Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
ИмеРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер24.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/20110722025730Doklad ZID Kodeks zastrahovane_MC -purvo glasuvane

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д

за първо гласуванеОтносно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011 г.

На свое редовно заседание, проведено на 14 юли 2011 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011 г.

На заседанието присъстваха заместник – министърът на финансите, г-жа Боряна Пенчева, заместник – председателят на Комисията за финансов надзор, Борислав Богоев, председателят на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване, д-р Мими Виткова, представители на Министерството на здравеопазването, на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-жа Боряна Пенчева. Тя посочи, че предлаганите изменения и допълнения имат за цел подобряване и развитие на нормативната уредба в областта на здравното застраховане. С оглед разграничаване на продуктите, които се предлагат от животозастрахователи и застрахователи по общо застраховане, се предвижда животозастрахователите да могат, след получаване на допълнителен лиценз, да извършват дейност и по застраховка „Заболяване”. Предлага се и систематизация на различните здравни застраховки, която е съобразена с практиките в другите държави членки на Европейския съюз.

В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването се обединиха около становището, че предлаганите със законопроекта промени са идентични по философия с отхвърленият на първо гласуване преди около два месеца законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, тъй като с текстовете на разпоредбите на чл. 222а, 241а и 241б се дава възможност с договор за медицинска застраховка да се поемат не само рискове, произтичащи от заболяване и злополука, но и финансово обезпечаване на здравни услуги и стоки, свързани с профилактика на застрахованото лице, бременност, раждане, палиативни грижи и други.

В своите становища, представителите на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване и на Българския лекарския съюз посочиха, че с предлагания договор за медицинска застраховка, се предвижда застрахователят да поема финансово обезпечаване на здравни услуги и стоки и на други стоки и услуги, свързани със здравното обслужване на застрахованото лице, които към момента са предмет на доброволното здравно осигуряване. Те изразиха своята загриженост относно въвежданите със законопроекта разпоредби, които по своята същност противоречат на Закона за здравното осигуряване по отношение на забраната застрахователи да извършват дейност по доброволно здравно осигуряване

Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 2, „Против” - 3, „Въздържал се” - 8, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011 г.


ПРедседател НА

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:


ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА
Свързани:

Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, №102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за правата и задълженията на пациентите, №954-01-19, внесен от н п. Ваньо Шарков и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, №054-01-1, внесен от н п. Ваньо Шарков и н п. Мартин Димитров...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №902-01-40, внесен от Министерски съвет...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, №902-01-58, внесен от Министерския...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №054-01-12, внесен от н п. Иван Иванов и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №954-01-52, внесен от н п. Яне Янев и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., №002-01-51, внесен...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, №002-01-7, внесен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом