Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
ИмеГодишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
страница14/17
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер2.31 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/News/iasasdoclad2010.doc
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

През 2010г. се наблюдаваше увеличаване на инспектираните посеви с 37,5% спрямо 2009 г. Една от причините за увеличаване на инспектираните посеви от люцерна и фуражен грах е предоставяне на държавна помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена, а също така и заявени за сертификация нови видове от групата на фуражните култури – пасищен райграс и ежова главица.

Таблица 10

Инспектирани и одобрени посеви от фуражни култури за периода 2008–2010 г.

 

2008г.

2009г.

2010г.

 

инспекти-

одобрени

 

инспекти-

одобрени

 

инспекти-

одобрени

 

Култура

рани

 

%

рани

 

%

рани

 

%

 

дка

дка

 

дка

дка

 

дка

дка

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

люцерна

10 076

10 076

100

5 218

5 218

100

7 172

6 622

92,3

фуражен грах

3 473

3 473

100

1 151

1 151

100

2 279

2 279

100

фий

1 119

1 119

100

1 280

1 280

100

955

955

100

пасищен райграс80

80

100

ежова главица30

30

100

тръст. власатка

4

4

100

4

4

100

3,8

3,8

100

Всичко:

14 672

14 672

100

7 653

7 653

100

10 519,8

9 969,8

94,8

10а
През 2010г. не са одобрени при полска инспекция 350 дка люцерна поради силно заплевеляване с кускута и 200 дка поради слабо развитие на растенията и недобро осеменяване на посева.


Таблица 11

Инспектирани посеви от тютюн, цвекло, медицински и ароматни култури и картофи за периода 2008–2010 г.

 Култура

2008 г.

2009 г.

2010 г.

дка

дка

дка

Тютюн

514

516

396

Цвекло

208

74

20

1. захарно

892. кръмно

119

74

20

Медицински и ароматни
80

1

Картофи

2695

2 672

34291


11б
11в
Увеличаването на инспектираните посеви от картофи с 28,3% в сравнение с 2009г. се дължи на предоставената държавна помощ и целевата субсидия на ДФ”Земеделие” за подпомагане на земеделските производители за закупуване на посевн материал от картофи за семепроизводство.

Таблица 12

Инспектирани и одобрени посеви от картофи, тютюн и цвекло

за периода 2008–2010 г.


Култура

2008 г.

2009 г.

2010 г.

инспек­тирани

одоб­рени

%

инспек­тирани

одоб­рени

%

инспек­тирани

одоб­рени

%

дка

дка

дка

дка

дка

дка

Картофи

2 694,7

2 436,8

90,5

2 672,4

2 475,6

92,6

3 429

2 999

87.3

Тютюн

514

504

98

516

511

99,0

396

396

100

Цвекло

208

208

100

74

74

100

20

20

100

12а
12б12вТаблица 13

Инспектирани и декласирани посеви от картофи за периода 2008–2010г.

Култура

2008 г.

2009 г.

2010 г.

всичко инсп.

декласи­рани

%

всичко инсп.

декласи­рани

%

всичко инсп.

дексласи­рани

%

дка

дка

Дка

дка

дка

дка

Картофи

2 695

135

5

2 672

125

4,7

3 429

91

2,7


Декласираните в по-ниска категория от заявените за сертификация през 2010 г. са с 2% по-малко в сравнение с 2009 г. Декласираните посеви са основно за наличие на растения от други сортове .

Таблица 14

Инспектирани и бракувани посеви от картофи за периода
2008–2010 г.


Култура

2008 г.

2009 г.

2010 г.

всичко инсп.

браку-
вани

%

всичко инсп.

браку-
вани

%

всичко инсп.

браку-
вани

%

дка

дка

дка

дка

дка

дка

Картофи

2 694

123

4,5

2 672

72

2,7

3 428

345

10

14а
Зеленчукови култури

През 2010 г. беше извършена полска инспекция на 157 дка зеленчукови култури по видове, посочени в Таблица 15. В сравнение с 2009 г. е налице намаляване обема на инспектираните посеви, поради производство на семена от категория „стандартни”, които са под отговорността на производителите.


Таблица 15

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Свързани:

Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconГодишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е създадена с Постановление на мс №203 от 10 ноември 1999 г., като...
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconСписък с адресите на териториалните звена към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /иасас

Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “А” сортове полски култури
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на лозов посадъчен материал от категориите изходен, базов и сертифициран
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове зеленчукови култури
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове лоза и овощни култури
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на овощен размножителен материал от категориите предбазов, базов и сертифициран, с цел сертифициране
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconОбявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconДоклад 2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Годишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
Настоящият метод за полска инспекция на маточните лозови насаждения е разработен на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за посевния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом