Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г. Професионални пенсионни фондове
ИмеДоходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г. Професионални пенсионни фондове
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер21.01 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pod-budeshte.bg/uploads/files/file_25.doc

 
    стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    доходност  |    информация  | 

  

Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
за 2005 г.


ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ

по ред

Пенсионноосигурителни дружества

Доходност за 2005 г.

1

ПОК "Доверие" АД

8,68%

2

ПОК "Съгласие" АД

8,41%

3

ПОК "ДСК-Родина" АД

6,51%

4

ПОД "Алианц България" АД

7,67%

5

"Ай Ен Джи" ПОД ЕАД

7,95%

6

ПОАД "ЦКБ-Сила" АД

6,46%

7

ПОД "Лукойл Гарант България" АД

10,04%

8

"ДЗИ - Пенсионно осигуряване" АД

7,92%

 

 

 

 

Немодифицирана претеглена доходност

8,33%
Средноаритметична доходност

7,96%
Забележка: Посочените данни нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати !!!

Свързани:

Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г. Професионални пенсионни фондове iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г. Професионални пенсионни фондове iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г. Професионални пенсионни фондове iconСоциална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Допълнителното пенсионно осигуряване е изградено на основата на частно организирани и управлявани пенсионни фондове, капиталопокривна...
Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г. Професионални пенсионни фондове iconФонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Наредба №19 от 12. 2004 г за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален...
Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г. Професионални пенсионни фондове iconВлияние на световната икономическа криза върху дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в българия

Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г. Професионални пенсионни фондове iconМинимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
В съответствие с чл. 251в от Кодекса за социално осигуряване управителният орган на
Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г. Професионални пенсионни фондове iconНаредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г. Професионални пенсионни фондове iconФигура 1 Доходност на чилийските пенсионни фондове с натрупване
Пенсионните фондове са били изправяни пред различни състояния на криза, но винаги са възстановявали стойността на инвестициите си...
Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г. Професионални пенсионни фондове iconСистема за пенсионно осигуряване на капитало-покривен принцип
Чрез него много лесно и по хомогенен начин може да се направи сравнение между постигнатата доходност от два или повече пенсионни...
Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г. Професионални пенсионни фондове iconНаредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Чл. С наредбата се уреждат редът за подаване на заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом