Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница1/15
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер0.83 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP2012/ZOP_Otkrita procedura_LPS.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


УТВЪРЖДАВАМ:


ДЕЯН ДЪНЕШКИ

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
  дата: 11.01. 2012 г.

 


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА


участие в открита процедура ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи” ЕАД

по три обособени позиции:

Първа обособена позиция – Студозащитни облекла;

Втора обособена позиция – „Предпазни обувки и ботуши”;

Трета обособена позиция – „Студозащитни и други лични предпазни средства


Цена на документацията: 10 (десет) лева

2012 г.

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД BULGARIAN POSTS PLC

ул. “Академик Стефан Младенов” № 1 1, Academic Stefan Mladenov Str., bl. 31,

бл. 31, 1700 София, тел. 02 / 949 32 80 1700 Sofia, Bulgaria, tel:+359 2 949 32 80,

факс: 02 / 962 53 29 fax: + 359 2 962 53 29

www.bgpost.bg info@bgpost.bgДОКУМЕНТАЦИЯ 1

ЗА 1

            ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 3

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 14

Приложение № 1 15

З А П О В Е Д 15

15

Приложение № 2а 16

Приложение № 2б 18

19

Приложение № 2в 20

Приложение № 3б 25

Приложение № 3в 27

Приложение № 3г 28

Приложение № 3д 29

Приложение № 3е 30

Приложение № 4 31

Приложение № 5 32

Приложение № 6б 35

Приложение № 6в 37

Приложение № 7а 39

Приложение № 7б 40

Приложение № 7в 41

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
           Процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет: “Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД”, по три обособени позиции: първа обособена позиция – „Студозащитни облекла”; втора обособена позиция – „Предпазни обувки и ботуши”; трета обособена позиция – „Студозащитни и други лични предпазни средства”, се провежда въз основа на решение по т. 4 от протокол № 14 / 09.06.2011 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД и заповед №. РД-08-7 / 11.01.2012 г. на  главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД - (Приложение № 1 към документацията).

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на  процедурата за възлагане на обществената поръчка, се регламентират от ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и настоящата документация. Процедурата се провежда от комисия, назначена от възложителя на основание чл. 34 от ЗОП.


А. Възложител на обществената поръчка

           По смисъла на тази документация и на основание чл. 7, т. 5 и чл. 7г от ЗОП, възложител на обществената поръчка е “Български пощи” ЕАД, с адрес: 1700 София, ул.”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31.Б. Предмет на обществената поръчка

1. “Български пощи” ЕАД на основание чл.103, ал.1 и чл.16, ал. 4 от ЗОП възлага обществена поръчка с предмет: “Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД”, по три обособени позиции: първа обособена позиция – „Студозащитни облекла”; втора обособена позиция – „Предпазни обувки и ботуши”; трета обособена позиция – „Студозащитни и други лични предпазни средства”.

           

2. Обществената поръчка е с място на изпълнение: 28 Областни пощенски станции, СП „Българска филателия и нумизматика” и Български разменно - сортировъчен център /БРСЦ/ към Централно управление на “Български пощи” ЕАД на територията на Република България, съгласно приложен списък - Приложение № 9.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом