Програма за докторантски конкурс по българска литература от освобождението до наши дни
ИмеПрограма за докторантски конкурс по българска литература от освобождението до наши дни
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер83.62 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/92578/709874/version/1/file/savr_bulg_lit

ПРОГРАМА

ЗА ДОКТОРАНТСКИ КОНКУРС

ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО НАШИ ДНИ 1. Културен и литературен живот след Освобождението. Поява на кръгове, основни периодични издания и литературни полемики. Тенденции в развитието на литературните жанрове през 80-те и 90-те години.

 1. Следосвобожденската мемоарна проза. Памет и национална идентичност в мемоарните произведения на Захари Стоянов, Константин Величков, Иван Вазов, Стоян Заимов и др.

 2. Тенденции в прозаичните жанрове – разказът, повестта и романът. Произведенията на Иван Вазов, Тодор Влайков, Михалаки Георгиев, Антон Страшимиров, Алеко Константинов и др.

 3. Естетическата платформа на кръга “Мисъл”. Критиката на д-р Кръстев и Пенчо Славейков. Творчеството на Пенчо Славейков и българският модернизъм

 4. Поетика и проблематика на българския символизъм. Лириката на Пейо Яворов, Теодор Траянов, Николай Лилиев, Димчо Дебелянов и др.

 5. Прозата в началото на ХХ век. Тематика, персонажна система, композиционни и стилови особености в творчеството на Петко Тодоров, Антон Страшимиров, Г. П. Стаматов и Елин Пелин и др.

 6. Развитие на драматургията след Освобождението и модерната българска драма. Произведенията на Иван Вазов, Петко Тодоров и Антон Страшимиров.

 7. Трансформационни процеси в българската литература по време на войните. Литературни кръгове, издания и полемики в периода между двете световни войни. „Златорог”, „Хиперион”, „Нов път”, „Везни”, „Пламък”, „Развигор”, „Стрелец”, „Българска мисъл” и др.

 8. Модернистичният проект за изкуство през 20-те години. Символизъм, експресионизъм и футуризъм. Естетически възгледи на Гео Милев, Иван Радославов, Чавдар Мутафов, Николай Райнов, Атанас Далчев, Кирил Кръстев и др.

 9. Модернизмът в поезията на 20-те години. Етически и естетически измерения в поетическото творчество на Гео Милев, Христо Смирненски, Атанас Далчев, Елисавета Багряна, Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников и др.

 10. Модернизмът в прозата на 20-те години. Жанрово, тематично и стилистично многообразие в произведенията на Чавдар Мутафов, Николай Райнов, Ангел Каралийчев, Антон Страшимиров, Йордан Йовков, Георги Райчев, Светослав Минков, Константин Константинов и др.

 11. Културен и литературен живот през 30-те и началото на 40-те години на ХХ век. Литературни издания и полемики. Особености на литературно-естетическите търсения.

 12. Поезията на 30-те и началото на 40-те години в художествения контекст на своето време. Творчеството на Атанас Далчев, Елисавета Багряна, Дора Габе, Никола Вапцаров и др. Основни мотиви и изобразителни принципи в поезията на Александър Вутимски, Александър Геров, Богомил Райнов, Иван Пейчев, Радой Ралин, Валери Петров и др.

 13. Прозата през 30-те и началото на 40-те години. Всекидневното битие на човека в в творчеството на Константин Константинов, Светослав Минков, Павел Вежинов, Емилиян Станев и др. Интерпретация на социалната проблематика в романите на Константин Константинов, Георги Караславов и др. Осмислянето на националната история в историческите романи на Стоян Загорчинов, Фани Попова-Мутафова и др.

 14. Развитие на драматургията между двете световни войни. Тематика, проблематика и художествена структура в драматургичното творчество на Ст. Л. Костов, Рачо Стоянов, Йордан Йовков, Георги Райчев и др.

 15. Културен и литературен живот след Втората световна война. Тоталитаризъм и литература. Методът на социалистическия реализъм. Литературни издания и полемики. Кризата на ценностите. Развойни насоки и основни автори в поезията, прозата, драмата и критиката.

Препоръчителна критическа библиография върху история на българската литература от Освобождението до Първата световна война

Общи изследвания

Бойко Пенчев. Българският модернизъм: моделирането на Аза. С., 2003

Валери Стефанов. Литературната институция. С., 1995

Валери Стефанов. Творбата – безкраен диалог. С., 1994

Димитър Камбуров. Българска лирическа класика. С., 2004

Здравко Чолаков. Душата на художника. С. 1986

Здравко Чолаков. Философски проблеми в българската поезия. С. 1979.

История на българската литература (Издание на БАН), С., 1962, т. 4

Михаил Неделчев. Социални стилове, критически сюжети. С. 1987

Никола Георгиев. 120 литературни години. С. 1992

Николай Димитров (съст.). Разночетения. Яворов. Съвременни интерпретации. Велико Търново, 2002.

Николай Димитров (съст.). Разночетения. Дебелянов. Съвременни интерпретации. Велико Търново, 2003

Радосвет Коларов. Литературни анализи. С., 1999

Светлозар Игов. История на българската литература. С., 2001

Симеон Янев. Пародийното в българската литература. С. 1989

Симеон Янев. Традиции и жанр. С. 1975

Тончо Жечев. Въведение в изучаването на новата българска литература. С., 1990

 Конкретни изследвания

Атанас Натев. Неприспособимият; Александър Кьосев. Съдбата на едно творчество. В: „Стоян Михайловски. Божествен размирник”. С., 1987

Бисера Дакова. Археология на автора (П. Яворов). С., 2002

Галин Тиханов. Жанровото съзнание на кръга “Мисъл”. С. 1998

Захари Стоянов. Нови изследвания и материали. С., 1980

Инна Пелева. Алеко Константинов. Биография на четенето. С., 2002

Инна Пелева. Иван Вазов. Идеологът на нацията. Пловдив 1994

Искра Панова. И. Вазов, Ел. Пелин, Й. Йовков – майстори на разказа. С., 1968

Калина Лукова. Г. П. Стаматов – между същностите и привидностите. С., 2007

Кръстьо Куюмджиев. Певец на своя живот: Книга за Кирил Христов. С. 1974

Милена Цанева. В търсене на героя. С. 1979

Милена Цанева. Иван Вазов в Пловдив. С. 1966

Милена Цанева. Патриархът. С. 2000

Сборници „Българската критика за...” – издания на „Български писател” – за Иван Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Димчо Дебелянов

Симеон Хаджикосев. Българският символизъм. С., 1974

Стоян Илиев. Пътищата на българските символисти. С., 1981


Библиография върху история на българската литература между войните

Eдвин Сугарев. Николай Райнов – боготърсачът богоборец, 2007

Александър Йорданов. „Пролетен вятър” на Никола Фурнаджиев в художествения контекст на своето време. С.,, 1988

Александър Йорданов. Своечуждият модернизъм. С.,,, 1993.

Божидар Кунчев. “Да отидеш отвъд себе си”.С.,,,2007

Божидар Кунчев. “Човешката участ в творчеството на Атанас Далчев, Александър Вутимски и Александър Геров”. С.,,,2003

Бойко Пенчев. Българският модернизъм. Конструирането на Аза. С.,,, 2003.

Бойко Пенчев. Септември 23: идеология на паметта, 2006

Българско драматургично наследство – нови прочити, 2006

Валери Стефанов. Българска литература ХХ век. С.,,, 2003.

Валери Стефанов. Литературната институция. С.,,, 1995.

Валери Стефанов. Разказвачът на модерните времена. С.,,, 1990.

Валери Стефанов. Творбата - безкраен диалог. С.,,, 1992.

Валери Стефанов. Творбата място в света. С, 2004.

Валери Стефанов. Участта Вавилон. С.,,, 2000.

Виолета Русева. Аспекти на модерността в българската литература от 20-те години. Велико Търново, 1993.

Виолета Русева. Мистичният Йовков. Велико Търново, 1998.

Димитър Аврамов.Диалог между две изкуства”.С., 1993

Едвин Сугарев. Българският експресионизъм. С., 1989.

Едвин Сугарев. Поезията на Александър Вутимски: паралелни прочити. С. 2009

Елка Димитрова. Изгубената история. Аспекти на митологичното и историчното в поезията на 20-те години. С., 2001.

Елка Константинова. Г. Райчев. Жизнен и творчески път. С., 1982.

Елка Трайкова. Българските литературни полемики. С., 2001.

Любен Бумбалов. Лабиринтите на Психея. Г. Райчев и психологическите търсения на българската белетристика между двете световни войни, С., 1988.

Миглена Николчина. Родена от главата. С., 2002

Милена Кирова (ред.). Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война, 2009

Милена Кирова. Й. Йовков. Митове и митология. С., 2001.

Милена Кирова. Литературният канон предизвикателства. С., 2009

Милена Кирова. Проблематичният реализъм. С., 2002.

Огняна Георгиева-Тенева. Литература и историческа митология. С., 2002

Поредица “Български критици” за д-р Кръстев, Б. Пенев, Г. Бакалов, Д. Кьорчев, Ал. Балабанов, Ив. Мешеков, Вл. Василев.

Поредица „Страници” за Елин Пелин, Гео Милев, Йордан Йовков и др.

Поредица „Литературно кръгове и издания”. Велико Търново, изд. „Слово”

Радосвет Коларов . В художествения свят на романа „Хоро”. С., 1988.

Сава Василев. Литературният мит Владимир Василев. Велико Търново, 2000.

 

Библиография върху история на българската литература след Втората световна война

Ани Илков. Несъвършеният гений. С., 2009.

Антоанета Алипиева. Българската поезия от 60-те години на ХХ ве. На повърхността. Под повърхността. С., 2004

Божидар Кунчев. “Насаме с Гъливер” /за поезията на Радой Ралин/ С.,1997.

Божидар Кунчев. Александър Геров. С., 1987

Божидар Кунчев. Иван Пейчев. С., 1986

Бойко Пенчев. Тъгите на краевековието. С., 1998

Боян Ничев. Съвременният български роман. Към история и теория на епичното. С., 1981

Валери Стефанов. Българска литература XX век. С., 2003

Вихрен Чернокожев, Божидар Кунчев, Едвин Сугарев (съст.). Антитоталитарната литература. С.,2009.

Галя Симеонова-Конах. Постмодернизмът. Българският случай. С., 2011

Енчо Мутафов. Промяна в сетивата. С., 1983

Иван Станков. Васил Попов. Релативизъм и полифонизъм. С., 2010

Иван Станков. На пътя на историята - творчеството на Димитър Талев. Велико Търново 2001

Иван Станков. Смърт не може да има. В лирическия свят на Борис Христов. Велико Търново, 1996.

Инна Пелева. Йордан Радичков. Дума, разказ и тъга. С., 2004

Кръстьо Куюмджиев. Димитър Димов. С., 1987

Милена Кирова. Критика на прелома. С., 2002

Михаил Неделчев. Литературно-историческата реконструкция. С., 2011

Пламен Антов. Българска поезия на 1990-те. Българско и постмодерно. С., 2010

Пламен Дойнов. Българският соцреализъм. С., 2011

Пламен Дойнов (ред.). Библиотека «Личности», НБУ. За Константин Павлов, Николай Кънчев, Иван Теофилов, Иван Динков, Екатерина Йосифова. С., 2008

Пламен Дойнов (съст.) Социалистически канон/ алтернативен канон. С., 2009

Пламен Дойнов (съст.). Беседи с младите. С., 2010

Пламен Дойнов (съст.). Инкриминираният Иван Динков. С., 2011

Пламен Дойнов (съст.). Принудени текстове.С., 2010

Пламен Дойнов (съст.). Социалистически реализъм. Нови изследвания. С., 2009

Пламен Дойнов. Българската поезия в края на ХХ век. С., 2007.

Розалия Ликова. Литературни търсения през 90-те години. Проблеми на постмодернизма. С.,, 2001.

Розалия Ликова. Поезия на седемдесетте и осемдесетте години. С.,, 1994

Розалия Ликова. Разказвачът в съвременната белетристика. С.,, 1976.

Росица Димчева. Скокове във времето. Иван Радоев – духовен опит, творчество. С.,, 1994

Румяна Йовева. Философско-историческите романи на Емилиян Станев. С.,, 1981.

Сабина Беляева. Време, литература, човек. Наблюдения върху съвременната българска проза. С.,, 1986.

Сабина Беляева. Преображенията на героя в съвременната белетристика. С.,, 1977.

Светлозар Игов. Поезията на Иван Цанев: Четири статии. С.,,, 2001.

Светлозар Игов. Поезията на Николай Кънчев. С.,, 1990.

Симеон Янев, Петя Колева. Атлас на българската литература 1944-1968, Пловдив, 2006

Симеон Янев. Атлас на българската литература 1969-1989. Пловдив, 2010, ч. 1, 2.

Симеон Янев. Тенденции в съвременната проза. С.,, 1977

Стоян Илиев. Ивайло Петров и неговите герои. С.,,1990

Стоян Каролев. Неутолимият /Книга за Емилиян Станев/ С.,, 1982

Татяна Ичевска. Романите на Димитър Димов. С.,, 2005

Тончо Жечев. Българският роман след Девети септември. С.,, 1980.

Чавдар Добрев. Забранените плодове на познанието. Емилиян Станев. С.,, 1982

Свързани:

Програма за докторантски конкурс по българска литература от освобождението до наши дни iconФакултет по славянски филологии програм а за докторантура по българска литература след освобождението до наши дни
...
Програма за докторантски конкурс по българска литература от освобождението до наши дни iconПрограма за докторантски изпит по българска възрожденска литература
Преход от стара към нова литература; контексти и специфика на Българското възраждане
Програма за докторантски конкурс по българска литература от освобождението до наши дни iconКонкурс „Помощ за книгата
Паметник на книжовността и художествената литература в Пловдив от ХІХ век до наши дни
Програма за докторантски конкурс по българска литература от освобождението до наши дни iconЛитература Основни понятия
Преговор: Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Направления, течения, особености. Теми идеи и мотиви...
Програма за докторантски конкурс по българска литература от освобождението до наши дни iconПрограма за изпита по старобалгарска литература за докторантски изпит
...
Програма за докторантски конкурс по българска литература от освобождението до наши дни iconПрограма по нова българска литература(1978-1919)
Предмет, периодизация, методи на изследване. Изследователи на новата българска литература. Съвременно състояние на литературно-историческите...
Програма за докторантски конкурс по българска литература от освобождението до наши дни iconТерористични актове в България от Освобождението до наши дни
Човек трябва добре да познава историята си, за да не преживява отново това в нея, което оценява като грешка”
Програма за докторантски конкурс по българска литература от освобождението до наши дни iconПрограма на бки прага за месец януари 2011
Българска библиотека“ при бки-прага предлага българска и преводна литература, справочна литература, речници и учебници по български...
Програма за докторантски конкурс по българска литература от освобождението до наши дни iconИнициатива за духовност и култура
Развитие на музейното дело във Варна след Освобождението до наши дни” – посвещава се на 110 години от създаване на Варненско археологическо...
Програма за докторантски конкурс по българска литература от освобождението до наши дни iconПрограма за кандидат-докторантски конкурсен изпит по руска литература ХХ-ХХІ век
Руската култура и общество през ХХ век. Литература и империя, творец и власт в историята на три периода (90-те години на ХІХ век...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом