Йовков Разказът "Индже"
ИмеЙовков Разказът "Индже"
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер23.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.belschool.net/files/podskazvatbivshiuchenici/54.doc

“И н д ж е “ от Йордан Йовков
Разказът “Индже” на Йордан Йовков започва с мото, което е откъс от летописа на поп Йовча за кърджалийското време. Върху яркия фон на народното страдание писателят проследява развоя на една нравствена драма. Йовков изобразява участта на хората и замята, които съществуват в неразривно единство. Този мотив е характерен за цялостното творчество на Йовков – човекът е неразривно свързан със земята.

В “Индже” пейзажът, лицето на земята, отразява народната съдба : “Пуст беше кърът, без стада, без звънци. Невиждали кой знае откога рало, нивите бяха удавени в бурен, пътищата бяха тревясали. Не се чуваше дори птиче да пропее”.

При изображението на кърджалиите Йовков следва народно-песенната трактовка и същевременно се отдалечава от нея. Ако техният колективен образ (особено силно показан в началото на разказа) е издържан напълно в традиционен план, то в лицето на отделните главатари е потърсено индивидуалното, което невинаги се покрива с наложилото се обобщаващо понятие “кърджалия”. Акцентът върху индивидуалността разграничава Йовков от фолклора и го приобщава към модерната литература на 20ти век.

Както човекът от народа е свързан със земята, така и кърджалията е неотделим от коня. Затова на моменти описанието на конете замества описанието на кърджалиите: “С диви викове...наваляха на луди коне кърджалиите”, “буйни коне”, “Земята кънтеше под копитата на конете”, “Коне без ездачи описваха бесни кръгове”. Правят впечтление специфичните сравнения, които използва Йовков. Наред с обикновените сравнения със съединителното “като” (“кръстът й светеше като запален”, “мустаци като къдели”) се срещат особени метафорични тропи, в които съединителната връзка отсъства, напр. “пламнала стръв на вълци” или в характеристиката на Индже – “познават те таз, неговата походка на хищник”, “хвърля бърз поглед на орел”.

Композицията на творбата е твърде модерна. Нарушена е традиционната за българската литература хронологична последователност на повествованието. Писателят ни води назад във времето към отдавна минали събития, споменът , който тревожи съвестта на Индже. Така започва и разказът – “Мислите му се връщаха шестнайсет години назад”. Отдавнашните събития, които тревожат героя са натоварени със своеобразна композиционна функция. Йовков разказва за тях като странично лице, но тези редове са много интересен пример как обективният авторов разказ фактически играе ролята на вътрешен монолог на героя.

В образа на Индже Йовков е въплътил своята представа за връзката между нравственост и красота. Цялото духовно прераждане е потвърждение на идеята за възвисяващата красота, която привлича писателя като проява на изключителното. В “Старопланински легенди” всички герои са красиви – Индже и Пауна, Шибил и Рада, Женда, Тиха...

Но авторът съсредоточава вниманието върху етапите на нравствената драма, като повествованието се движи от случка към случка. Психологическият анализ е внушен чрез развоя на събитията. Йовков е от тези автори, които винаги запазват дистанцията от героите си. Затова вътрешният монолог почти липсва, писателят остава страничен наблюдатал.

В “Старопланински легенди” откриваме преплетени в едно своеобразно цяло най-традиционните легендарни повеи от историческото ни минало с най-модерните психологически прозрения. Затворен в себе си , Индже търси пътища за душата си. Открива ги в доброто. Йовков вярва във възможното просветление на духа, в победата на доброто, на любовта и красотата, но завършва разказа трагично. Само че във финалния трагизъм проблясва утехата – победил е въздигнатият човешки дух.


Ученик от Випуск 1998

Свързани:

Йовков Разказът \"Индже\" iconРалица Гочева Господинова, XII e Грехът и възмездието в разказа "Индже"от Йордан Йовков план
Разказът “Индже” на Йордан Йовков представлява една своеобразна среща с изключителната, пребиваващата извън нормите личност. Той...
Йовков Разказът \"Индже\" iconРазказът „Албена" публикуван в цикъла „Вечери в Антимовския хан"
Йовков като творец, който не се интересува от социалните конфликти в селото, а от други измерения на човешкото и българското, когато...
Йовков Разказът \"Индже\" iconСтату т на националната литературна награда „йордан йовков
Йордан Йовков” (накратко нлн „Йордан Йовков”) е учредена от Община град Добрич и се присъжда приживе на български автори нлн „Йордан...
Йовков Разказът \"Индже\" iconГероичната тема е самостойно представена като ядро на цикъла „Старопланински легенди. Тук обект на изображение не е съвремието, а легендарното минало: Йовков
Героичното не е функция на едно патриотично понятие за героизъм подвизите на Индже са само фон на една вътрешна човешка драма, т...
Йовков Разказът \"Индже\" iconЙордан йовков животопис
Септември 1887 г. Юрдан Стефанов Йовков е записан в първо отделение на „Горньото училище” в Жеравна
Йовков Разказът \"Индже\" iconЙордан Йовков Художествен замисъл и реализация на цикъла
Просвета” Йовков публикува разказа „Овчарова жалба” с подзаглавие „Старопланинска легенда”
Йовков Разказът \"Индже\" iconЙордан Йовков Биографични бележки
Йордан Стефанов Йовков (09. 11. 1880, Жеравна, Бургаска област – 15. 10. 1937, Пловдив)
Йовков Разказът \"Индже\" iconТест йордан йовков
В кой от разказите на „Старопланински легенди” Йордан Йовков описва гледката, която се вижда от родната му къща
Йовков Разказът \"Индже\" iconАлбена йовков
Йовков не се интересува твърде от социалните конфликти на селото. Авторът на „Албена” се вълнува от друг тип проблематика, от други...
Йовков Разказът \"Индже\" iconТематичен списък „добруджанци и йовков по документални материали, съхранявани в
Спомен на Надежда Ковачева Бешкова за учителската й дейност, с данни за дружбата на майка й с Йордан Йовков в с. Чифут куюсу (Йовково),...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом