Приложение 1
ИмеПриложение 1
страница1/5
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер478.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://212.122.186.152/IANMSP_MZ/Documents/000000970/BGBG/Prilojenie 1_SMSs.doc
  1   2   3   4   5
ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Списък на проектни предложения, за които са представени всички официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, изискуеми съгласно чл.10, ал. 5, т. 2 от ПМС №121/31.05.2007 г. (в редакцията му преди измененията, обн. ДВ, бр.16/2009 г.) и съгласно т. 4.1.4 от Насоките за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

РЕГИСТРАЦИОНЕН

НА КАНДИДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

% НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ СПРЯМО ОБЩИТЕ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1.

BG161PO003-2.1.04-0528

"ДАМВЕНТ" ООД

"Инвестиции за технологично обновление и разширяване на дейността на Дамвент ООД"

397 990,00 лв

238 794,00 лв

60,0000000000%

2.

BG161PO003-2.1.04-0590

"БУЛДЕКОР" ООД

"Внедряване на иновативни технологии в мебелен завод Булдекор"

957 500,00 лв

574 500,00 лв

60,0000000000%

3.

BG161PO003-2.1.04-0585

"ПОЛИФЛЕКС" ООД

"Въвеждане на иновативна технология за директно лазерно гравиране в „Полифлекс” ООД"

1 149 750,00 лв

689 850,00 лв

60,0000000000%

4.

BG161PO003-2.1.04-0429

"Л-КЛАС" ООД

"Въвеждане на нов продукт в производството на софтуер – ЕRP за МСП /ИТ система за управление на МСП/ и предлагане на ERP през интернет"

728 810,00 лв

473 726,50 лв

65,0000000000%

5.

BG161PO003-2.1.04-0463

"АГРИЯ" АД

"Модернизация на Агрия АД"

1 527 400,00 лв

760 000,00 лв

49,7577582820%

6.

BG161PO003-2.1.04-0498

"КЗУ - ЗЛМК" ЕООД

"Повишаване на конкурентноспособността на “КЗУ-ЗЛМК”ЕООД чрез технологична модернизация"

1 015 800,00 лв

609 480,00 лв

60,0000000000%

7.

BG161PO003-2.1.04-767

"ИВАС ТЕХ" ООД

Подобряване на конкурентоспособността на ИВАС ТЕХ чрез внедряване на технология за изработване на SMT Стенсили с прецизно лазерно рязане

569 871,00 лв

370 416,00 лв

64,9999736783%

8.

BG161PO003-2.1.04-0592

"ДУНАВ-ПРЕС" АД

"Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес"

1 353 108,26 лв

811 864,00 лв

59,9999293479%

9.

BG161PO003-2.1.04-0218

"АНАКОНДА" ЕООД

"Инвестиции в обновление и модернизация на производствения процес
на Анаконда ЕООД"

1 141 486,00 лв

684 891,60 лв

60,0000000000%

10.

BG161PO003-2.1.04-0675

"ЗАВОД ЗА ОПТИКА" АД

"Производство на прецизни оптични компоненти с приложение във видимия и инфрачервения спектър на светлината”

319 013,95 лв

190 999,99 лв

59,8719875311%

11.

BG161PO003-2.1.04-0829

"НЕС-НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ" ООД

"Технологична модернизация за повече и по-чиста енергия в „НЕС” ООД, гр Шумен"

2 316 758,21 лв

999 124,54 лв

43,1259739865%

12.

BG161PO003-2.1.04-0087

“ХЕРТИ – М” ООД

"Повишаване конкурентоспособността на „Херти-М” ООД чрез технологично обновление на сектор „Печат”"

427 650,00 лв

256 590,00 лв

60,0000000000%

13.

BG161PO003-2.1.04-0527

"ПАСАТ БЪЛГАРИЯ" АД

"Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване"

227 720,00 лв

148 018,00 лв

65,0000000000%

14.

BG161PO003-2.1.04-0397

"РУВИТЕКС" ЕООД

"Технологична модернизация на на “Рувитекс” ЕООД чрез изграждане на система за вторична употреба на ПВХ промазани тъкани и система за бързо прототипиране и рецептурен развой"

1 677 042,00 лв

999 852,44 лв

59,6200000000%

15.

BG161PO003-2.1.04-0587

ЕТ "СЛАВЯНКА ВМ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПИРНАРЕВ"

"Технологична модернизация в производството на интериорни врати"

179 850,00 лв

116 902,50 лв

65,0000000000%

16.

BG161PO003-2.1.04-0308

"ЕНКО - НЕДЕВ С-ИЕ" СД

"Внедряване на нови продукти, съответстващи на европейските норми и изисквания, от СД “ЕНКО – Недев С-ие”"

564 820,14 лв

367 133,09 лв

64,9999998251%

17.

BG161PO003-2.1.04-0421

"МЕБЕЛИКС" ООД

"Въвеждане на ново оборудване за постигане на по-ефективно производство и по-високо качество на продукцията"

754 300,00 лв

490 295,00 лв

65,0000000000%

18.

BG161PO003-2.1.04-0538

"АСТЕРА КОЗМЕТИКС" АД

"Нови технически решения за повишаване конкурентноспособноста на Астера Козметикс"

787 850,00 лв

512 102,40 лв

64,9999873401%

19.

BG161PO003-2.1.04-0354

"БТБ БЪЛГАРИЯ" АД

"Закупуване на ново оборудване и повишаване на конкурентоспособността"

1 206 998,00 лв

724 198,00 лв

59,9999337199%

20.

BG161PO003-2.1.04-0491

"ЕХНАТОН" ООД

"Въвеждане на нови продукти с висока добавена стойност – нестандартни електротехнически прибори и подобряване качеството на настоящите продукти /електрически табла и цялостни решения за индустриална автоматизация/ чрез ново производствено оборудване и ERP система"

1 009 098,29 лв

605 458,98 лв

60,0000000000%

21.

BG161PO003-2.1.04-0279

"ЛАКИ 131" ООД

"Развитие на малка гъвкава леярна за производство на високо качество разнообразни детайли от цветни метали"

1 203 535,09 лв

782 297,81 лв

65,0000000000%

22.

BG161PO003-2.1.04-0696

"АМТЕК" ЕООД

“Повишаване на конкурентоспособността на фирма „АМТек” ЕООД чрез модернизиране и разширяване на производството за механична обработка на метал”

2 018 473,00 лв

989 051,77 лв

49,0000000000%

23.

BG161PO003-2.1.04-0275

"АРП" ООД

"Повишаване на конкурентоспособността, чрез модернизация и технологично обновление в “АРП” ООД "

766 271,00 лв

498 076,15 лв

65,0000000000%

24.

BG161PO003-2.1.04-0523

"ИНДЕКС - 6" ООД

"Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване"

1 192 528,42 лв

715 517,05 лв

60,0000000000%

25.

BG161PO003-2.1.04-0492

"ЕЛМА 13" ООД

"Технологична модернизация на предприятие от мебелната промишленост „Елма 13” ООД – гр Троян"

1 125 114,09 лв

731 324,16 лв

65,0000000000%

26.

BG161PO003-2.1.04-0667

"ЕЛТРЕЙД" ООД

“Технологична модернизация за подобряване ефективността на “Елтрейд” ООД”

258 900,00 лв

152 751,00 лв

59,0000000000%

27.

BG161PO003-2.1.04-0930

"ЕВРОПА ТРИКО" АД

“Технологична модернизация на
Европа Трико АД”

202 641,00 лв

121 584,60 лв

60,0000000000%

28.

BG161PO003-2.1.04-0551

"ЕЛУКС" ООД

"Усъвършенстване на технологиите и въвеждане на иновативен продукт в ЕЛУКС ООД, чрез роботизирани линии за опроводяване на луминесцентни осветители и автоматизирани машини за изработка на оптичните елементи на осветителите"

1 118 300,00 лв

726 895,00 лв

65,0000000000%

29.

BG161PO003-2.1.04-0032

"НИДЕКС" ООД

"НИДЕКС – по-конкурентоспобен производител чрез модернизация на технологичния процес рециклиране-екструдиране"

1 504 430,00 лв

752 000,00 лв

49,9857088731%

30.

BG161PO003-2.1.04-0648

"ЛЕМИ - ТРАФО" ЕООД

"Повишаване на производителността и качеството на продукцията на ЛЕМИ-ТРАФО "

1 806 390,00 лв

998 030,48 лв

55,2458717522%

31.

BG161PO003-2.1.04-0524

"НОВОТЕХПРОМ"ООД

"Подобряване на конкурентните предимства и пазарните позиции на “Новотехпром” ООД "

3 134 000,00 лв

1 000 000,00 лв

31,9081046586%

32.

BG161PO003-2.1.04-0337

"НЕМАТЕКС" ЕООД

"Повишаване конкурентноспособността на “Нематекс” ЕООД чрез инвестиционно подпомагане за технологично обновление на производственото оборудване"

348 678,00 лв

209 206,80 лв

60,0000000000%

33.

BG161PO003-2.1.04-0488

"ХОУЛИ-ПИЛАНА"ООД

"Доставката на ново технологично оборудване – средство за повишаване на конкурентоспосбността на компанията"

460 172,00 лв

276 103,20 лв

60,0000000000%

34.

BG161PO003-2.1.04-0160

“КАСИ ТЕМПРА ПАК” ООД

"Повишаване на конкурентните предимства и създаване на предпоставки за устойчиво развитие, чрез въвеждане на съвременни производствено-технологични практики в „КАСИ ТЕМПРА ПАК” ООД "

182 470,59 лв

91 235,29 лв

49,9999972598%

35.

BG161PO003-2.1.04-0489

"БУЛ-АРТ" ЕООД

"Технологична модернизация посредством закупуването на обработващ център с ЦПУ за "Бул-Арт"ООД"

262 133,00 лв

170 386,45 лв

65,0000000000%
  1   2   3   4   5

Свързани:

Приложение 1 iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Наименование: Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по 4 бр приложения както следва: клинична лаборатория...
Приложение 1 iconРешени е
Приема на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от змсма, отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Кърджали за първото полугодие...
Приложение 1 iconЕвгений Христов николов
Заключение,Научно-приложни приноси на дисертацията, Приложение 1 – Скрипт за iptable, Приложение 2 – Публикации, свързани с дисертационния...
Приложение 1 iconЗакон за биологичното разнообразие (Приложение 4)
За групитe, включени в приложение №4 на збр, се използва списък от това приложение. Информацията е организирана в база данни и позволява...
Приложение 1 iconРепублика българия
Изводи и предложения. Освен това неразделна част от този доклад са Приложение №1 – получените становища от членовете на комисията;...
Приложение 1 iconПриложение Г5
Приложение Г5 Декларация относно приложимостта на правилата за държавните помощи
Приложение 1 iconМеждународно непатентно наименование /inn
С настоящото Ви уведомяваме, че в на страница №30 от документацията за участие в Приложение №2 – Техническа спецификаця и на страница...
Приложение 1 iconДоклад Приложения свитък 1
Приложение Региони за планиране, области и рсз 3 Приложение Въпросник до бюра по труда 4
Приложение 1 iconКомпоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (І)

Приложение 1 iconЗа обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 4 от ппзни
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом