Дипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил
ИмеДипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер38.66 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/info-2214.doc


Университет за национално и световно стопанство


Дирекция магистърска степен

Счетоводство”


ДИПЛОМНА РАБОТА


ТЕМА:


Анализ на разходите на предприятието


изготвил: Проверил:

фак. №5 /доц. д-р.К.Чуков/

спец.: Счетоводство

Редовно обучение


София

2005г.


Съдържание


Анализ на разходите на предприятието


Въведение:


Глава 1.

1.1 Разходите от гледна точка на МСС и НСС

1.2. Фактори и показатели, свързани с определяне на величината, динамиката и структурата на разходите,

1.3. Обекти, насоки, цели и задачи на анализа на разходите,


Глава 2. Методика за анализ на величината, структурата и динамиката на разходите:

2.1. Икономическа характеристика на фирмата,

2.2. Методика за анализ на структурата и динамиката на разходите,

2.3. Методика за анализ на разходите на 100 лева приходи,

2.4. Методика за анализ на разходите по икономически елементи,

2.5. Методика за анализ на себестойността на 100лв. продукция,

2.6. Методика за анализ на разходите за материали,

2.7. Методика за анализ на разходите за заплати,

2.8. Методика за анализ на разходите за организация и управление,

2.9. Методика за анализ на разходите за амортизация,


Заключение:


Въведение


При огромното ни желание да достигнем развитите Европейски страни и да поддържаме по-тесни икономически връзки с тях, не можем да не обърнем съществено внимание на въпроса за финансово-стопанския анализ.Това е специализирана икономическа наука, свързана с разработването на методи и модели за анализ на инвестиционната, производствената, търговската и финансовата дейност на стопанските субекти.Анализът е естествена основа на финансовият мениджмънт на фирмата.На базата на системата за икономическа информация, финансово - стопанският анализ предлага практическа методика за разработване на бизнес програма на фирмата, както и система от количествени методи за оценка на изпълнението й.Финансово-стопанският анализ е важен елемент от финансовия мениджмънт на фирмата и има за задача да изследва всички основни и най-значими характеристики на нейното финансово състояние.Финансовото състояние е концентриран израз на множество различни аспекти от предприемаческата дейност на фирмата към определен момент.

Финансовият анализ е съвкупност от операции, които дават възможност на мениджърите да вземат верни финансови и инвестиционни решения както на фирмено, така и на национално равнище.Без него е немислимо формирането на ресурсите, управлението на промените в тях.Рационалният, ефективният финансов анализ изисква солидни познания в областта на основните финансови дисциплини и безпогрешна ориентация в съвкупността от понятия и инструменти за съставяне, четене, синтез и обработка на счетоводния баланс.

Ефективният финансов анализ не е самоцел.Той може да се реализира само при доброто познаване на основните понятия и категории на фирмените и държавните финанси.Неговите резултати могат да бъдат реални само при условие, че анализаторите притежават солидна компетентност в областта на финансовия и счетоводния баланс и в същото време оценяват обективността на действията на фирмите в условията на нарушено минимално финансово равновесие.

Финансовият анализ е динамичен процес на вземане на решения на фирмата.Той става все по-сложен и многомерен.Това е следствие от постоянното развитие и усложняване на финансово-инвестиционните техники и инструменти.Финансовият анализ е необходим и задължителен набор от компетенции, който всеки един икономист трябва да владее.Познаването на тайните на изкуството и науката на финансовия анализ позволява свободно да се интерпретират както финансово-счетоводните отчети на фирмата, така и методите и техниките на количествения анализ.В резултат на това могат да се очакват високо прецизни оценки за финансовото състояние и тенденциите на изследвания обект.

Анализът в България се развива в посока на бизнес оценката както за целите на приватизацията, така и за целите на различните стопански комбинации, свързани с формирането на нови търговско-производствени формации.Решителните стъпки по усъвършенстване на счетоводството разкриват нови направления и разширяват обхвата на информационното осигуряване на финансово-стопанския анализ.

Новите икономически реалности в България налагат нови приоритети в методиката на анализа.Водеща роля придобиват методите за оценка на пазарната и финансовата конюнктура, както и количествените методи за факторен анализ на разходите, приходите, печалбата и рентабилността.

С развитието на технологиите и мащабите на производството стопанските явления и процеси постепенно налагат анализ и оценка на техническите и технико-икономическите фактори.Методологията и организацията на анализа се развиват в посока на системност и комплексност.Показатели като разходи, приходи, печалбата и рентабилност започват да се анализират в непосредствена връзка както с икономическите, така и с организационно-техническите и технологичните фактори.Свързани:

Дипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил iconДипломна работа на тема "Финансов анализ на фирмата"
I. Същност, задачи и методи на финансовия анализ
Дипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил iconДипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в "зп-българия" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите
Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в “зп-българия” еоод – гр. София
Дипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил iconДипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие
Счетоводството е специфичен вид дейност, която отразява всички факти, явления и събития, настъпили и протекли в предприятието. Счетоводството...
Дипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил iconДипломна работа на тема
Ii методика за анализ на финансовото състояние на фирма Финпро за периода от 1999г до 2002г
Дипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил iconДипломна работа тема: "Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините"
Контролни процедури при проверка на планирането и изпълнението приходите и разходите на общинските бюджети стр
Дипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил iconДипломна работа Тема: "Кинезитерапия при консервативно лечение на коксартроза в ранен период"
Биомеханичен, кинезиологичен анализ на тазобедрената става в норма и патология. 8
Дипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил icon8. принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. Същност и класифициране на разходите. Принципна методика за счетоводно отчитане на
Принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. Същност и класифициране на разходите. Принципна методика...
Дипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил iconДипломна работа на тема: " анализ на дефицитното бюджетно финансиране"
Същност и основни функции на анализа на дефицитното финансиране стр
Дипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил iconДипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие "Полуремаркета и контейнери"
Полуремаркета и контейнери” ад (“прк”) е акционерно дружество регистрирано с решение на фирменото отделение на Добричкия съд от 10...
Дипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом