967 г. до 1978 г. учебното заведение вече има проблеми с базата и се помещава на различни места, като най-дълго време заема помещения над един ресторант; през 1974 г. от Франция е назначен неговият 1-ви директор. По това време учебното заведение е известно под името Дипломатическото училище.

От 1978 г. до 1991 г. училището се мести няколкократно; през учебната 1983-1984 година то преминава на пряко обучение. През 1987 г. е подписано 1-то споразумение между учебното заведение и френскота държава. Първата асоциация на родителите на ученици вижда бял свят на 10 февруари 1989 г.; същата година учебното заведение приема и първите ученици с българско гражданство. През учебната 1989 – 1990 г. учениците взимат участие в конкурс за даване на име на училището, което от този момент нататък носи името Френско училище „Виктор Юго”. През 1990 г. е подписано ново споразумение между Агенцията за френско образование в чужбина (АФОЧ) и учебното заведение.

От 1991 година до днес училището се мести още няколко пъти, за да се устанави окончателно през 1994 год. в сегашните, наети от руското училище помещения на булевард „Свети Наум”. От началото на учебните занятия през септември 1996 година началното училище и прогимназията преминават на пряко обучение. Първият гимназиален клас е открит със съдействието на Националния център за дистанционно обучение (CNED) в Рен. Нови споразумения са подписани с АФОЧ, съответно през 1997 г. и 2002 г. Прякото обучение за учениците от първото ниво на гимназиалния цикъл започва през учебната 2001-2002 г, а през 2003-2004 година учебното заведение става Френски лицей „ Виктор Юго” ; през 2005-2006 г. отваря врати 2-рата сграда на бул. „Вапцаров”,, за да приеме учениците от 3-те класа. на гимназиалното ниво

Нашият лицей е част от мрежата на Агенцията за френско образование в чужбина, коята наброява 253 учебни заведения, предлагащи обучение по френска програма, намиращи се на територията на 135 страни; АФОЧ е държавно учреждение под егидата на Министерството на външните и европейските работи и отговаря за обучението на 164.000 ученици, между които и 460 в София; то предоставя непрекъснато държавно образавание на френските деца (46% в световен план и средно 25 % в София), допринася за разпространението на френския език и култура сред чуждите ученици и участва за укрепване на връзките между френската и чуждите образователни системи.

Нашият лицей е учебно заведение, което се управлява от АРУ (Асоциация на радителите на учениците), коята възлага на членовете на административния съвет текущото управление на училището, като го освобождава от материална отговорност. Общи събрания се свикват редовно за взимането на решения по устав или от извънреден характер.


Лицеят получава подкрепа и указания от Посолството на Франция в лицето на Посланика и на госпожа Съветника по въпросите на сътрудничеството и културната дейност, която същевременно е и директор на Френския културен институт в София. Всяка седмица се провеждат събрания, с цел проследяване на дейността и проектите на лицея.

Що се отнася до непрекъснатото обучение на персонала, нашето учебно заведение принадлежи към зоната Югоизточна Европа, която обхваща френските учебни заведения в: Италия, Гърция, Турция, Израел, Кипър, Словения, Румъния, Сърбия, Хърватия и Босна и Херцеговина. Учебно-административен район Гренобъл отговаря за подбора на преподаватели. Организационното звено за непрекъснато обучение, което провежда събранията си 2 пъти годишно, подбра и проучи молбите на целия персонал на учебното заведение (виж Анекс № 1 за стажовете, проведедени през предходните години и тези, предложени за текущата учебна тодина).

За изпитите за получаване на държавно свидетелство за завършена прогимназиална степен и матурата, както и за други въпроси, свързани с указанията на френското Министерството на образованието, ние сме причислени към учебно-административен район Страсбург.


1.2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ


Лицеят „ Виктор Юго” в София се помещава в 2 сгради :

- първата сграда, намираща се на бул. „ Свети Наум”, приема децата от детската градина, началното училище и прогимназията в помещения, наети от руското училище в София, до 31 август 2009 г. по принцип;

- втората сграда, на булевард „Вапцаров” приема учениците от гимназията в помещения, отдадени на концесия от дружеството Нисан – Рено, намиращи в, малко пригодена за нуждите на учебно заведение индустриална зона, до 31 август 2010 г. по принцип

Тези две сгради се намират на няколко минути една от друга (пеша или с кола) в квартал Лозенец, на няколко минути от центъра на българската столица. Голяма част от преподавателите (ките) в прогимназията и гимназията имат часове и в 2-те сгради (77% ) и използват маршрутно такси, плащано от учебното заведение.


1.3. УЧЕНИЦИ


1.3.1. Движение на учениците


Важно е да се отбележи, че за последните 5 години се поддържа съотношение между ученици с френско и двойно гражданство, местни ученици и ученици от трети страни, което показва, че по 25 % средно са французите и учениците от трети страни, останалите 50% са делът на българските ученици.

Развитието на България и влизането й в Еропейския съюз привлякоха и няколко допълнителни ученици (дипломати, френски предприятия и т.н. ) без това съществено да се отрази на общата бройка.

Трябва да отбележим, че деца от 25 националности се обучават в учебното заведение, като силно са представени гръцките и ливанските деца (като изключим българите и французите).

Движение на учениците за последните пет години
Френско и двойногражданство

Българско гражданство

Трети страни

Обща бройка

Учебна

03

04

05

06

O7

03

04

05

O6

07

03

04

05

O6

07

03

04

05

O6

07

година

04

05

06

07

O8

04

05

06

07

08

04

05

06

07

08

04

05

06

07

08Детска градина

14

8

14

15

15

19

34

37

39

46

27

23

24

30

22

60

64

76

84

839

3Начални класове

39

36

34

33

52

51

67

80

95

99

41

49

41

39

42

131

154

156

167

193

Начален етап

53

44

48

48

67

70

101

117

134

145

68

72

65

69

64

191

218

230

251

276Прогимназия

23

26

33

30

31

36

42

42

39

45

16

22

21

37

32

75

90

96

106

108
Гимназия

12

13

17

22

29

22

23

24

30

33

7

11

11

10

13

41

47

52

62

75

Прогимназиален и гимназиален етап

35

39

50

55

60

58

65

66

69

78

23

33

32

47

45

116

137

148

171

183
Учебно заведение

88

83

98

103

127

128

166

183

203

223

91

105

97

116

109

307

355

378

422

459  1   2   3   4   5

Свързани:

Френски лицей виктор юго iconХарта с условията и принципите на функциониране на Френския лицей Виктор Юго в София Френският лицей Виктор Юго в София
Френският лицей Виктор Юго в София1 e част от системата френски учебни заведения в чужбина, управлявана от Агенцията за френско образование...
Френски лицей виктор юго iconФренски лицей виктор юго
« Организация на лицея ». Чрез придобиването на знания, изграждането на способност за критически съждения, обогатяването на мисълта,...
Френски лицей виктор юго iconАсоциация на Френския лицей София, 25 октомври 2007 г
Протокол от редовното общото събрание на асоциацията на френския лицей „виктор юго”
Френски лицей виктор юго iconЗаседанието: 21. 00 ч. Дневен ред
Протокол от редовното общо събрание на асоциацията на френския лицей „ виктор юго” в софия
Френски лицей виктор юго iconСофия, 16 февруари 2007 г. Асоциация на родителите на учениците на Френския лицей в София
Протокол от Редовното Общо събрание на Асоциацията на родителите на учениците на Френския лицей “Виктор Юго” в София
Френски лицей виктор юго iconПлан програма за инициативите, посветени на 30 годишнината от основаването на 81. Соу „виктор юго и патронния празник на училището утвърдил
За инициативите, посветени на 30 годишнината от основаването на 81. Соу „виктор юго”и патронния празник на училището
Френски лицей виктор юго icon81 средно общообразователно училище „виктор юго

Френски лицей виктор юго iconОт 2010-2011учебна година в 81 соу „Виктор Юго" начален етап, два класа започват работа по програмите на Джуниър Ачийвмънт. По програма „Нашето семейство"
Соу „Виктор Юго“ начален етап, два класа започват работа по програмите на Джуниър Ачийвмънт. По програма „Нашето семейство“ работят...
Френски лицей виктор юго iconПравилни k за устройството и дейността на училището
Чл 81. Соу „Виктор Юго” е общинско училище със седалище гр. София, ж к. „Младост-3”
Френски лицей виктор юго iconПрограмма спецкурса по биохимии
Государственное нетиповое образовательное учреждение лицей-интернат «Республиканский лицей»
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом