Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница7/22
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер2.78 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP2012/Zastrahovki_final.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22ЗА ПОЗИЦИЯ 4: застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на “Български пощи” ЕАД

КРИТЕРИИ

ЗА ОЦЕНКА НА  ОФЕРТИТЕ

Кi

ТЕЖЕСТ

НА КРИТЕРИЯ

Ai в %

ПРИСЪДЕН

БРОЙ ТОЧКИ

Bi


К1 - Застрахователна премия по застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС).

А1 = 51%

B1 = Cmin/Cn *100

К2 - Срок за изплащане на обезщетенията след представяне на необходимите документи по застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС).

А2 = 5%

B2 = Cmin/Cn *100

К3 - Застрахователна сума, предложена от участника по застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС).

А3 =39%

B3 = Cn/Сmax*100

К4 - Начин на плащане на застрахователната премия по застраховка “Автокаско” (брой вноски за две години, но не по-малко от 8 равни вноски).

А4 =5 %

B4 = Cn/Сmax *100ЗА ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”

КРИТЕРИИ

ЗА ОЦЕНКА НА  ОФЕРТИТЕ

Кi

ТЕЖЕСТ

НА КРИТЕРИЯ

Ai в %

ПРИСЪДЕН

БРОЙ ТОЧКИ

Bi


К1 - Застрахователна премия по застраховка „Недобросъвестни действия на служители”.

А1 = 55 %

B1 = Cmin/Cn *100

К2 - Срок за изплащане на обезщетенията след представяне на необходимите документи по застраховка „Недобросъвестни действия на служители”.

А2 = 25 %

B2 = Cmin/Cn *100

К3 - Начин на плащане на застрахователната премия по застраховка „Недобросъвестни действия на служители” (брой вноски за две години, но не по-малко от 8 равни вноски) .

А3 =20 %

B3 = Cn/Сmax *100Всеки критерий от всяка обособена позиция се оценява по следната формула:

Ki = Ai * Bi


където:

Кi – критерий за оценка на предложенията;

Аi – тежест на критерия в %;

Вi – присъден брой точки от 1 до 100;

С n – предложение на кандидата;

С min – минимално предложение на участниците в процедурата;

С max – максимално предложение на участниците в процедурата.


4. Комисията класира участниците по всяка обособена позиция на база комплексни оценки, получена като сбор от стойностите на съответните  оценки:  


К комплексна = К1 + К2 + К... + Кn


За оценка на офертите комисията прилага формулите в съответните таблици за всяка обособена позиция. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка -  КО.

5. Комплексната оценка на офертите на участниците КО, заедно с оценките по показателите Кn се нанасят в таблица за комплексна оценка, която се подписва от всички членове на комисията и съставлява неразделна част от протокола за разглеждане, оценяване и класиране на офертите по процедурата.


Максималната комплексна оценка по всяка обособена позиция е 100 точки.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом