Тема: Рекламата като комуникационна система
ИмеТема: Рекламата като комуникационна система
страница1/5
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер0.73 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://koronal.com/downloads/Referati/reklamata kato komonikaciona sistema.doc
  1   2   3   4   5


ЮЗУ ”Неофит Рилски” - Благоевград

Правно-исторически факултет


Курсова работа


Тема:

Рекламата като комуникационна система.

Рекламата – основен елемент на комуникационната политика на съвременното общество


Изготвили:

1.Методи М. Методиев – Ф. № 182

2.Оля П. Паскалева – Ф. № 224

специалност: “Връзки с обществеността”

Іви курс


гр.Благоевград

2000г.


Съдържание:


1.Възникване и развитие на рекламата.

1.1.Кратка история на рекламата в България.


2.Комуникациите в системата на рекламата.


3.Планиране и организиране на рекламата дейност.

3.1.Организация на рекламната дейност

3.2.Избор на средства за разпространение на рекламното послание


4.Директна реклама.

4.1.Предимства на адресната реклама.

4.2.Комуникацията ри адресната реклама.


5.Специфика на рекламната комуникация.


6.Теория за двустепенната комуникация в рекламата.


7.Основни канали и средства за рекламата.

7.1.Пресреклама

7.2.Радиореклама

7.3.Телевизионна реклама.

7.4.Кинореклама

7.5.Транспортна реклама.


8.Рекламно-насърчителна дейност в големите търговски обекти.

8.1.Рекламата на мястото на продажбата.


9.Необходимост от изследване на носителите на рекламната комуникация.


10.Критерий за изследване на рекламните канали и средства.


11.Качествени критерий за пренасяне на рекламното послание.


12.Статистики.


13.Използвана литература.


1. Възникване и развитие на рекламата

Рекламата е неотменен спътник на търговията. Тя възниква с появата на стоковото производство, тъй като търговската дейност винаги е изисквала изтъкване на качествата и на преимуществата на предлаганите стоки с цел да се подтикнат купувачите към извършване на определени покупки.

В процеса на многовековното развитие на рекламната дейност са се сформирали множество форми, видове, начини и средства за въздействие върху действителните и върху потенциалните купувачи на вътрешния и на външния пазар. Рекламните средства в своята същност не са плод на модерното време. Първоначално те са били твърде елементарни, но успоредно с развитието на търговията те са се усъвършенствали, обогатявали и допълвали с нови, придобивали са нов облик.

Миналото на рекламата е някъде в мрака на дълбоката древност. Още строителите на пирамидите, жителите на гръцките полиси и гордите римски граждани търсели начин да се осведомят за игри, сравнения, жертвоприношения, както и за разни стоки и услуги. Археолозите са намерили хиляди примитивни, груби, наивни образци от рекламни форми и средства.

Най-простите форми и средства на търговската реклама са съществували още преди нашата ера. За това говорят редица данни от археологическите разкопки. Например при разкопките на Помпей са намерени фирми и обяви, в които се съобщава за публични търгове, за игри на гладиатори, за загубени и за намерени вещи и други. Търговците на вино. зърнени храни и на животни в Месопотамия са имали свои емблеми - своеобразни предтечи на съвременните търговски марки. В древна Гърция, Рим и Египет са били познати търговски обявления, написани върху дъски, гравирани върху кости или най-често четени на площадите и на други места, където са се стичали много хора. Например в Рим през .този период на най-големия площад. където е бил съсредоточел общественият и стопанският живот, взимало 'специално място, на което всеки ден са се написвали официалните съобщения и са били разгласявани новостите на деня - продажба на имоти, на роби. гладиаторски борби и други. За реклама са били използвани -и специални лица - глашатаи, но от тях са се възползвали главно по-богатите търговци, а по-дребните са се ограничавали с реклама предимно на мястото на продажба. Магазините са били отбелязвани чрез рисувани плочи или с релефи с прости и с разбираеми мотиви - млекарят е имал на фирмата изобразена коза, месарят - свински бут, кръчмарят - релеф на двама мъже. носещи на прът висяща амфора, и други. При разкопките на северно-африканския град Картаген са намерени подобия на днешните произво­дствени и търговски марки и емблеми. Така например известен производител на рибни сосове изобразявал на амфорите емблема от девет звезди – знак на светите делфини. Макар и твърде примитивна и ограничена по форми. средства и обхват, търговската реклама в древността се налага като необходим атрибут в търговията.

През средновековието въпреки затвореното натурално стопанство на феодализма рекламата, макар и бавно, получава по-нататъшно развитие. В градовете търговците са били най-богатите хора, които са се организирали на места в специални съюзи, наречени „гилдии". Те са действали за разширяване на вътрешната и външната търговия между отделните страни. През този период все още приоритет има устната реклама, която се извършва както от непосредствените продавачи, така и от специални търговски глашатаи. Последните са изтъквали достойнствата на рекламираните стоки, като са ги хвалели на висок глас по улиците и по площадите, позволявали са на гражданите да ги пробват и да ги оглеждат, фирмите на магазините вече са били комбинирани с изобразен предмет и надпис.

Рекламата получава голямо развитие след откриването на книго­печатането от Гутенберг (1438 г.). Много скоро се появяват първите печатни листовки, каталози и афиши (XV век). През 1631 г. във Франция в „Газет дьо Франс" се появява първата вестникарска обява, а няколко години по-късно рекламни обяви започват да се печатат в някои вестници в Англия и в други страни. Така се родила печатната реклама. В този период се създават и първите рекламни агенции (1630 г. в Париж). Наред с рекламите във вестниците се появяват и специализирани рекламни издания - листи за обяви, като „Парижки афиши" и други, а през XVIII век, отново в Париж, се издават първите модни рекламни журнали.

Появяват се и други нови рекламни средства - витрината на заведението. на магазина. По-голямо внимание се обръща на фирмата и на вътрешната уредба на магазините и други с цел да се получи по-добър рекламен ефект.

Най-голямо развитие и широко разпространение получава рекламата през периода на капитализма, най-вече след Великата френска революция. Тя се превръща все повече в свързващо звено между продавача и купувача. без което трудно се прониква на пазара в условията на свободна търговия и конкуренция. Особено бързо развитие получава печатната реклама във вестници, чрез плакати, листовки и други. Активизират се не само рекламодателите (търговци, производители и други), но и самите издателства на вестници и списания, тъй като рекламата става за тях изключително важен източник на приходи, а по-късно и за другите средства за масова информация. Разширява се използването и на други средства за реклама - в местата за продажба, навън по улици и по площади, на панаири и изложби и т.н.

Мотивираната необходимост от реклама я прави все по-агресивна. Естествено е да се появят и нейни противници, които желаят да я сведат до проста разгласа, но въпреки всичко не успяват да спрат нейния устрем.

Преминала през океана в Америка, рекламата намира благоприятна почва не само за развитие, но и за неимоверен триумф от миналия век и до днес: раздвижени реклами във вестници, плакати, надписани автобуси и много други.

В началото на XX век се появява нов канал за комуникации - радиото, кое го дава възможност за използването му за разпространение на рекламни съобщения. След Първата световна война киното позволява да се представи образ в движение, което е още една новост и възможност за реклама.

Нов силен тласък на рекламата след Втората световна война дава научно-техническата революция - телевизия: цветна, кабелна, сателитна; лазерни принтери, компютърна графика, анимация и много други, използвани за рекламиране на стоки, услуги, фирми и търговски марки и т.н.


Кратка история на рекламата в България

Обществено-икономическото развитие на България по време на петвековното османско иго забавя стопанското развитие съответно и на рекламата.

Най-широко използваната форма за разгласа на стоките на отделните стокопроизводители първоначално са били множеството панаири, провеждани у нас (Узунджовският, Ескиджумайският, Горноджумайският и много други). Улици и площади са се огласяли от виковете на пътуващи търговци и глашатаи, хвалещи предлаганите стоки.

Началото на модерна реклама обаче се смята, че е поставено от Софроний Врачански, който през 1805 г. изпраща ръкописно възвание до няколко български първенци за написано на абонати за съставения от него сборник „Неделник" (1806 г.)- първата печатна книга в новобългарската литература.

След Освобождението и особено в края на XIX век и в началото на XX век започва по-динамично развитие на рекламата. През 1692 г. излиза рекламен лист „Справка", последван от други рекламни вестна. През 1892 г. се провежда първото земеделско-промишлено изложение в Пловдив. През 1893 г. в София е основано „Анонсово бюро" за поместване на реклами, обяви, вестници и списания, след което се появяват нови рекламни агенции и бюра като „Хемус", „Алмалех" и други.

В началото на XX век рекламните форми и средства се разнообразяват, макар че най-голямо приложение намира пресрекламата. През 1907 г. се приема Закон за създаване на български търговско-промишлен музеи, но поради последвалите войни и стопанска разруха бива закрит 1912г. е основана първата фирма за рекламни подаръци в София и Варна. След Първата световна война възникват редица рекламни агенции например агенция „Български юнак"(1920 г.).

От средата на 20-те години у нас навлиза кинорекламата в рекламни филмчета на „Сингер", „Филипе" и други, а през 1930 г. започва излъчването на първите радиопрограми -диалози, песнички и други, когато е създаден Съюз „Родно радио". Засилва се пресрекламата във вестници и в списания. Редица даровити художници започват да работят в областта на плаката, поети и писатели - при подготовката на печатни обяви, пространственото оформление, включително масирани рекламни акции за стоки и за услуги, предлагани от отделни фирми.


2.Комуникациите в системата на рекламата.


Съвременният вътрешен и международен бизнес се осъществява в динамично променящи се условия на производство, реализация и комуникации. Днес както фирмите (компаниите, организациите, институциите), така и отделните индивиди живеят в сложен и бързо променящ се свят, в който се доказват предприемачески способности, гъвкавост, пазарни рефлекси, информираност, комуникативност и т.н. В обстановка, заредена с огромен динамизъм и неизвестност, с нови открития и внедрявания, със свръхмодерни идеи и технологии, нараства безспорно значението на информацията и на комуникациите, осъществявани между фирми (организации) и индивиди, между самите фирми, социални системи и други.

Хората притежават изключителен потенциал за социално общуване, който се разходва за рани цели: изразяване на потребност, надежда, настроение и пр. Общуването със осъществява в семейството, училището, местоработата, театъра, в политическия живот, на пазара. Тъй като размерът и сложността на социалната група нараства непрекъснато, нараства по честота и интензивността и необходимостта на всеки неин член да общува с останалите.

Преднамерено или не, всеки човек излъчва най-разнообразна информация. Начинът, по който той ходи, дрехите, които носи, колата, която кара, нещата, които казва, осведомяват хората за нещо . Всеки път, когато човек приема или предава някакво съобщение, е налице КОМУНИКАЦИЯ.

Деловият бизнесмен търси бързи комуникации, които да му осигурят икономия на време и усилия, информация и чувство за предвиждане на промените на стоковите, финансовите, трудовите и други пазари. Една фирма не може да бъде конкурентоспособна, ако не е своевременно и пълно информирана за авангардните постижения в отрасъла и в съответната област, ако не познава пазарните условия за реализация. Поради това ефективната рекламова организация е немислима без ефективна система на кому­никации, т.е. без информация, връзки с обществеността (пъблик рилейшънс), маркетинг и други.

Широко разпространено е разбирането, че комуникацията е опосредствана взаимовръзка за обмен на информация между ди­намични системи (подсистеми) в рамките на една главна система. Американският професор Клод Шенън представя комуникацията като система от три елемента:

Източник - Съобщение - Адресат

и два процеса - Кодиране и Декодиране

Комуникацията изисква отправяне на информационно посла­ние от един източник - комуникатор до съответен получател (ад­ресат, рецепиент) посредством предавателен трансмисионен ка­нал, при което комуникационният процес изглежда по следния начин, представен схематично:
Човек прави комуникация с намерението да предиз­вика реакция на равнището на познанието, чувствата и пове­дението. Следователно процесът на комуникацията е предна­мерен акт.

Преди да предаде ограниченото по време съобщение (лично или чрез някакъв комуникационен канал), комуникаторът го кодира посредством различни знаци в определена структура, която се сигнализира на адресата. Тъй като мимиката на лицето и движенията на тялото са ограничено-средство за масово общуване, човекът измисля различни символи и знаци - езикови, музикални, графични, за да изразява по-пълноценно мисълта си и да я предава възможно най-добре.

При кодирането на мисълта възниква задължителна израз­на бариера, при която се появяват първите-информационни загуби - поради ограничеността на комплекта от знаци или загубите в процеса на комуникацията нарастват и при пре­насянето от комуникационния канал, поради наличието на всевъзможни шумове. Например цяло село вижда само част от окачването на втория ни космонавт със станцията „Мир", защото гръмотевица е повредила местния ретранслатор производното послание А вече губи 30% от съдържанието на първоначално предаденото съобщение.

Фигура 1


Процесът на ерозиране на посланието продължава и при приемането. Големите загуби възникват при декодирането.

Примерно думите “пен”, “хобз”, “ми”, “брот”. Всички те значат “хляб” – първата на френски, втората на арабски, третата на виетнамски, четвъртата на немски. Този, който не знае съответния език, не ще декодира чуждоезичното познание. Тъй че, за да се постигне разбиране между двамата партньори, ще е нужно запасите от знаци, с които те разполагат или използват, да съдържат множество от общи знакови елементи. Следователно основна характеристика и безусловно изискване за наличието на комуникация е съществуването на знакова общност.

Изследвания на специалисти показват, че комуникациите отнемат много време и усилия в управленския процес. Мениджърите комуникират, за да въздействат върху другите да изразяват чувствата си. да обменят информация и да осъществяват контрол. Деловият човек, бизнесменът, търси бързи комуникации, които могат да му подскажат предстоящи промени на стоковите и на финансовите пазари, в икономическия и в политическия живот и т.н.

Всичко това показва, че съвременният фирмен мениджмънт налага потребността от целенасочена комуникационна-политика при непрекъснато повишаващи се изискания към подготовката и реализацията и в системата на рекламата.

В условията на променяща се структура на предлаганите стоки и услуги, на изостряща се конкурентна борба на вътрешния и на външните пазари осъществяването на изгодни продажби изисква правилно организирани и целенасочено провеждани комуникаци­онни мероприятия.

Маркетинга и другите видове комуникации (пъблик рилеишънс, насърчаване на продажбите и други) са едно от- средствата на маркетинга което фирмата използва за постигането на своите цели.

Като част от комплекса на информационно въздействие комуникациите заемат важно място в осъществяването на рекламния подход и стратегия и играят основна роля за бързата реализация. Превръщането на рекламата и на другите комуникации в едно от най-важните средства на конкурентната борба показва, че става все по-трудно да се излиза на вътрешния и на външните пазари без предварително провеждане на рекламно-пропагандни и информационни дейности и кампании, без добре обмислена и разработена комуникационна стратегия.

В съвременните условия, осигуряващи ориентиран подход за управление на фирмите на преден план излиза необходимостта от разработването и провеждането на комплексна и производствена политика. Поради това пред ръководството на всяка фирма или институция се поставя като главна задача на основата на достоверна и пълна информация правилно да се ориентира и да формулира точно и ясно целите, да се избере оптималната стратегия на рекламата. Особено важно е прецизното формулиране и систематизиране на целите във всички основни направления и тяхната важна връзка и обусловеност като условие за вземане на възможно най-правилни решения, т.е. комплексен подход при разработването и осъществяването на рекламната стратегия и тактика.

  1   2   3   4   5

Свързани:

Тема: Рекламата като комуникационна система iconСемиотика на рекламата
Цели на курса: Дисциплината е избираема и представя специфичната проблематика на рекламата като семиотично явление
Тема: Рекламата като комуникационна система iconКомуникационен микс. Комуникационен канал. Видове реклама. Рекламата като процес. Рекламата в медиите. Видове медийна реклама (вестници, списания, телевизия, радио) външна реклама. Интеренет.
Комуникацията представлява опосредствена чрез обменна информация взаимна връзка между динамични системи, съответно подсистеми в рамките...
Тема: Рекламата като комуникационна система iconКомуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз
Проект на тема: ”Приложение на информационните системи в българските железници при товарните превози в рамките на транс-европейската...
Тема: Рекламата като комуникационна система iconАнализ на некачествена радио реклама Основни параметри на рекламата
Точните реплики от диалога е много трудно да бъдат изведени на аудиограма, тъй като има редица думи, които не могат да се чуят ясно,...
Тема: Рекламата като комуникационна система iconПр и рекламата
Често на пр се приписват и консултански и изпълнителски функции. Важното е обаче тези две услуги да не се смесват. Основната разлика,...
Тема: Рекламата като комуникационна система iconЗапочна рекламата на България по четири световни канала
От 6 септември започна рекламата на България като туристическа дестинация по Eurosport, Euronews, National Geographic Channel и Discovery...
Тема: Рекламата като комуникационна система iconТехническо задание за изграждане на единна комуникационна среда на Столична община
Единна комуникационна среда на Столична община е разработен във връзка с реализиране на Плана за изпълнение на „Стратегия за изграждане...
Тема: Рекламата като комуникационна система iconЕмпирично изследване на обществени нагласи към рекламата
В статията са обсъдени обществените нагласи към рекламата, както и някои аспекти на потребителското поведение, които са свързани...
Тема: Рекламата като комуникационна система iconПроек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
Тема: Рекламата като комуникационна система iconПроек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом