Дипломна работа на тема: организация на застраховка "гражданска отговорност за чужбина зелена карта"
ИмеДипломна работа на тема: организация на застраховка "гражданска отговорност за чужбина зелена карта"
страница7/7
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер1.15 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/doc/ot_gotovi.com/DR_ZELENA_KARTA.doc
1   2   3   4   5   6   7ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДЪРЖАТЕЛИТЕ И ВОДАЧИТЕ НА

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС) ЗА ЧУЖБИНА - “ЗЕЛЕНА КАРТА”

Nо.
BG 00 0000


ЗД “БУЛ ИНС”АД, НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ПО ТАЗИ ЗАСТРАХОВКА, ЗАСТРАХОВА ОТГОВОРНОСТТА, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МПС, ПОСОЧЕНО В НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА, СЪГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ПОСЕЩАВАНАТА СТРАНА.

ЗАСТРАХОВАН: ..........................……… ЕГН / БУЛСТАТДАНЪЧЕН Nо.АДРЕС:....................................................................................................................

ТЕЛ:.......................................... ФАКС:..........................


Д А Н Н И ЗА МПС:


РЕГ. Nо:
ВИД:
ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ:


ТОВАРОНОСИМОСТ:


БРОЙ

МЕСТА:МАРКА / МОДЕЛ:
ЦВЯТ:

КАТЕГОРИЯ:

СЪГЛАСНО КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КАРТА

ЗА АВТОМОБИЛНА ЗАСТРАХОВКАРАМА Nо:СРОК НА ДЕЙСТВИЕ:
ОТ:ДО:ЧАС

ДАТА

ГОДИНА

ЧАС

ДАТА

ГОДИНА.................. ДНИ / МЕСЕЦА ОБЩО.......... ЧАСА


.............

ДЕН / МЕСЕЦ200..... Г........... ЧАСА


..............

ДЕН / МЕСЕЦ200...... Г.

СМЕТКА ЗА ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ Nо...............................................................................

НАЧИСЛЕНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ В РАЗМЕР НА:EUR :


ПЛАЩАНЕ: .................................. ДАТА: ........................


СЛОВОМ: .....................................


........................................................


........................................................


BGN :

(ЛЕВА)

Зачертайте с  вярното !

 В БРОЙ ПКО Nо ..........................................................

 ПО БАНКОВА СМЕТКА Nо

............................................................................................

БАНКОВ КОД Nо............................................................... ПРИ БАНКА: ......................................................................


ЦЕНТРАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС НА БНБ ЗА ДЕНЯ ....................


BGN / ЕUR


1.95583


НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА (НА ГЪРБА НА ПОЛИЦАТА) ПО ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДЪРЖАТЕЛИТЕ И ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС) ЗА ЧУЖБИНА “ЗЕЛЕНА КАРТА” .

ПОЛИЦАТА, МЕЖДУНАРОДНАТА КАРТА ЗА АВТОМОБИЛНА ЗАСТРАХОВКА, ВСИЧКИ ДОБАВЪЦИ И СМЕТКИ КЪМ НЕЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ЕДНО ОТ ДРУГО. ПОЛИЦАТА СЕ ИЗДАДЕ В ЕДИН ОРИГИНАЛ И ДВЕ КОПИЯ. МЕЖДУНАРОДНАТА КАРТА ЗА АВТОМОБИЛНА ЗАСТРАХОВКА СЕ ИЗДАДЕ В ЕДИН ОРИГИНАЛ И ТРИ ДУБЛИКАТА.

ЗАПОЗНАТ СЪМ И ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА ПО ТАЗИ ЗАСТРАХОВКА. ДАТА И ЧАС НА ИЗДАВАНЕ.: ................................, ГР. .….....ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ: ............................................................ ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ....................................................

(ТРИТЕ ИМЕНА, ПОДПИС, ПЕЧАТ) (ПОДПИС, ПЕЧАТ)


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


  1. Христо Драганов, Йордан Близнаков, Галина Димитрова, “Застрахователен пазар”, “Тракия-М”, София 2001 г.

  2. Христо Драганов, Марин Нейков, “Имуществено и лично застраховане”, “Тракя-М”, София 2000 г.

  3. Поля Голева, “Българско застрахователно право”, “СИБИ”, София 1997 г.

  4. Типово споразумение между Бюрата (Uniform Agreement Between Bureaus).

  5. Договор за възлагане обработването и уреждането на претенции за вреди, причинени на територията на Република България от МПС с чуждестранна регистрация ( Рамков Договор между членовете на НББАЗ).

  6. Вестник “Застраховател”, София, март-юни 2002 г.

  7. “Общи условия и указания за сключване и администриране на застраховка “Зелена карта””, ЦУ на “ДЗИ – Общо застраховане” АД, април 2002 г.

  8. И. Е. Шинкаренко, “Страхование ответствености”, Москва 1999 г.

  9. Наредба № 2 за задължителна застраховка “Гражданска отговорност”, обнародвана в Държавен Вестник бр. 88 от 10.10.1978 г.

  10. Закон за застраховането, обнародван в Държавен Вестник, бр. 86 от 11.10.1996 г., в сила от 01.01.1997 г.


1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Дипломна работа на тема: организация на застраховка \"гражданска отговорност за чужбина зелена карта\" iconЗастраховка „Зелена карта
Застраховка “Зелена карта” покрива отговорността на водача на моторното превозно средство (мпс), причинил пътно транспортно произшествие,...
Дипломна работа на тема: организация на застраховка \"гражданска отговорност за чужбина зелена карта\" iconДруги застраховки, свързани със застраховката „Гражданска отговорност" Доброволна застраховка "Злополука на местата в мпс"
Заедно със застраховка „Гражданска отговорност” застрахователните компании предлагат възможност за сключване на допълнителна доброволна...
Дипломна работа на тема: организация на застраховка \"гражданска отговорност за чужбина зелена карта\" iconДипломна работа
...
Дипломна работа на тема: организация на застраховка \"гражданска отговорност за чужбина зелена карта\" iconРепублика българия
Кти недвижимо имущество публична държавна собственост (по застраховка "Пожар и природни бедствия"); дейността на Изпитвателните лаборатории...
Дипломна работа на тема: организация на застраховка \"гражданска отговорност за чужбина зелена карта\" iconДруги видове застраховане включени в общото застраховане
Автомобилна застраховка “Каско+” има териториално действие за Република България, държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и държавите...
Дипломна работа на тема: организация на застраховка \"гражданска отговорност за чужбина зелена карта\" iconУ "водоснабдяване и канализация"-еоод пловдив, бул."Шести септември" №250 важаеми господа
ВиК” еоод – Пловдив, в т ч.: Групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”, доброволна застраховка “Злополука” с изплащане...
Дипломна работа на тема: организация на застраховка \"гражданска отговорност за чужбина зелена карта\" iconДанни, необходими при сключване на застраховка „Гражданска отговорност
При сключване на застраховка „Гражданска отговорност” са необходими следните данни
Дипломна работа на тема: организация на застраховка \"гражданска отговорност за чужбина зелена карта\" iconПочивка в Тоскана хотел Arianna 3* / hb
Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с асистанс и лимит на отговорност 10 000 €
Дипломна работа на тема: организация на застраховка \"гражданска отговорност за чужбина зелена карта\" iconРим 4 дни / 3 нощувки
Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 10 000 eur
Дипломна работа на тема: организация на застраховка \"гражданска отговорност за чужбина зелена карта\" iconПочивка в Тоскана хотел Arianna 3* / hb
Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с асистанс и лимит на отговорност 10 000 €
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом