Регионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011
ИмеРегионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер226.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www3.moew.government.bg/files/file/Press/Kampanii/2011_mejdunar_godijna_gorite/regional.d
Регионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011Предложение

Място на провеждане

Срокове/кампания

Организатори/Партньори

Източници на финансиране

1.Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград

Ден на водата в Благоевград

 • Акция за почистване на терени около река Благоевградска Бистрица;

 • Засаждане на дръвчета;

 • Пробовземане и бърз анализ на вода от река Бистрица;

 • Екологични игри, викторина, награди
21-22 март 2011 г. в рамките на кампания за Световен ден на водата

РИОСВ-Благоевград,БД ЗБР – Благоевград,РЛ към ИАОС, Регионален инспекторат по образование – Благоевград, Об.А – Благоевград, Държавно лесничейство –Благоевград, две училища в областния център, партниращи медии

МОСВ и партньориЗелен празник в с. Катунци –община Сандански:

 • Почистване на замърсени площи в населеното място или около водни обекти;

 • Екологична беседа и викторина


22 март, 2011 г., с. Катунци – община СанданскиРИОСВ-Благоевград,БД ЗБР – Благоевград,РЛ към ИАОС, Регионален инспекторат по образование – Благоевград, Об.А – Благоевград, Държавно лестичейство –Благоевград,ОУ “Христо Ботев” – с. КатунциМОСВ и партньори

Залесяване на терени в горски фонд
1-7 април, в рамките на Седмица на гората

РИОСВ-Благоевград,БД ЗБР – Благоевград,РЛ към ИАОС, Регионален инспекторат по образование – Благоевград, Об.А – Благоевград, Държавно лестичейство –Благоевград, две училища в областния център, партниращи медии

МОСВ и партньори

Беседи, посветени на биологичното разнообразие, горите и защитените територии в област Благоевград
16-20 май 2011 г. във връзка с Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май

Училища в гр. Благоевград и областта

МОСВ и партньори

Представяне на защитените територии и защитените зони по НАТУРА 2000 в обхвата на РИОСВ – Благоевград – презентация в информационния център на РИОСВ
02-03 юни 2011, в рамките на Зелената седмица и Световния ден на околната среда

Студенти от ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр. Благоевград, НПО

МОСВ и партньори

2.Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

 1. Популяризиране на ролята на горите чрез редица мероприятия, организирани съвместно с горските стопанства, кметства на общини и райони, както и с училищни ръководства;

2.Засаждане на фиданки, почистване на горски терени, открити уроци, викторини в детски градини и изложби в училища и детски градини.
Горски стопанства, кметства на общини и райони, училищнш ръководства
3 Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново

РИОСВ – Велико Търново, съвместно с Регионална дирекция по горите, Регионална здравна инспекция, Общината и Младежкия дом във Велико Търново, поеха инициативата за засаждане на дръвчета с деца по повод Седмицата на гората. Целта е децата да научат повече за дърветата, за тяхното значение за живота на хората и начините за тяхното опазване.

На 06.04.2011 г. младежи от Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи (ДОВДЛРГ) “Пеньо и Мария Велкови” в гр. Велико Търново засадиха две туи и две липи в двора на дома. На специално изработенo табло те поставиха своите послания за опазване на горите.

Експерти на РИОСВ и Регионална здравна инспекция посетиха три детски градини във Велико Търново – ОДЗ „Ален мак”, ЦДГ „Райна Княгиня” и ЦДГ „Иванка Ботева”, където представиха темата и предоставиха на децата образователната книжка „Аз искам да живея в чиста околна среда” и лакомства. След това, пред тях демонстрираха и обясниха как се засажда дърво - липа и туя.

1-7 април, в рамките на Седмицата на гората

с Регионална дирекция по горите, Регионална здравна инспекция, Общината и Младежкия дом във Велико Търново
4. Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана

Съвместно с Регионално управление на горите – Берковица се предвижда засаждане на фиданки в Седмицата на гората. Мероприятията, които се предвиждат са самостоятелни или включени към чествания с патньори от училищата от област Монтана и област Видин – презентации, открити уроци, семинари, изложби, посветени на защитените територии и гората: Ще бъде организирано посещение, свързано с различни поддържощи и възстановителни мерки на резерват “Горната кория”, съвместно с ученици от екоклуба на ПМГ “Св.Климент Охридски” гр. Монтана; СОУ “Любен Каравелов” предвижда изложба в музея на училището и обогатяване Музея на дървото, обозначаване на дървесните видове в училищния парк с латинските им наименования и поддържането им; ПГ по икономика, гр. Дулово – провеждане на викторини с учениците, посветени на Международната година на горите 2011 в седмицата на гората; ГПЧЕ “Йордан Радичков”, гр. Видин – “ON school, one tree, one gift to Nature” – инициатива за засаждане на дървета; СОУ “Цар Симеон Велики”, гр. Видин – засаждане на дръвчета в училищния двор по случай Седмицата на гората; Гимназия “Димитър Маринов”, гр. Вълчедръм – “Светлини и сенки” – тематичев кът в библиотеката за значението на горите в Седмицата за гората, изграждане на алпинеум в парка на училището и засаждане на храсти и цветни лехи; Лесотехническа професионална гимназия – Берковица стратира програмата1 посветена на “2011 г. – Международна година на горите” с форум на тема “Горите и бъдещето на човечеството”. През 2011 г. се предвиждат презентации, изложби, горски петобой, “Зелено училище” и др.

1-7 април, в рамките на Седмица на гората

Регионално управление на горите – Берковица се предвижда засаждане на фиданки
5. Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

През 2011г. СОУ”Васил Левски”, гр. Велинград, съвместно с Джуниър Ачийвмънт България планира провеждането на международен иновационен еко-лагер на територията на община Белово. Идеята на това събитие е в рамките на два дни ученици от цяла Европа да се съберат под общата кауза на екологията и да стигнат до иновативно решение на зададен предварително екопроблем. По време на иновационния лагер се предвижда тур из околностите на Велинград, както и засаждане на “Ученическа гора” в лесостопанството на град Ракитово.


Община Белово

Еко-лагер, засаждане на “Ученическа гора” в лесостопанството на град Ракитово.


СОУ”Васил Левски”, гр. Велинград, съвместно с Джуниър Ачийвмънт България
6. Регионална инспекция по околната среда и водите – Перник 1. Организиране на изложба от рисунки, снимки и плакати на тема „Гората и нейните обитатели” с участието на ученици от гр. Перник и гр. Кюстендил – месец април;

 2. Засаждане на фиданки, съвместно с ученици от гр. Перник – месец април;

 3. Разпространение на информация за защитените територии в обхвата на РИОСВ – Перник – месец април.7. Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен

Планира да организира конкурс с детски рисунки на тема „Гората и нейните обитатели”

Април-май

ученици от гр. Перник и гр. Кюстендил, РИОСВ, Перник
8. Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе

Конкурс за екодизайн на предмети, изработка на макети, проекти или рисунки “Мисли в зелено”;

Викторина в учебните заведения “Дърветата в моя град”;

Представяне на Защитени зони от НАТУРА 2000 на територията на РИОСВ-Русе, които са заети с гори;

Фотокоткурс на тема “Горите и техните обитатели”;

Изработка и разпространение на полеви пакет “Разходка в парка”. Образователният пакет ще съдържа информация за представителите на флората и фауната в градските паркове;

Засаждане на дръвчета и храсти в училищни дворове и детски заведения;

Публикуване на материали на интернет-страницата на РИОСВ-Русе, свързани с опазване и природосъобразно ползване на горите.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе и Регионална здравна инспекция –Русе покани ръководството на ЦДГ „Чучулига” в гр. Русе да се включи в отбелязването на Световния ден на Земята 22 април.

Като част от програмата се осъществиха предвидените залесителни мероприятия в двора на детското заведение и посветени на кампанията „Зелена вълна”. РИОСВ-Русе осигури посъдъчен материал за двора на детсктото заведение, а РЗИ–Русе коренчета лечебни растения за „Алеята на билките”.

Световния ден на Земята 22 април.


Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе и Регионална здравна инспекция –Русе
9. Регионална инспекция по околната среда и водите – София

 1. Засаждане на млади фиданки на обезлесени места;

 2. Засаждане на млади фиданки в двора на 22 СОУ „Г.С. Раковски”;

 3. Изнасяне на открити уроци по темата в столични училища / съвместна инициатива със списание „Гора”списание „Гора”


10. Регионална дирекция по околната среда и водите – Стара Загора

 1. Закупуване и засаждане на подходящи за региона растителни видове. Като партньори в мероприятието ще бъдат привлечени Общинска администрация – Стара Загора, Регионално управление по горите – Стара Загора, Екоцентър – Стара Загора и училища от гр. Стара Загора;

 2. В поддържан резерват „Долна Топчия” предстои ровеждане на „зелен урок” сред природата с ученици от средните общообразователни училища в града и посещение на новоизградената пътека за посетители в резерватната територия;

 3. Съвместно с неправителствена младежка организация – град Казанлък и община Казанлък ще се проведе акция за почисване на язовир „Копринка”.


Общинска администрация – Стара Загора, Регионално управление по горите – Стара Загора, Екоцентър – Стара Загора и училища от гр. Стара Загора; неправителствена младежка организация – град Казанлък и община Казанлък
Наименование и описание на проявата

Място на провеж-дане
Организатори и партньори
11. Регионална инспекция по околната среда и водите – ШУМЕН

В началото на тази година инспекцията обяви конкурс за най-активен участник в образователните екоинициативи. Наградният фонд ще бъде осигурен от средствата, получени при предаване на отпадъчна хартия от екоинспекцията. Обърнали сме се към всички администрации, НПО, учебни и възпитателни заведения с призив за съпричастност и ангажираност, като поводът е обявената ”Международна година на горите”.

Световен ден на влажните зони – 02.02.2011г.

Информация до медиите

Разпространяване на листовки и брошури, изработени от ученици, в училища и детски градини

Открит урок на ученици от ІV кл. пред деца от 4 ЦДГ

Изложба в Информ. център

Пътуваща изложба в общ. центрове: Шумен, Търговище, В. Преслав

Форум с презентации, викторина,

муз. програма

Тел. и радиопредавания

РИОСВ-Шумен

Училища

Детски градини

Общински администрации

От 26.01 до 18.02.2011г.

РИОСВ-Шумен, общини от Шуменска и Търговищка област, училища, детски градини

Световен ден на енергийната ефективност – 05.03.2011г.

Презентация на диск «Зелен пакет»

Форум с презентация на тема: «Биомасата-източник на енергия»

Анализ на резултатите от анкета за глобалното затопляне, проведена сред гражданите на Шумен

Информация до медиите

РИОСВ-Шумен10.03.2011г.

РИОСВ-Шумен,

ПГМЕТТ “Христо Ботев” гр. Шумен, СОУ «П. Волов»

Световен ден на водата – 22.03.2011г.

Информация до медиите

Участие в тел. и радиопредавания

Презентация на диск «Флупи и водата», «Петко и Поли опазват водата»

Изложби в училища и ДГ

Посещение на ГПСОВ, гр. Шумен и презентация на диск «Вътре в нещата»

«Зелено училище» - вземане и изследване на водни проби

Лекция от БДЧР-Варна

Почистване на част от парк «Кьошкьове»

Изложба „Чиста и красива като дантела”

РИОСВ-Шумен

ГПСОВ-Шумен

Парк „Кьошкьове”

От 16 до 22.03.2011г.

РИОСВ-Шумен, РЛ-Шумен, БДЧР-Варна, училища и детски градини, читалища


Седмица на гората – І-ва седмица на м. април

Информация до медиите

Екоурок в „Горското училище”

Представяне на мюзикъл «Горска къщичка», подготвен от ЦДГ

Беседа за защитените територии в региона и презентация на диск «ПП Шуменско плато и природни резервати»

Почистване на екопътека

Кампания „Да засадим дръвче”

РИОСВ-Шумен

ПП Шуменско плато

РИОСВ-Шумен,

Дирекция ПП «Шуменско плато»

ЦДГ, училища
Международен ден на птиците – 01.04.2011г.

Информация до медиите

Изложба от хранилки за птици

Екопоход и монтиране на хранилките за птици в гората

Открит урок «Познай по гласа»

РИОСВ-Шумен

Шуменско плато


РИОСВ-Шумен, Училища и ЦДГ, Дирекция ПП «Шуменско плато»

Ден на Земята – 22.04.2011г.

Информация до медиите

Участие в тел. и радиопредавания

Художествена композиция

Екоспектакъл «Прегръдка за Земята»

Презентации и викторини

Почистване на района около Зеленото училище в ПП „Шуменско плато”

Акция по залесяване на площ от 20 дка в ПП „Шуменско плато”

Засяване на цветя и храсти в централната зона на град Шумен

Публикуване на рисунки и есета в училищен вестник „Зеленото бъдеще на моята синя планета”

Сред природата

РИОСВ-Шумен
РИОСВ-Шумен, общини от Шуменска и Търговищка област, РИОКОЗ-Шумен, училища, детски градини,

ШУ «Еп. К. Преславски»
Международен ден на климата – 15.05.2011г.

Информация до медиите

Презентация на диск: „Парниковият ефект” и „Ламята Вихра”

Изготвяне на табла със снимкови и информационни материали Разпространяване на образователни брошури с мерки за опазване на климата в училища, детски градини, фирми и пенсионерски клубове.

Засяване на цветя в двора на Обединено детско заведение „Маргаритка”, град Смядово

Засяване на храсти и дръвчета – гинко билоба в дворовете на у-ща, детски градини и обществени сгради в гр. Смядово

РИОСВ-Шумен
РИОСВ-Шумен, училища, ЦДГ, общини
Международен ден на биоразнообразието – 22.05.2011г.

Информация до медиите

Форум «Биологичното разнообразие в региона на РИОСВ-Шумен»

Презентация на диск: «Дивата природа на България», «За последно на Земята» – І и ІІ част,

Фотоизложба

Екопоход и залесяване с дървесни видове в близост до природната забележителност „Скока”

РИОСВ-Шумен,

Община Смядово
РИОСВ-Шумен, училища, ЦДГ, общини
Зелена седмица – 30.05-02.06.2011г.

Информация до медиите

Седмица на отворените врати

Почистване на паркове и дворове в училища и детски градини

Изложба от компютърни снимки – вековни дървета

РИОСВ-Шумен
РИОСВ-Шумен, РИОКОЗ-Шумен, общини от Шуменска и Търговищка област, училища, детски градини, ШУ «Еп. К. Преславски»
Международен ден за опазване на околната среда – 05.06.2011г.

Информация до медиите

Участие в тел. и радиопредавания

Състезание «Минута е много»

Изработване на кутия с предложения за спиране негативното влияние върху околната среда и в частност на горите

Литературен конкурс

Модна екофиеста

РИОСВ-Шумен

Градска градина
РИОСВ-Шумен, РИОКОЗ-Шумен, общини от Шуменска и Търговищка област, училища, ШУ «Еп. К. Преславски»
Еньовден – 24.06.2011г.

Информация до медиите

Открит урок

Изложба - икебана

Парк «Кьошкове»

РИОСВ-Шумен
РИОСВ-Шумен, детски градини, пенсионерски клубове
Световен ден на популациите – 11.07.2011г.

Информация до медиите

Изложба

Презентация на «Зелен пакет»

РИОСВ-Шумен
РИОСВ-Шумен, ПГОХХТ «Проф. Ас. Златаров»
Глобален ден за борба с изгарянето на отпадъците – 14.07.2011г.

Информация до медиите

Лекция по темата, обвързана с опазването на горите

РИОСВ-Шумен
РИОСВ-Шумен, ПГОХХТ «Проф. Ас. Златаров»
Европейска седмица на мобилността – 16.09.-22.09.2011г.

Информация до медиите

Информация до общините

Разпространяване на брошури и информационни материали

Рисунки на асфалт

Викторина

РИОСВ-Шумен


РИОСВ-Шумен, РИОКОЗ-Шумен, общини от Шуменска и Търговищка област, детски градини
Международен ден за защита на озоновия слой – 16.09.2011г.

Информация до медиите

Презентация на диск: «Ози Озон»,

«Зелен пакет»

Изложба «Слънцето и чистият въздух-приятели на всички живи същества»

РИОСВ-Шумен

ЦДГ

училища
РИОСВ-Шумен, РИОКОЗ-Шумен, училища, детски градини
Ден без автомобили – 22.09.2011г.

Информация до медиите

Презентация на диск: «Дилема на града», «Поемете отговорност»

Състезания с велосипеди

РИОСВ-Шумен

Градска градина
РИОСВ-Шумен, РИОКОЗ-Шумен, училища, детски градини
Световни дни на птиците и Международен ден за защита на животните – 04.10.2011г.

Информация до медиите

Презентация на диск: «Дивата природа на България»

Изложба от миниенциклопедии по темата

РИОСВ-Шумен
РИОСВ-Шумен, училища
Международен ден на Черно море – 31.10.2011г.

Информация до медиите

Презентация на диск: «Черно море-гибел или отсрочка»

Изработване на макет «Зеленото и синьото злато на България»

РИОСВ-Шумен
РИОСВ-Шумен, училища, детски градини, общини от Шуменска и Търговищка област
Всяка детска градина получи по две туи и общо пет липи. Експертите на РИОСВ – Велико Търново засадиха две туи и една липа в двора на инспекцията.12. Дирекция „Национален парк РИЛА” 1. Организиране и провеждане на еколектории (лекции, беседи, викторини, зелени училища);

 2. Изложби в населените места около парка;

 3. Учебни екскурзии по екопътеки в парка, открити уроци;

 4. Оформяне на кът, посветен на Международната годивна на горите 2011 в ПЦ „Паничище”;

 5. Медийна кампания „Гората – зеленият дом на Рила” с регионални и местни медии;

 6. Популяризиране на Международната година на горите 2011 на интернет страницата на парка: www.rilanationalpark.bg;

 7. Разширяване на партньорствата с институции и организации, с цел популяризиране на Международната година на горите 2011.13. Дирекция „Национален парк ПИРИН”

1/ Целогодишни дейности:

* Дирекция “Национален парк Пирин” има разработена образователна програмата “Светът на бялата и черната мура”, включваща филм за националния парк и опазваните на територията му вековни гори и техните обитатели, интерактивна игра за учениците от 1 до 5 клас, образователни плакати и презентации. По предварително уточнен график, парковите експерти посещават училищата на територията на седемте прилежащи на парка общини – Сандански, Струмяни, Кресна, Симитли, Разлог, Банско и Гоце Делчев, и работят с децата, като ги запознават със защитената територия. През месеците април, май и юни се провеждат занимания на терен в “класните стаи” в планината, които бяха създадени през 2010 година от дирекцията във всеки парков район.

* Експерт “Образователни дейности” и доброволецът от Корпус на мира, работещ в ДНП “Пирин”, ще организират на хижа Яворов, в Пирин, младежки доброволчески лагери през м. април и м. май, с деца от градовете Разлог и Банско. Работната програма предвижда обучение на терен по теми за дървесните видове, защитени растителни видове, наблюдение на животни и птици. Целта на лагерите е да се подготвят младите хора за доброволци – помощници в дейностите на дирекцията по време на кампании и на парковата охрана през лятото.

* През цялата година по училищата, в музеите и читалищата в прилежащите общини, гостува фотоизложбата “Национален парк Пирин” – световно природно наследство, да го опазим чрез обичта си!”.

2/ Други:

 • По повод седмицата на гората, в посетителския образователен център на ДНП “Пирин”, гр. Банско, ще бъде открита официално новата интерактивна изложба, включваща повече от 20 модула, оформена под мотото “Пиринските гори и техните стопани”. • През м. май ще се проведе традиционен ученически пленер с деца от региона на тема: “Горите ни даряват живот – да ги опазим!”. С направените в планината рисунки ще се подготвят картини за пътуващи изложби и календар за 2012 година.14. Дирекция „Национален парк ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”

1. Е-информационна кампания за обществено осведомяване, с поредица от информации, помествани в интернет страницата, Е-бюлетина и във Facebook страницата на Парковата дирекция, представящи Международната година на горите 2011, горите в Национален парк Централен Балкан и екологичните ползи от тях, дейности на Дирекцията и подкрепени от Дирекцията партньорски прояви, свързани с Международната година на горите 2011.

2. На 5 март се проведе посветен на Седмицата на гората концерт – дискусия на тема: „Гората, наше богатство”, в библиотеката на с. Розино. Организатор бе местният Еко клуб „Малката Ида”, с подкрепата на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”.

В проявата участваха представители на Държавното горско стопанство в с. Розино, Ловно - рибарското дружество в Карлово. Японски граждани, живеещи в селото, поздравиха българските си приятели за празника с песента „Я кажи ми, облаче ле, бяло”.

След концерта, в двора на местната църква, бяха засадени дръвчета.

3. На 6 април в учебно-информационния център на Дирекцията в Габрово отбелязахме Седмицата на гората с детски празник „Централен Балкан – царството на буковите гори”, включващ беседа, филм и занимателни игри. Гости на Парковата дирекция бяха 40 ученика – седмокласници от Основно училище „Братя Миладинови” – гр. Бургас.

Участниците получиха награди, а за училището бяха изпратени образователни и информационни материали, представящи Национален парк Централен Балкан.

4. На 18 април Дирекция НП Централен Балкан съвместно с Областна администрация Габрово организира Екохепънинг от 15 часа на площада пред община Габрово. Предвидено е рисуване на открито, изработване на макети от отпадъчни материали, игри - организирани от Национален парк "Централен Балкан", екошествие през централна градска част. В програмата ще се включат още акробати, мажоретки, танцьори от клуб Ритмика, "Лиана", шоу балет "Магия" и ЦДГ "Радост". При лошо време мероприятията ще се проведат в Тера МОЛ- Габрово.

 На 19 април, от 17.00 часа в Тера МОЛ – Габрово ще бъде открита изложба - базар на всички изработени творби. Събраните средства ще бъдат насочени към първата младежка инициатива на Областния младежки съвет – Габрово- благотворителен концерт на 21 април в зала Възраждане, за изграждане на стена за рисуване на младите хора.

 В инициативата могат да се включат и малки, и големи, които имат желание - всички които смятат, че трябва да се фокусира вниманието ни върху проблемите с опазването на природата.

5. На 21 април в Парковата дирекция ще бъде открита изложба „Хубава си моя горо”, създадена в пратньарство с Музея Дом на хумора и сатирата в Габрово, която представя колекция от карикатури, включваща 62 творби на 52-ма автора от 16 страни, подбрани от художествения фонд на Дома на хумора и сатирата.

Официалното й представяне е посветено на 22 април – Международният ден на Земята, в Габрово. Изложбата е мобилна е ще гостува по график в населените места край Парка.

6. Националният парк ще участва и в предстоящите от 28 април до 1 май Зелени дни, които ще се проведат в гр. София в Градинката пред Народен театър "Иван Вазов".

7. Дирекция Национален парк Централен Балкан подкрепя Първия фестивал на любителския планинарски филм "Под небето на Амбарица". Фестивалът ще бъде проведен на 29 и 30 април 2011 г. в китното Старопланинско село Черни Осъм. Предвидена е специална награда на ДНП, а на всички участници ще предоставим рекламни и образователни материали за НП Централен Балкан.

Извън конкурсната програма ще бъде представен филма на Тодор Ковачев «Балканска Рапсодия», издаден на DVD от Парковата дирекция.

8. До м. октомври, вкл., Дирекция НП Централен Балкан предлага възможности за посещение с водач служител „паркова охрана” осем маршрута, показващи вековните гори в Парка, както следва:

Букови гори в резерват „Царичина” - по трасето на екопътека „Царичина” с начален пункт м. Нефтохима, с. Рибарица;

Букови гори в резерват „Стенето” - по пешеходен маршрут м. Смесите – Нешковци – КИП Стенето – резерват „Стенето”;

Букови гори в резерват „Северен Джендем” - по трасето на екопътека „Видимско пръскало”, начален пункт разклон кв. Видима, гр. Априлци;

Букови гори в резерват „Северен Джендем” - по трасето на маршрут „Водните дупки”, с начален пункт м. Мазането в района на гр. Априлци;

Горите в Централен Балкан - по трасето на екопътека „Бяла река”, с начален пункт бивак „Бяла река”, в района на гр. Калофер;

Буковите гори в резерват „Джендема” - по пешеходен маршрут „Райското пръскало” с начален пункт м. Паниците край гр. Калофер;

Широколистни гори в резерват „Стара река” - по трасето на пешеходен маршрут Карлово – х. Хубавец;

Смърчови гори в резерват „Стенето” - по трасето на маршрут Сопот – горна лифтова станция - х. Добрила – резерват Стенето..


Свързани:

Регионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011 iconМосв инициира продължаващо участие на България в инициативата
С писма до Изпълнителната агенция по горите, Лесотехническия университет и Института за гората при бан министерство на околната среда...
Регионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011 icon22 май 2011 г.  Международен ден на биологичното разнообразие
Оон е обявила 2011 г за международна година на горите и по този повод Международния ден за биологично разнообразие 22 май тази година...
Регионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011 iconРегионални инициативи на Европейския съюз и сащ за Югоизточна Европа и участието на България в тях

Регионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011 iconПрограма 2: национални младежки инициативи и кампании
Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании” е част от „Националната програма за младежта 2011 – 2015”. Програмата...
Регионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011 iconПрограма 3: младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи
Подпрограма 3: „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи” е част от „Националната програма за младежта 2011 –...
Регионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011 iconТази презентация се основава на доклада за Световната конференция по екотуризъм, подготвен от д-р Ричард Денман, който обобщава ключови теми, въпроси и препоръки за развитието на екотуризма като продукт и неговия маркетинг и е следствие от подготвителните конференции,
Изводи от Международната година на екотуризма, най-добри практики и подходящи за България инициативи
Регионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011 iconЗакон за горите
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за горите, приет от ХLI народно събрание на 23 февруари 2011 г., Издаден в София на...
Регионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011 iconКласификация на горите в р. България (съгласно Закона за горите и Закона за защитените територии)
Съгласно Закона за горите (ДВ, бр. 125 от 1997 г.) и Правилника за прилагане на Закона за горите (ДВ, бр. 41 от 1998г.), горите и...
Регионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011 iconРешение №1/10. 04. 2012г
Комисия в Регионална дирекция по горите гр. Ловеч, назначена със Заповед № рд 49-307 от 15 Август 2011 г на министъра на земеделието...
Регионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011 iconИзпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите кърджали
Комисия в Регионална дирекция по горите, назначена със заповед № рд49-315/15. 08. 2011г на министъра на земеделието и храните във...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом