Протокол
ИмеПротокол
страница1/3
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер0.83 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.dobrich.org/_files/attch/resenie_12.rtf
  1   2   3
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!

ОСЗ 12/30 март 2004 година


ПРОТОКОЛ

№ 12


от заседание на Общински съвет град Добрич ,

проведено на 30 март 2004 г.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка относно реализация на Проект за рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Добрич със средства от общински облигационен заем

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 121:


 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 3, т.1 и ал. 4 от Закона за общинските бюджети, одобрява Проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението.

 2. Задължава Общинска администрация да внася отчет на всяко тримесечие за изпълнението на дейностите по Проекта.


ГЛАСУВАЛИ: 32 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Райна Ташева)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)

Приложение № 1


Обекти

по Проект за рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Добрич


Булеварди:

 1. Бул. “Добруджа”

Общата му дължина е 6.400 км и е най-натоварената улица на територията на града. По бул. “Добруджа” се осъществява основната връзка за Промишлена зона “Север”.


бул."Добруджа"

участък от път ІІ-29 до ул."Димитър Ковачев"

вид СМР

мярка

количество

ед.цена
лв.

стойност

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

6,000

3.5

21,000

машинно полагане на асфалтобетон

т

576

153

88,128

 

 

 

 

109,128

20% ДДС

 

 

 

21,826

Всичко:

 

 

 

130,954

участък от ул."Д.Ковачев" до ул."Ген.Г. Попов"

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

15,000

3.5

52,500

машинно полагане на асфалтобетон

т

1,440

153

220,320

 

 

 

 

272,820

20% ДДС

 

 

 

54,564

Всичко:

 

 

 

327,384

участък от ул."Ген.Г.Попов" до ул."Отец Паисий"

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

20,835

3.5

72,923

машинно полагане на асфалтобетон

т

2,000

153

306,000

 

 

 

 

378,923

20% ДДС

 

 

 

75,785

Всичко:

 

 

 

454,707

участък от ул."Отец Паисий" до бул."25-ти септември"

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

8,900

3.5

31,150

машинно полагане на асфалтобетон

т

854

153

130,662

 

 

 

 

161,812

20% ДДС

 

 

 

32,362

Всичко:

 

 

 

194,174

участък от бул.25-ти септември" до ул."Цар Петър"

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

11,880

3.5

41,580

машинно полагане на асфалтобетон

т

1,140

153

174,420

 

 

 

 

216,000

20% ДДС

 

 

 

43,200

Всичко:

 

 

 

259,200

участък от ул."Цар Петър" до ул."Калиакра"

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

9,450

3.5

33,075

машинно полагане на асфалтобетон

т

907

153

138,771

 

 

 

 

171,846

20% ДДС

 

 

 

34,369

Всичко:

 

 

 

206,215

 

 

 

 

 

Общо за булевард " Добруджа "

1,572,634

Забележка: В участъка от бул."25- ти септември" до ул."Калиакра" е необходима подмяна на

водопровода.
 1. Бул. “Русия”

Общата му дължина е 3.200 км., обхожда градската територия от източната страна и се явява връзка на Промишлена зона “Север” с обособените жилищни райони в Добрич.


бул."Русия"

бул."Русия"-западно платно в участъка ул."Хр.Ботев" и ул."ген.Г.Попов"

вид СМР

мярка

количество

ед.цена
лв.

стойност

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

7,500

3.5

26,250

машинно полагане на асфалтобетон

т

1,800

153

275,400

 

 

 

 

301,650

20% ДДС

 

 

 

60,330

Всичко:

 

 

 

361,980

бул."Русия" от ул."Хр.Ботев" до ул." Гоце Делчев "

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

5,500

3.5

19,250

машинно полагане на асфалтобетон

Т

520

153

79,560

 

 

 

 

98,810

20% ДДС

 

 

 

19,762

Всичко:

 

 

 

118,572

Общо за булевард " Русия "

480,552
 1. Бул. “25 Септември”

Общата му дължина е 6.300 км. В северно направление се явява като естествено продължение на пешеходната зона и е главна връзка на Промишлена зона “Север” с Централна градска част. В южно направление е връзка с околовръстен път II-29 в посока Варна.


бул."25- ти септември"

участъка от бул."Добруджа" до ул."Отец Паисий"

вид СМР

мярка

количество

ед.цена
лв.

стойност

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

10,000

3.5

35,000

машинно полагане на асфалтобетон

т

960

153

146,880

 

 

 

 

181,880

20% ДДС

 

 

 

36,376

Всичко:

 

 

 

218,256

участъка от ул."Отец Паисий" до бул."Русия"

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

3,750

3.5

13,125

машинно полагане на асфалтобетон

т

360

153

55,080

 

 

 

 

68,205

20% ДДС

 

 

 

13,641

Всичко:

 

 

 

81,846

участъка от бул."3-ти март" до ул."Батовска"

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

7,000

3.5

24,500

машинно полагане на асфалтобетон

т

670

153

102,510

 

 

 

 

127,010

20% ДДС

 

 

 

25,402

Всичко:

 

 

 

152,412

участъка от ул."Батовска" до ул."Любен Станчев"

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

17,250

3.5

60,375

машинно полагане на асфалтобетон

т

1,656

153

253,368

изграждане на ново кръстовище

 

 

 

17,840

 

 

 

 

331,583

20% ДДС

 

 

 

66,317

Всичко:

 

 

 

397,900

участъка от ул."Любен Станчев" до кръстовище път ІІ-29

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

9,450

3.5

33,075

машинно полагане на асфалтобетон

т

907

153

138,771

 

 

 

 

171,846

20% ДДС

 

 

 

34,369

Всичко:

 

 

 

206,215

участъка от бул."Русия" до ул."Ан. Стоянов"

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

9,000

3.5

31,500

машинно полагане на асфалтобетон

т

864

153

132,192

 

 

 

 

163,692

20% ДДС

 

 

 

32,738

Всичко:

 

 

 

196,430

Общо за булевард " 25 - ти септември "

1,253,059
 1. Бул. “3-ти март”

Общата му дължина е 4.250 км. Явява се основна връзка между Промишлена зона “Запад” и Централна градска част.


бул."3 - ти март"

участъка от бул."25-ти септември" до бул."Добричка епопея"

вид СМР

мярка

количество

ед.цена
лв.

стойност

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

20,150

3.5

70,525

машинно полагане на асфалтобетон

т

1,935

153

296,055

 

 

 

 

366,580

20% ДДС

 

 

 

73,316

Всичко:

 

 

 

439,896

Общо за булевард "3- ти Март"

439,896Улици:


 1. Ул. “Отец Паисий” – в участъка от бул. “Добруджа” до ул. “Генерал Гурко”;

Обща дължина на улицата – 1.750 км. В момента тя се явява основен носител на транспортния травматизъм в града.


ул."Отец Паисий" в участъка от бул."Добруджа" до ул."Ген. Гурко"

вид СМР

мярка

количество

ед.цена
лв.

стойност
лв.

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

10,000

3.5

35,000

машинно полагане на асфалтобетон

т

960

153

146,880

тротоари

 

 

 

60,000

20% ДДС

 

 

 

48,376

Всичко:

 

 

 

290,256
 1. Ул. “Васил Левски” – в участъка от ул. “Цар Петър” до ул. “Георги Кирков”;

Това е III-ти клас улица, която служи за връзка на административния център на Добрич с градски магистрали – II-ри клас.


ул."Васил Левски" в участъка от ул."Цар Петър" до ул."Г. Кирков"

вид СМР

мярка

количество

ед.цена
лв.

стойност
лв.

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

3,885

3.5

13,597

машинно полагане на асфалтобетон

т

932

153

142,596

20% ДДС

 

 

 

31,239

Всичко:

 

 

 

187,432
 1. Ул. “Ген. Георги Попов”;

Обща дължина – 3.500 км. Улицата дублира трасето на бул. “Русия” и е връзка на ПЗ “Север” и ЖК “Балик-Йовково”, ЖК “Русия 3, 4”.


ул." ген.Георги Попов"

вид СМР

мярка

количество

ед.цена
лв.

стойност
лв.

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

11,700

3.5

40,950

машинно полагане на асфалтобетон

т

2,808

153

429,624

20% ДДС

 

 

 

94,115

Всичко:

 

 

 

564,689
 1. Ул. “Вардар” – в участъка от бул. “Русия” до ул. “Никола Петков”;

Обща дължина – 1.160 км. Това е III-ти клас улица и е връзка на бул. “Русия” с ЖК “Русия 1, 2”.


Ул."Вардар" в участъка от бул."Русия" до ул."Никола Петков"

вид СМР

мярка

количество

ед.цена
лв.

стойност
лв.

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

4,400

3.5

15,400

машинно полагане на асфалтобетон

т

1,056

153

161,568

20% ДДС

 

 

 

35,394

Всичко:

 

 

 

212,362
 1. Ул. “Калиакра” – в участъка от бул. “Добруджа” до ул. “Антон Стоянов”;

Обща дължина – 2.750 км. Предвижданият участък е най-натоварен, тъй като се явява основна транспортна връзка с ПЗ “Север”.


Ул."Калиакра" в участъка от бул."Добруджа" до ул."Ан.Стоянов"

вид СМР

мярка

количество

ед.цена
лв.

стойност
лв.

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

18,300

3.5

64,050

машинно полагане на асфалтобетон

т

1,757

153

268,821

20% ДДС

 

 

 

66,574

Всичко:

 

 

 

399,445
 1. Ул. “Страцин”;

Обща дължина – 0.220 км. Улицата е единствената връзка до административните сгради на Общинска и областна администрации.

 1. Ул. “Баба Минка”;

Обща дължина – 0.040 км.


ул."Страцин" и ул."Баба Минка"

вид СМР

мярка

количество

ед.цена
лв.

стойност
лв.

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

1,300

3.5

4,550

машинно полагане на асфалтобетон

т

124

153

18,972

20% ДДС

 

 

 

4,704

Всичко:

 

 

 

28,226
 1. Ул. “Славянска”;

Обща дължина на предвиждания за реконструкция участък – 0.300 км. Представлява връзка на Централна градска част с ул. “Отец Паисий”.

 1. Ул. “Вихър”.

Обща дължина – 0.109 км.


ул."Славянска" и ул."Вихър"

вид СМР

мярка

количество

ед.цена
лв.

стойност
лв.

престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка /фрезоване/ с корда

м.кв.

1,500

3.5

5,250

машинно полагане на асфалтобетон

т

144

153

22,032

20% ДДС

 

 

 

5,456

Всичко:

 

 

 

32,738Обща площ на уличната настилка, подлежаща на преасфалтиране – 212 750 кв.м.


Средства, необходими за преасфалтиране на обектите:


4.1. За булеварди по т. 2.1. – 3 746 141.00 лева;

4.2. За улици – 1 715 149.00 лева;


Общо необходими средства (4.1 + 4.2) – 5 461 290.00 лева.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!

ОСЗ 12/30 март 2004 година


ПРОТОКОЛ

№ 12


от заседание на Общински съвет град Добрич ,

проведено на 30 март 2004 г.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Поемане на общински дълг под формата на емисия общински облигации за финансиране на проект за рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа на град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 122: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 52, ал. 4 от ЗМСМА и във връзка с чл. 40, ал. 1 и 2, т. 1 от ЗОБ дава съгласие Община град Добрич да емитира общински облигационен заем при условията на първично частно предлагане и при следните параметри:

  1. Обща номинална стойност на предлаганите облигации 2 600 000 /два милиона и шестотин хиляди / Евро.

  2. Максимален брой облигации – до 2 600 /две хиляди и шестотин/ броя.

  3. Номиналната и емисионната стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1000 /хиляда/ валутни единици.

  4. Валутата на емисията е Евро.

  5. Срочност и падеж на емисията 60 /шестдесет/ месеца след датата на издаване на облигациите.

  6. Дата на издаване на облигациите – приема се датата на регистрация на емисията в Централен депозитар АД, като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.

  7. Начин и срок на плащане на главницата – при осемнадесет месеца гратисен период на осем равни вноски по 12,5 % от номинала, разпределени пропорционално между всички облигации, дължими с последните осем лихвени плащания.

  8. Лихва - фиксиран лихвен процент в размер на не повече от 6,75 % /шест на сто и седемдесет и пет десети/, изчислен на годишна база, платим на шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация.

  9. Облигациите са обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми.

  10. Първичното предлагане на облигации да се осъществява при наличие на обезпечение и неотменяем ангажимент, както следва:

   1. Първи по ред особен залог в полза на банка – доверител на облигационерите от емисията върху дял от 100 % на Община град Добрич – “Жифонд – инвест” ЕООД.

   2. Неотменяем ангажимент на Община град Добрич в качеството й на едноличен собственик на “Жилфонд – инвест” ЕООД за подържане на жилищен фонд като актив на дружеството с пазарна стойност не по – малка от 125 % от номиналната стойност на облигациите в обръщение във всеки един момент до погасяване на всички задължения по облигационния заем.

   3. Залогът следва да бъде вписан в централния регистър на особените залози като за заложен кредитор се посочи банката довереник от 1.10.4.

   4. Банка – довереник е търговска банка по чл. 100 г от ЗППЦК, с която Община град Добрич има сключен договор и която е посочена в Предложение за предлагане на обезпечени общински облигации на Община град Добрич от 2004 г.

  11. Направление, в което ще се използват набраните от облигационния заем средства: реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на град Добрич.

  12. Опция “обратно изкупуване”:

   1. Облигациите се издават без опция “обратно изкупуване”.

   2. Общински съвет град Добрич има право да вземе решение общината да купува на вторичен пазар по текущи пазарни цени облигации от тази емисия.

  13. Допустими отклонения в рамките, на които облигационния заем се счита за сключен:

   1. Заема се счита за сключен при записване на облигации с обща номинална стойност:

 2. Най - малко – 2 000 000 /два милиона/ Евро, което представлява 2000 /две/ хиляди облигации;

 3. Но не – повече от 2 600 000 /два милиона и шестотин хиляди/ Евро, което представлява 2 600 /две хиляди и шестотин/ броя облигации.

  1. Издаването и предлагането на облигациите да се осъществява от инвестиционен посредник по смисъла на чл. 54 от ЗППЦК при условията на частно пласиране. Облигациите да се предлагат първично само на институционални инвеститори по смисъла на § 1 от ЗППЦК.

  2. Емисията облигации да бъде регистрирана в Централен депозитар АД.

  3. След приключване на първичното предлагане емисията общински облигации да бъде вписана в регистъра на Комисията за финансов надзор по чл. 18 от ЗППЦК.

  4. Подписката се счита за успешно приключила, съответно заема за валидно сключен, когато е изтекъл обявения срок, записан е целия размер на облигационната емисия и внесена пълната емисионна стойност на облигациите.

  5. Подписката се счита за успешно приключила, съответно заема за валидно сключен, и когато, дори и да не е изтекъл определения срок, е записан целия размер на облигационната емисия и внесена пълната емисиона стойност на облигациите.

  6. Срокът за записване на облигациите може да бъде удължаван от Общинският съвет, но с не повече от двадесет работни дни, считано от началната дата, ако в рамките на първоначалния срок не е записан пълния номинал на облигационната емисия.

  7. Подписката се обявява за неуспешно приключила , в случай че до изтичане на крайния й срок, включително и удължения по т. 1.19 бъдат записани облигации с общ номинал по 2 000 000 /два милиона/ Евро.

  8. Ако подписката приключи без да се изпълняват предвидените за сключването на заема условия набраните суми се връщат на записалите облигации заедно с начислената лихва.

 4. Общинският съвет упълномощава кмета на Община град Добрич да предостави обезпечението по заема по т. 1.10.1 и да гарантира поемането на ангажиментите по т. 1.10.2.

 5. Общинският съвет възлага и упълномощава кмета на Община град Добрич да сключи договор с финансов консултант или инвестиционен посредник за написването на Предложение за първично частно предлагане, и последващо на Проспект за вторично частно предлагане на облигации от настоящата емисия, в които ще се съдържат всички допълнителни условия на емисията, неуредени в настоящото решение.

 6. Общинският съвет възлага и упълномощава кмета на Община град Добрич да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия или да възложи на избрани от него инвестиционни посредници, регистрирани в комисията по финансов надзор пори спазване на изискванията на действащото законодателство, да предприемат съответните действия с цел извършване на:

  1. Сключване на договор с банка - довереник по чл. 100 а и чл. 100 д на ЗППЦК.

  2. Сключване на договори с облигационери, съобразно заявения инвеститорски интерес, или с поемател /инвестиционен посредник/. За записване, съответно поемане на част или цялата емисия общински облигации.

  3. Регистриране на емисията облигации в БНБ и Централен депозитар АД.ГЛАСУВАЛИ: 36 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Райна Ташева)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!

ОСЗ 12/30 март 2004 година


ПРОТОКОЛ

№ 12


от заседание на Общински съвет град Добрич ,

проведено на 30 март 2004 г.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2003 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 123:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 ОТ Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, приема Отчета за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2003 година.


ГЛАСУВАЛИ: 34 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Райна Ташева)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!

ОСЗ 12/30 март 2004 година

ПРОТОКОЛ

№ 12


от заседание на Общински съвет град Добрич ,

проведено на 30 март 2004 г.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Еднолични общински търговски дружества в здравеопазването – състояние, място в системата на общинското здравеопазване, перспективи за съществуването и развитието им

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 124:


 1. На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА :

  1. Задължава управителите на “ДКЦ І-Добрич”ЕООД, “ДКЦ ІІ-Добрич”ЕООД, “Стоматологичен център І-Добрич”ЕООД, “Областен диспансер за психични заболявания със стационар-Добрич”ЕООД да разработят и участват активно в програми за здравна профилактика и дейностите по програма “СИНДИ”.

Срок: постоянен

  1. Да се изгради механизъм за наблюдение, информация и методическа помощ относно възможностите за финансиране на здравни проекти.
  1   2   3

Свързани:

Протокол iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми
Решение №119, протокол №11 от 22. 04. 2010Г., решение №148, протокол №12 от 13. 05. 2010Г., решение №440, протокол №31 от 25. 11....
Протокол iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското
На общински съвет пловдив, изменена с решение №226, взето с протокол №11 от 11. 06. 2009Г., Решение №119, протокол №11 от 22. 04....
Протокол iconЗапове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г
Протокол №15/23. 12. 2008 г., Решение №58, Протокол №5/08. 04. 2005 г., Решение №97, Протокол №6/30. 04. 2010 г и Решение №44, Протокол...
Протокол iconРешение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13.
Протокол №6/26. 01. 2012 г./Решение №61 по Протокол №8/07. 03. 2012 г.; Решение №86 по Протокол №9/11. 04. 2012 г.; Решение №110...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Устройство на територията”, протокол №41 на пк по зоррос, протокол №24 на пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол...
Протокол iconОбщина благоевград заповед
Протокол №7/07. 08. 2009г., Решение №91, Протокол №3/27. 03. 2009 г., Решение №332, Протокол №15/23. 12. 2008 г и Решение №316, Протокол...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Протокол №43 на пк по «Устройство на територията», Протокол №32 на пк по “Образование, култура, младежта и спорта”, Протокол №51...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Протокол №53 на пк по “Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, Протокол №34 на пк по “Образование, култура,...
Протокол iconНа територията на община бургас
Протокол №47/24 и 29. 03. 2011 г.; по т. 10, Протокол №51/21. 07. 2011 г.; изм с Решение №95/21. 01. 2012 г по адм д.№1377/2011 г...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Стопански дейности и екология”, Протокол №35 пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, Протокол №49 на пк по «Устройство на територията»,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом