Министерство на образованието, младежта и науката
ИмеМинистерство на образованието, младежта и науката
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер49.89 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-varna.com/upload/zaqvka12_13_na4alo.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО


ГРАД ВАРНА


З А Я В К А


за задължителната документация за детските градини,

училищата, обслужващите звена и центровете за професионално обучение

за началото на учебната 2012/2013 г.


.............................................................................................................................................................................…

трите имена на директора на детската градина, училището, обслужващото звено, ЦПО

..................................................................................................................................................................................,

наименование на детската градина, училището, обслужващото звено, ЦПО

телефон :................................................................факс……………………………………………………..…... ,

бул./ул................................................................... , гр./с........................................................................................,

община .............................................................., област... ....................................................................................,

заявява за началото на учебната 2012/2013 г. следните документи:


Ном.

номер


Наименование на документа

Заявено

количество

(брой)

1

2

3

3-5

Дневник на група, подготвителна група
3-94

Материална книга за проведените учебни занимания в детската градина
3-97

Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група
3-12

Главна книга I –VIII клас
3-14

Дневник за I клас
3-16

Дневник за II – IV клас
3-18

Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16 г. възраст
3-48

Личен картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж
3-51

Личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж
3-52

Личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение по модули в професионална гимназия и професионален колеж
3-50б

Личен картон за проведен курс за професионална квалификация

(и за изпити за придобиване на професионална квалификация)
3-71

Ученическа лична карта
3-85

Ученическа книжка
3-49

Ученическа книжка за задочно обучение
3-50

Колежанска книжка
3-87

Дневник за V – ХII клас
3-93

Материална книга за взетите учебни часове (до 24 паралелки)
3-95

Материална книга за взетите учебни часове (до 30 паралелки)
3-78

Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация
3-78А

Регистрационна книга за издадените удостоверения
3-73

Регистрационна книга за издадените дубликати на документите за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация
3-90

Книга за резултатите от изпитите на учениците в самостоятелна или индивидуална форма на обучение
3-67

Книга за регистриране на даренията
3-63

Дневник на група при целодневна организация на учебно –възпитателния процес
3-64

Книга за движението на учениците от социално – педагогическите интернати и от възпитателните училища – интернати

Заявената от ………………………………………………………….…. документация ще бъде заплатена от:

наименование на детската градина, училището, обслужващото звено, ЦПО


................................................................................................................................................................................

/ пълно наименование на платеца /


БУЛСТАТ (ЕИК) ……………………………………

на платеца


ДИРЕКТОР :............................................................... ......................

име и фамилия подпис и печат


ОБЩИНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ :.................................................... ...................... тел: ...............................

име, фамилия и длъжност на лицето подпис и печат


ПРОВЕРИЛ:

ЕКСПЕРТ в РИО: Корнелия Иванова ...................... тел:052/68 74 74 име и фамилия подпис


НАЧАЛНИК на РИО: ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ...................... име и фамилия подпис и печатЗаявка за задължителната училищна документация за началото на учебната 2012/2013 г.


- -

Свързани:

Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013
Бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”
Министерство на образованието, младежта и науката iconРезултати от първа част на V конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности
Конкурсът се организира от Международна фестивална програма “Приятели на България”, в партньорство с Министерство на образованието,...
Министерство на образованието, младежта и науката iconОбяв a министерство на образованието, младежта и науката
На основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката
Министерство на образованието, младежта и науката iconПроект bg051PO001
Подобряване достъпа до образование и обучение” и област на интервенция 2 „Децата и младежта в образованието и обществото”, Училище...
Министерство на образованието, младежта и науката iconАнекс към Колективен трудов договор от 28. 06. 2012 г за системата на народната просвета
Министерството на образованието, младежта и науката, представлявано от академик Стефан Воденичаров министър на образованието, младежта...
Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град

Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град протокол за явилите

Министерство на образованието, младежта и науката iconОрганизатори на конкурса са
Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на образованието, младежта и науката (момн), Министерство на физическото възпитании...
Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката

Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом