Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница14/15
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер0.83 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP2012/ZOP_Otkrita procedura_LPS.doc
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Приложение № 7а


(образец на ценова оферта)

.....................................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата за възлагане на обществената поръчка)


ДО

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

НА “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

1700 гр. София,

ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31


ЦЕНОВА ОФЕРТА


УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО,


След като се запознах (ме) с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД”, по три обособени позиции: първа обособена позиция – „Студозащитни облекла”; втора обособена позиция – „Предпазни обувки и ботуши”; трета обособена позиция – „Студозащитни и други лични предпазни средства” с възложител “Български пощи” ЕАД, подписаният/те ............................................................. заявяваме следното:

ПРЕДЛАГАМ (Е) обща цена за изпълнение на поръчката с предмет “Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД”, за първа обособена позиция – „Студозащитни облекла”, съгласно условията на документацията, в размер на ……...….. (………………...............................................) лева без ДДС.


Обособена позиция 1 : Студозащитни облекла

по ред

Елементи на личните предпазни средства

Общ брой
(за 2011 г.)

единична цена
/лева без ДДС/


обща

стойност
/лева без ДДС/

1

Полушуба - студозащитна

29552

Яке с полугащеризон - студозащитно

6133

Елек сигнален - светлоотразителен

109 

 

 

ОБЩО:

Така предложената цена включва всички разходи, свързани с цялостното изпълнение на поръчката в описания й в документацията вид, включително транспортни разходи и периодични инспекции.


Дата : ................................ г.                       Подпис и печат: 1. .............................

/длъжност и име/


2. ..............................

/длъжност и име/

* Участникът попълва отделна ценова оферта за всяка обособена позиция, за която подава оферта.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом