Дипломант Тема Научен ръководител
ИмеДипломант Тема Научен ръководител
страница1/4
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер417.79 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/d.i 2011_3698_1.doc
  1   2   3   4
КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО”


Магистри, инс

Дипломант

Тема

Научен ръководител

РецензентПетър Пеев

Анализ на дейността на агенция за недв. имоти /на примера на област Бургас/

Доц. д-р

К. Калинков

Доц. д-р КалчевГриша Ленков

Маркетингова проучване на пазара на недв. имоти в град Бургас.

Доц. д-р

Петко Монев

Доц. д-р КалчевГрациела Вичева

Маркетингов микс на фирма за недв. имоти

– структура, анализ, позициониране на посредническите услуги / на примера на Адрес АД/

Доц. д-р

Петко Монев

Доц. д-р КалчевМаргарита Григорова

Икономическа същност на секюритизацията и ДСИЦ /по примера на АВАНС ТЕРАФОНД/

Гл. ас д-р Костов

Доц. д-р ЙовчевХристина Бакалова

Условия, възможности и технология на кредитиране на обекти на недв. собственост /по примера на Уникредит Булбанк/

Доц. д-р Пламен Илиев

Доц. д-р ЙовчевСтоян Чолаков

Промяна предназначението на недвижим имот от земеделска земя в имот за строителство / по примера на БК Консулт/

Доц. д-р Иван Желев

Доц. д-р

К. КалинковТатяна Събева

Управление на инвестициите във фирма Адванс Холдинг.

Доц. д-р Иван Желев

Доц. д-р Пламен ИлиевРужинар Фаик

Финансов анализ на дейността на строително предприятие Синекс АД.

Доц. д-р Йовчев

Доц. д-р Пламен ИлиевМилена Тодорова

Развитие на с-мата за управление на качеството в дейността на Солидус ЕООД- Варна .

Доц. д-р

Стоян Стоянов

Доц. д-р Иван ЖелевЖанина Бояджиева

Сделки с недвижими имоти при използване на ограничено вещно право – суперфицие.

Доц. д-р

К. Калинков

Доц. д-р

Петко МоневМиглена Гроздева

Лизинг на недвижима собственост – състояние и перспективи за развитие.

Доц. д-р

Стоян Стоянов

Гл. ас. д-р ЧапаровХава Алиева

Инвестиции за развитие на недвижима собственост в промишлени предприятия / по примера на Булярд корабостроителна индустрия ЕАД – Варна/

Доц. д-р Иван Желев

Гл. ас. д-р КостовЕлиза Иванова

Икономическа ефективност на инвестиционен проект

Доц. д-р Пламен Илиев

Доц. д-р ЙовчевГеорги Георгиев

Маркетингова стратегия на фирма Силма 60 ООД – Ямбол.

Доц. д-р

Петко Монев

Доц. д-р

Стоян СтояновДобромир Брезоев

Сделки с недвижима собственост –

основен измерител на пазара на имоти.

Доц. д-р

Стоян Стоянов

Доц. д-р

К. КалинковЖеня Чалъкова

Възможности за усъвършенстване на сделките с недвижими имоти / по примера на фирма ЛИДЕР ООД – Варна/

Доц. д-р

К. Калинков

Гл. ас. д-р КостовЙонко Николов

Сделки с недвижими имоти при използване на ограничено вещно право – суперфицие.

Доц. д-р

К. Калинков

Доц. д-р

Иван ЖелевКирил Даскалов

Възможности за промяна на предназначението на недвижимите имоти.

Доц. д-р

К. Калинков

Доц. д-р

Иван ЖелевДобромир Димитров

Пазарът на земеделска земя – състояние, тенденции и перспективи.

Доц. д-р

П. Монев

Доц. д-р

Стоян Стоянов
20

Димитричка Драгоева

Анализ, оценка и възможности за подобряване на строителното предприятие Хидрострой АД – Варна.

Доц. д-р

Иван Йовчев

Доц. д-р Румен Калчев

21

Йорданка Великова

Оценяване на недвижима собственост в България – състояние, проблеми, перспективи.

Доц. д-р

Иван Йовчев

Доц. д-р

П. Монев

22

Кирил Стоянов

Управление на недвижима собственост

в туристическия бизнес

Доц. д-р

Иван Йовчев

Доц. д-р

К. Калинков

23

Нина Иванова

Сравнителна характеристика на цените

на недвижими имоти в България и Германия.

Доц. д-р

Иван Йовчев

Доц. д-р

П. Монев

24

Сребрина Димитрова

Динамика на преките чуждестранни инвестиции в България в периода 2005-2010 година.

Доц. д-р

Иван Йовчев

Доц. д-р

Иван Желев

25

Дончо Дончев

Икономически аспекти и роля на предврителния договор при реализирането на сделки с недвиж. имоти

Доц. д-р Румен Калчев

Доц. д-р

К. Калинков

26

Мартин Богдев

Ролята на предврителния и окончателния договор при реализирането на сделки с недвиж. имоти, икономически и правни аспекти.

Доц. д-р

Румен Калчев

Доц. д-р

К. КалинковМагистри, ис /сп/

Дипломант

Тема

Научен ръководител

Рецензент

1

Венцислав Младенов

Политика на подбор на персонала

по примера на Рашков ЕООД.

Доц. д-р

Румен Калчев

Доц. д-р

Иван Желев

2

Мерлин Рамадан

Кредитирането като основен източник на финансиране на сделките с недвижима собственост в България

Доц. д-р

Румен Калчев

Доц. д-р

П. Монев

3

Красена Полонова

Анализ на пазара на недвижими имоти в България през периода 2008-2010 год. /по примера на вжното Черноморие/

Доц. д-р

Румен Калчев

Доц. д-р

К. Калинков

4

Андреа Павлова

Технико-икономическа обосновка на реализацията на инвестиционен проект Дунав мост 3 – Силистра -Кълъраш.

Доц. д-р

Иван Желев

Доц. д-р

Иван Йовчев

5

Милена Стефанова

Фирмената култура и нейната роля за успешното управление на строителното предприятие /по примера на Планекс Холдинг Варна/

Доц. д-р

Румен Калчев

Доц. д-р

Иван Желев

6

Галина Пенчева

Перспективи за развитието на ВИК – Варна ООД чрез отдаване на концесия.

Доц. д-р

Иван Желев

Доц. д-р

Румен Калчев

7

Красимира Костова

Промяна на предназначението на поземлени имоти от държавен горски фонд. /по примера на голф комплекс Лайтхаус – Балчик/

Доц. д-р

К. Калинков

Доц. д-р

П. Монев

8

Веселина Димова

Управление на маркетинговата дейност на

РУД - Варна АД.

Доц. д-р

Стоян Стоянов

Доц. д-р

П. Монев

9

Александра Стоянова

Усъвършенстване на с-мата за управление на качеството във фирма Девня Трейд ООД.

Доц. д-р

Стоян Стоянов

Доц. д-р

Иван Желев

10

Галина Добрева

Възможности за промяна предназначението на недвижим имот от земеделска земя в урбанизирана земя.

Доц. д-р

К. Калинков

Доц. д-р

Иван Йовчев

11

Владислав Николов

Подобряване на с-мата за управление

на качеството във фирма Бургаспътстрой АД.

Доц. д-р

Стоян Стоянов

Доц. д-р

Иван Желев

12

Тимур Мечкун

Подобряване на дейността по участие в процедура

за възлагане на обществени поръчки на примера

на фирма Шимтек ЕООД.

Доц. д-р Иван Желев

Гл. ас.

д-р Т. Райчев

13

Елена Добрева

Цени и усъвършенстване на технологията на ценообразуване на строителната продукция с крайно потребление

Доц. д-р

П. Монев

Доц. д-р

Румен Калчев

14

Соня Иванова

Европейска и национална политика за енергийна ефективност / по примера на сектор – строителство/

Доц. д-р

Петко Монев

Гл. ас.

д-р Т. Райчев

15

Деян Дончев

Маркетингово планиране на фирма за строителни материали Керамика АД – Бургас.

Доц. д-р

Стоян Стоянов

Доц. д-р

Петко Монев

16

Десислава Илиева

Правото на строеж – възможности за

пълноценно усвояване на земята за строителство.

Доц. д-р

К. Калинков

Доц. д-р

Иван Йовчев

17

Лиляна Стойнова

Внедряване на с-ма за управление на качеството във фирма Билдинг – ТД ЕООД, Сливен.

Доц. д-р

Желев

Доц. д-р

Румен Калчев

18

Полина Димитрова

Пасивни сгради – модел за устойчиво развитие на жилищната среда.

Доц. д-р

Монев

Доц. д-р

К. Калинков

19

Тодор Димитров

Внедряване на с-мата за управление на качеството в строителните фирми на примера на Сплендид ООД – Добрич

Доц. д-р

Желев

Доц. д-р

Румен Калчев
20

Морослав Морарски

Анализ на фирмената дейност на Ай Ви Сейлинг ООД – Варна.

Доц. д-р

Румен Калчев

Гл. ас.

д-р Б. Чапаров

21

Женя Арнаудова

Маркетингов микс на фирма Овергаз Инженеринг АД – Ямбол.

Доц. д-р

Монев

Доц. д-р

Румен Калчев

22

Румен Велев

Управление на инвестиционен

проект “Възстановяване и разширение на В И К мрежа” към община Балчик.

Доц. д-р

Желев

Доц. д-р

Иван Йовчев

23

Анна Попова

Цени и усъвършенстване на технологията на ценообразуване на строителната продукция с крайно потребление /по примера на ПИЗ ГРУП ООД – Пловдив/

Доц. д-р

Монев

Доц. д-р

Румен Калчев

24

Ваня Гочева

Икономическа обосновка на инвестиционен проект комплекс ваканционни жилища Сирена – град Бяла на фирма Пи ел ейч инвест ООД – Варна.

Доц. д-р

Желев

Доц. д-р

Иван Йовчев

25

Веселин Василев

Инвестиционни възможности за развитие на техническата инфраструктура на България /по примера на североизточния район за планиране/

Доц. д-р Калинков

Доц. д-р

П. Монев

26

Теодора Петкова

Инвестиции в жилищни недвижими имоти

Гл. ас. д-р Тодор Райчев

Доц. д-р

П. Монев

27


Стефан Филев

Стратегия за устойчиво развитие на община Каварна.

Доц. д-р Калинков

Доц. д-р

Иван Желев

28

Антония Антонова

Обществени поръчки в България /по примера на Пътинженерингстрой – Търговище/

Гл. ас. д-р Тодор Райчев

Доц. д-р

Иван Желев

29

Вероника Гавраилова

Подобряване проектното консултиране в агенция за недвижима собственост / по примера на АДРЕС АД/

Доц. д-р

Иван Желев

Доц. д-р

Иван Йовчев

30

Галина Иванова

Маркетингова и ценова стратегия на фирмите от пътното строителство /по примера на Пътища и мостове ЕООД – Варна/

Доц. д-р

П. Монев

Доц. д-р Калинков

31

Силвия Борисова

Разработване на конкурентна маркетингова стратегия на фирма Водстрой АД - Видин.

Доц. д-р

Стоян Стоянов

Доц. д-р

П. Монев

32

Стефака Танева

Усъвършенстване на жилищната среда и устойчиво развитие на градовете / по примера на град СТАРА ЗАГОРА/

Доц. д-р

П. Монев

Доц. д-р Калинков

33

Теодора Петкова

Управление на инвестиционни проекти по примера на проект Евсиноград резидънс на фирма Шиваров инвест ООД – ВАРНА.

Доц. д-р

Петко Монев

Доц. д-р Калинков
  1   2   3   4

Свързани:

Дипломант Тема Научен ръководител iconТема: Дипломант: Научен ръководител
Стратегически мениджмънт в “транс комс” оод и възможностите за промяна в мениджмънта на персонала
Дипломант Тема Научен ръководител iconДипломант Тема Научен ръководител
Реализация на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на сметище за твърди и битови отпадъци от община Балчик”
Дипломант Тема Научен ръководител iconДипломант: Научен ръководител
Тема: „Състояние и тенденции в развитието на електроенергийния пазар в България в процеса на присъединяване към ес и участието на...
Дипломант Тема Научен ръководител iconБила е научен ръководител на 12 дипломанта
Била е научен ръководител на трима докторанти (Драгомир Марчев – защитил през 2000 г.; Веселка Радева – защитила през 2007 г.; Валентин...
Дипломант Тема Научен ръководител iconТема на проекта
Научен ръководител: Георги Георгиев, студент първи курс във фми, специалност Софтуерно инженерство
Дипломант Тема Научен ръководител iconОбразователни програми по проект „морска академия2020
Научен ръководител Проф д-р румен вълчев и екип Програмен директор на център „Отворено образование” и Ръководител на катедра юнеско...
Дипломант Тема Научен ръководител iconДисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор на
Цвета Момчилова Москова, докторант на свободна подготовка към катедра Земеделие и Хербология с научен ръководител доц д-р Мая Димитрова...
Дипломант Тема Научен ръководител iconМоже ли мъничко да променим оформлението на страницата, а именно
Доктор” на Атанас Веселинов Севов, редовен докторант към катедра Растениевъдство с научен ръководител доц д-р Христина Георгиева...
Дипломант Тема Научен ръководител iconНазначен научен ръководител
Икономическа ефективност от модернизация на производството на “Полимери”ад гр. Девня
Дипломант Тема Научен ръководител iconНаучен ръководител
Маркетингова сегментационна стратегия на хотелски комплекс “Диамант” в к к. Слънчев бряг
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом