Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
ИмеРезервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
страница1/8
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер0.79 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://212.122.186.152/IANMSP_MZ/Documents/000000970/BGBG/Prilojenie 1Б.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8

Приложение №1БРезервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване:

BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”


РЕГИСТРАЦИОНЕН

НА КАНДИДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ


СРЕДЕН РЕЗУЛТАТ

(брой точки)

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

% НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ СПРЯМО ОБЩИТЕ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1.

BG161PO003-2.1.04-0655

"ХЕМУС-М" АД

„Модернизация и увеличаване на капацитета за добив и преработка на скално-облицовъчни материали от фирма ХЕМУС-М – Мездра”

86,5540

1 526 629,00 лв

782 921,20 лв

51,2843130518%

2.

BG161PO003-2.1.04-0456

ЕТ "БОЖИДАР ХРИСТОВ - ДАРИС"

"Технологична модернизация и иновации в ЕТ „Божидар Христов – ДАРИС”"

86,5495

996 200,00 лв

597 720,00 лв

60,0000000000%

3.

BG161PO003-2.1.04-0481

"ИНКОТЕКС" АД

"Повишаване на конкурентните предимства на „ИНКОТЕКС” АД, гр.Котел чрез изготвяне на инвестиционна стратегия за устойчиво развитие"

86,5475

2 531 913,21 лв

998 029,10 лв

39,4179822967%

4.

BG161PO003-2.1.04-0246

"КРАГО" ЕООД

"Повишаване конкурентоспособността на „Краго” ЕООД"

86,5325

585 600,00 лв

349 701,42 лв

59,7167718819%

5.

BG161PO003-2.1.04-0589

ЕТ "ЕДЕЛВАЙС - ЕВГЕНИ КОЛЕВ"

"Модернизация на производството на фирмата"

86,5215

1 927 645,00 лв

962 858,68 лв

49,9500000000%

6.

BG161PO003-2.1.04-0911

"ВАРИАНТИ" ООД

„Повишаване конкурентоспособността чрез инвестиции в технологично оборудване с цифрово-програмно управление”

86,5135

487 284,00 лв

316 734,75 лв

65,0000306192%

7.

BG161PO003-2.1.04-0602

"ИМЕЛ ДИЗАЙН" ООД

"Повишаване конкурентоспособността на „ИМЕЛ ДИЗАЙН” ООД чрез технологична модернизация"

86,4885

710 975,70 лв

462 134,20 лв

65,0000000000%

8.

BG161PO003-2.1.04-0916

"АЙГРУП" ЕООД

„Предоставяне на възможности за развитие в „Айгруп” ЕООД”

86,4335

1 440 835,00 лв

864 501,00 лв

60,0000000000%

9.

BG161PO003-2.1.04-0363

"РИНКО-ИНТЕРИОР" ЕООД

"Повишаване конкурентоспособността на РИНКО-ИНТЕРИОР ЕООД чрез модернизиране на технологичното оборудване и диверсифициране на продукцията"

86,3795

1 422 400,00 лв

853 440,00 лв

60,0000000000%

10.

BG161PO003-2.1.04-0013

"ФАКТОР" ЕООД

"Повишаване на фирмената конкурентоспособност чрез технологична модернизация на производството на шумозаглушители и метални конструкции и заготовки във фирма „Фактор” ЕООД"

86,3785

999 076,00 лв

494 541,86 лв

49,4999244167%

11.

BG161PO003-2.1.04-0413

"АТА" ООД

"Пазарно ориентирана инвестиция в „АТА” ООД "

86,3635

142 882,00 лв

71 441,00 лв

50,0000000000%

12.

BG161PO003-2.1.04-0704

"СПЕКТЪР" АД

„Модернизиране, автоматизиране (оптимизиране) и разширяване на производствените процеси в печатен и книговезки цехове, чрез закупуване на модули от производствени линии, основно и спомагателно оборудване”

86,3620

1 393 308,00 лв

693 867,38 лв

49,7999997129%

13.

BG161PO003-2.1.04-0161

“TOТАЛ ВИНИ – ГР. ЛЯСКОВЕЦ” ООД

"Закупуване на технологична линия, машини и съоръжения за технологичната модернизация на производство на вафли"

86,3060

1 743 858,00 лв

995 500,00 лв

57,0860700814%

14.

BG161PO003-2.1.04-0225

ЕТ "НОВА - БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

"Подобряване на конкурентноспособността на ЕТ „НОВА” гр Ловеч"

86,2935

555 500,00 лв

361 075,00 лв

65,0000000000%

15.

BG161PO003-2.1.04-0464

"ЗОРА СТИЛ"ООД

"Технологична модернизация в предприятието"

86,2725

1 007 424,00 лв

352 598,40 лв

35,0000000000%

16.

BG161PO003-2.1.04-0738

"САНИТЕКС ПЕЙПЪР МИЛ" ООД

„Технологична модернизация за повишаване конкурентноспособността на Санитекс Пейпър Мил ООД чрез повишаване на качеството”

86,2585

1 540 000,00 лв

924 000,00 лв

60,0000000000%

17.

BG161PO003-2.1.04-0552

"БАЛКАН МЕНИДЖМЪНТ ГРУП" ЕАД

"Повишаване конкурентноспособността и експорта на БМГ чрез технологична модернизация на производството"

86,2340

1 708 600,00 лв

998 772,43 лв

58,4556029695%

18.

BG161PO003-2.1.04-0923

"ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

„Повишаване на ефективността и износа на “Технострой инженеринг” ЕООД чрез въвеждане на високотехнологично оборудване за обработка на метални изделия”

86,2075

445 650,00 лв

267 390,00 лв

60,0000000000%

19.

BG161PO003-2.1.04-0649

"ХИМАКС ФАРМА" ЕООД

"Итегриран проект за технологична модернизация на „Химакс Фарма" ЕООД "

86,1610

1 526 687,00 лв

916 012,20 лв

60,0000000000%

20.

BG161PO003-2.1.04-0005

„КОПРИВЛЕН - МРАМОР” EООД

"Технологична модернизация на производството в „Копривлен – мрамор” ЕООД"

86,1420

1 589 680,00 лв

953 700,00 лв

59,9932061799%

21.

BG161PO003-2.1.04-0422

"ФЪРНИЧЪР" ООД

"Утвърждаване на „Фърничър“ ООД като водещ производител на фурнировани плоскости"

86,1110

1 548 350,00 лв

990 944,00 лв

64,0000000000%

22.

BG161PO003-2.1.04-0458

"БРАВИС И КО" ООД

"Чрез технологична модернизация към устойчив напредък"

86,0200

785 440,00 лв

510 536,00 лв

65,0000000000%

23.

BG161PO003-2.1.04-0908

"ДЖЕМИ-СТРАТУС" ООД

Развиване и повишаване производствения потенциал на „Джеми Стратус” ООД чрез модернизация на производственото оборудване

86,0195

401 561,00 лв

261 014,00 лв

64,9998382123%

24.

BG161PO003-2.1.04-0810

"КОНЕК" ООД

"Повишена конкурентоспособност и ускорен икономически растеж на „Конек” ООД"

85,9905

176 400,00 лв

114 660,00 лв

65,0000000000%

25.

BG161PO003-2.1.04-0364

"КЕМ ПЛАСТ" ЕООД

"Повишаване ефективността на “КЕМ ПЛАСТ” ЕООД чрез инвестиции в производството на нов продукт"

85,9700

243 418,00 лв

157 853,57 лв

64,8487682426%

26.

BG161PO003-2.1.04-0152

"КАД КОНСУЛТ" ЕООД

"Закупуване на специализирано геодезическо GPS оборудване, професионална компютърна техника и специализиран софтуер за нуждите на предприятието с цел разширяване на дейността му и добавяне на нови видове услуги към продуктовата му гама"

85,9520

104 600,00 лв

67 500,00 лв

64,5315487572%

27.

BG161PO003-2.1.04-0507

ЕТ "СТАНКО МИЛЕВ"

"Технологична модернизация
за разширяване на дейността и диверсификация на продукцията
в Цех за производство на сухи строителни смеси, гр Нови Пазар"

85,9425

798 704,00 лв

519 157,60 лв

65,0000000000%

28.

BG161PO003-2.1.04-0274

"ХРАНМАШ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

"Модернизиране и обновление на технологичното оборудване за производство на продукти с високо качество в съответствие с европейски и международно признати стандарти"

85,9360

1 819 736,00 лв

906 228,53 лв

49,7999998937%

29.

BG161PO003-2.1.04-0646

"КОНВОЙ - УОРЛД" АД

"Инвестиция в машини и оборудване за повишаване на производствения капацитет и подобряване на складовото стопанство"

85,9065

1 007 000,00 лв

604 200,00 лв

60,0000000000%

30.

BG161PO003-2.1.04-0560

ЕТ "ИНГИЛИЗ - ГЮРСЕЛ РЕМЗИЕВ"

"Технологична модернизация в предприятието на ЕТ “ИНГИЛИЗ – Гюрсел Ремзиев”"

85,8850

929 067,16 лв

603 800,00 лв

64,9899195662%

31.

BG161PO003-2.1.04-0409

"СИГМА БИО" ООД

"Подобряване на конкурентните предимства на “Сигма Био” ООД "

85,8690

457 000,00 лв

228 500,00 лв

50,0000000000%
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconРезервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване

Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconСписък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване
Решение №2тмм-01-1/ г по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: bg161PO003 06
Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconСписък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване
Решение №3мс-01-1/14. 04. 2011 г по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: bg161PO003...
Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconСписък на 39 броя проектни предложения на стойност 97 304 725, 85 лв., съгласно т. 2 от Решение № тмг-01-1/27. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Списък на 39 броя проектни предложения на стойност 97 304 725,85 лв., съгласно т. 2 от Решение №
Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconСписък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05....
Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconПриложение 1
Пмс №121/31. 05. 2007 г. (в редакцията му преди измененията, обн. Дв, бр. 16/2009 г.) и съгласно т. 4 от Насоките за кандидатстване...
Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconПриложение 1
Пмс №121/31. 05. 2007 г. (в редакцията му преди измененията, обн. Дв, бр. 16/2009 г.) и съгласно т. 4 от Насоките за кандидатстване...
Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване bg161PO003...
Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconПо открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Основна цел на процедурата е да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските...
Резервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconСписък на отхвърлени проектни предложения на етапи оценка на административно съответствие и оценка на допустимост по открита процедура за подбор на проекти
Бфп по подприоритет „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, бюджетна линия: bg051PO002/10 6-02
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом