Конспект по "Маркетинг"
ИмеКонспект по "Маркетинг"
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер12.99 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://koronal.com/downloads/Pishtovi/Marketing_konspekt.doc

Конспект по “Маркетинг”
1.Възникване и развитие на маркетинговата теория и практика. Функции.2.Потребности и потребление. Потребителско търсене.


3.Състояние на търсенето и принципни задачи на маркетинга.


4.Основни маркетингови концепции.


5. Стратегически анализ и планиране.


6.Стратегическо и тактическо планиране.


7.Матрица на бостънската консултантска група.


8.Поведение на потребителите на пазара – външни фактори.


9.Вътрешни фактори, определящи поведението на потребителите.


10.Същност на продукта. Четири равнища на определяне на продукта.


11.Класификация на продуктите – консумативни и индустриални стоки.


12.Име, имидж и известност на продукта. Търговска марка.


13.Жизнен цикъл на стоката – същност и видове.


14.


15.Опаковка – същност и функции. Изисквания към опаковката.


16.Цената като елемент на маркетинга.


17.Основни методи за формиране на цената.


18.Вътрешни и външни фактори за определяне на цените.


19.Отстъпки върху цената.


20.Маркетингови трикове в цените.


21.Реклама – същност и функции.


22.Видове реклами.

Изготвил: доц.ДимитроваСвързани:

Конспект по \"Маркетинг\" iconКонспект по маркетинг 11-з клас
Възникване и развитие на маркетинга – етапи. Същност на маркетинга като теория и практика
Конспект по \"Маркетинг\" iconУчебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Завършилите придобиват професионална квалификация по маркетинг, която им дава възможност за реализация като маркетинг мениджъри както...
Конспект по \"Маркетинг\" iconУчебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Завършилите придобиват професионална квалификация по маркетинг, която им дава възможност за реализация като маркетинг мениджъри както...
Конспект по \"Маркетинг\" iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Конспект по \"Маркетинг\" iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Конспект по \"Маркетинг\" iconПримерно мотивационно писмо за „Младши специалист маркетинг
Чрез това писмо бих искала да кандидатствам по обявената от Вас в сайта alljobs com свободна работна позиция за „Младши специалист...
Конспект по \"Маркетинг\" iconЕвропейски формат на автобиография
Главен асистент доктор по научна специалност 05. 02. 26 „Маркетинг”, преподавател в катедра „Маркетинг и туризъм”
Конспект по \"Маркетинг\" iconСписък с публикации на
От маркетинг на взаимоотношенията към маркетинг на сътрудничеството. Военно-научен форум с международно участие, доклад 2006 1
Конспект по \"Маркетинг\" iconНациональный исследовательский университет высшая школа экономики
«Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе»; «Стратегический маркетинг»; «Маркетинг фирмы»
Конспект по \"Маркетинг\" iconЕлектронен маркетинг. Електронна търговия
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом